Byla 2S-1559-275/2012
Dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. R. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo apeliacinį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovui A. R. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Atsakovas A. R. pateikė teismui apeliacinį skundą dėl byloje priimto Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Trakų rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi atsisakė priimti apeliacinį skundą ir nurodė grąžinti jį atsakovui A. R. Teismas nurodė, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 307 str. 1 d.). Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 str. 1 d.). Teismas konstatavo, kad skundžiamo Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo apeliacinio skundo padavimo terminas pasibaigė 2012 m. gegužės 2 d. dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Atsakovas apeliacinį skundą teismui pateikė 2012 m. gegužės 4 d. (šią aplinkybę patvirtina ant skundo esantis teismo raštinės spaudas), t.y. pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Atsakovas apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežasčių svarbumo nenurodė ir šio termino atnaujinti neprašė. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad apeliacinį skundą atsisakytina priimti. Papildomai pažymėjo, kad apeliacinis skundas neapmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 4 d.), taip pat nepateikta skundo priedų (CPK 311 str.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas A. R. atskiruoju skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti bei apeliacinį skundą priimti. Nurodo, kad atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie byloje vykusius posėdžius. Jis gavo tik du pranešimus iš teismo, dėl posėdžio datos ir posėdžio atšaukimo dėl teisėjo ligos. Civilinio proceso kodeksas draudžia priimti sprendimą už akių Civilinio proceso kodekso 378 straipsnyje nurodytu atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 18 d. išaiškinimas konsultacijoje Nr. A3-101). Atsakovas nurodo, kad teismui buvo pranešta apie atsakovo gyvenamąją vieta faksu ir el. paštu. Ieškovė J. R. žinojo apie atsakovo gyvenamąją vietą, tačiau klaidingai nurodė, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra ( - ). Dėl šios priežasties atsakovas negavo jokių procesinių dokumentų, tame tarpe ir Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo. Apie sprendimą atsakovas sužinojo tuomet, kai pradėjo pats domėtis bylos eiga, tai įvyko dieną po sprendimo apskundimo termino pabaigos. Dėl šios priežasties, atsakovas pavėlavo apskųsti sprendimą.

8Ieškovė J. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsižvelgti į atsakovo bandymus vilkinti bylą ir vengimą teikti oficialią informaciją apie gyvenamąją vietą bei darbovietę tiek skyrybų proceso nagrinėjimo metu, tiek skundo pateikimo metu ir atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pateikiant skyrybų ieškinį, remiantis Civilinio proceso kodekso 122-123 str. buvo nurodytas atsakovo adresas, kurį atsakovas nurodė Trakų civilinės metrikacijos skyriui registruojant santuoką, kaip deklaruotą ir oficialiai registruotą gyvenamąjį adresą. Santuokos metu, naujos gyvenamosios vietos atsakovas oficialiai deklaravęs nebuvo. Pateikiant atskirąjį skundą, atsakovas nurodė terminų praleidimo priežastį - pasikeitusį gyvenamosios vietos adresą, bent nepateikė įrodančių dokumentų, pažymos iš seniūnijos apie oficialiai deklaruotą gyvenamąją vietą, kurioje būtų pažymėta ir data nuo kurios jis ten gyvena (Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 10, 11 str.). Atsakovas taip pat neteigia, kad išsiregistravo iš buvusios oficialios gyvenamosios vietos. Skyrybų bylos teismo procesiniai dokumentai nuo skyrybų pradžios buvo įteikiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos tvarkos, pagal Civilinio proceso kodekso 123 str. 3, 4, 5 punktus. Ieškovė J. R. tvirtina, kad atsakovas A. R. niekada neinformavo jos apie naują gyvenamąją vietą nei žodžiu, nei raštu.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, įvertinęs apelianto nurodomas aplinkybes bei įstatymo leidėjo nuostatą, užtikrinančią byloje dalyvaujančių asmenų teisę apskųsti teismo sprendimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo A. R. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo.

12Civilinio proceso kodekso numato, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos per tą teismą, kurio sprendimas yra skundžiamas (CPK 307 str. 1 d., 310 str.). Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimų apeliacinio apskundimo tvarką ir terminus, siekia užtikrinti teismo sprendimų, o tuo pačiu ir civilinių teisinių santykių, stabilumą. Civilinio proceso kodekso 307 str. 2 d. numato, jog apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatymas neįvardija, kokios priežastys laikytinos svarbiomis, palikdamas šį klausimą spręsti teismui savo nuožiūra. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi ar ne, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti teismo sprendimą. Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995-02-07 rekomendacijose Nr. R(95)5 esanti nuostata, kad šalims iš principo turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus, orientuoja įstatymų leidėją į tai, kad būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą.

13Spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes. Nustatyta, kad apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo atsakovas padavė 2012 m. gegužės 4 d., t.y. dvi dienas praleidęs įstatymo nustatytą trisdešimties dienų terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui A. R. teismo sprendimo nuorašas buvo išsiųstas 2012 m. balandžio 3 d., tačiau byloje esančiame lydraštyje (b.l. 113) nėra nurodyta kokiu adresu. Ieškovė pateikdama ieškinį atsakovo adresą nurodė ( - ), šis adresas taip pat nurodytas išraše iš Gyventojų registro tarnybos (b.l. 87), tačiau bylos nagrinėjimo metu atsakovas faksu buvo informavęs teismą, kad jo gyvenamoji vieta pasikeitė ir prašė korespondenciją siųsti adresu ( - ) (b.l. 82). Kadangi atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad negavo Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo nuorašo, o iš byloje esančio teismo lydraščio nėra galimybės nustatyti kokiu adresu sprendimo nuorašas išsiųstas A. R., apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šios aplinkybės galėjo sutrukdyti atsakovui pasinaudoti teise į apeliaciją ir apskųsti priimta Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą.

14Teismas pažymi, kad kai vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 317 str. 2 d. byla persiųsta apeliacinės instancijos teismui ir šis teismas nustato, kad apeliacinio skundo padavimo terminas yra praleistas, jis gali: 1) savo iniciatyva (ex officio) atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą, jeigu iš turimos medžiagos aiškiai matyti, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių; 2) pasiūlyti dalyvaujančiam byloje asmeniui pateikti prašymą dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo. Civilinio proceso kodekso 307 str. 2 d., leidžiančioje atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą, svarbių priežasčių sąrašas nepateiktas. Spręsdamas tokio pobūdžio klausimą teismas vertina konkrečias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas atsakovo nurodytą priežastį bei termino praleidimo trukmę įvertino neteisingai. Šiuo atveju atsakovui pavėluotai įteiktas sprendimo nuorašas galėjo būti objektyvia kliūtimi laiku paduoti apeliacinį skundą, be to pažymėtina, kad termino praleidimas dvi dienas nesukelia ženklių procesinių pasekmių.

15Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai ir netinkamai taikė procesinio įstatymo normas, todėl priėmė nepagrįstą nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Kadangi pirmos instancijos teismas nepagrįstai užkirto kelią atsakovui skųsti sprendimą apeliacine proceso tvarka, ginčijama nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, t.y. praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas (CPK 337 str. 2 p.).

16Kadangi atsakovo A. R. pateiktas apeliacinis skundas yra su trūkumais, t.y. neapmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 4 d.), taip pat byloje nėra skundo nuorašų bei priedų skirtų kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims (CPK 311 str.), todėl civilinė byla pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovui A. R. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės grąžintina Trakų rajono apylinkės teismui apeliacinio skundo dėl šio teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo priėmimo klausimui spręsti.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

18Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atnaujinti terminą atsakovo A. R. apeliaciniam skundui dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo paduoti.

19Civilinę bylą pagal ieškovės J. R. ieškinį atsakovui A. R. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės grąžinti Trakų rajono apylinkės teismui apeliacinio skundo dėl šio teismo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimo priėmimo klausimui spręsti.

Proceso dalyviai