Byla e2-643-1009/2017
Dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo atstovui advokatui

4D. K.,

5dalyvaujant atsakovui R. K.,

6nedalyvaujant atsakovei E. K.,

7žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pareikštą ieškinį atsakovams E. K. ir R. K. dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo.

8Teismas

Nustatė

9ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų E. K. ir R. K. 321,65 Eur skolą už parduotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ tiekė elektros energiją į atsakovų E. K. ir R. K. valdomą nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ), kuris dalinės nuosavybės teise pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis priklauso atsakovams lygiomis dalimis, tačiau laikotarpiu nuo 2014-02-25 iki 2016-03-08 už nurodytam objektui ir jam priskirtoms bendrosioms erdvėms pateiktą elektros energiją tinkamai ir visiškai su ieškovu neatsiskaitė. Laikotarpiu nuo 2014-02-25 iki 2016-03-08 už į objektą, adresu ( - ), ir jam priskirtomis bendrosiomis erdvėmis suvartotą elektros energiją 2017-02-01 duomenimis susidarė 321,65 Eur skola.

11Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Teisme gautas ieškovo prašymas civilinę bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

12Atsakovas R. K. su ieškiniu sutiko, ieškinį pripažino, pasirašė standartinę ieškinio pripažinimo formą, kuri pridedama prie bylos.

13Atsakovė E. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta ieškovei nedalyvaujant.

14Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

15Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB ,,Energijos skirstymo operatorius“.

16Nekilnojamojo turto registro duomenimis,butas ( - ), yra atsakovų bendroji nuosavybė – kiekvienam iš atsakovų priklauso po 1/2 dalį šio buto.

17Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2014-02-25 iki 2016-12-21 pažymos matyti, kad elektros energijos, tiektos, į butą, esantį adresu ( - ), buvo sunaudota 3678,32 Eur kWh bei apskaičiuota 321,65 Eur skola. Bylos duomenimis, nurodyta suma ieškovui nesumokėta. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tarp bylos šalių būtų sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

18Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.384 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Tokiu atveju, vadovaujantis CK 1.71 straipsnio 2 dalimi, laikytina, kad vartotojas konkliudentiniais veiksmais patvirtino elektros pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis).

19Nagrinėjamu atveju atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto elektros vartojimo įrenginiai laikotarpiu nuo 2014-02-25 iki 2016-03-08 buvo prijungti prie ieškovo elektros tinklų, todėl darytina išvada, kad bylos šalis laikotarpiu nuo 2014-02-25 iki 2016-03-08 siejo faktiniai elektros energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 1.71 straipsnio 2 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2015-06-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-374-378/2015).

20Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43 patvirtintų Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo (toliau – Standartinės sąlygos) 2 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (CK 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams taikomos šiame Apraše nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38, ir kitų teisės aktų nuostatos. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6, 17 punktų nuostatas būtent vartotojui nustatyta pareiga prieš pradedant vartoti elektros energiją sudaryti atitinkamas sutartis.

21Teismo posėdžio metu atsakovas R. K. neneigė, jog elektros energija naudojosi ir nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuriuo remiantis jam galėtų būti suteikta teisė naudotis elektra nemokamai, todėl konstatuojama, kad sutartis yra sudaryta konkliudentiniais veiksmais atsakovų elektros įrangą prijungus prie ieškovo tinklo ir pradėjus naudotis teikiama energija.

22Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad tais atvejais, kai konkretus vartotojas ir elektros energijos tiekėjas nėra sudarę rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau elektros energija į tam tikrą vartotojo objektą faktiškai yra tiekiama ir vartotojo naudojama, šalių santykiai reguliuojami Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kitų teisės aktų nuostatų.

23CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita (CK 6.388 straipsnio 2 dalis).

24Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad ieškovas pagrindė į atsakovams priklausantį butą patiektos elektros energijos kiekį, už kurį susidarė 321,65 Eur skola, todėl ieškinys tenkintinas. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovai prievolės atsiskaityti su ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“ neįvykdė, todėl ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteistina 321,65 Eur skolos.

25LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurią bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Šiuo atveju iš atsakovų solidariai priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,17 Eur komisinis mokestis, sumokėtas bankui, už žyminio mokesčio mokėjimo pavedimą, ir 1,78 Eur teisinės pagalbos išlaidos, už ieškinio parengimą, iš viso 16,95 Eur.

27Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , LR CPK 92 str.).

28Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

29ieškinį patenkinti.

30Priteisti solidariai iš atsakovės E. K., a. k. ( - ) ir atsakovo R. K., a. k. ( - ) 321,65 Eur (tris šimtus dvidešimt vieną eurą) skolos už elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-02-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 16,95 Eur (šešiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į. k. 304151376 buv. Vilniaus m. sav., Aguonų g. 24, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

31LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 3. nedalyvaujant ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jo atstovui... 4. D. K.,... 5. dalyvaujant atsakovui R. K.,... 6. nedalyvaujant atsakovei E. K.,... 7. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų E. K.... 10. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo... 11. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Teisme... 12. Atsakovas R. K. su ieškiniu sutiko, ieškinį pripažino,... 13. Atsakovė E. K. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos... 14. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 15. Pažymėtina, kad AB „Lesto“ teises ir pareigas nuo 2016-01-01 perėmė AB... 16. Nekilnojamojo turto registro duomenimis,butas ( - ), yra atsakovų bendroji... 17. Iš kliento sąskaitos, mokėjimų ir kontrolės laikotarpio nuo 2014-02-25 iki... 18. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.384 straipsnio 1... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto elektros... 20. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43... 21. Teismo posėdžio metu atsakovas R. K. neneigė, jog... 22. Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad... 23. CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai... 24. Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina... 25. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 26. LR CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų... 27. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų... 28. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas... 29. ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti solidariai iš atsakovės E. K., a. k. 31. LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...