Byla 2-16/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Saprega“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-3785-623/08 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saprega“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Stogusta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Saprega“ ir prašė priteisti iš atsakovo 105 688,79 Lt skolos už atliktus statybos darbus pagal šalių pasirašytą rangos sutartį bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „Saprega“ turtą, nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, todėl mano, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 30 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį 105 688, 79 Lt vertės turtą, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant turto ar esant jo nepakankamai, teismas areštavo trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu UAB „Stogusta“. Nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra didelė ir dėl to gali padidėti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, atsakovas vengia vykdyti prievolę, nors šalių susitarimu skolos sumokėjimas buvo išdėstytas, teismas sprendė, kad yra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Teismas pažymėjo, kad nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumas atitiks abiejų šalių interesų pusiausvyrą.

4Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Saprega“ prašo šią teismo nutartį pakeisti nurodant, jog atsakovui leidžiama mokėti įstatymo nustatytus privalomuosius mokėjimus, įskaitant darbo užmokesčio išmokėjimą, taip pat sumokėti skolą kreditoriui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nepagrįstas teismo teiginys, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtui yra ir atitinka abiejų sutarčių šalių interesų pusiausvyrą.
  2. Teismas skundžiama nutartimi uždraudė areštuotomis lėšomis disponuoti, išskyrus atsiskaitymą su ieškovu, tokiu būdu yra trikdoma visa įmonės veikla, neįmanoma atsiskaityti su VMI, VSDFV, negalima sumokėti darbo užmokesčius darbuotojams., todėl įmonei gresia bankroto bylos iškėlimas.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Stogusta“ prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, jog skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje viena iš aplinkybių, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, laikoma ta, kad yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Nagrinėjamu atveju ieškovo reiškiamas reikalavimas yra 105 688,79 Lt. Ši suma yra pakankamai didelė, todėl pareikšto reikalavimo dydis gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ateityje, todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų formuojamą praktiką, turėjo pagrindo atsakovų turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Vadovaujantis CPK 145 straipsnio 2 dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas, atsakovui taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, pirmiausia nurodė areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai atsakovams priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu. Kita vertus, atsakovo piniginių lėšų areštas, draudžiant bet kokius mokėjimus, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu, laikytinas neproporcingu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamiems tikslams, nes gali sutrikdyti normalų UAB ,,Saprega“ ūkinės-komercinės veiklos vykdymą, todėl tikslinga pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant iš areštuotų atsakovui priklausančių piniginių lėšų išmokėti atlyginimus darbuotojams bei atlikti privalomuosius mokėjimus Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Privalomam sveikatos draudimo fondui ir valstybės biudžetui.

9Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių šiam klausimui spręsti bylos aplinkybių, pažeidė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl klausimą iš dalies išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas pakeisti skundžiamą nutartį (CPK 329 str. 1 d.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

11Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartimi atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Saprega“ (į/k 171044295, buveinės adresas Pramonės g. 6, Plungė) taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant iš areštuotų atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Saprega“ priklausančių piniginių lėšų išmokėti atlyginimus darbuotojams bei atlikti privalomuosius mokėjimus Valstybiniam socialinio draudimo fondui, Privalomam sveikatos draudimo fondui ir valstybės biudžetui.

12Kitą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

13Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai