Byla 2A-289-553/2016
Dėl teismo nutarties nevykdymo ir baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys – V. K., BUAB „Darvada“, BUAB „Darvada“ bankroto administratorius UAB „Ignika“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (suinteresuoto asmens) V. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-08 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-13484-861/2015 pagal pareiškėjo antstolio V. Č. pareiškimą dėl teismo nutarties nevykdymo ir baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys – V. K., BUAB „Darvada“, BUAB „Darvada“ bankroto administratorius UAB „Ignika“.

2Teismas, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas skirti suinteresuoto asmens BUAB „Darvada“ vadovui V. K. 145 EUR dydžio baudą už kiekvieną teismo nutarties nevykdymo dieną, skaičiuojamą nuo 2014-03-10, išieškotojo BUAB „Darvada“ bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ naudai.

5Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014 dėl įpareigojimo BUAB „Darvada“ vadovui V. K. ne vėliau kaip per 15 dienų terminą nuo 2014-02-11 nutarties įsiteisėjimo (2014-02-22) perduoti bankroto administratoriui UAB „Ignika“ visus BUAB „Darvada“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Pažymėjo, kad vykdomojoje byloje 2014-06-10 ir 2014-06-23 buvo priimti patvarkymai, kuriais V. K. įpareigotas skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014 bei skubiai, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, informuoti antstolį apie minėto teismo sprendimo vykdymą. Paaiškino, jog patvarkymai buvo išsiųsti registruota pašto siunta, todėl laikomi tinkamai įteiktais. Pažymėjo, kad patvarkymai nebuvo įteikti skolininkui vykdomajame rašte nurodytu ir registracijos adresais, skolininkas nedirbo, nuvykus vykdomajame rašte nurodytu adresu skolininkas nerastas, todėl išieškotojas informavo, jog neranda skolininko, o 2014-08-08 priimtas patvarkymas dėl paieškos paskelbimo. Nurodė, kad Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2014-08-20 informavo, kad skolininką V. K. surado, nustatė jo gyvenamąją vietą adresu ( - ). Paaiškino, kad 2014-08-18 buvo priimtas patvarkymas Nr. 0116/14/01108, kuriuo V. K. įpareigotas skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014, įpareigojantį BUAB „Darvada“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui UAB „Ignika“ visus BUAB „Darvada“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Minėtas patvarkymas įteiktas 2014-08-29 registruota pašto siunta per skolininko darbovietę UAB „Transporto technologijos“, tačiau skolininkas iki šiol neinformavo antstolio apie teismo sprendimo vykdymą. Pažymėjo, jog 2015-01-29 raštu išieškotojas patvirtino, kad skolininkas neperdavė administratoriui UAB „Ignika“ BUAB „Darvada“ dokumentų ir turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Nurodė, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0116/14/01108 surinktų duomenų pagrindu 2015-02-02 surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą. Pažymėjo, kad tol, kol skolininkas neįvykdė teismo įpareigojimo, administratorius UAB „Ignika“ negali tinkamai atlikti įmonių bankroto įstatyme ir kituose norminiuose teisės aktuose numatytų bankroto procedūrų (b. l. 1-2).

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Darvada“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu pareiškimu sutiko.

7Paaiškino, kad V. K. neįvykdė Vilniaus apygardos teismo numatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui turtą bei dokumentus. Paaiškino, jog bankroto administratorius UAB „Ignika“ BUAB „Darvada“ vadovui kartu su įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi jo gyvenamosios vietos adresu išsiuntė pranešimą – raginimą dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo, kuriuo buvo prašoma kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2014-03-13, įvykdyti nutartyje numatytus įpareigojimus ir perduoti bankroto administratoriui UAB „Ignika“ visus įmonės dokumentus ir turtą, taip pat su įmonės vadovu buvo bandyta susisiekti internetiniuose tinklalapiuose rastais telefonais, tačiau nesėkmingai, o per numatytą terminą įpareigojimai nebuvo įvykdyti ir bankroto administratoriui nebuvo perduoti įmonės dokumentai bei turtas, todėl bankroto administratoriaus UAB „Ignika“ įgaliotas asmuo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Pažymėjo, jog teismo išduotas vykdomasis raštas perduotas antstoliui vykdyti, tačiau šiai dienai teismo numatyti įpareigojimai nėra įvykdyti, BUAB „Darvada“ buvęs direktorius V. K. neperdavė įmonės dokumentų ir turto, todėl iš esmės pasunkėjo BUAB „Darvada“ kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybės, taip pat bankroto administratorius negali tinkamai atlikti įmonių bankroto įstatyme numatytų pareigų, t. y. nustatyti bankroto priežastis, galimai įmonės kreditorių interesus pažeidusius sandorius ar galimai neteisėtus buvusio įmonės vadovo veiksmus. Nurodė, kad BUAB „Darvada“ neperduotas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas paskutinio balanso, teikto 2011-12-31 VĮ „Registrų centras“, duomenimis sudaro 136 742,93 EUR (472 146 Lt) sumą (b. l. 32-33).

8Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepimu į antstolio pareiškimą prašė jį atmesti. Nurodė, kad apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2015-03-05, kai nuvyko pas bankroto administratorių ir jam buvo įteiktas 2014-02-26 pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo, tačiau iki tol nebuvo gavęs jokios informacijos apie iškeltą bankroto bylą, todėl ir neįvykdė antstolio patvarkymų. Pažymėjo, jog gavęs 2014-02-26 pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo, gera valia paruošė ir 2015-03-13 pateikė atitinkamus dokumentus, likusius būtinus pateikti dokumentus ruošia. Paaiškino, kad antstolio siūloma skirti bauda yra nepagrįstai didelė ir neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų keliamų reikalavimų, kadangi teismas turi įvertinti bylai reikšmingas aplinkybes, jog suinteresuotas asmuo, vos tik gavęs 2014-02-26 pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo, iš karto ėmėsi įstatyme nustatytų veiksmų. Taip pat nurodė, jog antstolis nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad toks baudos dydis užtikrins viešąjį interesą (b. l. 40-41).

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-08 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: paskyrė suinteresuotam asmeniui V. K. 60 EUR dydžio baudą už antstolio V. Č. 2014-06-10, 2014-06-23 ir 2014-08-18 patvarkymų nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0116/14/01108.

10Teismas nurodė, kad pagal Juridinių asmenų registro duomenis, BUAB „Darvada“ vadovas bankroto bylos iškėlimo metu buvo V. K., kuris yra atsakingas už antstolio 2014-06-10, 2014-06-23 ir 2014-08-18 patvarkymų nevykdymą. Teismas byloje nenustatė duomenų, kurie sudarytų pagrįstą pagrindą atleisti BUAB „Darvada“ vadovą V. K. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimą. Teismas, įvertinęs įrodymus ir paaiškinimus, sprendė, kad V. K. bankroto administratoriui visų dokumentų iki šios dienos nepateikė, o tai reiškia, kad antstolio reikalavimų pilnai neįvykdė. Teismas konstatavo, kad BUAB „Darvada“ atstovas V. K. be pateisinamų priežasčių neįvykdė antstolio reikalavimų ir antstolio pareiškimas dėl teismo nutarties nevykdymo ir baudos skyrimo yra visiškai pagrįstas. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog antstolis dėl reikalavimų nevykdymo į teismą kreipėsi pirmą kartą, taip pat į tai, kad suinteresuotam asmeniui įteikus dokumentus, jis 2015-03-05 atvyko pas bankroto administratorių, perdavė dalį BUAB „Darvada“ dokumentų ir įmonės turto, be to, nurodė, jog imasi veiksmų įvykdyti savo pareigą ir ruošia bankroto administratoriui reikiamus dokumentus, bei vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, skyrė V. K. fiksuotą 60 EUR baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Suinteresuotas asmuo V. K. apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-08 sprendimą ir atmesti pareiškėjo antstolio V. Č. pareiškimą kaip nepagrįstą ir neteisėtą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodo, kad:

 1. Antstolis netinkamai vykdė Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014 dėl įpareigojimo BUAB „Darvada“ vadovui V. K. ne vėliau kaip per 15 dienų terminą nuo 2014-02-11 nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui UAB „Ignika“ visus UAB „Darvada“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Antstolio 2014-06-10 ir 2014-06-23 patvarkymai nebuvo įteikti skolininkui. Po vykdomojo rašto išdavimo pirmąjį patvarkymą priėmė tik po daugiau nei mėnesio, o kai patvarkymai nebuvo įteikti, dėl paieškos kreipėsi tik po daugiau negu 2 mėnesių. Tik 2015 m. vasario mėn. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo. Akivaizdžiai matyti paties antstolio netinkamas pareigų vykdymas, delsimas atlikti nustatytus veiksmus;
 2. Apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2015-03-05, kai nuvyko pas bankroto administratorių, tuo metu buvo įteiktas 2014-02-26 pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo. Iki tol nebuvo gavęs jokios informacijos apie iškeltą bankroto bylą, todėl ir neįvykdė antstolio patvarkymų. Vos gavus 2014-02-26 pranešimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir įmonės dokumentų bei turto perdavimo gera valia administratoriaus įgaliotam asmeniui skubiai pateikė atitinkamus dokumentus. Taigi, antstoliui netrukdė ir įstatyme nustatytas pareigas įvykdė nedelsdamas;
 3. Teismo išvada, kad 2014-08-18 antstolio patvarkymas Nr. 0116/14/01108 suinteresuotam asmeniui įteiktas 2014-08-29 registruota pašto siunta per darbovietę UAB „Transporto technologijos“ neatitinka tikrovės, kadangi 2014-08-29 buvo penktadienis ir šioje darbovietėje darbo santykiai pasibaigė ir jokios registruotos siuntos niekas neperdavė suinteresuotam asmeniui.

13Suinteresuotas asmuo BUAB „Darvada“ bankroto administratorius UAB „Ignika“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-08 sprendimą.

14Nurodo, kad:

 1. Iki šios dienos V. K. neįvykdė Vilniaus apygardos teismo numatyto įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei visus dokumentus. Po antstolio V. Č. pareiškimo pateikimo teismui dienos V. K. perdavė dalį UAB „Darvada“ dokumentų ir turto, tačiau dalis dokumentų nėra aktualūs bankroto procesui. Šiai dienai nėra perduoti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo aktai, įmonės kreditorių ir debitorių sąrašai, kasos knyga. Taip pat neperduotas visas įmonės turtas, kurio turėjimo faktą patvirtina viešieji registrai;
 2. Nesutinka su argumentais, jog antstolis netinkamai informavo apeliantą apie įpareigojimą įvykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį. Pažymėtina, jog Vilniaus apygardos teismo 2014-12-05 nutartyje, kuria apribotos V. K. vadovo teisės, nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje buvo imtasi visų priemonių pranešti UAB „Darvada“ apie pareikštą ieškinį teisme dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, apie teismo 2014-02-11 nutartį ir ja nustatytus įpareigojimus UAB „Darvada“ vadovui. Apelianto argumentai yra teisiškai nepagrįsti ir atmestini. Be to apie bankroto bylos iškėlimą buvo pranešta viešai, todėl V. K. turėjo būti žinoma ši aplinkybė.

15Antstolis V. Č. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-08 sprendimą nepakeistą.

16Nurodo, kad:

 1. Įstatymuose nustatytos antstolio funkcijos buvo vykdomos operatyviai ir tinkamai, siekiant kuo greičiau įvykdyti vykdomąjį raštą, todėl apelianto teiginiai dėl neva per ilgų terminų tarp atskirų veiksmų vykdomojoje byloje atlikimo yra visiškai nepagrįsti, todėl neturi teisinės reikšmės nagrinėjant apeliacinį skundą;
 2. Apelianto teiginiai, jog apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2015-03-05, neatitinka tikrovės, kadangi 2014-08-20 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyriaus viršininko rašte nurodyta, jog vykdant 2014-08-08 patvarkymą dėl paieškos paskelbimo skolininkas buvo surastas. Ieškodami skolininko policijos pareigūnai bendravo su V. K., todėl V. K. negalėjo nežinoti apie antstolio kontoroje vykdomą vykdomąjį raštą;
 3. Iš apelianto pateiktos Valstybinio socialinio draudimo valdybos Vilniaus skyriaus pažymos matyti, kad paskutinė draudimo laikotarpio diena buvo 2014-09-01. Tai, jog netrukus po registruotos siuntos įteikimo UAB „Transporto technologijos“ apelianto darbo santykiai su minėta įmone pasibaigė, savaime neįrodo, kad 2014-08-29 per UAB „Transporto technologijos“ įteikto patvarkymo V. K. negavo;
 4. V. K. nepateikė teismams paaiškinimų, kodėl jis nežinojo apie UAB „Darvada“ iškeltą bankroto bylą, būdamas įmonės direktoriumi. Atsižvelgiant į įmonės direktoriaus pareigų specifiką, nekyla abejonių, kad V. K. žinojo ir turėjo žinoti apie jo vadovaujamai UAB „Darvada“ iškeltą bankroto bylą, o kartu ir apie pareigą bankroto administratoriui perduoti visus įmonės dokumentus ir turtą;
 5. Apelianto argumentai, jog sužinojęs apie bankroto bylos iškėlimą nedelsdamas įvykdė antstolio patvarkymuose numatytas pareigas, neatitinka tikrovės. Bankroto administratorius 2015-05-27 el. paštu informavo antstolį, jog vykdomasis raštas nėra įvykdytas.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

18Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniu skundu nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

19Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios procesinės taisyklės ir peržengti šios bylos ribas, nustatytas apeliaciniu skundu.

20Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.). Nors pareiškimai dėl baudos skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais yra išsprendžiami nutartimis, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais (CPK 593 str.), aplinkybė, kad nagrinėjamojoje byloje šiuo klausimu buvo priimtas sprendimas ir pateiktas apeliacinis skundas, neįtakoja teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

21Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

22Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai apeliantui kaip įmonės vadovui paskyrė baudą už antstolio patvarkymų nevykdymą.

23Byloje nustatyta, kad antstolis V. Č. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014 dėl įpareigojimo BUAB „Darvada“ vadovui V. K. ne vėliau kaip per 15 dienų terminą nuo 2014-02-11 nutarties įsiteisėjimo (2014-02-22) perduoti administratoriui UAB „Ignika“ visus bankrutuojančios UAB „Darvada“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. 2014-06-10 ir 2014-06-23 buvo priimti patvarkymai Nr. 0116/14/01108, kuriais V. K. įpareigotas skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014 bei skubiai, bet ne vėliau kaip per 3 dienas, informuoti antstolį apie teismo sprendimo vykdymą. 2014-08-08 priimtas patvarkymas dėl paieškos paskelbimo. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2014-08-20 informavo, kad skolininką V. K. surado, nustatė gyvenamąją vietą ( - ). 2014-08-29 buvo priimtas pakartotinis patvarkymas Nr. 0116/14/01108, kuriuo V. K. įpareigotas skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 vykdomąjį raštą Nr. B2-2425-553/2014, įpareigojantį UAB „Darvada“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui UAB „Ignika“ visus bankrutuojančios UAB „Darvada“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Patvarkymas įteiktas 2014-08-29 registruota pašto siunta per skolininko darbovietę UAB „Transporto technologijos“. 2015-02-02 antstolis surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.

24Apeliantas nesutinka su jam paskirta bauda, nes esą apie bankroto bylos iškėlimą sužinojo tik 2015-03-05, kai nuvyko pas bankroto administratorių, gavęs pranešimą apie atsiliepimo pateikimą į antstolio pareiškimą, be to 2015-03-13, 2015-03-17, 2015-03-25 apeliantas bankroto administratoriui pateikė atitinkamus dokumentus, taigi antstolio patvarkymus įvykdė.

25Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, jog apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Darvada“ apeliantas sužinojo tik 2015-03-05. Pažymėtina, kad apeliantas V. K. UAB „Darvada“ vadovu buvo nuo jos įsteigimo, t.y. 1996-09-12, iki 2014-03-03, todėl kaip vienintelis įmonės vadovas ir akcininkas, esantis atsakingas už įmonės veiklą, turėjo pareigą ne tik siekti finansinės naudos iš įmonės vykdomos veiklos, tačiau vykdyti kitas įstatymo nustatytas pareigas tokias kaip mokesčių mokėjimas, finansinių ataskaitų teikimas ir taip pat esant atitinkamai įmonės finansinei situacijai rūpintis įmonės likvidavimu. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad Vilniaus apskrities Vyriausiojo Policijos komisariatas, vykdydamas antstolio V. Č. patvarkymą dėl paieškos, 2014-08-20 surado V. K. bei nustatė jo gyvenamąją vietą adresu ( - ). Šios aplinkybės sudaro pagrindą vertinti, jog apeliantas negalėjo nežinoti, kad yra ieškomas antstolio V. Č.. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad apeliantas po to būtų kreipęsis į antstolį. Be to atkreipiamas dėmesys, jog apeliantas policijos pareigūnų buvo rastas tokiu pačiu adresu, kuriuo 2014-06-23 antstolis V. Č. siuntė patvarkymą Nr. 0116/14/1108. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog tikėtinai apeliantas turėjo objektyvias galimybes atsiimti jam registruota pašto siunta siųstą laišką, tačiau sąmoningai vengė tai padaryti arba atitinkamų veiksmų neatliko dėl didelio nerūpestingumo. Apeliantas taip pat nurodo, kad jam nebuvo įteiktas antstolio laiškas, siųstas 2014-08-18 ir pristatytas 2014-08-29 į apelianto darbovietę, kadangi 2014-08-29 buvo apelianto paskutinė darbo diena ir ši diena buvo penktadienis. Apeliacinės instancijos teismas tokius apelianto argumentus laiko abejotinais, kadangi, nepaisant nurodytų aplinkybių, 2014-08-29 apeliantas vis dar buvo įdarbintas ir faktiškai turėjo būti darbe. Visuma nustatytų aplinkybių sudaro pagrindą teismui spręsti, kad apeliantas buvo žinoma informaciją apie bankroto bylos iškėlimą žymiai anksčiau nei 2015-03-05.

26Apeliantas nurodo, kad bankroto administratoriui perdavė atitinkamus dokumentus 2015-03-03, 2015-03-17 ir 2015-03-25 perdavimo-priėmimo aktais. Byloje pateikti 2015-03-13 keturi perdavimo priėmimo aktai, kuriais apeliantas bankroto administratoriui perdavė kasos aparatus, įmonės antspaudą, registracijos pažymėjimą, PVM registracijos pažymėjimą, įstatus, firmos vardo liudijimą, kasos operacijų žurnalus, dokumentus, susijusius su darbo užmokesčiu ir Sodra, VMI deklaracijomis, pardavimais, darbo sutartimis, įgaliojimais, prašymais, avansų apyskaitomis, vietinėmis sutartimis, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog byloje būtų pateikti apelianto minimi 2015-03-17 ir 2015-03-25 perdavimo priėmimo aktai, tokių dokumentų nepateikta kartu su apeliaciniu skundu. Bankroto administratorius atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad apelianto pateikti dokumentai nėra aktualūs bankroto procesui, iki šiol apeliantas nėra perdavęs įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų (balansų, pelno nuostolių ataskaitų už paskutinius įmonės metus iki bankroto bylos iškėlimo), ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo aktų, įmonės kreditorių-debitorių sąrašų, kasos knygų, taip pat neperduotas turtas, o pagal 2011-12-21 balansą turtas sudaro 136 742,96 EUR. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su bankroto administratoriumi, jog pagal apelianto perduotus dokumentus negalima nustatyti įmonės bankroto priežasčių, nustatyti įmonės turto ir įsipareigojimų santykio. Apelianto pateikti dokumentai galimai bankroto administratoriui leistų tik iš dalies vykdyti bankroto procedūras.

27Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti patį reikalavimo neįvykdymo faktą ir įvertinti aplinkybių visumą. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog apeliantas antstolio patvarkymų neįvykdė tik iš dalies ir pagrįstai skyrė atitinkamo dydžio baudą.

28Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

29Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

30Teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Teismas, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas skirti... 5. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-05-08 išduotą... 6. Suinteresuotas asmuo BUAB „Darvada“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu... 7. Paaiškino, kad V. K. neįvykdė Vilniaus apygardos teismo numatyto... 8. Suinteresuotas asmuo V. K. atsiliepimu į antstolio pareiškimą prašė jį... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-08 sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Teismas nurodė, kad pagal Juridinių asmenų registro duomenis, BUAB... 11. Suinteresuotas asmuo V. K. apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus... 12. Nurodo, kad:
 1. Antstolis netinkamai vykdė Vilniaus apygardos... 13. Suinteresuotas asmuo BUAB „Darvada“ bankroto administratorius UAB... 14. Nurodo, kad:
  1. Iki šios dienos V. K. neįvykdė Vilniaus... 15. Antstolis V. Č. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 16. Nurodo, kad:
   1. Įstatymuose nustatytos antstolio funkcijos... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas... 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nukrypti nuo... 20. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių... 21. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 22. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 23. Byloje nustatyta, kad antstolis V. Č. vykdo Vilniaus apygardos teismo... 24. Apeliantas nesutinka su jam paskirta bauda, nes esą apie bankroto bylos... 25. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, jog apie... 26. Apeliantas nurodo, kad bankroto administratoriui perdavė atitinkamus... 27. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog sprendžiant klausimą... 28. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 29. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 30. Teismas, vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti...