Byla AS-822-296-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. (V. K.) skundą atsakovams Utenos teritorinei darbo biržai ir Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu, kuriais prašė: 1) panaikinti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011m. spalio 14 d. sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos neskyrimo ir įpareigoti atsakovą paskirti jam priešpensinę bedarbio išmoką; 2) įpareigoti Utenos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją išregistruoti jį iš mokesčių mokėtojų registro, kaip vykdantį individualią veiklą, nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

6Pareiškėjas 2013 m. sausio 11d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo atsisakė skundo reikalavimo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu, nes Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2012 m. gruodžio 18 d. Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. 24.8-93 nustatyta, kad jo individuali veikla nutraukta nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

72013 m. sausio 25 d. teisme gautas V. K. pareiškimas, kuriame jis nurodė, kad Utenos teritorinė darbo birža gera valia patenkino jo reikalavimą, t. y. Utenos teritorinės darbo biržos direktorius 2013 m. sausio 24 įsakymu Nr. IM-1 jam paskyrė priešpensinę bedarbio išmoką 819 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 25 d. Todėl jis atsisakė skundo ir prašė administracinę bylą nutraukti bei priteisti iš Utenos teritorinės darbo biržos ir Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos lygiomis dalimis jo turėtas išlaidas: 2 000 Lt už advokatės pagalbą (skundo, patikslinto skundo surašymą, atstovavimą teisme) ir 403,49 Lt kelionės išlaidų.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies: nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą ir priteisė pareiškėjui iš Utenos teritorinės darbo biržos ir Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos po 1 000 Lt už patikslinto skundo paruošimą bei advokatės atstovavimą teisme. Prašymą dėl 403,49 Lt kelionės išlaidų priteisimo teismas atmetė.

10Teismas nustatė, kad atsakovai Utenos teritorinė darbo birža ir Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija jiems reiškiamus skundo reikalavimus patenkino gera valia pareiškėjo naudai, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pareiškėjas įgijo teisę gauti iš atsakovų savo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą, atlyginimą.

11Bylos medžiaga patvirtina faktą, kad pareiškėjo atstovė advokatė N. K. parengė patikslintą skundą, advokatė 1 val. 30 min. atstovavo pareiškėjui teismo posėdžiuose –2012 m. spalio 26 d. ir 2013 m. sausio 11 d. Už patikslinto skundo paruošimą bei atstovavimą 2 000 Lt išlaidos yra pagrįstos tinkamais teisinių paslaugų suteikimą bei apmokėjimą už šias paslaugas patvirtinančiais dokumentais (2012 m. liepos 5 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų, 2012 m. gruodžio 17 d. pinigų priėmimo kvitu), todėl jos priteistos iš atsakovų lygiomis dalimis. Iš pateiktų 2012 m. liepos 27 d., 2012 m. spalio 25 d., 2013 m. sausio 10 d. UAB „Lukoil Baltija“ kvitų matyti, kad 403,49 Lt kelionės išlaidų turėjo advokatė N. K., tačiau dokumentų įrodančių, kad V. K., vykdydamas 2012 m. liepos 5 d. sutartį dėl teisinės pagalbos, būtų atlyginęs advokatei šias išlaidas ir pats patyręs kelionės išlaidų nėra, todėl jos pareiškėjui nepriteistinos.

12III.

13Atsakovas Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atskiruoju skundu (b. l. 143–145) prašo pakeisti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartį, nutarties dalį dėl 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Utenos AVMI) panaikinant kaip neteisėtą. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

141. Utenos AVMI veiksmus negalima laikyti pareiškėjo skundo reikalavimų patenkinimu geruoju. Pareiškėjas reikalavo pakeisti registro įrašą apie veiklos nutraukimo datą, nors tas įrašas buvo padarytas jo paties prašymu (2011 m. rugsėjo 29 d.). Gavęs naują nustatytos formos pareiškėjo prašymą (2012 m. gruodžio 18 d.) mokesčių administratorius pakeitė registro įrašą iš 2011 m. spalio 5 d. į 2011 m. rugsėjo 29 d.

152. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis pareiškėjui, atsisakiusiam skundo, suteikia teisę reikalauti išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą, padavus skundą teismui. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo individualios veiklos nutraukimo data pakeista tenkinant jo 2012 m. gruodžio 18 d. prašymą Utenos AVMI, o ne jo 2011 m. lapkričio 19 d. skunde teismui pareikštą reikalavimą.

16Atsakovas Utenos teritorinė darbo birža atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Nurodo, kad priešpensinė bedarbio išmoka pareiškėjui nebuvo paskirta būtent dėl Utenos AVMI pateiktos informacijos apie pareiškėjo individualią veiklą. Pareiškėjo nuomonė dėl individualios veiklos nutraukimo datos Utenos AVMI turėjo būti žinoma jau 2011 m. spalio mėnesį. Atsakovas Utenos AVMI nuo pat pradžių turėjo visą reikalingą informaciją pareiškėjo problemai išspręsti, tačiau dėl neaiškių priežasčių vilkino sprendimo priėmimą, todėl Utenos teritorinė darbo birža negalėjo laiku paskirti ir išmokėti pareiškėjui teisėtai priklausančios priešpensinės bedarbio išmokos. Taigi pasekmes pareiškėjui sukėlė ne Utenos teritorinės darbo biržos, o Utenos AVMI veiksmai.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė ne Utenos teritorinės darbo biržos, o Utenos AVMI veiksmai, kuriais individualios veiklos vykdymas pareiškėjui buvo nutrauktas ne 2011 m. rugsėjo 29 d., kai jis faktiškai grąžino individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, o 2011 m. spalio 5 d., ir dėl to jam nebuvo paskirta priešpensinė bedarbio išmoka. Jei atsakovas Utenos AVMI būtų laiku nutraukęs pareiškėjo individualios veiklos vykdymą, ginčas tarp pareiškėjo ir Utenos teritorinės darbo biržos nebūtų kilęs. Utenos AVMI pakoregavus duomenis apie pareiškėjo individualios veiklos vykdymo nutraukimo pabaigą, atsirado galimybę patenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos skyrimo. Abejotini ir atsakovo Utenos AVMI argumentai, kad ši institucija geruoju netenkino pareiškėjo prašymo. Pareiškėjo 2012 m. gruodžio 18 d. Utenos AVMI pateikto prašymo dėl veiklos nutraukimo turinys sutampa su pareiškėjo 2012 m. lapkričio 19 d. patikslintame skunde Panevėžio apygardos administraciniam teismui išdėstytais prašymais – nutraukti jam individualios veiklos vykdymą nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

20Pareiškėjas V. K. atsiliepime į Utenos AVMI atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Taip pat prašo priteisti iš Utenos AVMI 300 Lt atstovavimo išlaidų už advokatės pagalbą parengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą.

21Pareiškėjas mano, kad Utenos AVMI teiginys, kad jis geruoju netenkino pareiškėjo reikalavimo, nepagrįstas. Nurodo, kad 2011 m. gruodžio 15 d. kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011 m. spalio 14 d. sprendimą dėl priešpensinės darbo išmokos neskyrimo ir skirti pareiškėjui šią išmoką. Teismo reikalavimu atsakovas pateikė teismui Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą 2011 m. rugsėjo 29 d. prašymą (forma FR072), kuriuo 26 langelyje veiklos nutraukimo data nurodyta 2011 m. spalio 5 d. Pareiškėjas teigia šio prašymo nerašęs ir nepasirašęs. 2012 m. lapkričio 19 d. jis patikslino savo skundą teismui, papildęs jį reikalavimu Valstybinei mokesčių inspekcijai – išregistruoti pareiškėją iš mokesčių mokėtojų registro, kaip vykdantį individualią veiklą, nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. Atsakovas Utenos AVMI, pateikdamas atsiliepimą į skundą pasiūlė jam pateikti naują prašymą dėl individualios veiklos nutraukimo, ką pareiškėjas ir padarė, nurodydamas jame veiklos nutraukimo datą – 2011 m. rugsėjo 29 d. Atsakovas Utenos AVMI, atlikęs patikrinimą, 2012 m. gruodžio 18 d. operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. 24.8-93 konstatavo, jog pareiškėjo individuali veikla nutraukta nuo Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos grąžinimo dienos, t. y. nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. Todėl 2013 m. sausio 10 d. patikslintame skunde jis atsisakė reikalavimo Utenos AVMI.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Atskirasis skundas netenkintinas.

25Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 25 d. nutarties dėl teismo išlaidų priteisimo dalis, kuria pareiškėjui iš atsakovo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priteistas 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų.

26Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011 m. spalio 14 d. sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos neskyrimo ir įpareigoti atsakovą paskirti jam priešpensinę bedarbio išmoką, taip pat įpareigoti Utenos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją išregistruoti jį iš mokesčių mokėtojų registro, kaip vykdantį individualią veiklą, nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

282013 m. sausio 11 d. tikslindamas skundą pareiškėjas atsisakė skundo reikalavimo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu, nes Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2012 m. gruodžio 18 d. Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. 24.8-93 nustatyta, kad jo individuali veikla nutraukta nuo 2011 m. rugsėjo 29 d.

292013 m. sausio 25 d. pareiškėjas atsisakė skundo, nurodęs, kad Utenos teritorinė darbo birža gera valia patenkino jo reikalavimą, t. y. Utenos teritorinės darbo biržos direktorius 2013 m. sausio 24 įsakymu Nr. IM-1 jam paskyrė priešpensinę bedarbio išmoką 819 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. spalio 25 d. Administracinė byla buvo nutraukta 2013 m. sausio 13 d. nutartimi, kuria pareiškėjui iš atsakovų priteistos teismo išlaidos.

30Atsakovas Utenos AVMI atskirajame skunde nesutinka su pareiškėjo pozicija, kad pareiškėjo reikalavimai buvo patenkinti geruoju, taigi būtina nustatyti, ar pareiškėjas atsisakė skundo todėl, kad atsakovas geruoju patenkino jo reikalavimus ir ar šiuo pagrindu pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį.

31Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika, ABTĮ 44 straipsnio 3 dalies nuostata reikalauja, kad atsakovas pareiškėjo reikalavimus patenkintų geruoju, pripažindamas savo veiksmų (neveikimo) ar akto neteisėtumą bei pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą. Kilusio administracinio ginčo išsprendimas pareiškėjo naudai reiškia, kad atsakovas (administravimo subjektas) pažeidė materialines pareiškėjo teises ir dėl tokio pažeidimo pareiškėjas buvo priverstas jas ginti administracinio proceso tvarka. Tokiu atveju sprendžiant pareiškėjo patirtų teismo išlaidų atlyginimo klausimus, būtina įvertinti, ar dėl pareiškėjo kreipimosi į administracinį teismą ir bandymo priverstine tvarka įgyvendinti (ginti) subjektines teises (atitinkamai ir dėl pareiškėjo patirtų išlaidų) nėra atsakingas atsakovas. Ta aplinkybė, kad atsakovas nekeitė ar nenaikino pareiškėjo ginčytų sprendimų, šiuo atveju reikšmės neturi, nes pareiškėjo reikalavimų patenkinimu laikytini ir tokie veiksmai, kai anksčiau priimti aktai tiesiogiai nebuvo pakeisti, tačiau buvo priimti nauji aktai, patikslinantys ankstesniųjų taikymą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-151/2012). Esminės reikšmės neturi ir tai, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą geruoju patenkinti pareiškėjo reikalavimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad de facto reikalavimas buvo patenkintas tik po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas būtų pagrindas atmesti prašymą, jei tik atsakovas pateiktų kokių nors įrodymų (raštų, dokumentų ar kt.), kurie nukreiptų į kitus, nei pareiškėjo kreipimasis į teismą, skundo reikalavimo tenkinimo pagrindus. Tokia situacija būtų neproporcinga ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą. Kiekvieną kartą kreipdamasis į teismą, pareiškėjas negalėtų būti tikras dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsiradimo, jei vėliau bet kuriuo momentu atsakovas įvykdytų pareiškėjo reikalavimą ir motyvuotų tai kitomis aplinkybėmis. Tokiu būdu atsakovas nepagrįstai išvengtų pareigos atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir kreipimosi į teismą momentu pareiškėjo reikalavimas nebuvo de facto įvykdytas arba pareiškėjas apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-596/2011, 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011).

32Iš nurodytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimų darytina išvada, kad ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje išdėstytos nuostatos prasmė yra atlyginti bylinėjimosi išlaidas pareiškėjui, kai atsakovas nepagrįstai delsia imtis veiksmų, patenkinančių pareiškėjo reikalavimus, ir jų imasi tik tuomet, kai pareiškėjas kreipiasi į teismą ir taip atsakovas iš esmės pripažįsta savo veiksmų (neveikimo) ar akto neteisėtumą. Pažymėtina, jog vien dėl to, kad pareiškėjo reikalavimas de facto buvo tenkintas po to, kai jis kreipėsi į teismą, negalima daryti išvados, jog atsakovas geruoju patenkino reikalavimą.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyriui pateiktas Nuolatinio Lietuvos gyventojo V. K. prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą veiklos nutraukimą ir grąžinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma. Prašyme nurodyta veiklos nutraukimo data – 2011 m. spalio 5 d. (b. l. 62–63). 2011 m. spalio 10 d. pareiškėjas kreipėsi į Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyrių su prašymu dėl priešpensinės bedarbio išmokos skyrimo. Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus vedėjas 2011 m. spalio 14 d. sprendimu pareiškėjo prašymo netenkino, nes remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis pareiškėjas iki 2011 m. spalio 5 d. vykdė individualią veiklą. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2011 m. lapkričio 17 d. išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, teritorinės darbo biržos sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 3, 4, 13). Pareiškėjas 2011 m. gruodžio mėnesį kreipėsi į teismą su skundu.

34Taip pat nustatyta, kad 2011 m. spalio 17 d. pareiškėjas V. K. Utenos apskrities AVMI pateikė laisvos formos prašymą, kuriame nurodė, kad nutraukęs individualią veiklą planuoja gauti priešpensinę bedarbio išmoką, todėl prašo jo individualią veiklą laikyti nutraukta nuo 2011 m. rugsėjo 30 d., nes nuo to laiko jis veiklos nevykdė, ir tai yra deklaruota nustatyta tvarka (b. l. 93).

35Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2011 spalio 20 d. pažymoje Nr. (22.22)-22.1-2879, adresuotoje Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriui, nurodyta, kad V. K., grąžindamas Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos originalą, individualios veiklos vykdymą nutraukė 2011 m. rugsėjo 29 d., tačiau pagal Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. VA-29 (2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. VA-61 redakcija; toliau – Taisyklės) 42 punktą gyventojas, pageidaujantis nutraukti individualią veiklą, turi apie tai pranešti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos veiklos nutraukimo dienos, tuo tarpu V. K. pranešė ne prieš 5 darbo dienas nuo veikos nutraukimo. Taip pat pažymėta, kad pagal pareiškėjo pateiktų deklaracijų duomenis už 2007–2010 metus pajamų iš individualios veiklos gauta nebuvo (b. l. 12). Mokesčių administratorius laikėsi nuostatos, kad registro įrašas apie pareiškėjo individualios veiklos nutraukimo datą – 2011 m. spalio 5 d. – yra tikslus.

36Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2012 m. gruodžio 18 d. operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. 24.8-93 nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 17 d. pareiškėjas kreipėsi į Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrį, prašydamas 2011 m. rugsėjo 29 d. prašymą laikyti negaliojančiu ir pateikė naują nustatytos formos prašymą (forma FR072), kuriame nurodė individualios veiklos nutraukimo datą – nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. Minėtoje operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyta, kad pareiškėjas Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą grąžino kartu su Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą 2011 m. rugsėjo 29 d., nuo šios datos neturėjo teisės vykdyti individualios veiklos ir pajamų iš jos nedeklaravo, atsakovas laikėsi pozicijos, kad individuali veikla nutraukta nuo minėtos pažymos grąžinimo dienos, t. y. nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. (b. l. 110).

37Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad byloje nebuvo ginčo dėl to, kad pareiškėjas individualią veiklą nutraukė 2011 m. rugsėjo 29 d. – kaip matyti iš bylos medžiagos, Utenos AVMI šią aplinkybę pripažino jau 2011 m. spalio 20 d. pažymoje, kartu šioje pažymoje pažymėjo, kad apie individualios veiklos nutraukimą pareiškėjas nepranešė iš anksto, kaip tai numatyta Taisyklių 42 punkte. Utenos AVMI 2012 m. gruodžio 18 d. operatyvaus patikrinimo pažymoje nurodyti iš esmės tie patys faktiniai duomenys, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. pareiškėjas grąžino Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, remiantis šiuo faktu daroma išvada, kad individuali veikla nutraukta nuo minėtos pažymos grąžinimo dienos, t. y. 2011 m. rugsėjo 29 d. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjui 2012 m. gruodžio 12 d. pateikus naują prašymą dėl individualios veiklos nutraukimo faktinės aplinkybės, aplinkybė, kad apie individualios veiklos nutraukimą jis nepranešė iš anksto, t. y. prieš penkias darbo dienas, kaip tai numatyta Taisyklių 42 punkte, negalėjo pasikeisti, tačiau atsakovas Utenos AVMI pakeitė savo poziciją ir registro įrašą apie pareiškėjo individualios veiklos nutraukimo datą pakeitė, vietoje 2011 m. spalio 5 d. nurodydamas 2011 m. rugsėjo 29 d. datą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas pareiškėjo reikalavimą patenkino geruoju, todėl pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą pagal ABTĮ 44 straipsnio 3 dalį.

38Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui iš atsakovo Utenos AVMI priteisė nurodyto dydžio teismo išlaidų atlyginimą. Konstatuotina, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta ir ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl atsakovo atskirasis skundas netenkintinas.

39Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo priteisti atstovavimo (atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo) išlaidas – 300 Lt. Atmetus atsakovo atskirąjį skundą, pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi, taip pat ir atstovavimo, išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 1 d., 6 d.).

40Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 8.15 punktu, maksimali suma, galima priteisti pareiškėjui, teikiant atsikirtimą į atskirąjį skundą, sudaro 500 Lt (0,5 x 1 000 MMA). Pareiškėjo prašoma priteisti suma – 300 Lt, kurios sumokėjimą patvirtina 2013 m. kovo 5 d. pinigų priėmimo kvitas (serija LAT Nr. 642635), neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio. Tačiau vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, nustatant konkrečiu atveju priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos dydį, turi būti atsižvelgiama į nustatytus kriterijus, inter alia bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą ir kitus kriterijus. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytus kriterijus bei atsiliepimo į atskirąjį skundą turinį, kuriame iš esmės kartojamos pareiškėjo skunde ir patikslintuose skunduose minimos, byloje nustatytos aplinkybės, nepateikiama teisės aktų ar teismų praktikos analizė, sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas mažinti priteistinas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pagrįsta pareiškėjui priteistina išlaidų, patirtų teikiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, suma sudaro 150 Lt.

41Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir pareiškėjui iš atsakovo Utenos apskrities AVMI priteistina 150 Lt atstovavimo išlaidoms, patirtoms teikiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, atlyginti.

42Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Atsakovo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą atmesti. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Pareiškėjo V. K. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą, tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui V. K. iš atsakovo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Lt teismo išlaidoms atlyginti.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Utenos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu, kuriais... 6. Pareiškėjas 2013 m. sausio 11d. pateikė teismui patikslintą skundą, kuriuo... 7. 2013 m. sausio 25 d. teisme gautas V. K. pareiškimas,... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi... 10. Teismas nustatė, kad atsakovai Utenos teritorinė darbo birža ir Utenos... 11. Bylos medžiaga patvirtina faktą, kad pareiškėjo atstovė advokatė 12. III.... 13. Atsakovas Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atskiruoju skundu... 14. 1. Utenos AVMI veiksmus negalima laikyti pareiškėjo skundo reikalavimų... 15. 2. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis pareiškėjui, atsisakiusiam skundo, suteikia... 16. Atsakovas Utenos teritorinė darbo birža atsiliepimu į atskirąjį skundą... 17. Nurodo, kad priešpensinė bedarbio išmoka pareiškėjui nebuvo paskirta... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad tiesiogines teisines pasekmes... 20. Pareiškėjas V. K. atsiliepime į Utenos AVMI atskirąjį... 21. Pareiškėjas mano, kad Utenos AVMI teiginys, kad jis geruoju netenkino... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Atskirasis skundas netenkintinas.... 25. Nagrinėjamos bylos dalykas – Panevėžio apygardos administracinio teismo... 26. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos... 28. 2013 m. sausio 11 d. tikslindamas skundą pareiškėjas atsisakė skundo... 29. 2013 m. sausio 25 d. pareiškėjas atsisakė skundo, nurodęs, kad Utenos... 30. Atsakovas Utenos AVMI atskirajame skunde nesutinka su pareiškėjo pozicija,... 31. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika,... 32. Iš nurodytų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimų... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. Utenos AVMI... 34. Taip pat nustatyta, kad 2011 m. spalio 17 d. pareiškėjas 35. Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2011 spalio 20 d.... 36. Utenos AVMI Mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2012 m. gruodžio... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes,... 38. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 39. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo priteisti atstovavimo... 40. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu... 41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš... 42. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 43. Atsakovo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį... 44. Pareiškėjo V. K. prašymą dėl teismo išlaidų,... 45. Nutartis neskundžiama....