Byla 2S-469-479/2012
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Žanetos Rimkienės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-11 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Žanetos Rimkienės ieškinį atsakovei UAB „Eilorita“ dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės nesumokėtą darbo užmokestį 9 724,55 Lt, vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-04-26 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovės apeliacinį skundą, 2011-09-01 nutartimi pakeitė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-04-26 sprendimo dalį, kuria ieškovei priteista po 56,25 Lt vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo ieškovės atleidimo iš darbo 2010-05-31 iki visiško atsiskaitymo su ieškove dienos, ir sumažino priteistą vidutinį vienos darbo dienos užmokestį nuo 56,25 Lt iki 31,18 Lt, taip pat priteisė ieškovei iš atsakovės 362,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

4Atsakovė pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą 12 kalendorinių mėnesių laikotarpiui, nustatant, kad atsakovė 11 kalendorinių mėnesių iš eilės privalo mokėti mokėjimo pavedimu ieškovei ne mažiau kaip 2 200 Lt per mėnesį, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos, o likusią sumą – 2 443,95 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškovės atleidimo iš darbo 2010-05-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo – per paskutinį dvyliktąjį mėnesį; atidėti sprendimo vykdymą dalyje dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai iki teismo nutarties išdėstyti sprendimo vykdymą įsiteisėjimo dienos ir nustatyti, kad atsakovė ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo teismo nutarties išdėstyti sprendimo vykdymą įsiteisėjimo dienos sumoka Valstybinei mokesčių inspekcijai 385 Lt žyminio mokesčio ir 6 Lt pašto išlaidų. Atsakovė nurodė, kad įmonės turtinė padėtis yra sunki. Iš karto visiškai išmokėdama priteistą 26 643,95 Lt sumą ieškovei atsakovė patirtų žymių finansinių sunkumų, sutriktų darbo užmokesčio išmokėjimas likusiems darbuotojams, mokesčių sumokėjimas ir atsiskaitymas su tiekėjais. Atsakovė 2010 metais patyrė bendrą 4 019 Lt nuostolį. Atsakovė gali tinkamai atsiskaityti su ieškove per 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kadangi įmonės finansinė padėtis 2010 metais, lyginant su 2009 metais, pagerėjo. Ieškovė šiuo metu dirba kitame darbe ir turi pragyvenimo lėšų, teismo sprendimo išdėstymas jos finansinės padėties nepablogins. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė papildomai paaiškino, kad neišdėsčius teismo sprendimo vykdymo dalimis, atsakovei grėstų bankroto bylos iškėlimas, kadangi dėl byloje uždėto įmonės turto arešto atsakovė nebegali atsiskaityti su Valstybine mokesčių inspekcija.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-11 nutartimi atsakovės prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir atidėjimo netenkino.

6Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-11 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atsakovės prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ir atidėjimo. Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus apie atsakovės sunkią turtinę padėtį, kas lėmė iš esmės neteisingas teismo išvadas apie atsakovės turtinę padėtį. Atsakovė pažymi, kad iš viso iš atsakovės ieškovei yra priteista

726 643,95 Lt suma, kuri yra didelė tiek ieškovei tiek atsakovei, kurios turtinė padėtis šiuo metu yra sunki. Ieškovė turi kitą darbą ir lėšų pragyvenimui. Tuo tarpu atsakovė išmokėdama iš karto visą priteistą 26 643,95 Lt sumą ieškovei, patirtų žymių finansinių sunkumų.

8Ieškovė Ž. Rimkienė atsiliepimu prašo netenkinti atsakovės atskirojo skundo ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

11Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nuostolių, ir tai yra neišvengiama pasekmė. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas (LR CPK 18 str.). LR CPK 284 str. numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo ar jo dalies vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti teismo sprendimo vykdymą vertintina kaip teismo teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Spręsdamas klausimą, ar atidėti sprendimo vykdymą teismas pirmiausia turėtų remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises. Kadangi sprendimo vykdymo išdėstymas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo vykdymą išdėstyti galima tik išimtiniais atvejais, t. y. konstatavus, jog skolininko turtinė padėtis ypač bloga arba yra kitokių ypatingai svarbių aplinkybių, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Sprendžiant tokio pobūdžio klausimą, taip pat turi būti atsižvelgta, ar tokio prašymo tenkinimo atveju nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai.

12Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymo. Atsakovė atskiruoju skundu teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino į bylą pateiktus rašytinius įrodymus apie atsakovės sunkią turtinę padėtį, kas lėmė iš esmės neteisingas teismo išvadas apie atsakovės turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais ir pažymi, kad iš byloje esančių atsakovės finansinės atskaitomybės duomenų matyti, kad UAB „Eilorita“ 2009 m. patyrė 35 285 Lt nuostolio, o 2010 m. – 4 019 Lt. Darytina išvada, kad įmonės finansinė padėtis nors ir nėra gera, tačiau akivaizdžiai gerėja. Tuo tarpu, atsižvelgiant į byloje pateiktas Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus 2011-10-27 išduotas pažymas matyti, kad tiek ieškovė, tiek ir jos sutuoktinis nuo 2010 metų yra įregistruoti darbo biržoje ir jiems yra suteiktas bedarbių statusas. Be to, iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus 2011-11-02 pažymos matyti, kad ieškovei nuo 2011-10-01 iki 2012-01-01 yra paskirta ir mokama socialinė pašalpa. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovės finansinė padėtis taip pat yra sunki.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl sprendimo atidėjimo turi būti atsižvelgta ir į kitų proceso šalių teisėtus lūkesčius, kad sprendimas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką, t. y. užtikrinti abiejų proceso šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Eilorita“ turtinė padėtis nėra blogesnė už ieškovės, be to, akivaizdžiai gerėja, todėl atidėjus sprendimo vykdymą arba jo įvykdymą išdėsčius kaip prašo atsakovė būtų nepagrįstai pažeidžiamos ieškovės teisės.

14Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjant ieškovės ieškinį dėl darbo užmokesčio priteisimo atsakovės finansinė padėtis nebuvo geresnė nei šiuo metu, tačiau atsakovė prieš teismui priimant sprendimą prašymo išdėstyti ar atidėti sprendimo vykdymą nepateikė. Taigi atsakovė pradėjo įrodinėti sunkią turtinę padėtį, pateikė prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tik įsiteisėjus atsakovei nepalankiam teismo sprendimui. Galima padaryti išvadą, kad atsakovė, reikšdama prašymą dėl sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymo, nepagrįstai siekia pratęsti teismo sprendimo įvykdymo terminą.

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovės atskirąjį skundą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino sprendimo vykdymo atidėjimo bei išdėstymo institutą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

16Atmetus atsakovės skundą, ieškovei priteisiamos jos atstovavimo išlaidos (LR CPK 98 str.).

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 336?339 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovės UAB „Eilorita“ ieškovei Žanetai Rimkienei 150 Lt advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai