Byla e2-50-341/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Kristinai Račkauskaitei, nedalyvaujant ieškovo UAB „4finance“ atstovui bei nedalyvaujant atsakovui G. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui G. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo G. K. 250,47 Eur/864,82 Lt sumą, kurią sudaro: 144,81 Eur/500 Lt negrąžintos paskolos; 6,81 Eur/23,51 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo ir 98,85 Eur/341,31 Lt palūkanų po kredito grąžinimo; 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 15 Eur/51,79 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminio mokestį); kitas išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovas pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Sutinka, kad sprendimas būtų priimtas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2013-04-22 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 144,81 Eur/500 Lt sumą 30 dienų terminui. R. S. bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2013-09-24 atsakovas turėjo grąžinti 144,81 Eur/500,00 Lt skolos ir 6,81 Eur/23.51 Lt palūkanų, iš viso – 151,62 Eur/523,51 Lt sumą.

4Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 144,81 Eur/500,00 Lt. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

5Ieškovas teigia, kad CK 6.873 str. 1 d. nustato, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui paskolos. Todėl iš atsakovo priteistina 144,81 Eur/500 Lt paskolos suma, o pagal 6.870 str. 1 d., yra nustatyta paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 6,81 Eur/23,51 Lt palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2013-09-24 dieną. Be to, nurodė, jog CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Tai reiškia, kad paskolos teisiniuose santykiuose yra laikoma, kad terminas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sueina kiekvieną dieną ir tolesnės mokėjimo palūkanos skaičiuojamos nuo sukauptos skolos ir palūkanų sumos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais nuo paskolos išdavimo iki grąžinimo termino, ir palūkanos po grąžinimo termino pažeidimo, kurių skaičiavimas tęsiamas iki pilno prievolės įvykdymo, taip pat kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos A. T. nutartys Nr.3K-3-400/2011; Nr. 3K-3-509/2010; Nr. 3K-3-298/2007; Nr. 3K-3-572/2005; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-7-751/2003).

6Ieškovas teigia, jog palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė ir Vartojimo kredito sutarties 7.1. p. Taigi, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2013-09-25 iki 2014-02-10, atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198.30%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina - 98,85 Eur/341,31 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

7Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 % metine palūkanų norma. Teigia, kad dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų.

8Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, prašymo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (( - ) str. 1 d.).

9Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka – dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu (( - ) str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.).

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2013-04-22 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 144,81 Eur/500 Lt sumą vieno mėnesio terminui su 198,30% dydžio metine palūkanų norma. Atsakovui buvo nustatyta kredito grąžinimo data - 2013-05-22. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai: kaip matyti iš Swedbank AB 2013-04-23 sąskaitos išrašo, ieškovas pervedė atsakovui iš viso 144,81 Eur/500 Lt sumą. Byloje duomenų, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, nėra.

12Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,–vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

13A. V. kredito sutarties Nr. ( - ) nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. iš atsakovo G. K. ieškovo naudai priteistina 144,81 Eur skola.

14Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (LR CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai įvykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžiamas prievolės įvykdymo terminas (LR CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas G. K. savo prievolių pagal 2013-04-22 vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) neįvykdė, todėl iš atsakovo priteistina ieškovui 6,81 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo ir 98,85 Eur palūkanų po kredito grąžinimo, t.y. viso 105,66 Eur.

15LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-30) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos, iš atsakovo nepriteisiamos (LR CPK 96 str. 6 d.).

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolos, 105,66 Eur (vieną šimtą penkis eurus 66 ct) palūkanų ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo (2015-11-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. 301881644) 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2013-04-22 tarp šalių nuotoliniu būdu per sistemą... 4. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 144,81... 5. Ieškovas teigia, kad CK 6.873 str. 1 d. nustato, jog paskolos gavėjas privalo... 6. Ieškovas teigia, jog palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino... 7. Ieškinyje pažymėta, kad ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo... 8. Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, prašymo bylą nagrinėti jam... 9. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2013-04-22... 12. Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 13. A. V. kredito sutarties Nr. ( - ) nevykdė, įrodymų apie prievolės... 14. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui... 15. LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur... 17. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. (... 20. Priteisti iš atsakovo G. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...