Byla 2A-633-524/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Albinos Pupeikienės, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovių Neringos savivaldybės tarybos, Neringos savivaldybės administracijos ir UAB „Enerilas“ pareiškimus dėl apeliacinių skundų atsisakymo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai, UAB „Enerilas“, tretiesiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, A. Š. , A. G. , V. P. , R. Ato individualiai įmonei dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras pareiškė ieškinį pripažinti negaliojančiais Neringos savivaldybės tarybos 2005-01-26 sprendimą Nr. TI-32 „Dėl teritorijos ( - ), Neringa detaliojo plano patvirtinimo“ ir 2005-05-27 Neringos savivaldybės administracijos išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 19 poilsio namų, motelio ir komercinės paskirties pastatų statybai, ( - ), Neringa, bei 2005-01-26 Neringos savivaldybės ir UAB „Enerilas“ pasirašytą sutartį dėl infrastruktūros plėtojimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-03-04 sprendimu ieškinį tenkino: panaikino Neringos savivaldybės tarybos 2005-01-26 sprendimą Nr. TI-32 „Dėl teritorijos ( - ), Neringa detaliojo plano patvirtinimo“; pripažino negaliojančiu 2005-05-27 Neringos savivaldybės administracijos išduotą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 19 poilsio namų, motelio ir komercinės paskirties pastatų statybai sklype, esančiame ( - ), Neringoje; pripažino negaliojančia Neringos savivaldybės tarybos ir UAB „Enerilas“ 2005-01-26 pasirašytą sutartį Nr. 45 dėl infrastruktūros plėtojimo. Iš atsakovių Neringos savivaldybės, Neringos savivaldybės administracijos, UAB „Enerilas“ priteisė po 33 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinta principinė nuostata, kad Kuršių nerijos nacionalinis parkas tvarkomas pagal Vyriausybės patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą (generalinį planą), todėl jokie su Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos administravimu (su gyvenviečių detaliaisiais planais, miškotvarka, žemėtvarka, vandens ūkiu, gyvenviečių planavimu, kaimų regeneravimu, rekreacija, kelių bei inžinerinėmis komunikacijomis ir pan.) susiję sprendimai negalėjo būti priimami neatsižvelgiant į minėtą Vyriausybės patvirtintą Schemą ir negalėjo prieštarauti minėtos Schemos sprendiniams. Byloje esančių faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu teismas pripažino, kad nustatyta, kad ginčijamas Neringos savivaldybės sprendimas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl ieškinį dėl jo panaikinimo tenkintino. Taip pat panaikino šiuo sprendimu sukurtas teisinės pasekmės–Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-27 patvirtintą Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 19, išduotą šiuo sprendimu patvirtinto detaliojo plano pagrindu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., LR CPK 26 str. 2 d.). Kadangi šio sprendimo pagrindu atsakovės Neringos savivaldybės taryba ir UAB „Enerilas“ 2005-01-16 sudarė sutartį Nr. 45 dėl infrastruktūros objektų, aptarnaujančių teritoriją ( - ), Neringoje, statybos, automobilių stovėjimo aikštelių ir vietų įrengimo Nidos gyv. Neringoje specialiojo plano rengimo finansavimo, konstatavo, jog ši sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekinė ir negalioja nuo jos sudarymo momento (LR CK 1.80 str. 1 d., 1.95 str. 1 d., 6.156 str. 4 d., 6.157 str. 1 d.).

4Atsakovė UAB „Enerilas“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008-03-04 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad teismo sprendimas deklaratyvus. Paaiškino, kad teismas susiaurino rekreacijos sąvoką, nepagrįstai konstatavo, kad yra keičiamas žemės naudojimo būdas ir pobūdžiai. Pridūrė, kad UAB „Enerilas“ nepagrįstai patraukta atsakove.

5Atsakovės Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo 2008-03-04 sprendimą ir ieškinį palikti nenagrinėtą arba bylą perduoti pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad teismo sprendimas be motyvų. Teismas netinkamai traktavo sąvokas „gyvenviečių teritorijų didinimas“ ir „gyvenviečių gyvenamosios zonos“. Pirmosios instancijos teismas netinkamai tyrė ir vertino įrodymus.

6Klaipėdos apygardos teismui apeliantės Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės administracija 2007-07-03 pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo atsisakymo.

7Klaipėdos apygardos teismui apeliantė UAB „Enerilas“ 2007-07-08 pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo atsisakymo.

8Prašymai tenkintini.

9Apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios (LR CPK 308 str. 1 d.). Apeliantų apeliacinių skundų atsisakymi neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl priimtini. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, apeliacinis procesas nutrauktinas (LR CPK 308 str. 1, 2 d., 42 str. 2 d.). Pažymėtina, kad apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jo pakartotinai paduoti neturi teisės (LR CPK 308 str. 3 d.).

10Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,

Nutarė

11apeliacinį procesą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai