Byla 2-120/2012
Dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo – žemės ūkio kooperatyvas „Ramygalos aruodai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. O. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą atsakovo atsiliepimui į ieškinį paduoti, civilinėje byloje Nr. 2-1119-278/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB banko ieškinį atsakovams D. O. ir R. O. dėl skolos priteisimo. Trečiasis asmuo – žemės ūkio kooperatyvas „Ramygalos aruodai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB bankas (ankstesnis pavadinimas - AB DnB NORD bankas) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams R. O., D. O., prašydamas iš atsakovo D. O. priteisti 184 387,66 Lt skolos, 8,97 proc. dydžio procesines metines palūkanas, o iš atsakovo R. O. – 348 774,59 Lt skolos, 8,57 proc. dydžio procesines metines palūkanas.

5Teismui priėmus ieškovo ieškinį, atsakovams R. O. ir D. O. buvo išsiųstas 2011 m. rugsėjo 28 d. teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, kuriuo atsakovams buvo nustatytas 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Šis pranešimas atsakovui D. O. buvo įteiktas 2011 m. rugsėjo 29 d.

6Panevėžio apygardos teisme 2011 m. lapkričio 14 d. gautas atsakovo D. O. prašymas atnaujinti terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti ir priimti jo 2011 m. lapkričio 12 d. atsiliepimą bei pats atsiliepimas. Prašyme atsakovas nurodė, kad procesinio dokumento pateikti anksčiau negalėjo dėl sunkios sveikatos būklės.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė atsakovui D. O. atnaujinti terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti ir atsiliepimą grąžino atsakovui.

9Teismas konstatavo, kad atsakovas D. O. nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog dėl svarbių priežasčių per teismo nustatytą terminą bei protingą terminą, jam pasibaigus, jis neturėjo galimybės pateikti atsiliepimo į ieškinį. Anot teismo, atsakovo pateikta pažyma, iš kurios matyti, kad jis sirgo, buvo išduota laikotarpiui nuo 2011 m. rugsėjo 29 d. iki 2011 m. spalio 6 d., t. y. dar nepasibaigus nustatytam terminui atsiliepimui pateikti (terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2011 m. spalio 13 d.), todėl pripažinti, jog terminas atsiliepimui paduoti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, anot teismo, nėra pakankamo pagrindo.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas D. O. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį, atnaujinti terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti ir priimti jo 2011 m. lapkričio 12 d. atsiliepimą.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 78 straipsnį. Nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl termino atsiliepimui į ieškinį pateikti atnaujinimo, teismas vadovavosi tik kartu su prašymu pateikta nedarbingumą patvirtinančia pažyma ir neatsižvelgė į byloje esančias kitas jo nedarbingumą patvirtinančias pažymas.
  2. Nepagrįstai teismas atsakovo D. O. sunkią sveikatos būklę nepripažino svarbia aplinkybe praleistam procesiniam terminui atnaujinti.
  3. Teismui buvo pateiktos keturios atsiliepimo į ieškinį kopijos, tačiau atsakovui teismas grąžino tik tris iš jų, tokiu būdu suteikdamas ieškovui galimybę susipažinti su atsakovo atsiliepimu į ieškinį ir tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja:

14Atskirasis skundas atmestinas. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti atsakovui terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Pagal CPK 142 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojusi iki 2011 m. spalio 1 d.) nuostatą, kartu su ieškinio nuorašu teismas atsakovui ir tretiesiems asmenims nusiunčia pranešimą dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo teismui. Pranešime teismas nustato ne trumpesnį kaip keturiolikos, bet ir ne ilgesnį kaip trisdešimties dienų terminą atsiliepimams pareikšti, nurodo atsiliepimo nepateikimo pasekmes bei atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Šioje proceso teisės normoje taip pat nustatyta, kad terminas atsiliepimui pateikti skaičiuojamas nuo atitinkamo pranešimo įteikimo dienos.

19CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. CPK 78 straipsnis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas. Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo AB DnB banko ieškovo ieškinį, atsakovui D. O. išsiuntė 2011 m. rugsėjo 28 d. pranešimą dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, nustatydamas jam 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos terminą atsiliepimui į ieškovo AB DnB banko ieškinį paduoti (1 b. l.). Pranešimu teismas informavo atsakovą apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes, numatytas CPK 142 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Teismo pranešimas atsakovui buvo įteiktas 2011 m. rugsėjo 29 d. (2 b. l.), todėl paskutinė diena atsiliepimui į ieškinį pateikti yra 2011 m. spalio 13 d.

21Atsakovas D. O. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu atnaujinti terminą atsiliepimui pateikti ir priimti jo 2011 m. lapkričio 12 d. atsiliepimą į ieškinį (7, 10 b. l.). Savo prašymą atsakovas grindė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinio apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. rugsėjo 29 d. pranešimu apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą (8 b. l.). Atsakovo prašymas ir atsiliepimas į ieškinį Panevėžio apygardos teisme gauti 2011 m. lapkričio 14 d. (7, 10 b. l.). Iš byloje esančio voko kopijos matyti, jog prašymą teismui atsakovas išsiuntė 2011 m. lapkričio 12 d. (9 b. l.). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė atsisakyti atnaujinti atsakovui D. O. terminą atsiliepimui į ieškinį paduoti (11 b. l.). Atsakovas atskiruoju skundu nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodydamas, kad teismas, spręsdamas praleisto termino atnaujinimo klausimą, nepagrįstai vadovavosi prie prašymo pridėta jo nedarbingumą patvirtinančia pažyma ir neatsižvelgė į byloje esančias kitas jo nedarbingumą patvirtinančias pažymas. Atskirajame skunde nurodytiems argumentams pagrįsti atsakovas pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimų apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą kopijas (16-21 b. l.). Kaip matyti iš 2011 m. rugsėjo 29 d. pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, atsakovui D. O. nedarbingumo laikotarpis buvo pripažintas nuo 2011 m. rugsėjo 30 d. iki 2011 m. spalio 6 d. (16 b. l.), o iš 2011 m. spalio 19 d. pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą – nuo 2011 m. spalio 19 d. iki 2011 m. spalio 25 d. (17 b. l.). Kaip jau minėta, paskutinė diena atsiliepimui į ieškinį paduoti buvo 2011 m. spalio 13 d. Iš byloje esančių atsakovo pateiktų atskirojo skundo priedų matyti, jog duomenų apie tai, kad jis laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 7 d. iki 2011 m. spalio 13 d. sirgo, atsakovas nėra pateikęs. Paaiškėjus, jog atskirajame skunde nurodytas kaip pridedamas nedarbingumo pažymėjimas (pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą), patvirtinantis atsakovo nedarbingumą laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2011 m. spalio 19 d., iš tikrųjų nėra pridėtas, Lietuvos apeliacinio teismas 2012 m. sausio 12 d. nutartimi įpareigojo atsakovą D. O. pateikti minėtą dokumentą iki civilinės bylos pagal jo atskirąjį skundą nagrinėjimo iš esmės – 2012 m. sausio 25 d. (30-31 b. l.). Atsakovas civilinės bylos pagal jo atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties teisėtumo nagrinėjimo iš esmės dienai teismo reikalauto dokumento nepateikė. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi atskirojo skundo medžiagoje esančius rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog atsakovas nepagrindė, kad laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 7 d. iki 2011 m. spalio 13 d. jis sirgo ir dėl savo sveikatos būklės neturėjo galimybės pateikti procesinio dokumento – atsiliepimo į ieškinį. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas atsiliepimą teismui pateikė, vėluodamas net vieną mėnesį (praleisdamas ir CPK 142 straipsnio 1 dalyje numatytą maksimalų trisdešimties dienų terminą atsiliepimui pareikšti). Vadinasi, yra pagrindas teigti, kad atsakovas elgėsi nerūpestingai, netinkamai naudojosi jam pagal įstatymą suteiktomis procesinėmis teisėmis ir nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), todėl jis privalo prisiimti iš tokio netinkamo elgesio kylančias neigiamas pasekmes, tuo labiau, kad pirmosios instancijos teismas jį buvo įspėjęs apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas prie atskirojo skundo yra pateikęs 2011 m. lapkričio 11 d. pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 12 d. iki 2011 m. lapkričio 18 d. (21 b. l.). Prašymas dėl praleisto termino atsiliepimui į ieškinį paduoti ir atsiliepimas yra surašyti ir išsiųsti 2011 m. lapkričio 12 d. (7, 9, 10 b.l.). Atskirasis skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties surašytas 2011 m. lapkričio 21 d. data (14 b.l.), išsiųstas paštu 2011 m. lapkričio 20 d. (26 b. l.). Vadinasi, šiuo atveju atsakovui jo sveikatos būklė nesudarė kliūčių pateikti atskirąjį skundą. Todėl atsakovo teiginys, kad procesinio dokumento - atsiliepimo į ieškinį - jis negalėjo pateikti dėl sunkios būklės, yra nepagrįstas bylos duomenimis.

22Atsakovo argumentas apie tai, kad teismas po skundžiamos nutarties priėmimo atsakovui grąžino tris iš keturių atsiliepimo į ieškinį kopijas, nėra susijęs su skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimu ir nesudaro pagrindo naikinti šią nutartį.

23Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų atnaujinimo sąlygas, ir pagrįstai konstatavo, jog atsakovas nepateikė duomenų, įrodančių svarbias termino atsiliepimui į ieškinį paduoti praleidimo priežastis ir pagrindą šį terminą atnaujinti, todėl naikinti skundžiamą teismo nutartį atsakovo atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas AB DnB bankas (ankstesnis pavadinimas - AB DnB NORD bankas) kreipėsi... 5. Teismui priėmus ieškovo ieškinį, atsakovams R. O. ir D. O. buvo išsiųstas... 6. Panevėžio apygardos teisme 2011 m. lapkričio 14 d. gautas atsakovo D. O.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakė... 9. Teismas konstatavo, kad atsakovas D. O. nepateikė teismui duomenų,... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas D. O. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Pirmosios... 13. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 14. Atskirasis skundas atmestinas. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 18. Pagal CPK 142 straipsnio 1 dalies (redakcija, galiojusi iki 2011 m. spalio 1... 19. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs... 21. Atsakovas D. O. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu... 22. Atsakovo argumentas apie tai, kad teismas po skundžiamos nutarties priėmimo... 23. Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus,... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį...