Byla 2-479-617/2012
Dėl įvaikinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij

2sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei

3dalyvaujant pareiškėjams R. K., V. K.

4išvadą teikiančios institucijos atstovui Rimantai Jurkevičienei uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal R. K. ir V. K. pareiškimą su suinteresuotais asmenimis ( - ), Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, išvadas teikiančios institucijos – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl įvaikinimo, ir

Nustatė

5Pareiškėjai R. K. ir V. K., kreipdamasi į teismą su pareiškimu, prašė įvaikinti jiems M. K., gim. ( - ) ir P. K., gim. ( - ), augančius ( - ); pripažinti juos M. ir P. tėvais, o M. K. – jų dukra, P. K. – jų sūnumi; suteikti vaikams pavardę K., gimimo vietą paliekant ( - ); teismo sprendimą leisti vykdyti nedelsiant.

6Pareiškėja R. K. paaiškino, kad ji su V. K. santuokoje gyvena daugiau nei 15 metų, bet negali turėti vaikų. Jie labai myli vaikus, atsakingai žiūri į tėvystę, todėl nusprendė įvaikinti dvynukus, t.y. M. ir P., gimusius ( - ), šiuo metu gyvenančius ( - ). Ji su sutuoktiniu dirba, turi pakankamai pajamų tam, kad materialiai aprūpinti vaikus, gyvena nuosavame gyvenamajame name. Nuo š.m. vasario mėn. jie nuolat lankosi ( - ), kur bendrauja su vaikais, tarp jų ir vaikų yra užsimezgęs ryšis, vaikai vadina juos tėvais. Jos ir sutuoktinio artimieji palaiko jų norą įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus. Todėl prašo įvaikinti jai ir sutuoktiniui V. K. M. K., gim. ( - ) ir P. K., gim. ( - ), augančius ( - ); pripažinti juos M. ir P. tėvais, o M. K. – jų dukra, P. K. – jų sūnumi; suteikti vaikams pavardę K., gimimo vietą paliekant ( - ); teismo sprendimą leisti vykdyti nedelsiant.

7Pareiškėjas V. K. paaiškino, kad visiškai palaiko sutuoktinės R. K. išsakytą poziciją. Jis su sutuoktine negali turėti savo vaikų, bet labai to nori. Jų sprendimas įvaikinti nėra skubotas, apie tai jie galvojo jau apie porą metų. Jie yra dirbantis, turi galimybes ir sąlygas auginti vaikus, todėl prašo pareiškimą patenkinti.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Iš pareiškėjų paaiškinimų bei bylos medžiagos nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-11-20 įsakymais M. K., gim. ( - ), ir P. K., gim. ( - ), likusiems be tėvų globos, nustatyta laikinoji globa ir vaikų globėju paskirti ( - ) ( b.l. 8, 9 ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-13 sprendimu neterminuotai apribota motinos valdžia I. K. į vaikus M. K., gim. ( - ), ir P. K., gim. ( - ) ( b.l. 10-12 ). Vaikų M. K. ir P. K. tėvas yra nežinomas ( b.l. 13, 14 ). Iš byloje esančios Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymos ( b.l. 7 ) matyti, kad M. K. ir P. K. 2012-02-14 įrašyti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Pareiškėjai R. K. ir V. K. yra sutuoktiniai, jų santuoka įregistruota 1996-07-27 ( b.l. 32 ). Pareiškėjai 2012-02-24 įtraukti į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikoje piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą ( b.l. 18 ). Pareiškėjai dirba, gauna pakankamą darbo užmokestį ( b.l. 25, 26 ), nuosavybės teisė valdo gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius ( - ) ( b.l. 17 ), jie teisti nebuvo ( b.l. 27 ). R. K. ir V. K. nuo 2011-10-05 iki 2011-12-15 lankė globėjų ir įtėvių kursus ir iš pateiktos išvados ( b.l. 20-24 ) matyti, kad sutuoktiniai Renata ir Vladislav geba sukurti saugią fizinę aplinką, atsakingai planuoja išlaidas, geba derinti individualius ir partnerio poreikius, tarpasmeniniais santykiai pagrįsti pagarba kito žmogaus interesams. Sutuoktiniai palaiko vienas kito veiklas, skatina ir domisi jomis. Sutuoktiniai turi gebėjimų atpažinti bei užtikrinti vaiko poreikius, supranta, kad būsimas įvaikis gali turėti raidos sunkumų. Jie yra pasirengę skirti ypač daug laiko vaiko raidos sunkumams kompensuoti bei ryšiams megzti. Sutuoktiniai supranta vaiko poreikių atpažinimo ir jų tenkinimo svarbą, domėjimosi vaiko pomėgiais bei pozityvaus pokyčio skatinimą. Pareiškėjai augo darniose šeimose, palaiko nuolatinius ryšius su artimais žmonėmis, tarpasmeninius santykius grindžia pareigos, atsakomybės jausmais. Santykius su savo būsimu įvaikiu puoselės pagarbos jo biologinei šeimai pagrindu. Pareiškėjai turi gebėjimų ir patirties megzti saugius ir patvarius ryšius. Išreikšdami savo lūkesčius dėl ryšių, R. ir V. adekvačiai juos paskirsto pagal vaidmenis. Pareiškėjai yra atviri bendravimui ir bendradarbiavimui, turi artimų žmonių ratą, kurie gali jiems padėti. Iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvados ( b.l. 45-50 ) matyti, kad Tarnyba neprieštarauja, jog Lietuvos Respublikos piliečiai R. K. ir V. K. įvaikintų be tėvų globos likusius P. K. ir M. K., gimusius ( - ), nes įvaikinimas atitinka vaikų interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Teismas, išnagrinėjęs pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjai yra fiziškai ir dvasiškai sveiki, materialiai apsirūpinę, išgalintys užtikrinti įvaikiui normalų pragyvenimo lygį. Pareiškėjai psichologiškai ir emociškai pasiruošė įvaikinimui, pareiškėjų motyvai humaniški ir garbingi. Įvertinęs pateiktų įrodymų visumą, vaikų teisių apsaugos tarnybų išvadas, teismas daro išvadą, kad M. K. ir P. K. įvaikinimas atitinka jų interesus, nepažeidžia įvaikinamojo teisių. Busimieji įtėviai yra tinkamai pasirengę įvaikinti, yra visos įstatyme numatytos sąlygos ( LR CK 3.209-3.211, 3.214, 3.217-3.219 str. ) ir nėra įstatyme numatytų kliūčių įvaikinimui. Esant tokioms aplinkybėms teismas pareiškimą patenkina.

10Pareiškėjai prašo teismo sprendimą leisti vykdyti skubiai. Atsižvelgiant į vaikų stiprų emocinį ryšį su įtėviais, vaikų interesus gyventi šeimoje, teismas mano, kad šį teismo sprendimą tikslinga vykdyti skubiai.

11Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 283 str. 1 d. 4 p., 484, 487 str., LR CK 3.220 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Pripažinti R. K. ( a.k. ( - ) ) ir V. K. ( a.k. ( - ) ) M. K. ( a.k. ( - ) ) ir P. K. ( a.k. ( - ) ) tėvais, o M. K. – R. K. ir V. K. dukra, P. K. - R. K. ir V. K. sūnumi.

14Suteikti M. K. ( a.k. ( - ) ) ir P. K. ( a.k. ( - ) ) pavardę K., o jų gimimo vietą palikti ( - ).

15Teismo sprendimą leisti skubiai vykdyti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai