Byla 2VP-1550-850/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė A. T. (toliau - antstolė), Šilutės kredito unija, V. J

1

2Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. (toliau – pareiškėjas) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė A. T. (toliau - antstolė), Šilutės kredito unija, V. J..

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nepranešant byloje dalyvaujantiems asmenims, iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjo 2017-05-08 skundas dėl antstolės A. T. veiksmų, sustabdyti antstolės vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00272 ir joje atliekamus vykdymo veiksmus iš pareiškėjo nekilnojamojo turto - 0,31 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo (unikalus Nr.) ir 128 kv. m. ploto pirties (unikalus Nr.), esančių adresu, (toliau – turtas). Nurodė, kad pateikė antstolei skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo jis prašo atšaukti nuo 2017-04-28 iki 2017-05-29 vykstančias pirmąsias pareiškėjo turto varžytynes Nr. 137400, kuriose turtas pardavinėjamas vos už 154 400 U. T., kurį antstolė pardavinėja iš varžytynių, vertinimą atliko UAB „Lituka“ ir Ko. Ši informacija yra nurodyta 2017-04-05 turto arešto akte. Pareiškėjas yra įsitikinęs, kad turto vertės nustatymo procedūra antstolės vykdomojoje byloje buvo atlikta netinkamai, turto vertintojui neatitinkant eksperto reikalavimų, turtą pardavinėjant 2017 m., kai vertė nustatyta dar 2016 m., dėl ko atitinkamai turto pardavimas iš varžytinių yra pripažintinas neteisėtu, todėl būtina paskirti pakartotinę minėto turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.

5Prašymas atmestinas.

6CPK 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, kurią ir prašo taikyti pareiškėjas.

7Kreipdamasis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo proceso sustabdymo – pareiškėjas turi nurodyti tokio prašymo faktinį pagrindą, pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą šioje skundo nagrinėjimo stadijoje, t. y. iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Teismas laikinąsias apsaugos priemones taiko ir parenka vadovaujantis ekonomiškumo principu, tai yra, siekdamas išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, taiko ar parenka laikinąsias apsaugos priemones taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

8Pareiškėjas nurodo, kad laikinąsias apsaugos priemones būtina taikyti dėl to, kad antstolės Turto vertės nustatymo procesas antstolės vykdomojoje byloje yra atliktas netinkamai ir esant šiai situacijai būtina panaikinti neteisėtus antstolės veiksmus atšaukiant pirmąsias varžytines bei iš naujo atliekant Turto vertės nustatymo ekspertizę.

9Iš teismų informacinės LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad antstolė 2017-05-15 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo 2017-05-08 skundą, kurio jis prašė atšaukti varžytynes Nr. 137400 bei paskirti ekspertizę gyvenamajam namui su žemės sklypu bei pirtimi, esančiam. Kaip matyti iš patvarkymo atsisakyti tenkinti skundą turinio, antstolė skundo dalies dėl ekspertizės paskyrimo nenagrinėjo, nes ekspertizė dėl turto vertės nustatymo buvo paskirta 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073, tenkinant pareiškėjo A. J. ir V. J. 2017-04-28 prašymą. Teismas taip pat nustatė, kad nors antstolė nuo 2017-04-28 iki 2017-05-29 vykdo pareiškėjui priklausančio turto internetu varžytynes, tačiau iš potencialių pirkėjų nėra gauta jokių pasiūlymų, dalyvauti aukcione nėra užsiregistravęs nė vienas potencialus pirkėjas. Pažymėtina ir tai, kad po varžytynių pasibaigimo termino, t. y. 2017-05-29, net jei iki to laiko ir atsirastų pareiškėjo išvaržomo turto pirkėjas, būtų nustatytas terminas susimokėjimui už įsigytą turtą, o visi vykdymo proceso dalyviai, taip pat ir pareiškėjas, galėtų apskųsti varžytynių rezultatus.

10Dėl aptartų priežasčių darytina išvada, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti antstolės vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00272 ir joje atliekamus vykdymo veiksmus iš pareiškėjo nekilnojamojo turto, nes antstolės 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073 yra paskirta ekspertizė dėl turto vertės nustatymo, tenkinant pareiškėjo A. J. ir V. J. 2017-04-28 prašymą, tai yra, išnyko pagrindas, dėl kurio pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, sustabdžius išieškojimo veiksmus, būtų apsunkintas bet kokių tarpinių procesinių veiksmų atlikimas ir tarpinių procesinių sprendimų priėmimas vykdomojoje byloje. Tokiu būdu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai nepagrindžia būtinumo iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl pareiškėjo prašymas netenkintinas (CPK 144 str. 145 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 290-291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

12Atmesti pareiškėjo A. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai