Byla 2-1342-272/2011
Dėl permokėtų išmokų vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei D. B. dėl permokėtų išmokų vaikams priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 728,00 Lt permokėtų išmokų vaikams.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2009-05-05 potvarkiais Nr. 3196 ir Nr. 3198 atsakovei buvo pratęstas išmokų vaikams R. B. ir R. B. (vyresniems negu 3 m. šeimoje, auginančioje 1 ar 2 vaikus), mokėjimas laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-03-01, mokant po 52,00 Lt už kiekvieną iš vaikų per mėnesį. Tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 str. 8 d. numatė, kad nuo 2009-03-01 iki 2010-12-31 šio straipsnio 3 dalyje nurodyta išmoka vaikui (šeimoje, auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 m. ir vyresniam, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, bet ne ilgiau, kaip iki jam sukanka 21 metai, skiriama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį) skiriama, jei vidutinės pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str., vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-02-25 įsakymu Nr. A1-69 buvo patvirtinta prašymo išmokai vaikui gauti forma 2009-03-01 – 2010-12-31 laikotarpiui, kurią privalo užpildyti asmenys, besikreipiantys dėl išmokos vaikui. Prašyme yra aiškiai nurodyti besikreipiančio asmens įsipareigojimai patvirtinti, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (1050 Lt) bei pateikta informacija yra teisinga. Atsakovė, pateikdama prašymą, taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokai mokėti, bei patvirtino, kad žino ir sutinka, jog išmokos vaikui mokėjimo tikslais apie ją ir jos šeimos narius iš kitų institucijų bus renkama informacija, reikalinga išmokai skirti, jos prašyme išmokai gauti nurodyta informacija bus pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), duomenys apie skirtą jai (jos šeimai) piniginę socialinę paramą bus teikiami kitoms institucijoms bei kad nuslėpusi ar pateikusi neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei permokos atveju turės grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Remiantis VMI, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV), Lietuvos darbo biržos (toliau – LDB), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) bei Socialinės paramos šeimai sistemos duomenimis, atlikus patikrinimą, paaiškėjo, kad 2008 m. šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 1071,18 Lt. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2009-10-27 raštu Nr. 08.2-3645, 2009-12-31 raštu Nr. 0.82-4109 ir 2010-04-09 raštu Nr. 0.82-1079 informavo atsakovę, kad nustatyti minėti neatitikimai, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p. ir siekiant nustatyti išmokos vaikui mokėjimo pagrįstumą bei pateiktų duomenų neatitikimo priežastis, išmokų vaikams mokėjimas nuo 2009-12-01 sustabdomas, taip pat prašė skubiai pateikti dokumentus, patvirtinančius prašyme išmokai gauti nurodytos informacijos teisingumą, tačiau atsakovė prašomų dokumentų iki šiol nepateikė. Taip pat 2010-09-01 raštu Nr. 08.2-1792 atsakovė buvo raginama grąžinti permokėtas išmokas bei kviečiama kuo skubiau atvykti į Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, tačiau ir šių raginimų nepaisė. Atsakovė pateikė neteisingą informaciją apie tai, kad 2008 m. šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį buvo mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (1050 Lt), nes 2008 m. šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį buvo 1071,18 Lt, dėl to atsakovė neteisėtai gavo 728,00 Lt išmokų vaikams už 2009-03-01 – 2009-10-01 laikotarpį (52 Lt x 7 mėn. x 2).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2009-05-05 prašymo išmokai gauti kopijos, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2009-05-05 potvarkių Nr. 3196 ir Nr. 3198 kopijų, Elektrėnų savivaldybės administracijos banko sąskaitos Nr. LT317300010093238323, esančios „Swedbank“, AB, išrašų kopijų - matyti, kad atsakovė D. B. pateikė prašymą išmokai gauti, kuriuo patvirtino, kad šeimos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (tuo metu 1050 Lt); prašymo pagrindu buvo pratęstas išmokų vaikams mokėjimas laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2010-03-01; atsakovei laikotarpiu nuo 2009-05-07 iki 2009-10-08 buvo pervesta 728,00 Lt išmokų vaikams. Iš byloje esančios išrašo kopijos matyti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikto patikrinimo pagal VMI, VSDFV, LDB, NMA ir Socialinės paramos šeimai sistemos duomenų bazėse esančius duomenis metu, nustatyta, kad atsakovės šeimos vidutinės pajamos vienam atsakovės šeimos nariui per mėnesį sudarė 1071,18 Lt. Iš byloje esančių Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2009-10-27 rašto Nr. 08.2-3645, 2009-12-31 rašto Nr. 08.2-4109 ir 2010-04-09 rašto Nr. 08.2-1079 kopijų matyti, kad atsakovė buvo informuota apie tai, kad: atlikus patikrinimą, buvo nustatyta, jog atsakovės šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 2008 m. viršijo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytą 1050 Lt dydį; atsakovei galimai neteisėtai išmokėtos 728 Lt dydžio išmokos vaikams; nuo 2009-12-01 sustabdomas išmokų vaikams mokėjimas. Atsakovė buvo įpareigota pateikti jos prašyme išmokai gauti nurodytos informacijos teisingumą patvirtinančius dokumentus. Iš byloje esančio 2010-09-01 rašto Nr. 08.2-1792 kopijos matyti, kad atsakovė buvo paraginta grąžinti Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui permokėtas 728,00 Lt išmokas vaikams bei kviečiama kuo skubiau atvykti į Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

6Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. 1 p. numatyta, kad asmenys, kurie kreipiasi dėl šio įstatymo nustatytų išmokų ir kurie jas gauna, privalo pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, ir būtinus išmokoms gauti dokumentus. Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d. dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.).

8Atsakovė neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas vaikams, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiant 728,00 Lt permokėtų išmokų vaikams.

9Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas, t.y. 27,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 425 str. 3 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d., 18 str. 3 p., 19 str., CK 1.138, 6.1, 6.4, 6.38, 6.59, 6.63 str. str., CPK 5, 79, 88, 96, 177-178 str. str., 262 str. 1 d., 424-429 str. str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš D. B., a.k. ( - ) 728 Lt 00 ct permokėtų išmokų vaikams Elektrėnų savivaldybės administracijai.

14Priteisti iš D. B., a.k. ( - ) 27 Lt 00 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

15Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Atsakovei per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai