Byla 2-306/2006

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininko Vinco Versecko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R.V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-307-175/2005 dėl restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltijos žuvys“ iškėlimo, tretieji asmenys Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, akcinės bendrovės banko ,,Hansabankas“ Šiaulių regiono skyrius, restruktūrizuojama akcinė bendrovė ,,Senoji Baltija“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Ranga“, J.V. bei R.R.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A.Ž. 2003 m. sausio 10 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydamas iškelti UAB „Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad į įmonės direktorių su siūlymu restruktūrizuoti bendrovę kreipėsi dalis kreditorių, 2003 m. sausio 9 d. įvyko pagrindinių kreditorių susirinkimas, kurį kreditoriai nutarė laikyti pirmuoju kreditorių susirinkimu ir kuriame jie įpareigojo bendrovės direktorių kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, pritarė įmonės restruktūrizavimo plano metmenims, patvirtino administratoriaus kandidatūrą.

5Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. vasario 8 d. nutartimi UAB ,,Baltijos žuvys” direktoriaus A. Ž. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmetė. Teismas nurodė, kad įvykę kreditorių susirinkimai ir juose priimti nutarimai, patvirtinti restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) nuostatų. Teismas nenustatė ĮRĮ numatytų sąlygų, kurioms esant gali būti iškelta restruktūrizavimo byla.

6Tirdamas kai kurių asmenų įtraukimo į pagrindinių kreditorių sąrašą pagrįstumą, teismas aiškinosi, ar pagrįstai į UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditorių sąrašą įtraukti asmenys, kuriems ši bendrovė garantavo už A.Ž. asmeninių skolų grąžinimą. Remdamasis bylos medžiaga teismas konstatavo, jog R.R., R.V. bei V.K. nėra suteikę paskolų A.Ž., todėl šiems asmenims UAB ,,Baltijos žuvys“ suteiktos garantijos negali sukelti teisinių pasekmių bendrovei. Pasisakydamas dėl R.V. reikalavimo, teismas laikė niekiniu 1997 m. gruodžio 20 d. sandorį, pagal kurį kreditoriui R.V. buvo perleista ofšorinės kompanijos ,,Renton Group LLC” reikalavimo teisė į skolininką A. Ž. Teismo nuomone, šis sandoris prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, nes R. V., kuris tuo metu buvo kompanijos ,,Renton Group LLC” atstovas, negalėjo sudaryti reikalavimo perleidimo sau pačiam sutarties (1964 m. CK 65 str., 47 str. 1 d., 2000 m. CK 2.134 str. 1 d.; 1.78 str. 1 d.). Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, jog nebuvo pateikta įrodymų, kad A.Ž. buvo skolingas ,,Renton Group LLC”. Taip pat teismas nurodė, kad UAB ,,Baltijos žuvys” atsakomybė pagal garantijos sutartis yra subsidiari ir apibrėžta prievolių įvykdymo terminais 2005 – 2006 metais, todėl garanto turėtojai neturėjo teisės reikalauti, jog įmonė skolas grąžintų anksčiau nei nurodytais terminais ir anksčiau nei skolos įvykdymo bus pareikalauta iš pagrindinio skolininko A.Ž.

7Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 7 d. bei 2005 m. spalio 29 d. nutartimis šią Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Pareiškėjas R.V. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą minėtoje byloje, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartį ir iškleti UAB ,,Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad teismas nusprendė dėl jo teisių, nors jis nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). Pareiškėjo nuomone, jis nepraleido CPK 368 straipsnyje nustatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, nes apie proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo Lietuvos Aukščiausiajam Teismui paskelbus minėtą 2005 m. spalio 29 d. nutartį, iš kurios tapo aišku, kad šioje nutartyje yra pasisakyta dėl R.V. teisių bei interesų.

9Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. balandžio 6 d. nutartimi prašymą atmetė. Nurodė, kad pareiškėjas praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nes apie aplinkybes, sudarančias pagrindą procesui atnaujinti, pareiškėjas žinojo anksčiau nei buvo priimta minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Teismo nuomone, tokią išvadą patvirtina UAB ,,Baltijos žuvys“ 2003 m. gegužės 20 d. R.V. išduotas įgaliojimas, pareiškėjui įteiktas Klaipėdos apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 27 d. šaukimas į tos civilinės bylos teismo posėdį, 2004 m. lapkričio 23 d. pareiškėjo prašymas teismui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.3-106/2002.

10Teismas sprendė, kad minėtas prašymas negali būti patenkintas dar ir dėl to, jog jis nėra pagrįstas CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 7 punkte nurodytu pagrindu. Teismo nuomone, pareiškėjas R.V. nebuvo UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditoriumi, todėl nepagrįstai teigia apie savo teisių pažeidimą. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad 1997 m. gruodžio 20 d. sutartimi ofšorinės kompanijos ,,Renton Group LLC“ įgaliotinis R.V. skolininkui A.Ž. sutinkant perėmė šios kompanijos 2 182 000 Lt kreditorinį reikalavimą į skolininką A.Ž., tačiau R.V., kaip ,,Renton Group LLC“ atstovas, dėl interesų konflikto negalėjo sudaryti reikalavimo perleidimo sau pačiam sutarties. Be to, teismo teigimu, pareiškėjas veikė ne savo vardu kaip fizinis asmuo, o kaip minėtos kompanijos ,,Renton Group LLC“ atstovas pagal pavedimą, todėl ir dėl šios priežasties jo, kaip UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditoriaus, teisės Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartimi negalėjo būti pažeistos.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas R.V. prašo šią teismo nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje Nr.B2-307-175/2005, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartį, iškelti UAB ,,Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylą, o restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

121. Teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas pažeidė prašymo padavimo terminą, nes, skaičiuodamas procesinį terminą, vadovavosi aplinkybėmis, kurios nei tiesiogiai, nei objektyviai negali būti susijusios su proceso atnaujinimo pagrindu. Teismo nurodyti minėti įgaliojimas bei teismo šaukimas nepatvirtina aplinkybės, kad apeliantui buvo žinoma apie 2003 m. sausio 10 d. UAB ,,Baltijos žuvys“ paduotą ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, apie jo nagrinėjimą, apie teismo 2005 m. vasario 8 d. nutartį. Be to, minėtos Klaipėdos apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartys buvo skundžiamos, todėl tik galutinės Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutarties paskelbimo data turi būti laikoma momentu, nuo kurio apeliantas sužinojo ar turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą bei proceso atnaujinimo pagrindą.

132. Teismas nepagrįstai sprendė nebuvus pagrindo proceso atnaujinimui, nes spręsdamas bylą, kurios nagrinėjimo procesą prašoma atnaujinti, teismas dėl klaidos neįtraukė apelianto į vykusį procesą, kurio baigtis tiesiogiai įtakoja apelianto turtines ir neturtines teises bei interesus. Klaipėdos apygardos teismas, atmesdamas UAB ,,Baltijos žuvys“ ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos, pripažino apelianto sudarytą sandorį niekiniu ir taip pasisakė dėl jo teisių ir interesų. Tikėtina, kad teismas padarė klaidą supainiodamas du UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditorius – J.V. bei R.V.

143. Teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti procesą, nes bylą nagrinėjęs teismas pažeidė apelianto teises neįtraukdamas jo į teismo procesą. Teismas savo iniciatyva trečiaisiais asmenimis į bylą, kurios nagrinėjimą prašoma atnaujinti, įtraukė kreditorius, nors buvo pateiktas UAB ,,Baltijos žuvys“ atstovės prašymas to nedaryti. Tuo tarpu apeliantas, nors pagal įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus buvo ir yra laikomas UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditoriumi, į bylą įtrauktas nebuvo. ĮRĮ nuostatų aiškinimas bei interpretavimas negali sukelti neigiamų pasekmių vienam iš UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditorių, tai yra apeliantui, o teismas turi vadovautis CPK 6 straipsnyje įtvirtintu lygybės įstatymui ir teismui principu, neišskirdamas vieno kreditoriaus iš kitų tarpo.

154. Teismas visiškai nepagrįstai vertino byloje esančius įrodymus, atsisakė prijungti kitus įrodymus, tinkamai neįvertino galimo apelianto teisių pažeidimo dėl 2 182 000 Lt kreditorinio reikalavimo sumos. Apeliantas teismui pateikė 1997 m. gruodžio 12 d. sutartį, iš kurios matyti, kokiu pagrindu jis įgijo reikalavimo teisę į A. Ž., todėl ši sutartis paneigia Klaipėdos apygardos teismo 2005 m. vasario 8 d. nutarties išvadą dėl sandorio negaliojimo. Kartu pateikti tarptautinių krovinių transportavimo ir prekių gabenimo važtaraščiai, kurie taip pat patvirtina sandorio tikrumą, jo galimumą ir reikalavimo teisės atsiradimą. Be to, apelianto kreditorinį reikalavimą sudaro ne tik reikalavimo teisė pagal teismo niekiniu pripažintą 1997 m. gruodžio 20 d. sandorį, todėl jis vis tiek laikytinas UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditoriumi. Tokia teismo klaida atėmė iš apelianto, kaip vieno iš kreditorių, teisę būti išklausytam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-187/2006). Be to, atsižvelgiant į tai, jog teismas nepagrįstai atsisakė prijungti prie bylos įrodymus, kuriais apeliantas siekė įrodinėti savo pažeistą teisę, yra pagrindas šiuos įrodymus prijungti apeliacinės instancijos teisme.

16Atsiliepimu trečiasis asmuo RAB ,,Senoji Baltija“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą, taip pat deramai įvertinti apelianto veiksmus ir esant jo piktnaudžiavimui subjektine teise, atsisakyti ginti šią teisę. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

171. Apeliantas piktnaudžiauja savo teise, tai yra teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, daro žalą visiems UAB ,,Baltijos žuvys“ kreditoriams, nes taip siekiama sustabdyti bendrovės bankroto procesą ir priimti jiems palankų sprendimą dėl restruktūrizavimo (CK 1.137 str. 3 d.).

182. Apeliantas be svarbių priežasčių praleido kreipimosi dėl proceso atnaujinimo terminą, nes aplinkybės dėl proceso atnaujinimo jam buvo žinomos anksčiau nei jis nurodo. Apeliantas žinojo apie bylos dėl restruktūrizavimo nagrinėjimą, nes jis tuo metu dirbo UAB ,,Baltijos žuvys“ direktoriaus pavaduotoju, pastoviai bendravo su įmonės direktoriumi A.Ž., akcininku J.V., savo atstove advokate J.Valančiūte.

193. Teismas pagrįstai neįtraukė apelianto į civilinę bylą, kurios nagrinėjimą prašoma atnaujinti, nes apeliantas neprašė jo įtraukti į teismo procesą, nors apie jį žinojo (priėmė teismo šaukimus, dalyvavo susipažįstant su bylos medžiaga). Nagrinėjant prašomą atnaujinti civilinę bylą iš A. Ž. pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, jog apelianto kreditorinis reikalavimas buvo tik 92 000 Lt.

20Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB ,,Ranga“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

211. Apelianto skundas nepagrįstas nei iš teisinės, nei iš faktinės pusės, be to, iš esmės pakartojami tie patys argumentai, kurie buvo nurodyti apelianto prašyme atnaujinti procesą. Šiuo klausimu yra priimta bei įsiteisėjusi minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 29 d. nutartis, kurioje pasisakyta dėl visų apelianto prašyme nurodomų motyvų. Skundžiama teismo nutartis priimta remiantis minėtais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, todėl nėra pagrindo ją naikinti.

222. Reikalinga atsižvelgti į tai, kad minėtoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sutiko su teismų išvadomis, kad A.Ž., siekdamas išvengti įmonės bankroto bylos iškėlimo, susitaręs su garanto gavėjais R.R., R.V. ir V.K., piktnaudžiauja tiek procesinėmis, tiek materialinėmis teisėmis, o eilę metų neatsiskaitydamas su tikraisiais įmonės kreditoriais daro jiems žalą.

233. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl įrodymų prijungimo, nes apeliantas nenurodo jokių teismo atsisakymo juos priimti nepagrįstumą įrodančių aplinkybių. Tuo tarpu teismas pagrįstai atsisakė prijungti rašytinius įrodymus, nes tai neturėtų jokios įtakos bylos išsprendimui, o tik užvilkintų sprendimo byloje priėmimą, nepagrįstai eikvotų teismo bei proceso dalyvių laiką.

24Atskirasis skundas atmestinas.

25Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), proceso atnaujinimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja CPK aštuonioliktas skyrius. Šio skyriaus 368 straipsnio pirma dalis nurodo, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti paduotas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Ši norma užtikrina proceso koncentraciją ir ekonomiškumą bei užkerta kelią proceso vilkinimui ir įpareigoja proceso dalyvius bei neįtrauktus į bylą asmenis, kurių teisės ir įstatymo saugomi interesai pažeidžiami teismo sprendimu (nutartimi), sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

26R.V., pateikdamas 2006 m. sausio 17 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje, kurioje nutartis atmesti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Baltijos žuvys“ iškėlimo priimta 2005 m. vasario 8 d., nurodė, kad apie savo pažeistas teises sužinojo tik Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai 2005 m. spalio 29 d. paskelbus nutartį, kuria palikta galioti minėta 2005 m. vasario 8 d. nutartis. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad šį pareiškėjo teiginį paneigia byloje surinkti įrodymai.

27Iš civilinės bylos dėl UAB ,,Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo (Klaipėdos apygardos teismo civ. byla Nr. B2-307-125/2005) dokumentų matyti, kad pareiškėjas R.V. 2003 m. dirbo ir šiuo metu dirba UAB ,,Baltijos žuvys“ direktoriaus pavaduotoju. 2003 m. sausio 9 d. jis su 92 000 Lt kreditoriniu reikalavimu dalyvavo UAB ,,Baltijos žuvys“ pirmajame kreditorių susirinkime, kuris nutarė kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Baltijos žuvys“ iškėlimo, ir buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku (bylos Nr. B2-307-125/2005 1 t. b.l. 5). Šie faktiniai duomenys rodo, kad R.V., kaip UAB ,,Baltijos žuvys“ direktoriaus pavaduotojas ir kaip šios bendrovės kreditorių susirinkimo pirmininkas, turėjo žinoti ir žinojo apie UAB ,,Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylą bei jos baigtį, tai yra žinojo, kad pirmosios instancijos teismas 2005 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Baltijos žuvys“ iškėlimo. Šią aplinkybę patvirtina ir kiti byloje surinkti bei pirmosios instancijos teismo aptarti dokumentai (2003 m. gegužės 20 d. direktoriaus jam išduotas įgaliojimas restruktūrizavimo byloje paimti teismo nutartį, teismo šaukimo direktoriaus vardu į teismo posėdį priėmimas ir kt.), taip pat paties R.V. paaiškinimai pirmosios instancijos teisme, kad tikėjosi, jog Klaipėdos apygardos teismo nutartis bus panaikinta (b.l. 140). Dėl to apelianto teiginys, kad apie restruktūrizavimo bylos baigtį jis sužinojo tik 2005 m. spalio 29 d., nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad R.V. praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, pagrįsta ir, remdamasis šia išvada, teismas turėjo pagrindą prašymą atmesti (CPK 370 str. 3 d.).

28Kolegijos nuomone, R.V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ir iš esmės nepagrįstas.

29Pareiškėjas R.V. prašyme dėl proceso atnaujinimo ir atskirajame skunde nurodo, kad teismas, išnagrinėjęs ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos UAB ,,Baltijos žuvys“ iškėlimo, nutartyje nusprendė dėl jo teisių ir pareigų, nors jis, kaip kreditorius, į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas nebuvo (CPK 366 str. 1 d. 7 p.).

30Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 ir 5 straipsnius ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo pateikia įmonės vadovas, gavęs pagrindinių kreditorių sutikimą arba pirmajam kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą restruktūrizuoti įmonę. Teismas, nagrinėdamas ieškinį, ištiria įrodymus bei sprendžia, ar yra įstatymo nustatyti pagrindai iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, ir ją iškelia arba atsisako kelti (ĮRĮ 6, 7 str.). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis šiomis įstatymo nuostatomis, išnagrinėjo UAB ,,Baltijos žuvys“ direktoriaus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo ir jį 2005 m. vasario 8 d. nutartimi atmetė. Tai, kad teismas nutarties motyvuose aptarė 1997 m. gruodžio 20 d. sutartį, pagal kurią R.V. perėmė ofšorinės kompanijos ,,Renton Group LLC“ 2 182 000 Lt kreditorinį reikalavimą į skolininką A.Ž., nesuvaržo R.V. teisių, kadangi teismo išvada dėl paminėtos sutarties pareiškėjui neturi prejudicinės galios ir nesuvaržo jo ginant savo teises kitose bylose.

31Kolegija pastebi, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje, kaip minėta, kreditorių teisių klausimai iš esmės nesprendžiami, todėl šioje bylos stadijoje įprastai kreditoriai neįtraukiami į procesą trečiaisiais asmenimis, tačiau pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į pagrindinių kreditorių reikšmę restruktūrizavimo bylos iškėlimui (ĮRĮ 2 str. 9 d., 4 str.), UAB ,,Baltijos žuvys“ pagrindinius kreditorius įtraukė į bylos procesą trečiaisiais asmenimis. R.V. pagal pirmąjį kreditorių susirinkimo protokolą su 92 000 Lt kreditoriniu reikalavimu nepateko į pagrindinių kreditorių sąrašą, todėl į bylą įtrauktas nebuvo, tačiau, jeigu laikė, kad šioje restruktūrizavimo bylos stadijoje gali būti pažeisti jo teisėti interesai, privalėjo pasirūpinti jų gynimu ir kreiptis į teismą su prašymu dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu.

32Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija priėjo išvados, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą pirmosios instancijos teismo nutartį neteisėta ir ją naikinti.

33Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Baltijos žuvys“ direktorius A.Ž. 2003 m. sausio 10 d.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2005 m. vasario 8 d. nutartimi UAB ,,Baltijos... 6. Tirdamas kai kurių asmenų įtraukimo į pagrindinių kreditorių sąrašą... 7. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m.... 8. Pareiškėjas R.V. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. balandžio 6 d. nutartimi prašymą... 10. Teismas sprendė, kad minėtas prašymas negali būti patenkintas dar ir dėl... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas R.V. prašo šią teismo nutartį panaikinti,... 12. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog apeliantas pažeidė prašymo padavimo... 13. 2. Teismas nepagrįstai sprendė nebuvus pagrindo proceso atnaujinimui, nes... 14. 3. Teismas nepagrįstai atsisakė atnaujinti procesą, nes bylą nagrinėjęs... 15. 4. Teismas visiškai nepagrįstai vertino byloje esančius įrodymus, atsisakė... 16. Atsiliepimu trečiasis asmuo RAB ,,Senoji Baltija“ prašo skundą atmesti, o... 17. 1. Apeliantas piktnaudžiauja savo teise, tai yra teikdamas prašymą dėl... 18. 2. Apeliantas be svarbių priežasčių praleido kreipimosi dėl proceso... 19. 3. Teismas pagrįstai neįtraukė apelianto į civilinę bylą, kurios... 20. Atsiliepimu trečiasis asmuo UAB ,,Ranga“ prašo skundą atmesti, o teismo... 21. 1. Apelianto skundas nepagrįstas nei iš teisinės, nei iš faktinės pusės,... 22. 2. Reikalinga atsižvelgti į tai, kad minėtoje nutartyje Lietuvos... 23. 3. Nepagrįsti apelianto teiginiai dėl įrodymų prijungimo, nes apeliantas... 24. Atskirasis skundas atmestinas.... 25. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), proceso... 26. R.V., pateikdamas 2006 m. sausio 17 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo... 27. Iš civilinės bylos dėl UAB ,,Baltijos žuvys“ restruktūrizavimo bylos... 28. Kolegijos nuomone, R.V. prašymas dėl proceso atnaujinimo ir iš esmės... 29. Pareiškėjas R.V. prašyme dėl proceso atnaujinimo ir atskirajame skunde... 30. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 ir 5 straipsnius ieškinį dėl... 31. Kolegija pastebi, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje, kaip... 32. Remdamasi tuo, kas pasakyta, kolegija priėjo išvados, kad atskirojo skundo... 33. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. balandžio 6 d. nutartį palikti...