Byla eB2-343-777/2017
Dėl įmonės pabaigos, bankrutavusios V. K. prekybos įmonės „Lukė“ bankroto byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios V. K. prekybos įmonės „Lukė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Sesnita“ (toliau – administratorė) prašymą, priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, bankrutavusios V. K. prekybos įmonės „Lukė“ bankroto byloje

Nustatė

3

 1. Atsakovei 2015-11-24 nutartimi iškelta bankroto byla, jos bankroto administratore paskirta UAB „Sesnita“, nutartis įsiteisėjo 2015-12-05. 2015-12-14 nutartimi patvirtinta laikinoji administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2016-01-07,

  42016-01-08 nutartimis patvirtintas atsakovės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2016-04-05 nutartimi taikytas atsakovei supaprastintas bankroto procesas.

  52016-04-22 nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatytas 1 (vienerių) metų terminas atsakovės likvidavimo procedūroms atlikti.

  62016-06-06 nutartimi į bankrutuojančios V. K. prekybos įmonė „Lukė“ bankroto bylą bendraatsakiu įtrauktas V. K.. 2016-06-09, 2016-06-13 ir 2016-09-29 nutartimis patvirtinti patikslinti atsakovės kreditorių sąrašai ir jų finansiniai reikalavimai.

  72016-08-23 nutartimi bankrutuojančios V. K. prekybos įmonės „Lukė“ buvusiam likvidatoriui (savininkui) V. K. paskirta 1 000 Eur bauda.

 2. Administratorė 2016-12-19 teismui pateikė prašymą, juo prašo priimti sprendimą, pripažinti likviduotos dėl bankroto V. K. prekybos įmonės veiklos pabaigą. Nurodė, kad

  82016-06-10 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Klaipėdos skyrius pateikė prašymą dėl 608,67 Eur kreditinio reikalavimo patikslinimo ir 1 097,93 Eur VSDFV Alytaus skyriaus reikalavimo patvirtinimo. Šis kreditinis reikalavimas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti. Nurodė ir tai, kad nebuvo patvirtintas antstolės Andželos Tamašauskienės 234,01 Eur kreditinis reikalavimas. Nurodė, kad šie kreditiniai reikalavimai teismui tvirtinti teikiami su prašymu dėl įmonės pabaigos. Patvirtino, jog visi su įmonės bankroto procedūra susiję veiksmai atlikti.

 3. Nustatytu terminu administratorė pateikė teismui patikslintą prašymą dėl įmonės pabaigos, juo prašė: pripažinti, kad V. K. prekybos įmonė „Lukė“ veiklą baigė; patvirtinti likvidacinį aktą; patvirtinti 2 121,13 Eur kreditorių sąrašą.

9Administratorės patikslintas prašymas tenkintinas

 1. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Todėl administratorės prašymas dėl atsakovės kreditorių sąrašo patikslinimo ir patvirtinimo yra pagrįstas ir tenkintinas (Įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).
 2. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 3. Kaip matyti iš bankrutavusios įmonės 2016-12-16 likvidacinio akto, įmonė turto neturi. Įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų suma – 2 121,13 Eur. Administratorės prašymas dėl pateikto likvidacinio akto patvirtinimo, įvertinus patikslintame prašyme nurodytas aplinkybes, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.
 4. Iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros (toliau – agentūra) 2015-12-16 pažymos nustatyta, kad agentūra bankrutavusiai V. K. prekybos įmonei „Lukė“ pretenzijų neturi.
 5. Pasiūlymas sudaryti taikos sutartį nepateiktas, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti V. K. prekybos įmonės „Lukė“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str. str.,

Nutarė

11tenkinti administratorės prašymą dėl atsakovės kreditorių sąrašo patikslinimo ir patvirtinimo:

Antros eilės kreditoriniai reikalavimai
Eil. Nr.KreditoriusSkola (EUR)Delspinigiai (EUR)Bendra suma (EUR.)
1.VĮ Turto bankas38,22142,30180,52
2.VSDFVKlaipėdos sk.572,5236,15608,67
3.VSDFVAlytaus sk.1 027,6070,331 097,93
Trečios eilės kreditoriniai reikalavimai
1.AntstolėA. Tamašauskienė234,01-234,01
Iš viso :1 872,35248,782 121,13

12Patvirtini V. K. prekybos įmonės „Lukė“ likvidacinį aktą

13Tenkinti administratorės prašymą dėl įmonės pabaigos.

14V. K. prekybos įmonę „Lukė“, įmonės kodas 177123319, buveinės adresas (duomenys neskelbtimi), pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma yra 2 121,13 Eur:

Eil. Nr.KreditoriusBendra suma (EUR.)
1.VĮ Turto bankas180,52
2.VSDFV Klaipėdos skyrius608,67
3.VSDFV Alytaus sk.1 097,93
4.Antstolė A. Tamašauskienė234,01
 Iš viso: 2 121,13

16Pavesti bankrutavusios V. K. prekybos įmonės „Lukė“ administratorei UAB „Sesnita“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

17Sprendimo kopiją išsiųsti administratorei, įpareigojant su sprendimu supažindinti atsakovės kreditorius.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai