Byla eB2-2248-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KNYGŲ AIBĖ“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „KNYGŲ AIBĖ“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „KNYGŲ AIBĖ“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB ,,Lideres“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 27 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d. nutartimi patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditoriniai reikalavimai bendrai 4 427,18 Eur sumai, kurie patikslinti 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 6 d.

72.

8Bankroto administratorė UAB ,,Lideres“ pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad įmonė turto neturėjo, piniginių lėšų bankroto proceso metu negauta, nėra galimybės galutinai atsiskaityti su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ,,KNYGŲ AIBĖ“ kreditoriais, bankroto procedūra yra iš esmės baigta. Kartu su prašymu pateikė 2019 m. vasario 21 d. kreditorių susirinkimo protokolą, kuriame ketvirtuoju klausimu svarstyta ir nuspręsta įpareigoti įmonės administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

9Teismas

konstatuoja:

10II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

113.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad, po to, kai bankroto administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodyti dokumentai yra būtini sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, kad nekiltų abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

134.

14Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros, todėl prašo teismo priimti sprendimą dėl BUAB ,,KNYGŲ AIBĖ“ pabaigos. Nurodė, jog BUAB ,,KNYGŲ AIBĖ“ registruoto turto neturi, piniginių lėšų banko sąskaitose nėra, kito turto ir lėšų taip pat nėra. Bankroto byloje liko nepadengti kreditorių reikalavimai bendrai 4 427 Eur sumai. Bankroto administratorė nurodė, kad turto nurašymo ar perdavimo aktai neteikiami, nes įmonė turto neturi, turtas nebuvo nurašytas, parduotas ar perduotas. Kartu su prašymu dėl įmonės veiklos pabaigos bankroto administratorė pateikė teismui 2018 m. gruodžio 21 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-11790.

155.

16Nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi patvirtinti BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtinus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos mokestinės nepriemokos reikalavimo teisės perleidimą valstybės įmonei Turto bankas. Bankroto byloje patvirtinta BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 4 427,18 Eur, iš kurių 1 670,67 Eur valstybės įmonės Turto bankas finansinis reikalavimas, 114,18 Eur UAB „Visagino būstas“ finansinis reikalavimas, 579,24 Eur UAB „Investrum“ finansinis reikalavimas, 2 005,17 Eur akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ finansinis reikalavimas, 57,92 Eur UAB „Baltic Net“ finansinis reikalavimas. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog teismo patvirtinti BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ kreditorių finansiniai reikalavimai išlieka nepakitę ir bankroto procese nebuvo patenkinti.

176.

18Bankroto administratorė teismui pateikė 2018 m. gruodžio 21 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos pažymą Nr. (18.1)-AD5-11790, kurioje nurodyta, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdyba neturi duomenų, kad BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

197.

20Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ turto ir piniginių lėšų neturi. Turto nurašymo aktai nebuvo sudaromi (ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktas), nes BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ turto neturi.

218.

22Teismas nenustatė, jog BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ turėtų materialaus turto ar piniginių lėšų, iš kurių galėtų būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, todėl vertintina, jog daugiau nėra galimybės atsiskaityti su kreditoriais, kurių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras duomenimis registruoto turto neturi ir neturėjo, VĮ „Regitra“ duomenimis neturi ir neturėjo transporto priemonių, įmonės mokumas neatstatytas. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ kituose teismuose nėra. Bankroto administratorė pateikė teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

239.

24Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartimi, kuria buvo paskirtas rašytinis teismo posėdis dėl BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ pabaigos, bankroto administratorė buvo įpareigota su šia nutartimi supažindinti visus įmonės kreditorius. Prieštaravimų dėl BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ pabaigos negauta.

2510.

26Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorė atliko visus ĮBĮ numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ kreditorių finansiniai reikalavimai, bei vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ pabaigos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 264, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

28pripažinti pasibaigusia bankrutavusią uždarąją akcinę bandrovę „KNYGŲ AIBĖ“ (juridinio asmens kodas 302644776; Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija) ir išregistruoti likviduotą dėl bankroto iš Juridinių asmenų registro.

29Pavesti BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ bankroto administratorei UAB ,,Lideres“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

30Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Lideres“ per 5 dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos su šiuo sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 15 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Bankroto administratorė UAB ,,Lideres“ pateikė teismui prašymą priimti... 9. Teismas... 10. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados... 11. 3.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32... 13. 4.... 14. Bankroto administratorė nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos... 15. 5.... 16. Nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi... 17. 6.... 18. Bankroto administratorė teismui pateikė 2018 m.... 19. 7.... 20. Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ turto ir... 21. 8.... 22. Teismas nenustatė, jog BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ turėtų materialaus turto ar... 23. 9.... 24. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartimi, kuria buvo paskirtas... 25. 10.... 26. Remiantis išdėstytu, taip pat byloje esant pateiktiems dokumentams, kurie... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 28. pripažinti pasibaigusia bankrutavusią uždarąją akcinę bandrovę „KNYGŲ... 29. Pavesti BUAB „KNYGŲ AIBĖ“ bankroto administratorei UAB ,,Lideres“... 30. Įpareigoti bankroto administratorę UAB ,,Lideres“ per 5 dienas nuo šio... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...