Byla eB2-612-638/2020
Dėl atsakovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Siuvita-H“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl atsakovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Siuvita-H“ pabaigos,

Nustatė

2likviduojamos dėl bankroto UAB „Siuvita-H“ nemokumo administratorės UAB „Vadybos apskaita“ įgaliotas asmuo 2020 m. rugpjūčio 18 d. pateikė prašymą patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą, priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, šiuos klausimus sprendžiant rašytinio proceso tvarka.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymai tenkinami.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d. nutartimi UAB „Siuvita-H“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. birželio 18 d. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patvirtinti UAB „Siuvita“ kreditorių finansiniai reikalavimai. Teismo 2020 m. sausio 7 d. nutartimi nutarta likviduoti UAB „Siuvita-H“ dėl bankroto.

6Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, ir jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Nagrinėjamu atveju UAB „Siuvita-H“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau nemokumo administratorės prašymas nepatenka į JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis, todėl galutinė bankroto ataskaita ir sprendimas dėl įmonės pabaigos priimami galiojant JANĮ nuostatoms.

7JANĮ 99 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad galutinę bankroto ataskaitą parengia nemokumo administratorius. Ją pasirašo nemokumo administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą (JANĮ 99 straipsnio 4 dalis). Galutinę bankroto ataskaitą tvirtina teismas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo sprendimo apskundimo termino pabaigos, jeigu kreditorių susirinkimo sprendimas nebuvo apskųstas (JANĮ 99 straipsnio 5 dalis). Taigi vykdant juridinio asmens bankroto procedūrą supaprastinta tvarka, teismas turi išimtinę kompetenciją spręsti dėl galutinės ataskaitos atitikimo JANĮ reikalavimams ir tvirtinimo juridinio asmens bankroto procedūrai užbaigti.

8Galutinėje bankroto ataskaitoje nemokumo administratorė nurodė, kad BUAB „Siuvita-H“ bankroto proceso metu buvo gautos šios pajamos: pajamos iš Garantinio fondo lėšų – 11 253,46 Eur. Pajamos, gautos iš UAB „Vixit“ pagal sudarytus susitarimus – 10 000 Eur; pajamos, gautos atsiskaičius debitoriams - 133,74 Eur; pajamos, gautos pardavus likusius neišieškotus debitorinius reikalavimus - 1 Eur. BUAB „Siuvita-H“ bankroto proceso metu buvo patirtos šios išlaidos: atsiskaitymas su pirmos eilės kreditoriais iš Garantinio fondo lėšų – 11 253,46 Eur; atlyginimas nemokumo administratoriui – 3 642 Eur; administravimo išlaidos (teisinės išlaidos, buhalterinės paslaugos, archyvavimo, transporto, ryšio, pašto, kanceliarinės paslaugos, org. technikos ir ofiso išlaidos ir kt.) – 6 492,74 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galutinė bankroto ataskaita tvirtintina (JANĮ 99 straipsnio 5 dalis).

9Administratoriaus kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios UAB „Siuvita-H“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto administratorius pabaigė visas nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo.

10Byloje esanti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos 2020 m. birželio 26 d. pažyma Nr. (11.1)-AD5-10013 patvirtina, kad UAB „Siuvita-H“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

11Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „Siuvita-H“, teismuose nėra.

12Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kadangi galimybių tęsti atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorius pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

14Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Patvirtinti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Siuvita-H“ galutinę bankroto ataskaitą.

16Pripažinti likviduojamą dėl bankroto uždarąją akcinę bendrovę „Siuvita-H, juridinio asmens kodas 302324228, pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

17Įpareigoti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Siuvita-H“ administratorę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „Siuvita-H“ išregistravimo.

18Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos siųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nemokumo administratorei, įpareigojant ją per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

19Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Garantinio fondo administratoriui.

20Sprendimas, išskyrus jo dalį dėl galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimo, per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. likviduojamos dėl bankroto UAB „Siuvita-H“ nemokumo administratorės UAB... 3. Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį... 4. Prašymai tenkinami.... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 7 d.... 6. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių... 7. JANĮ 99 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad galutinę bankroto ataskaitą... 8. Galutinėje bankroto ataskaitoje nemokumo administratorė nurodė, kad BUAB... 9. Administratoriaus kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui... 10. Byloje esanti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus... 11. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad... 12. Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių... 13. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius... 14. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių... 15. Patvirtinti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės... 16. Pripažinti likviduojamą dėl bankroto uždarąją akcinę bendrovę... 17. Įpareigoti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės... 18. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo... 19. Sprendimui įsiteisėjus, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo... 20. Sprendimas, išskyrus jo dalį dėl galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimo,...