Byla e2FB-10776-639/2020
Dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo, išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens L. S. prašymą dėl bankroto bylos užbaigimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Saulius Zajarskas

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „SEB“ bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Būsto paskolų draudimas“, dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo, išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens L. S. prašymą dėl bankroto bylos užbaigimo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjos D. J. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Eurobankrotas“ įgaliotas asmuo L. S. pateikė teismui prašymą baigti pareiškėjos D. B. bankroto bylą.

5Teismas

konstatuoja:

6prašymas tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai) 2017 m. kovo 24 d. nutartimi iškėlė D. J. bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Eurobankrotas“.

82017 m. gegužės 9 d. buvo patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas. 2019 m. gruodžio 16 d. patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė - 3 metai.

9Bankroto administratorius nurodo, kad pareiškėja įvykdė mokumo atkūrimo planą. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau - FABĮ) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis). Išnagrinėjęs pateiktą prašymą teismas nustatė, kad pareiškėja įvykdė mokumo atkūrimo planą, teismui pateiktas pareiškėjos plano įgyvendinimo aktas, pasirašytas pareiškėjos, bankroto administratoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko akcinės bendrovės (toliau – AB) „SEB“ banko atstovės. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos bankroto byla laikytina baigta.

10FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto byloje likę nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai: uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ – 38 055,41 Eur, akcinės bendrovės „SEB“ banko – 3 742,62 Eur, finansiniai reikalavimai nurašytini.

11Baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

12Bankroto administratoriui išaiškintina, kad apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą jis per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti pareiškėjos kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (FABĮ 30 straipsnio 5 dalis).

13Bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą (FABĮ 30 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsniu, teismas

Nutarė

15pareiškėjos D. J. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens L. S. prašymą tenkinti ir baigti pareiškėjos D. J. bankroto bylą.

16Nurašyti uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ 38 055,41 Eur (trisdešimt aštuonių tūkstančių penkiasdešimt penkių eurų ir 41 ct) kreditorinį reikalavimą;

17akcinės bendrovės „SEB“ banko 3 742,62 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų ir 62 ct) kreditorinį reikalavimą.

18Įpareigoti pareiškėjos D. J. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Eurobankrotas“ per 5 darbo dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti pareiškėjos kreditoriams ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

19Įpareigoti pareiškėjos D. J. bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Eurobankrotas“ per 10 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti pareiškėjai D. J. saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu ir pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į D. J. asmeninę sąskaitą.

20Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai