Byla B2-947-210/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Putokšnis“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Putokšnis“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vilniaus lėkis“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 1591989,60 Lt, skolos įvykdymo terminas yra suėjęs, tačiau atsakovas vengia atsiskaityti, į raginimus atsiskaityti nereaguoja. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti UAB „Vilniaus lėkis“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Restrus“.

3UAB „Vilniaus lėkis“ keltina bankroto byla.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovo debitorinės skolos 2012-05-30 sudaro 1755218 Lt, o kreditoriniai įsiskolinimai 2012-05-30 siekia 1926458 Lt (b. l. 81 – 82, 84 – 85). Be to, atsakovo pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra skolingas VMI 43364,37 Lt, visas šis įsiskolinimas yra pradelstas (b. l. 84). 2012 m. gegužės 30 d. duomenimis atsakovas turi ilgalaikio turto už 47687 Lt (b. l. 83). Tačiau visas atsakovui priklausantis nekilnojamasis turas yra įkeistas arba areštuotas (b. l. 16 – 40). Tiek per 2012 metų penkis mėnesius, tiek 2011 metais atsakovo veikla buvo nuostolinga, atitinkamai patirta 2554 Lt ir 14342 Lt nuostolių (b. l. 80), o iš viso nepaskirstytas nuostolis 2012-05-30 siekia 391619 Lt (b. l. 82). Tai patvirtina aplinkybę, kad atsakovo veikla tampa vis labiau nuostolinga. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

6Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

7UAB „Vilniaus lėkis“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, vėlavimo mokėti įstatymų nustatytus mokesčius, kitas privalomąsias įmokas (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

8UAB „Vilniaus lėkis“ administratoriumi skirtinas UAB „Restrus“ (į. k. 145397810, buveinė Konstitucijos pr. 12, Vilnius, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 16b). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodo, kad šis pretendentas atitinka įstatymo reikalavimus, leidžiančius administruoti bankrutuojančią UAB „Vilniaus lėkis“.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

101. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“ (įmonės kodas 121319760, buveinė – J. Basanavičiaus g. 131A, Šiauliai, a.s. Nr. ( - )).

112. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ administratoriumi paskirti UAB „Restrus“ (į. k. 145397810, buveinė Konstitucijos pr. 12, Vilnius, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 16b).

123. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ (įmonės kodas 121319760) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

134. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

145. Nustatyti 30 terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

156. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

167. uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

178. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus lėkis“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

19Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. Ieškovas UAB „Putokšnis“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. UAB „Vilniaus lėkis“ keltina bankroto byla.... 4. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 5. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovo debitorinės skolos... 6. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 7. UAB „Vilniaus lėkis“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų... 8. UAB „Vilniaus lėkis“ administratoriumi skirtinas UAB „Restrus“ (į. k.... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 10. 1. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“... 11. 2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“... 12. 3. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ (įmonės... 13. 4. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus lėkis“ vykdyti visas... 14. 5. Nustatyti 30 terminą uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“... 15. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 16. 7. uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ valdymo organams... 17. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė... 18. Apie iškeltą uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus lėkis“ bankroto... 19. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...