Byla 1A-432-361-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Valentinienės, teisėjų Lino Pauliukėno ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Jolantai Šiaučiūnaitei, dalyvaujant prokurorui Audriui Pėstininkui, gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui, nuteistajam A. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 2 d. nuosprendžio, kuriuo A. G. pripažintas kaltu:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. (dėl pasikėsinimo pagrobti E. A. priklausantį turtą, įsibrovus į saugyklą) ir jam paskirtas laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams; pagal LR BK 187 str. 3 d. (dėl nedidelės vertės E. A. priklausančio turto sugadinimo) ir jam paskirtas 20 (dvidešimties) parų areštas. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 3 d., 5 d. 1 p., bausmės, paskirtos už šias nusikalstamas veikas, padarytas esant idealiajai sutapčiai, subendrintos apėmimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams;

3pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. (dėl pasikėsinimo pagrobti T. L. priklausantį turtą, įsibrovus į saugyklą) ir jam paskirtas laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams; pagal LR BK 187 str. 3 d., (dėl nedidelės vertės T. L. priklausančio turto sugadinimo) ir jam paskirtas 20 (dvidešimties) parų areštas. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 3 d., 5 d. 1 p., bausmės, paskirtos už šias nusikalstamas veikas, padarytos esant idealiajai sutapčiai, subendrintos apėmimo būdu, galutinę bausmę skiriant laisvės atėmimą 4 (keturiems) mėnesiams.

4Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos, jas iš dalies sudedant, ir nustatant galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 5 (penkiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,

Nustatė

6A. G. nuteistas už tai, kad 2007-03-04, apie 22. 45 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, tyčia akmeniu išdaužė E. A. priklausančio automobilio „Audi 80“, valst. Nr. ( - ) stovėjusio prie ( - ), dešinės pusės galinių durelių 200 Lt vertės stiklą bei tokiu būdu įsibrovęs į automobilį tyčia nulaužė prietaisų skydelio apatinę plastmasinę 100 Lt vertės dalį, kėsindamasis pagrobti svetimą turtą, ieškojo vertingų daiktų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilyje turto, tinkamo pagrobti, nerado. Sugadindamas minėtą turtą nukentėjusiajam E. A. padarė 300 Lt turtinę žalą.

7Be to, jis 2007-03-04, apie 22.50 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, tyčia išdaužė akmeniu T. L. priklausančio automobilio „Opel Astra“, valst. Nr. ( - ) stovėjusio prie ( - ), 300 Lt vertės bagažinės stiklą ir tokiu būdu įsibrovęs į automobilį bei kėsindamasis pagrobti svetimą turtą ieškojo vertingų daiktų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes automobilyje nerado turto, tinkamo pagrobti. Sugadinęs minėtą turtą, nukentėjusiajam T. L. padarė 300 Lt turtinę žalą.

8Prokuratūros apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas už veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., paskirdamas bausmes, artimas minimaliai, neteisingai paskyrė bausmę, t. y. netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl nuosprendis keistinas (LR BPK 328 str. 2 d.).

9Teismas skirdamas bausmes už LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. numatytus nusikaltimus atsižvelgė į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir nusikalstamų veikų stadiją – padaryti du tyčiniai apysunkiai nusikaltimai, kurie nutrūko pasikėsinimo stadijoje, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino ir gailisi, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, į asmenybę – už analogiškų tyčinių nusikalstamų veikų padarymą jau buvo teistas laisvės atėmimo bausmėmis, nusikalto neišnykus teistumams (recidyvistas), ir padarė teisingą išvadą, kad A. G. išvadų iš pirmesnių teistumų nepadarė – toliau piktybiškai nesilaiko įstatymų,tai rodo, kad jam skirtina laisvės atėmimo bausmės rūšis ir jos dydis nustatytinas ne didesnis kaip sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Remdamasis šia išvada teismas už abi veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., paskyrė po 4 mėnesius laisvės atėmimo. Akivaizdu, kad teismo paskirtos bausmės (4 mėn. laisvės atėmimo) aiškiai neatitinka išvados apie bausmės dydį. Teismas padaręs išvadą, kad skirtina bausmė ne didesnė kaip jos vidurkis, nepagrįstai paskyrė bausmes, artimas jos minimaliam dydžiui (minimali laisvės atėmimo bausmė – 3 mėn., bausmės vidurkis – 2 metai 7 mėnesiai 15 dienų). LR BK 178 str. 2 d. (2004-07-05 įstatymo Nr.IX-2314, 2004-07-13 redakcija) numato laisvės atėmimo bausmę iki 5 metų.

10Prokuroras skunde teigia, kad atsižvelgiant į byloje nustatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę – nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir A. G. asmenybę – už tyčines nusikalstamas veikas nuosavybei teistas 5 kartus, jau atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmę, nėra pagrindo skirti bausmę, artimą minimaliai. Tam, kad būtų įgyvendinti bausmės tikslai, jam skirtina aiškiai griežtesnė, nei paskyrė teismas, bausmė, mažesnė nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis.

11Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 2 d. nuosprendį pakeisti:

12pagal LR BK 22 str.1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti E. A. priklausantį turtą paskirti 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

13pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti T. L. priklausantį turtą paskirti 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

14vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, paskirtas už veikas E. A. turto atžvilgiu, subendrinti apėmimo būdu paskirti 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

15vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, paskirtas už veikas T. L. turto atžvilgiu, subendrinti apėmimo būdu paskirti 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

16vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d. pagrindu subendrintas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti galutinę 2 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

17Nuteistasis A. G. atsikirtimuose į prokuratūros skundą nurodo, kad visiškai pripažino savo kaltę ir nukentėjusiesiems atlygins padarytą žalą. Nuteistasis pažymi, kad apylinkės teismas neįžvelgė jo veiksmuose savanaudiškų paskatų bei atsižvelgė į jo jauną amžių. Prokuratūros prašoma bausmė yra labai griežta.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Kolegija pripažįsta iš esmės pagrįstus prokuratūros apeliacinio skundo motyvus dėl neteisingai paskirtos bausmės (LR BPK 328 str. 2 p.).

20Nors skiriant bausmę nuteistajam A. G., teismas atsižvelgė į jo padarytų nusikalstamų veikų sunkumo ir pavojingumo visuomenei laipsnį, kad nuteistasis pasikėsino padaryti du tyčinius apysunkius nusikaltimus ir du baudžiamuosius nusižengimus, į jo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, kad anksčiau kitais teismo nuosprendžiais jam jau buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės už analogiškų ir kitų tyčinių nusikalstamų veikų padarymą, asmenį charakterizuojančias aplinkybes, taip pat, jog teistumams neišnykus vėl nusikalto, tačiau skirdamas bausmes nesilaikė savo paties padarytų išvadų ir skyrė aiškiai per švelnias bausmes.

21Apylinkės teismo nuosprendžio motyvuose individualizuojant bausmes buvo atsižvelgta į visas LR BK 54 str. nuostatas, tačiau teismas paskirdamas nuteistajam bausmes už dvi nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., po 4 mėnesius laisvės atėmimo, LR BK 54 str. nuostatomis vadovavosi netinkamai.

22Apylinkės teismo paskirtos 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės yra labai artimos minimaliai laisvės atėmimo bausmei, numatytai 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje, todėl prokuratūros skunde pagrįstai teigiama, kad už tyčines nusikalstamas veikas nuosavybei daug kartų teistam, jau atlikinėjusiam laisvės atėmimo bausmes A. G. nėra pagrindo skirti tokią bausmę, kuri yra artima minimaliai.

23Pažymėtina tai, kad nors ir abi nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178 str. 2 d., nutrūko pasikėsinimo stadijoje, tačiau jos nutrūko dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo kaltininko valios, nes nuteistasis A. G. automobiliuose tiesiog nerado nieko vertingo, ką galėtų pagrobti. Nepaisant to, jog nukentėjusiesiems padaryta žala nėra didelė, tačiau iki šiol ji neatlyginta. Be to, apygardos teisme iš nuteistojo tapo žinoma, jog jis dar yra nuteistas laisvės atėmimo bausme Mažeikių r. apylinkės teismo nuosprendžiu (apie nusikalstamą veiką yra duomenų byloje, b.l.74, t.1), vadinasi, jis nuolat daro vagystes ir nesitaiso. Be to, A. G. anksčiau ne kartą yra baustas ir administracinėmis nuobaudomis (b.l. 129-131, t.1).

24Prokuratūros apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad teismo paskirtos bausmės (4 mėn. laisvės atėmimo) aiškiai neatitinka paties teismo padarytos išvados apie bausmės dydį, todėl jos turi būti sugriežtintos, tačiau atsižvelgiant į tai, jog yra nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, ir į tai, jog veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje, A. G. skiriama ne tokia griežta bausmė, kaip siūlo prokuroras.

25Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2 p.,

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 2 d. nuosprendį pakeisti.

27Pagal LR BK 22 str.1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti E. A. priklausantį turtą A. G. paskirti 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę;

28pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti T. L. priklausantį turtą paskirti 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

29Remiantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtą bausmę ir bausmę, paskirtą Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007 10 02 nuosprendžiu pagal BK 187 str. 3 d. dėl E. A. turto, subendrinti apėmimo būdu ir paskirti 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

30Remiantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtą bausmę ir bausmę, paskirtą Klaipėdos m. apylinkės teismo 2007 10 02 nuosprendžiu dėl T. L. turto, subendrinti apėmimo būdu ir paskirti 1 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

31LR BK 63 str. 1, 4 d. nustatyta tvarka subendrintas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti A. G. galutinę 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

32Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d.... 3. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d.... 4. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės... 5. Teismas, išnagrinėjęs šią bylą,... 6. A. G. nuteistas už tai, kad 2007-03-04, apie 22. 45 val., turėdamas tikslą... 7. Be to, jis 2007-03-04, apie 22.50 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą... 8. Prokuratūros apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas už veikas, numatytas... 9. Teismas skirdamas bausmes už LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. numatytus... 10. Prokuroras skunde teigia, kad atsižvelgiant į byloje nustatytą atsakomybę... 11. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 12. pagal LR BK 22 str.1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti E. A.... 13. pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti T. L.... 14. vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, paskirtas už veikas... 15. vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. bausmes, paskirtas už veikas... 16. vadovaujantis LR BK 63 str. 1, 4 d. pagrindu subendrintas bausmes subendrinti... 17. Nuteistasis A. G. atsikirtimuose į prokuratūros skundą nurodo, kad visiškai... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Kolegija pripažįsta iš esmės pagrįstus prokuratūros apeliacinio skundo... 20. Nors skiriant bausmę nuteistajam A. G., teismas atsižvelgė į jo padarytų... 21. Apylinkės teismo nuosprendžio motyvuose individualizuojant bausmes buvo... 22. Apylinkės teismo paskirtos 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmės yra labai... 23. Pažymėtina tai, kad nors ir abi nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 178... 24. Prokuratūros apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad teismo paskirtos... 25. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 2... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 2 d. nuosprendį pakeisti.... 27. Pagal LR BK 22 str.1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti E. A.... 28. pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. dėl pasikėsinimo pagrobti T. L.... 29. Remiantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtą bausmę ir bausmę,... 30. Remiantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtą bausmę ir bausmę,... 31. LR BK 63 str. 1, 4 d. nustatyta tvarka subendrintas bausmes subendrinti dalinio... 32. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....