Byla e2-588-1060/2018
Dėl skolos ir kitų išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei D. Ž. dėl skolos ir kitų išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai” ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės D. Ž. 532,54 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai atsiradę 2017 m. sausio 16 d. sudarytų Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ). Pasirašydamos minėtas sutartis šalys pasirašė ir suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad D. Ž. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis yra skolinga už šiluminę energiją, karštą vandenį ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą 342,64 Eur. Atsakovė už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. rugpjūčio mėnesio neatsiskaitė ir liko skolinga 532,54 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l.1-2).

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti 2018 m. sausio 10 d. asmeniškai įstatymų nustatyta (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 30) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Ieškinys tenkinamas.

8Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2017 m. sausio 16 d. buvo sudaryta Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir Karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 4-7, 8-9, 10-13, 14-15). Karšto vandens vartojimo sutarties 2.1 p. ieškovė įsipareigojo tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti iki teisės aktuose nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti, o atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį (6.2 p.). Šilumos vartojimo sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą butui (jo patalpoms) ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (2.1.1 p.), o Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą, bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo (6.1. p.). Be to, šalių pasirašytas suderinimo aktas patvirtina, kad atsakovė D. Ž. 2017 m. sausio 1 d. duomenimis yra skolinga ieškovei už šiluminę energiją, karštą vandenį ir vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimą 342,64 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 16). Mokesčių priskaičiavimo pažyma už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio iki 2017 m. rugpjūčio mėnesio patvirtina, kad atsakovės įsiskolinimas už butui ( - ) teikiamą šildymą ir karštą vandenį sudaro 532,54 Eur (elektroninės bylos apyrašo t.I., b.l. 17-20). Darytina išvada, kad atsakovė, pažeisdama sutarties sąlygas, tinkamai sutartinių įsipareigojimų nevykdė, dėl ko susidarė įsiskolinimas. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti sprendimą už akių, priteisiant iš atsakovės ieškovei 532,54 Eur skolos už šilumos energijos tiekimo paslaugas (CK 6.1-6.2 straipsniai, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

11Kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis 15,00 Eur, 65,00 Eur už teisines paslaugas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 265 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovės D. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), ieškovei akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, 532,54 Eur (penkis šimtus trisdešimt du eurus ir penkiasdešimt keturis centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio, 65,00 Eur (šešiasdešimt penkis eurus) išlaidas už teisines paslaugas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai