Byla A2.2.-7054-754/2014
Dėl nurodyto pažeidimo padarymo visiškai įrodyta jo paaiškinimais teismo posėdžio metu ir administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 13P-13301270-14; UAB „Lukoil Baltija“ pareiškimu; policijos pareigūnės I. L. tarnybiniais pranešimais; kita bylos medžiaga. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad A. G. įvykdė LR ATPK 50 str. numatytą administracinį teisės pažeidimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi A. G., a.k. ( - ) gim. ( - ), deklaruota gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą pagal LR ATPK 50 str.,

Nustatė

2A. G. 2014-06-04, 13.20 val., kartu su N. U. atėjo į degalinę „Lukoil“, esančią Naugarduko g. 74, Vilniuje, paėmė prekes (mineralinį negazuotą vandenį Tichė, šokoladą Snickers, cigaretes Marlboro, cigaretes Kent Surround, cigaretes Winston, cigaretes L&M Blue Label), bendra prekių vertė 126,58 Lt, viską sudėjo į maišelį, kurį paėmė A. G.. N. U. norėjo atsiskaityti banko kortele, o A. G. su maišeliu išėjo iš degalinės teigdamas, kad palauks už durų. Banko kortelėje nepakakus pinigų, N. U. išėjo iš degalinės sakydama, kad pakvies A. G., tačiau kartu su juo pasišalino iš degalinės teritorijos. Tokie patys veiksmai buvo atlikti ir 2014-06-03 apie 19.20 val., degalinėje „Statoil“, esančioje Geležinio Vilko g. 2A, Vilniuje. Tokiais savo veiksmais A. G. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą - administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str..

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. G. prisipažino padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailėjosi. Paaiškino, kad iš degalinės pavogtas prekes pardavė, gautus pinigus panaudojo pirkdamas maistą.

4Pažeidėjo kaltė dėl nurodyto pažeidimo padarymo visiškai įrodyta jo paaiškinimais teismo posėdžio metu ir administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 13P-13301270-14; UAB „Lukoil Baltija“ pareiškimu; policijos pareigūnės I. L. tarnybiniais pranešimais; kita bylos medžiaga. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad A. G. įvykdė LR ATPK 50 str. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

5Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę, - tai, kad jis baustas administracine tvarka, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad A. G. baustas už analogiškus pažeidimus, jam skirtų baudų nemoka, darytina išvada, kad jis iš anksčiau paskirtų nuobaudų išvadų nėra padaręs, yra linkęs daryti pakartotinius pažeidimus, anksčiau skirtos 10 parų arešto bausmės neatliko, todėl jam skirtina griežčiausia nuobauda – administracinis areštas, kuris vykdytinas tuojau pat.

6Lietuvos Respublikos ATPK 37 str. nustatyta, kad jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai padarytas turtinis nuostolis, apylinkės teismo teisėjas, spręsdamas klausimą dėl nuobaudos skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad kaltininkas atlygintų turtinį nuostolį, nepriklausomai nuo nuostolio dydžio.

7Iš byloje esančių duomenų – UAB „Lukoil Baltija“ pareiškimo nustatyta, kad degalinei dėl A. G. veiksmų buvo padarytas 126,58 Lt turtinis nuostolis.

8Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes administracinėn atsakomybėn traukiamas A. G. įpareigotinas atlyginti UAB „Lukoil Baltija“ padarytą turtinį nuostolį.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 29 str., 31 str., 32 str., 267 str., 286 str., 287 str., 3022 str., 3024 str., 337 str., 338 str. teismas

Nutarė

10pripažinti A. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 50 str., ir skirti jam administracinę nuobaudą – 12 (dvylikos) parų administracinį areštą.

11Nutarimą dėl administracinio arešto vykdyti tuojau pat po nutarimo priėmimo (LR ATPK 337 str. 1 d.). Administracinio arešto nuobaudos laiką skaičiuoti nuo 2014-06-04, 18.25 val. (LR ATPK 338 str. 2 d.).

12Įpareigoti A. G. atlyginti UAB “Lukoil Baltija” padarytą 126,58 Lt (vieno šimto dvidešimties šešių Lt 58 ct) turtinį nuostolį.

13Išaiškinti, kad turtinį nuostolį pažeidėjas privalo atlyginti ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarimo jam įteikimo dienos (Lietuvos Respublikos ATPK 288 str.), o jeigu toks nutarimas apskundžiamas – ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo pranešimo, kad skundas nepatenkintas, dienos.

14Nutarimas per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai