Byla 2S-1260-109/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Neringos Venckienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr.2-11989-638/2007 pagal pareiškėjo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. U. , Akcinei bendrovei ”Vakarų skirstomieji tinklai” dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas Kauno apskrities VMI kreipėsi į teismą su skundu, kuriame nurodė, kad pagal 2003 m. liepos 31 d. išduotą Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-9499/03 vykdomas 691,39 Lt skolos, 60 Lt bendrųjų vykdymo išlaidų, 250 Lt vykdymo išlaidų, viso: 1001,39 Lt išieškojimas iš V. A. V. kreditoriaus AB ”VST” naudai. Skolininkas V.A. V. mirė 2004-12-14. Po jo mirties palikimą priėmė valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities VMI. Valstybė priėmė palikimą kreipdamasi į teismą dėl turto apyrašo sudarymo. Antstolė N. M. 2006-11-30 sudarė mirusiojo V. A. V. turto apyrašą, tačiau apie antstolio S. U. vykdomą išieškojimą nežinojo. Kreditorius AB ”VST” nepareiškė reikalavimų priėmusiam palikimą įpėdiniui, nepareiškė ieškinio dėl paveldimo turto, todėl V. A. V. skola į apyrašą nebuvo įtraukta. Pinigai, gauti pardavus V. A. V. turtą, priklauso valstybei ir į juos negali būti nukreiptas išieškojimas.

3Pareiškėjas Kauno apskrities VMI skundu prašė sustabdyti 2006-06-07 patvarkymo Nr. 0034/03/04281 dėl skolos ir vykdymo išlaidų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 2-9499/03 vykdymą ir panaikinti antstolio S. U. 2007-06-07 patvarkymą Nr. 0034/03/04281, kuriuo nurodyta pareiškėjui per 5 dienas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą 1001,39 Lt lėšų, gautų pardavus V. A. V. turtą.

4Antstolis S. U. su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjui Kauno apskrities VMI buvo žinoma apie mirusiojo V. A. V. skolą AB ”VST”, nes antstolis gavo mokesčių inspekcijos raštą, kuriuo prašė pateikti vykdomojo rašto kopiją. Paveldimas ne tik turtas, bet ir skolos.

5Suinteresuotas asmuo AB ”VST” prašė skundą atmesti. Atsiliepime nurodė, kad sudarydama turto apyrašą antstolė N. M. turėjo pasidomėti vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ar yra pateikta vykdomųjų raštų mirusiojo V. A. V. atžvilgiu. Pareiškėjas Kauno apskrities VMI siekia įgyti valstybei turtą nesąžiningai, nes AB ”VST” yra priteista skola iš V. A. V. .

6Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi skundą atmetė (b.l. 29,30).

7Pareiškėjas Kauno apskrities VMI atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį dėl netinkamai pritaikytų procesinės teisės normų ir klausimą išspręsti iš esmės- pripažinti antstolio S. U. 2007 m. birželio 7 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/03/04201 neteisėtu ir jį panaikinti.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais :

9pirma , valstybė kuriai atstovauja Kauno AVMI, paveldi turtą po 18 mėnesių , jei po šeštos eilės įpėdinių niekas nepriėmė palikimo;

10antra, pareiškėjas atliko visus reikalingus veiksmus palikimui priimti;

11trečia, kreditorinių reikalavimų įtraukimas į turto apyrašą nesuteikia savaiminio kreditorių reikalavimų patenkinimo, kol kreditoriai, pagal LR CK 5.63 straipsnio 1 dalies reikalavimus, neatstato teisme praleisto kreditorinių reikalavimų pareiškimo termino. Tik kreditoriui pateikus teismo sprendimą dėl praleisto kreditorinių reikalavimų termino atstatymo Kauno AVMI gali spręsti kreditorinių reikalavimų patenkinimo klausimą;

12ketvirta, 2007-06-15 Kauno AVMI realizavo nekilnojamąjį turtą likusį po V. A. V. mirties, o gautas pinigines lėšas pervedė į Valstybės biudžetą. Mano, kad lėšos, esančios Valstybės biudžete, negali būti traktuojamos, kaip lėšos, esančios pas kitus asmenis, kaip tai savo patvarkyme nurodė ir traktavo antstolis S. U. , vadovaudamasis LR CPK 688 str. normomis ir, kad išieškojimas taikomas valstybės biudžeto lėšoms ( b.l. 37,38).

13Suinteresuotas asmuo AB ”VST” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

14Atsiliepime nurodoma, kad valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai , kad įgytų palikimą, turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Kokius veiksmus įpėdinis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos privalo atlikti, kad būtų laikomas priėmusiu palikimą, nustato LR CK 5.50 str.. Valstybė, kurią atstovauja Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, V. A. V. palikimą priėmė pagal teismo antstolio sudarytą paveldimo turto apyrašą. LR CK 5.53 str. 5 d. numatyta, kad sudarant palikėjo turto apyrašą, turi būti įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos. Pareiškėjas savo skunde teigia, kad sudarant turto apyrašą nei antstolei, nei Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai nebuvo žinoma nei apie vykdomuosius raštus, nei apie mirusiojo kreditorius, tačiau jei antstolis, sudarydamas turto apyrašą būtų sąžiningai atlikęs savo pareigas ir pasinaudojęs turima duomenų baze, kuria antstoliai jau keletą metų naudojasi, ir kurioje yra kaupiami ir saugomi duomenys apie visoje Lietuvoje pateiktus antstoliams vykdyti, vykdomus ir įvykdytus vykdomuosius dokumentus, antstoliui S. U. pateikta išieškoti skola būtų įtraukta į paveldimo turto apyrašą.

15Be to, nurodė, kad skola buvo priteista ir pradėtas išieškojimas dar iki V. A. V. mirties, todėl akcinei bendrovei ”VST” nereikėjo reikšti ieškinio paveldimam turtui. Kadangi išieškojimas buvo pradėtas iki palikėjo mirties, įpėdinis privalo perimti palikėjo procesines teises vykdomojoje byloje.

16Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, todėl mano, kad Kauno apskrities VMI privalo įvykdyti antstolio S. U. 2007-06-07 patvarkymą Nr. 0034/03/04281 ir apmokėti skolą bei vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 2-9499/03, ir dėl to teismas pagrįstai 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi atmetė skundą dėl antstolio veiksmų.

17Bylos esmė

18

19Iš prijungtos vykdomosios bylos matyti, kad 2003-10-10 antstolio S. U. kontoroje buvo gautas vykdomasis raštas Nr.2-9499/2003 dėl 802,48 Lt skolos už suvartotą elektros energiją bei 20 Lt žyminio mokesčio priteisimo AB “VST“ iš atsakovo V. A. V. (v.b. 1 lapas). Antstolis išsiuntė skolininkui raginimą geranoriškai sumokėti 822,48 Lt skolą bei 60 Lt išieškotojo sumokėtų vykdomosios bylos administravimo išlaidų (v.b.l. 2 ).

20Skolininkas V. A. V. nuo 2002-08-14 gavo bedarbio pašalpą (vykdomosios bylos 17 l.), o 2003-11-20 buvo pateikęs antstoliui prašymą iš jo gaunamos bedarbio pašalpos išskaityti po 30 % išieškotojui (b.l. 10).

212003-11-21 antstolio patvarkymas dėl 852,48 Lt ir 230 Lt vykdymo išlaidų išsiųstas Kauno darbo biržai (b.l. 20). Kauno darbo birža pagal vykdomąjį dokumentą išskaitė viso 131,09 Lt ir grąžino vykdomąjį raštą antstoliui nurodęs, kad priešpensinės pašalpos mokėjimas nutrauktas nuo 2004-08-14 sulaukus pensinio amžiaus (b.l. 21).

22Antstolis S. U. , siekdamas išsiaiškinti skolininko V. A. V. turtinę padėtį ir jo darbovietę, iki V. A. V. mirties užklausė 12 kartų įvairias institucijas (SODRĄ -4, bankus - 8). Taip pat pažymėtina, kad 2004-08-27 data SODRAI išsiuntė 4 užklausimus nurodydamas kaip atskirą veiksmą (v.b. 15 lapas). Po skolininko mirties išsiuntė 46 užklausimus: (t.sk. bankams -38, Registrų centrui -1, Sodrai – 7) (v.b. 4-15, 22, 23 lapai).

232004-12-14 mirė skolininkas V. A. V. (b.l. 54).

242006-10-27 Kauno AVMI kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl 2004-12-14 mirusio V. A. V. turto apyrašo sudarymo.

25Kauno miesto aplinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-15381-713/2006 patenkino Kauno AVMI prašymą dėl V. A. V. (a/k ( - ) mirusio 2004-12-14, turto apyrašo sudarymo ir įpareigojo Kauno AVMI pasirinktam antstoliui per dvi savaites sudaryti turto apyrašą.( b.l. 52).

262006-11-30 teismo antstolė N. M. sudarė turto apyrašą, kuriame neįrašytas kreditorius AB “VST“ (b. 49, 51).

272007-02-22 išduotas valstybei paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas į mirusio V. A. V. turtą (b.l. 53).

282007-06-06 antstolis išsiuntė vykdomojo rašto nuorašą KAVMI.

292007-06-07 antstolis, remdamasis CPK 688 str. 1 d., priėmė patvarkymą Nr.0034/03/04281 dėl 1001,39 LT išieškojimo nukreipimo į skolininko pinigines sumas, esančias pas kitus asmenis, kuriuo įpareigojo Kauno apskrities VMI pardavus V. A. V. turtą, per 5 dienas pervesti į antstolio S. U. depozitinę sąskaitą 1001,39 Lt .

302007-06-21 Kauno apskrities VMI kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio patvarkymo panaikinimo.

31Atskirasis skundas tenkintinas.

32Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą peržengdamas apeliaciniame skunde nustatytas ribas, nes to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.).

33Teismas, atmesdamas pareiškėjo Kauno apskrities VMI skundą dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais ir 2006-06-07 patvarkymo Nr. 0034 /03/04281 panaikinimo, 2007-09-06 priimtoje nutartyje (b.l. 29,30) konstatavo, kad po skolininko V. A. V. mirties (2004-12-14) jo palikimą priėmė valstybė, atstovaujama Kauno apskrities VMI, todėl įpėdinis privalo pateikti visus duomenis reikalingus turto apyrašui sudaryti (CK 5.53 str. 4d.). Iš antstoliui atsiųsto rašto (vykdomosios bylos 1.24) matyti, kad Kauno AVMI buvo žinoma apie išieškojimą ir apie išduotą vykdomąjį raštą. Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal apyrašą, už palikėjo skolas atsako pavėdėtu turtu (CK 5.53 str. 1d.). Be to, įpėdinis perima palikėjo procesines teises vykdomojoje byloje, kuri buvo pradėta iki palikėjo mirties, tame tarpe ir pareigą sumokėti vykdymo išlaidas, todėl padarė išvadą, kad antstolis pagrįstai nurodė įpėdiniui pervesti lėšas skolai ir vykdymo išlaidoms padengti bei, kad palikėjo V. A. V. kreditoriui AB ”VST” nereikėjo reikšti ieškinio paveldimam turtui, nes skola buvo priteista dar iki V. A. V. mirties ir jau buvo pradėtas išieškojimas.

34Teisėjų kolegija tik iš dalies sutinka su teismo nutarties motyvais ir padarytomis išvadomis, o apelianto Kauno apskrities VMI atskirojo skundo argumentus iš esmės laiko pagrįstais ir štai dėl ko:

35pagal 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau LR CK) 5.50 straipsnio 2 dalį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. LR CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad LR CK 5.50 straipsnyje numatyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

36Mirusiojo V. A. V. turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei (CK 5.2 str. 3 d.).

37Kauno AVMI paveldimą turtą prima tik pagal teismo antstolio sudarytą paveldimo turto apyrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų ”Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių” V skirsnio 44 punkto nuostatomis.

38Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentu, kad sudarant apyrašą, įpėdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti (CK 5.53 str. 4d.). To paties straipsnio 5 dalies 2 punkte numatyta, kad apyraše įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus.

39Kadangi valstybė iki palikimo priėmimo nebuvo V.A. V. nei skolininkė, nei kreditorė, teisėjų kolegija, remdamasi 2006-08-16 KAVMI užregistruoto V. A. V. mirties įrašo Nr.74 nuorašu, gautu iš Kauno miesto CMB į jos 2006-08-08 užklausimą, sprendžia, kad pareiškėjui apie V. A. V. mirtį tapo žinoma tik 2006-08-16 (b.l. 54).

40Tiek teismas, tiek antstolis nenurodė kada pareiškėjui tapo žinoma apie išduotą vykdomąjį raštą ir skolos išieškojimą iš V.A. V. . Sprendžiant iš to, kad tik 2007 m. birželio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į antstolį S. U. dėl vykdomojo rašto kopijos išdavimo, nurodydamas, kad jis reikalingas kreipiantis į teismą dėl V. A. V. turto apyrašo papildymo (vykd. b.l. 24), teisėjų kolegija sprendžia, kad antstolei V. M. 2006-11-30 sudarant turto apyrašą, pareiškėjui nebuvo žinomas palikėjo kreditorius AB “VST.

41To nepadarius ir po palikimo apyrašo sudarymo sužinojus apie neįtrauktą kreditorių AB “VST“ į turto apyrašą, įpėdinis (šiuo atveju valstybė, atstovaujama Kauno apskrities VMI), privalo apie tai pranešti teismui per tris darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo, kad teismo antstolis papildytų apyrašą įtraukiant kreditorių AB ”VST”. (CK 5.53 str. 7 d.)

42Taip pat pažymėtina, kad išieškotojas AB “VST“ antstoliui S. U. vykdant skolos išieškojimą iš V.A. V. buvo neaktyvus (CPK 639 str.) ir netinkamai vykdė išieškotojo pareigas, numatytas CPK 640 straipsnio 1, 2 punktuose. Darbo biržai nutraukus išieškojimą iš V. A. V. pašalpos, nesidomėjo tolimesniu išieškojimo vykdymu.

43Tai, kad antstolis žinojo apie skolininko mirtį prieš skundžiamo patvarkymo priėmimą, patvirtina 2007-06-07 antstolio kontoroje gautas pareiškėjo prašymas atsiųsti vykdomojo rašto kopiją, nurodant jog ji reikalinga kreipiantis į teismą dėl V. A. V. turto apyrašo papildymo ir 2007-06-06 antstolio lydraštis dėl prašymo patenkinimo (vykd. b. 24-25 l.).

44Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad antstolis S. U. , nesustabdęs vykdomosios bylos po skolininko V. A. V. mirties (2004-12-14), pažeidė imperatyvią CPK 626 straipsnio 1 punkto normą, kuria numatytas privalomas vykdomosios bylos sustabdymas. Antstolis, sustabdęs vykdomąją bylą iki paaiškės mirusiojo teisių perėmėjas, turėjo patvarkymo kopiją dėl sustabdymo išsiųsti išieškotojui (CPK 625 str. 2d., 3d.) ir galėjo atlikti tik veiksmus, numatytus CPK 628 str. 3d.

45Taip pat pažymėtina, kad CPK 596 straipsnyje nustatyta tvarka nėra įformintas skolininko pasikeitimas vykdymo procese.

46Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad kreditorinių reikalavimų įtraukimas į turto apyrašą nesuteikia savaiminio kreditorių reikalavimų patenkinimo, kol kreditoriai , pagal LR CK 5.63 straipsnio 1 dalies reikalavimus, neatstato teisme praleisto kreditorinių reikalavimų pareiškimo termino. Tik kreditoriui pateikus teismo sprendimą dėl praleisto kreditorinių reikalavimų termino atstatymo, Kauno AVMI gali spręsti kreditorinių reikalavimų patenkinimo klausimą. Kadangi Kauno AVMI privalo spręsti klausimą dėl AB ”VST” įtraukimo į turto apyrašą, šioje nutartyje nurodytų argumentų pagrindu bei atsižvelgiant į tai, kad šiam kreditoriui skola buvo priteista dar iki V. A. V. mirties ir jau buvo pradėtas išieškojimas, teisėjų kolegija mano, kad šiam kreditoriui netaikytinas CK 5.63 straipsnio 1 dalies reikalavimas, o antstolis, sutinkamai su CK 5.63 str. normomis, atsistatęs terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti, turi kreiptis į VMI dėl jo įrašymo į turto apyrašą kreditoriumi.

47Pagal CPK 611 straipsnio 1 dalį antstolis privalo nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą dėl konkrečios vykdymo išlaidų sumos sumokėjimo, jas išskaidant konkrečiai į bylos administravimo išlaidas, vykdymo išlaidas, išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu, nurodant konkrečių veiksmų atlikimą, o taip pat nustatyti koks atlyginimas priklauso antstoliui už vykdomojo dokumento ar jo dalies įvykdymą.

48Vykdomojoje byloje nėra vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir jų iššifravimo už antstolio atliktus veiksmus bei įrodymų, patvirtinančių apie išieškotojo AB “VST“ sumokėtas vykdymo išlaidas, tuo pažeistas CPK 614 str.

49Taigi, pagal vykdomoje byloje esančius duomenis negalima nustatyti vykdymo išlaidų dydžio ir jų pagrįstumo.

50Taip pat pripažintinas pagrįstu apelianto argumentas, kad 2007-06-15 Kauno AVMI realizavus nekilnojamąjį turtą likusį po V. A. V. mirties ir gautas pinigines lėšas pervedus į Valstybės biudžetą, lėšos, esančios Valstybės biudžete, negali būti traktuojamos, kaip lėšos, esančios pas kitus asmenis, kaip tai savo patvarkyme nurodė ir traktavo antstolis S. U. , vadovaudamasis LR CPK 688 str. normomis.

51Teisėjų kolegija nurodytų argumentų pagrindu bei atsižvelgdama į tai, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolio įstatymo 2 str.), antstolis, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais, antstolis privalo sąžiningai atlikti savo profesines pareigas, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolio įstatymo 3 str. 1 d.), viešas interesas reikalauja, kad nebūtų jokio neteisėtumo, į neteisėtumo sąvoką bendrąja prasme patenka ir antstolio neteisėti veiksmai, neteisėtos normos pritaikymas yra taip pat viešo intereso pažeidimas, sprendžia, kad pareiškėjo Kauno apskrities VMI skundas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės- pripažintinas antstolio S. U. 2007 m. birželio 7 d. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0034/03/04201 neteisėtu ir panaikintinas (CPK 337 str. 2 p.).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

53

54atskirąjį skundą patenkinti.

55Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės- pripažinti antstolio S. U. 2007 m. birželio 7 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0034/03/04201 neteisėtu ir jį panaikinti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėjas Kauno apskrities VMI kreipėsi į teismą su skundu, kuriame... 3. Pareiškėjas Kauno apskrities VMI skundu prašė sustabdyti 2006-06-07... 4. Antstolis S. U. su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė,... 5. Suinteresuotas asmuo AB ”VST” prašė skundą atmesti. Atsiliepime nurodė,... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi skundą atmetė... 7. Pareiškėjas Kauno apskrities VMI atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais :... 9. pirma , valstybė kuriai atstovauja Kauno AVMI, paveldi turtą po 18 mėnesių... 10. antra, pareiškėjas atliko visus reikalingus veiksmus palikimui priimti;... 11. trečia, kreditorinių reikalavimų įtraukimas į turto apyrašą nesuteikia... 12. ketvirta, 2007-06-15 Kauno AVMI realizavo nekilnojamąjį turtą likusį po V.... 13. Suinteresuotas asmuo AB ”VST” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 14. Atsiliepime nurodoma, kad valstybė, kaip ir kiti įpėdiniai , kad įgytų... 15. Be to, nurodė, kad skola buvo priteista ir pradėtas išieškojimas dar iki V.... 16. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis... 17. Bylos esmė ... 18. ... 19. Iš prijungtos vykdomosios bylos matyti, kad 2003-10-10 antstolio S. U.... 20. Skolininkas V. A. V. nuo 2002-08-14 gavo bedarbio pašalpą (vykdomosios bylos... 21. 2003-11-21 antstolio patvarkymas dėl 852,48 Lt ir 230 Lt vykdymo išlaidų... 22. Antstolis S. U. , siekdamas išsiaiškinti skolininko V. A. V. turtinę... 23. 2004-12-14 mirė skolininkas V. A. V. (b.l. 54).... 24. 2006-10-27 Kauno AVMI kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl... 25. Kauno miesto aplinkės teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinėje... 26. 2006-11-30 teismo antstolė N. M. sudarė turto apyrašą, kuriame neįrašytas... 27. 2007-02-22 išduotas valstybei paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas... 28. 2007-06-06 antstolis išsiuntė vykdomojo rašto nuorašą KAVMI.... 29. 2007-06-07 antstolis, remdamasis CPK 688 str. 1 d., priėmė patvarkymą... 30. 2007-06-21 Kauno apskrities VMI kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 31. Atskirasis skundas tenkintinas.... 32. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą peržengdamas apeliaciniame... 33. Teismas, atmesdamas pareiškėjo Kauno apskrities VMI skundą dėl antstolio... 34. Teisėjų kolegija tik iš dalies sutinka su teismo nutarties motyvais ir... 35. pagal 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau LR CK)... 36. Mirusiojo V. A. V. turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei (CK 5.2 str. 3... 37. Kauno AVMI paveldimą turtą prima tik pagal teismo antstolio sudarytą... 38. Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentu, kad sudarant apyrašą,... 39. Kadangi valstybė iki palikimo priėmimo nebuvo V.A. V. nei skolininkė, nei... 40. Tiek teismas, tiek antstolis nenurodė kada pareiškėjui tapo žinoma apie... 41. To nepadarius ir po palikimo apyrašo sudarymo sužinojus apie neįtrauktą... 42. Taip pat pažymėtina, kad išieškotojas AB “VST“ antstoliui S. U. vykdant... 43. Tai, kad antstolis žinojo apie skolininko mirtį prieš skundžiamo patvarkymo... 44. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad antstolis S.... 45. Taip pat pažymėtina, kad CPK 596 straipsnyje nustatyta tvarka nėra... 46. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad kreditorinių... 47. Pagal CPK 611 straipsnio 1 dalį antstolis privalo nusiųsti skolininkui... 48. Vykdomojoje byloje nėra vykdymo išlaidų paskaičiavimo ir jų iššifravimo... 49. Taigi, pagal vykdomoje byloje esančius duomenis negalima nustatyti vykdymo... 50. Taip pat pripažintinas pagrįstu apelianto argumentas, kad 2007-06-15 Kauno... 51. Teisėjų kolegija nurodytų argumentų pagrindu bei atsižvelgdama į tai, kad... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 53. ... 54. atskirąjį skundą patenkinti.... 55. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir...