Byla 2-1128-840/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant pareiškėjams M. K. ir R. K. bei jų atstovui advokato padėjėjui Jonui Leonavičiui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei E. M., nedalyvaujant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų M. K. ir R. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto (palikimo priėmimo) nustatymo.

3Teismas n u s t a t ė:

4Pareiškėjai M. K. ir R. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, prašydami teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų motina A. A. K. (a.k. ( - ) mirusi ( - ), priėmė sutuoktinio L. K. (a.k. ( - ) mirusio ( - ), palikimą po jo mirties. Šį juridinį faktą pareiškėjai prašo nustatyti tam, kad gautų paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas M. K. pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad jo tėvai A. A. K. ir L. K. susituokė ( - ). Po tėvo L. K. mirties liko namų valda ir sąskaita banke mamos A.s A. K. vardu. Nors teisiškai jo mama A. A. K. nepriėmė savo sutuoktinio L. K. palikimo po jo mirties, tačiau faktiškai po jo mirties ji visą sutuoktinio turtą perėmė ir jį valdė: gyveno toje pačioje namų valdoje kaip ir iki sutuoktinio, t.y. jo tėvo, mirties, mokėjo mokesčius už elektrą ir vandenį, rūpinosi tėvo asmeniniais daiktais. Ginčo tarp jo ir jo brolio R. K. dėl turto nėra.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas R. K. pareiškimą palaikė, pavirtino tai, ką sakė jo brolis M. K., ir papildomai paaiškino, kad po jų tėvo mirties jų motina išvažiavusi niekur nebuvo, visą laiką tvarkė namus ir juos prižiūrėjo, mokėjo mokesčius.

7Pareiškėjų M. K. ir R. K. atstovas advokato padėjėjas Jonas Leonavičius pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad pareiškėjų M. K. ir R. K. motina A. A. K. gyveno su savo sutuoktiniu L. K., o jam mirus, ir toliau visą laiką prižiūrėjo turtą, rūpinosi namais, mokėjo mokesčius, t.y. ji pradėjo valdyti tiek jai, tiek jos sutuoktiniui priklausantį turtą. Pareiškėjų M. K. ir R. K. motina A. A. K. numirė, nespėjusi susitvarkyti dokumentų dėl jos mirusio sutuoktinio palikimo priėmimo, todėl jų sūnūs pareiškėjai M. K. ir R. K. negali paveldėti viso tėvų nekilnojamojo turto.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus atstovė E. M. sutiko su pareiškimu ir paaiškino, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjų M. K. ir R. K. motina A. A. K. priėmė palikimą po savo sutuoktinio mirties.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (b.l. 35). Neatvykimo priežastis – nežinoma. Teisme negautas suinteresuoto asmens prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Atsiliepime į pareiškėjų pareiškimą nurodė, jog dėl pareiškėjų prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prieštarauja, nes pareiškėjai nepateikė nė vieno įrodymo, patvirtinančio, jog jie po tėvo mirties rūpinosi ir prižiūrėjo būstą bei žemę, mokėjo mokesčius (b.l. 24).

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad L. K. ir A. A. K.s, susituokusių ( - )., vaikai – M. K., gim. ( - )d., ir R. K., gim. ( - ). (b.l. 10, 15-16). L. K. mirė ( - ) Kaišiadoryse (b.l. 9, 11). A. A. K. mirė ( - ) Kaune (b.l. 8, 12).

12A. A. K. nuosavybės teisės įregistruotos į Lietuvos Respublikoje esančius nekilnojamuosius daiktus – žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus ( - ), ir pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, esantį ( - ) (b.l. 17-20, 38-39). Pareiškėjai M. K. ir R. K. priėmė palikimą po motinos A. A. K.s mirties (b.l. 13). Kaišiadorių raj. savivaldybės 3-iajame notaro biure paveldėjimo byla po L. K. mirties ( - ) nebuvo pradėta ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas (b.l. 14).

13Pripažintina, kad A. A. K. turi teisę paveldėti ( - ) mirusio jos sutuoktinio L. K. (a.k. ( - ) turtą pagal įstatymą (Lietuvos Respublikos CK 5.11 str.). Duomenų, kad L. K. paliko testamentą, nenustatyta. Iš pareiškėjų M. K. ir R. K., suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus atstovės E. M. paaiškinimų bei civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad A. A. K. iš karto po jos sutuoktinio L. K. (a.k. ( - ) mirties ( - ) pradėjo valdyti mirusiojo paliktą turtą. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių žemėtvarkos skyrius neprieštarauja, kad būtų nustatytas A. A. K.s palikimo priėmimo faktas. Suinteresuotas asmuo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija dėl pareiškėjų prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prieštarauja, nes pareiškėjai nepateikė nė vieno įrodymo, patvirtinančio, jog jie po tėvo mirties rūpinosi ir prižiūrėjo būstą bei žemę, mokėjo mokesčius. Teismo posėdžio metu pareiškėjai M. K. ir R. K. pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog A. A. K. po jos sutuoktinio mirties rūpinosi ir prižiūrėjo namų valdą, mokėjo mokesčius. A. A. K. laiku nesikreipė į notarą dėl turto paveldėjimo, tačiau faktiškai priėmė po jos sutuoktinio L. K. (a.k. ( - ) mirties atsiradusį palikimą, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str. ir 448 str., teismas

Nutarė

15M. K. ir R. K. pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. A. K. (a.k. ( - ) mirusi ( - ), priėmė jos sutuoktinio L. K. (a.k. ( - ) mirusio ( - ), palikimą po jo mirties, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

18Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai