Byla 2S-198-755/2016
Dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų priteisimo, akcijų perleidimo sandorio pripažinimo niekiniu ir bylinėjimosi išlaidų

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovių J. J. (buvusi Č.) ir I. K. atskiruosius skundus dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1517-205/2015, kuria ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo bankroto administratoriaus L. P., prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, metinių palūkanų priteisimo, akcijų perleidimo sandorio pripažinimo niekiniu ir bylinėjimosi išlaidų,

Nustatė

2Pasvalio rajono apylinkės teisme paduotas ieškovo BUAB „( - )“, atstovaujamo bankroto administratoriaus L. P., ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo ieškovas prašo: priteisti solidariai iš atsakovų R. B., I. K., J. J. 3071,57 Eur žalos atlyginimą; 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; pripažinti visų UAB „( - )“ 100 vienetų akcijų perleidimą R. B. niekiniu sandoriu; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat bankroto administratorius nurodo, kad ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovai yra fiziniai asmenys, jų turto dydis nėra žinomas, todėl jie gali paslėpti savo turtą, jį perleisti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, prašo areštuoti atsakovų turtą.

3Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-11-26 nutartimi ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintas ir areštuoti atsakovų R. B., I. K., J. Č., kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai 3071,57 Eur sumai, uždraudžiant atsakovams areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Atsakovams neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų ar turint jų mažiau kaip už 3071,57 Eur sumai, nutarta areštuoti atsakovų lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 3071,57 Eur sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant atsakovams vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, paliekant atsakovams teisę kiekvieną mėnesį disponuoti 300 Eur suma bei atsiskaityti su ieškovu civilinėje byloje Nr. 2-1517-205/2015.Teismas atsižvelgęs į tai, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovų turto dydis nėra žinomas, o ieškovui pagrindus ieškinio reikalavimus, nurodė, kad yra pagrindas spręsti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai gali imtis priemonių perleisti turimą turtą, sumažinti jo apimtį ar kokiu būdu apsunkinti išieškojimą iš jo, dėl ko pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas nurodė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir areštuodamas atsakovams priklausantį turtą, privalo laikytis šalių interesų pusiausvyros ir siekti, kad atsakovai išvengtų didelių nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl piniginių lėšų areštas turi būti taikomas tik tuo atveju, jeigu reiškiamo reikalavimo užtikrinimui nepakanka kito atsakovų turto. Piniginių lėšų areštas taikytinas, paliekant kiekvienam iš atsakovų teisę kiekvieną mėnesį disponuoti 300 Eur pinigų suma.

4Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-12-09 nutartimi pakeista Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-11-26 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodant laikyti, kad tekste nurodyta atsakovė yra ne J. Č., o J. J. (t.1, b.l. 45-46) .

5Faktiškai vienodais atskiraisiais skundais atsakovės J. J. (buvusi Č.) ir I. K. skundžia Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir prašo teismo nutartį panaikinti.

6Apeliantės nurodo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti akcijų perleidimo sutartį niekiniu sandoriu yra nepagrįstas, sandoris nėra apsimestinis. Pažymi, kad CPK nustatyta, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik tada, kai jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįvykdomu, tuo pačiu turi būti pateikiami tai patvirtinantys įrodymai. Nurodo, kad teismas, taikydamas įstatymus, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Mano, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones jų, atsakovių atžvilgiu, akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, klaidina teismą.

7Analogiškais atsiliepimais į atsakovių atskiruosius skundus ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus L. P., atskiruosius skundus prašo atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palikti nepakeistą. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2015-06-29 nutartimi ieškovės administracijos vadovas R. B. buvo įpareigotas per 10 dienų perduoti administratoriui dokumentus bei turtą, tačiau jis teismo nutarties neįvykdė, turto ir dokumentų neperdavė. To paties teismo 2015-09-23 nutartimi R. B. už dokumentų, turto neperdavimą skirta bauda, jis įpareigotas nedelsiant įvykdyti 2015-06-29 nutartimis nustatytus reikalavimus. R. B. teismo nutarties neįvykdė, todėl 2015-11-02 Panevėžio apygardos teismo nutartimi R. B. trims metams apribota eiti viešojo ir privataus juridinio asmens vadovo pareigas. R. B. turto ir dokumentų administratoriui neperdavė.Ieškovas neturi jokių duomenų apie tai kur bendrovės turtas buvo panaudotas, kaip jis realizuotas. Jokių duomenų, kad turtas būtų prarastas dėl nusikalstamų trečiųjų asmenų veikų nėra. Daro išvadą, kad turto neišsaugojo buvę administracijos vadovai, kurie ir privalo atlyginti prarasto turto vertę. Nėra duomenų, kad kuris nors buvęs administracijos vadovas būtų perdavęs turtą vėliau paskirtam (išrinktam) administracijos vadovui. Tokiu būdu nėra duomenų, kad atskiru laiku dirbę administracijos vadovai būtų užtikrinę tinkamą turto apsaugą,todėl atsakovai solidariai privalo atlyginti žalą, nes nei vienas nesiėmė priemonių, kad turtas būtų apsaugotas ir perduotas vėlesniam administracijos vadovui, turtas buvo prarastas atsakovams vykdant administracijos vadovo pareigas. Administratorius, gindamas tiek pačios ieškovės, tiek jos kreditorių interesus, nereiškia reikalavimo dėl visos žalos atlyginimo ir prašo priteisti iš atsakovų administracijos vadovų solidariai 3 071,57 Eur, kuri atsirado praradus įmonės turtą ir jo neperdavus administratoriui.

8Apeliacinis procesas pagal atskiruosius skundus nutrauktinas

9Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

10Nagrinėjamu atveju Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarties ypatumas yra tas, kad joje teismas nurodė, jog per keturiolika dienų nepateikus nutarties antstoliui vykdyti arba antstoliui per keturiolika dienų neatlikus pirminio areštuoto turto duomenų patikslinimo, laikinosios apsaugos priemonės nustoja galioti. Tokia nuostata atitinka CPK 147 str.6 d. Iš Centrinės hipotekos įstaigos 2015-12-28 pranešimo matyti, jog turto areštas iš turto areštų registro išregistruotas 2015-12-28 CPK 147 str.6 d. pagrindu.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad laikinąsias apsaugos priemones panaikinus įstatymo pagrindu ( nesikreipus į antstolį dėl nutarties vykdymo), apeliacinis procesas pagal atsakovių atskiruosius skundus dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1517-205/2015, kuria atsakovėms taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nutrauktinas, nelikus apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d., 338 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

13apeliacinį procesą pagal J. J. (buvusi Č.) ir I. K. atskiruosius skundus dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 26 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1517-205/2015 nutraukti.

14

Proceso dalyviai