Byla 2-1989-960/2018
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Deimantei Mikelėnaitei ir G. R., dalyvaujant ieškovui J. M., jo atstovei advokatei Renatai Todesatei, atsakovėms O. K., M. R., V. S., atsakovių O. K. ir V. S. atstovams advokatui Šarūnui Račkauskui ir advokato padėjėjai Dovilei Bogomolskytei, tretiesiems asmenims Z. G., J. Š., R. Š., G. J., L. M., trečiųjų asmenų J. Z., M. K., T. N., J. N. atstovui advokatui Rokui Kaireliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovėms O. K., V. S. ir M. R., tretieji asmenys: notarė P. J., A. J. K., A. M., A. T., A. Š., A. D., B. L., Č. S., D. M., D. V., D. K., E. R., E. M., E. T., E. V., E. T., G. J., G. Č., G. J., G. R., G. B., I. S., I. G., I. Š., J. D., J. J. Z., J. R., J. Š., J. T., J. N., J. D., J. N., J. Š., J. V., K. Š., K. Z., K. S., L. M., L. Š., L. M., L. F., L. M., L. P.,

3L. C., M. K., M. K., M. M., M. P.,M. S., M. V., M. Ž., M. Š., P. Š., P. V., P. V. Š., R. L., R. M., R. Š., R. S., S. S., S. D., T. V. F., T. Š., T. N., T. R., T. Š., T. M.. V. B., V. R., V. R., V. K., V. Š., V. R., V. P., V. Š., Z. G., Z. P., J. M., F. M., A. R., A. K., D. B., V. R. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo,

Nustatė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti 2008 m. balandžio 30 d. dovanojimo sutartį pagal kurią M. R. dovanojo O. K. 43/21062 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartimi ir perkelti ieškovui J. M. pirkėjo teises ir pareigas pagal šią sutartį, nustatant, kad M. R. pardavė, o J. M. pirko 43/21062 dalis žemės sklypo už 4 982,91 Eur ir priteisti iš ieškovo atsakovės M. R. naudai 4 982,91 Eur; pripažinti 2008 m. balandžio 30 d. sudarytą dovanojimo sutartį pagal kurią M. R. dovanojo O. K. 9/3315 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartimi ir perkelti ieškovui pirkėjo teises ir pareigas pagal šią sutartį, nustatant, kad M. R. pardavė, o ieškovas pirko 9/3315 dalis žemės sklypo už 1 149,21 Eur ir priteisti iš ieškovo atsakovės M. R. naudai 1 149,241 Eur; pripažinti 2008 m. balandžio 30 d. sudarytą dovanojimo sutartį pagal kurią M. R. dovanoja V. S. 27/13372 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartimi, nustatant, jog M. R. pardavė, o ieškovas pirko 27/13372 dalis žemės sklypo už 2 100,90 Eur ir priteisti iš ieškovo atsakovei 2 100,90 Eur; priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

5Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog jam nuosavybės teise priklauso trijų žemės sklypų dalys, kurių bendrasavininkiais yra dar maždaug 80 asmenų. Ieškovui iki ieškinio pareiškimo prieš mėnesį tapo žinoma, jog kai kurie sklypų asmenys savininkai tapo sudarę apsimestinius dovanojimo sandorius, todėl kreipėsi konsultacijos į teisininkus. 2016 m. birželio 17 d. ieškovo atstovė gavo Nekilnojamojo turto išrašus, o 2016 m. birželio 29 d. buvo gautos dovanojimo sutarčių kopijos. Susipažinus su šiomis sutartimis darytina išvada, jog akivaizdu, jog šios sutartys yra apsimestiniai sandoriai, kuriais buvo siekiama, kad atsakovės O. K. ir V. S. nesilaikydamos CK 4.79 straipsnyje numatytos bendraturčių teisės pirkti sklypo dalis, įgytų šių sklypų dalis. Dovanojimo sutartys yra sudaromos tarp artimųjų žmonių, o ieškovo žiniomis atsakovės tokiomis nėra. Sutartimis taip pat buvo perleistos labai mažos sklypo dalys, kuriomis nebūtų galima pasinaudoti. Šios sutartys buvo sudarytos tą pačią dieną ir panašiu laiku, nenustatyti kitokie motyvai, kuriais remiantis galėjo susiformuoti atsakovių valia perleisti joms priklausančias žemės sklypo dalis dovanojimo sutarčių pagrindu.

6Atsakovė O. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Savo nesutikimą atsakovė grindžia tuo, jog ieškovas nepateikė įrodymų pagrįsti teiginiui, kad atsakovių sudarytos dovanojimo sutartys buvo apsimestiniai sandoriai, o ieškinys grindžiamas tik ieškovo niekuo nepagrįstomis prielaidomis. Ieškovas praleido CK 4.79 straipsnio 3 dalyje numatytą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą. Ieškovas pareikšti reikalavimai iš esmės yra ydingi, nes juos tenkinus atsakovė M. R. turėtų gauti dvigubą apmokėjimą.

7Atsakovė V. S. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kuriais pagrįstų, jog dovanojimo sutartis yra apsimestiniu pirkimo – pardavimo sandoriu. Ieškovas reiškiamus reikalavimus grindžia tik niekuo nepagrįstomis prielaidomis. Ieškovas neįrodė, jog anksčiau būdamas 22 metų amžiaus ir dabar yra finansiškai pajėgus pirkti sklypo dalis. Ieškovas taip pat praleido 3 mėnesių ieškinio senaties terminą.

8Trečiasis asmuo notarė P. J., teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Savo nesutikimą grindė tuo, kad dovanojimo sutartys buvo sudarytos ir patvirtintos tinkamai, šalims buvo išaiškintos šių sandorių pasekmės, šalys nurodė, kad sutartys sudaromos laisva valia, nenaudojant spaudimo, visos sutarties bei vykdymo aplinkybės šalims buvo išaiškintos ir jų suprastos. Šalys prieš sudarydamos sutartį notarei patvirtino, kad sutartys sudarytos vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, taip pat kad joms žinomos sutarčių sudarymo aplinkybės.

9Teismo posėdžio metu ieškovas J. M. palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog 2016 m. vasarą gavo laišką iš bendrasavininkų, pamatė sąrašą nepažįstamų asmenų ir kreipėsi į teisininkus iš kurių sužinojo apie sudarytus dovanojimo sandorius, kuriais buvo pažeista jo teisė pirkti sklypo dalį. 2008 metais gavęs pasiūlymą pirkti, būtų pirkęs sklypo dalis, tam turėjo pinigų, o jeigu pritrūktų, tai būtų pasiskolinęs. Interesą pirkti sklypo dalis turi ir dabar. Nežino kodėl nesidomėjo anksčiau dėl bendraturčių sudarytų sandorių.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Renata Todesaitė palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, jog ieškinio senaties terminas nėra praleistas, nes turi būti skaičiuojamas nuo sužinojimo momento.

11Teismo posėdžio metu atsakovė M. R. nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog žemės sklypo dalis gavo po vyro motinos mirties. Apie 8 metus buvo savininkė ir nieko su žeme nedarė. Jos dukra sirgo ir paprašė jai atiduoti sklypus, todėl pasiūlė jai tvarkyti žemės reikalus. Dukra paaiškino, jog dovanoja šiuos sklypus ir taip reikia. Nuvyko pas notarę ir ten sužinojo apie sudaromas dovanojimo sutartis. Pati nepažinojo atsakovių. Sudarydama sandorius nieko negavo ir nežino ar dukra ką nors gavo. Jos dukra, kuri tvarkė šiuos žemės sklypo reikalus, yra mirusi.

12Teismo posėdžio metu atsakovė V. S. nesutiko su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog jos vyras paprašė ateiti ir pasirašyti dovanojimo sutartį, nes jis būdamas verslininku nenorėjo forminti sklypo savo vardu. Nežino kokie santykiai vyrą siejo su kita atsakove. Jos vyro verslas iš dalies yra susijęs su nekilnojamojo turto pirkimu – pardavimu. Žino, jog vyras jokių pinigų už sklypą nemokėjo.

13Teismo posėdžio metu atsakovė O. K. paaiškino, jog nesutinka su ieškiniu. Papildomai paaiškino, jog jos sūnus D. T. paprašė, jog pasirašytų sutartį, o daugiau neprisimena jokių aplinkybių.

14Tretieji asmenys Z. G., J. Š., R. Š., L. M. teismo posėdžio metu sutiko su ieškiniu.

15Trečiųjų asmenų J. Z., M. K., T. N., J. N. atstovas advokatas R. K. teismo posėdžio metu sutiko su ieškiniu.

16Trečiasis asmuo G. J. teismo posėdžio metu nurodė, jog neturi nuomonės dėl pareikšto ieškinio.

17Teismo posėdžio metu liudytojas M. S. paaiškino, jog yra V. S. vyru, o O. K. yra jo bendradarbio motina. Jo vykdoma verslo veikla yra susijusi su nekilnojamuoju turtu. Atsimena, jog su kolega D. T. bendravo su atsakove Malvina ar jos atstove dėl nekilnojamojo turto, teikė konsultacijas. Už teikiamą pagalbą buvo pasiūlyta atsikaityti padovanojant sklypus. Jis už sklypus nemokėjo pinigų. Dovanojimas buvo įformintas jo žmonos vardu. Pats neprašė dovanoti sklypų.

18Teismo posėdžio metu liudytojas D. T. paaiškino, jog atsakovė V. S. yra jo bendradarbio žmona, o O. K. yra jo motina. Dirba kartu su M. S. ir padeda įvairiais klausimais, susijusiais su nekilnojamuoju turtu. Mindaugas paprašė jo padėti žmonėms ir jis kažką padarė. Žmonės neturėjo pinigų ir pasiūlė už pagalbą padovanoti sklypo dalis. Pats nenorėjo pirkti ir jokių pinigų nemokėjo. Sutiko, jog jam būtų padovanoti sklypai, kuriuos įformino savo motinos vardu.

19Ieškinys atmetamas.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui J. M. pagal 2007 m. gruodžio 20 d. paveldėjimo teisės liudijimą bendrosios dalinės nuosavybes teise priklauso: 1975/663000 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniuje (toliau – Žemės sklypas Nr. 1) (t. 1, b. l. 7-14); 6325/2106200 dalys žemės sklypo, unikalus ( - ), esančio Vilniuje (toliau – Žemės sklypas Nr. 2) (t.1, b. l. 15-22); 4025/1337200 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Vilniuje, ( - ) (toliau – Žemės sklypas Nr. 3) (t. 1, b. l. 23-30).

212008 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto 33-ojo biuro notarė P. J. patvirtino tris žemės sklypo dalies dovanojimo sutartis pagal kurias M. R. padovanojo: V. S. 27/13372 dalį Žemės sklypo Nr. 3; O. K. 43/21062 dalį Žemės sklypo Nr. 2; O. K. 9/3315 dalį Žemės sklypo Nr. 1 (toliau – Dovanojimo sutartys) (t.1, b.l. 31-51).

22CPK 178 straipsnyje yra įtvirtina pagrindinė įrodinėjimo civiliniame procese taisyklė pagal kurią šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, todėl šioje byloje ieškovas reikšdamas ieškinį dėl Dovanojimo sutarčių pripažinimo pirkimo – pardavimo sutartimis, t.y. dėl apsimestinių sandorių (CK 1.87 straipsnis) turi įrodyti šias aplinkybes. Susipažinus su ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis matyti, jog reikšdamas ieškinį ieškovas iš esmės remiasi vien tik prielaidomis, kurios leido ieškovui padaryti išvadą. Tai, jog Dovanojimo sutartys buvo sudarytos ne tarp artimų žmonių, šiais sandoriais buvo perleistos sąlyginai nedidelės bendrosios dalinės nuosavybės dalys, šios Sutartys buvo sudarytos tą pačią dieną ir panašiu laiku, neleidžia teismui daryti išvados, jog šie sandoriai buvo apsimestiniai ir jais buvo pridengtos pirkimo – pardavimo sutartys. Dovanojimo sutartį nuo pirkimo – pardavimo sutarties skiria esminis požymis, jog dovanojimo sutartimi turtas perleidžiamas neatlygintinai (CK 6.465 straipsnio 1 dalis), o pirkimo – pardavimo atveju už perleidžiamą turtą mokami pinigai (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Bylos nagrinėjimo metu apklaustos atsakovės M. R., V. S., O. K., liudytojai D. T. ir M. S. paaiškino, jog už Žemės sklypus nebuvo mokama ir iš esmės patvirtino dovanojimo sutartį sudarymą. Byloje nėra jokių kitų įrodymų leidžiančių suabejoti šių proceso dalyvių paaiškinimais bei leidžiančių padaryti išvadas, jog tarp atsakovų faktiškai buvo susiklostę pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai. Teismas negali priimdamas sprendimą remtis ieškovo nurodytomis prielaidomis. Kadangi ieškovas neįrodė apsimestinių sandorių sudarymo, todėl ieškinyje pareikšti reikalavimai dėl Dovanojimo sutarčių laikymo pirkimo – pardavimo sandoriais ir iš jų išvestiniai reikalavimai dėl pirkėjo teisių perkėlimo, laikytinas nepagrįstais ir teismo atmetami.

23Ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai dėl pirkėjo teisių perkėlimo yra nepagrįsti ir teismo atmetami taikant ir savarankišką pagrindą – ieškinio senatį CK 4.79 straipsnio 3 dalyje įvirtintas sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl pirkėjo teisių perkėlimo. Ieškovo ginčijami sandoriai buvo sudaryti 2008 m. balandžio 30 d. Teismui ieškinys buvo pateiktas 2016 m. liepos 4 d., t.y. praėjus daugiau kaip 8 metų po sandorių sudarymo. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog ieškovas apie galimą savo teisių pažeidimą sužinojo 2016 m. birželio 17 d. gavęs Nekilnojamojo turto registro duomenis. CK 1.127 straipsnio 1 dalis numato, jog ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžia pasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą, t.y. numatyti du kriterijai pagal kuriuos skaičiuojama ieškinio senaties termino pradžia: sužinojimo momentas ar momentas kada asmuo turėjo sužinoti. Teismas byloje laiko įrodytą faktinę aplinkybę, jog ieškovas apie galimą jo teisų pažeidimą sužinojo 2016 m. birželio 17 d. Įvertinus, jog nuo ginčijamų sandorių sudarymo iki kreipimosi į teismą dienos praėjo daugiau kaip 8 metai, o CK 4.79 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas labai trumpas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, laikytina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas būdamas apdairiu, rūpestingu ir protingu apie ginčijamų sandorių sudarymo turėjo sužinoti žymiai anksčiau, t.y. teismo vertinimu ieškovas, kuriam buvo svarbus bendrosios dalinės nuosavybės įgijimo klausimas, turėjo sužinoti apie sandorių sudarymą praėjus nevėliau kaip 2 metams nuo sandorių sudarymo. Šiuo atveju ieškinio senaties terminas turėtų skaičiuojamas nuo 2010 m. balandžio 30 d. Ieškovas pateikęs ieškinį tik 2016 m. liepos 4 d., žymiai praleido ieškinio senaties terminą, todėl esant atsakovų prašymui, teismas taiko ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis) ir netenkina ieškovo reikalavimų dėl pirkėjo teisių perkėlimo šiuo papildomu pagrindu.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

25Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, teismas netenkina ieškovo prašymo dėl jo patirtų bylinėjimo išlaidų priteisimo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

26Atsakovė O. K. pateikė įrodymus apie patirtas 550,00 Eur išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (t.3, b.l. 86-87). Atsakovė V. S. pateikė įrodymus apie patirtas 350,00 Eur išlaidas advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (t.3, b.l. 91-92).

27Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, ir atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, daro išvadą, jog atsakovių išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti yra pagrįstos ir įrodytos bei nėra pagrindų jų mažinti.

28Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, tai teismas priteisia iš ieškovo atsakovėms jų patirtas bylinėjimosi išlaidas: O. K. – 550,00 Eur, V. S. – 350,00 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

29Byloje susidarė 519,62 Eur pašto išlaidos, kurios priteisiamos iš ieškovo (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

31Ieškovo J. M. ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 550,00 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovės O. K., a. k. ( - ) ( - ), naudai.

33Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 350,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės V. S., a. k. ( - ) ( - ), naudai.

34Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 519,62 Eur pašto išlaidas valstybės naudai.

35Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. L. C., M. K., M. K., M. M., M. P.,M. S., M. V., M. Ž., M. Š., P. Š., P. V.,... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti 2008 m. balandžio 30... 5. Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog jam nuosavybės teise... 6. Atsakovė O. K. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 7. Atsakovė V. S. teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 8. Trečiasis asmuo notarė P. J., teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį... 9. Teismo posėdžio metu ieškovas J. M. palaikė ieškinį. Papildomai... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Renata Todesaitė palaikė... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė M. R. nesutiko su ieškiniu. Papildomai... 12. Teismo posėdžio metu atsakovė V. S. nesutiko su ieškiniu. Papildomai... 13. Teismo posėdžio metu atsakovė O. K. paaiškino, jog nesutinka su ieškiniu.... 14. Tretieji asmenys Z. G., J. Š., R. Š., L. M. teismo posėdžio metu sutiko su... 15. Trečiųjų asmenų J. Z., M. K., T. N., J. N. atstovas advokatas R. K. teismo... 16. Trečiasis asmuo G. J. teismo posėdžio metu nurodė, jog neturi nuomonės... 17. Teismo posėdžio metu liudytojas M. S. paaiškino, jog yra V. S. vyru, o O. K.... 18. Teismo posėdžio metu liudytojas D. T. paaiškino, jog atsakovė V. S. yra jo... 19. Ieškinys atmetamas.... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui J. M. pagal... 21. 2008 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto 33-ojo biuro notarė P. J. patvirtino... 22. CPK 178 straipsnyje yra įtvirtina pagrindinė įrodinėjimo civiliniame... 23. Ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai dėl pirkėjo teisių perkėlimo... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 25. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, teismas netenkina ieškovo prašymo dėl... 26. Atsakovė O. K. pateikė įrodymus apie patirtas 550,00 Eur išlaidas advokato... 27. Teismas įvertinęs nagrinėjamos bylos sudėtingumą, advokato padėjėjo... 28. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, tai teismas priteisia iš ieškovo... 29. Byloje susidarė 519,62 Eur pašto išlaidos, kurios priteisiamos iš ieškovo... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268,... 31. Ieškovo J. M. ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 550,00 Eur bylinėjimosi... 33. Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 350,00 Eur bylinėjimosi... 34. Priteisti iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) ( - ), 519,62 Eur pašto išlaidas... 35. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...