Byla 2-163-94/2014
Dėl nepagrįstai įgyto turto, skolos už nuomą ir palūkanų priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Šuminaitė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei S. J., dalyvaujant ieškovo UAB „GOTAS“ atstovei advokatei V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GOTAS“ ieškinį atsakovui T. P. dėl nepagrįstai įgyto turto, skolos už nuomą ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „GOTAS“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo teismo priteisti iš atsakovo T. P. 8181,50 Lt nesumokėto nuomos mokesčio skolą, priteisti negrąžinto turto – suvirinimo aparato „RAINBOW 15“ vertę pinigais - 1700 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 906 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m. sausio 28 d. atsakovas iš ieškovo pagal sutartį Nr. 1-30381-2 nuomojosi suvirinimo aparatą „( - ) ir metalo suvirintojo šalmą. Nurodė, kad pagal minėtą sutartį atsakovas turėjo įrankį grąžinti 2012 m. sausio 30 d. ir sumokėti 42,50 Lt nuomos mokestį. Parėjus sutartam laikui, atsakovas įrankio negrąžino, nuomos mokesčio nesumokėjo. Nurodė, kad susisiekus su atsakovu telefonu, jis paaiškino, kad suvirinimo aparatas ir šalmas jam reikalingi ilgesniam laikotarpiui ir vėliau grąžinęs įrankį jis sumokės nuomos mokestį, atitinkamai ilgesniam nuomos terminui. Tačiau atsakovas įsipareigojimo grąžinti nuomotą įrankį ir sumokėti nuomos mokestį nevykdė, todėl ieškovas siuntė atsakovui raštišką pretenziją. Kadangi atsakovas į pretenziją nereagavo, atsiskaityti delsia, įrankio negrąžina, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos už nuomą bei nepagrįstai įgyto turto vertės priteisimo. Nuomos mokestis paskaičiuotas nuo 2012 m. sausio 28 d. iki 2013 m. gegužės 13 d.

5Ieškovo atstovė advokatė V. B. teismo posėdžio metu ieškininius reikalavimus dėl nepagrįstai įgyto turto, skolos už nuomą ir palūkanų priteisimo iš atsakovo T. P. palaikė.

6Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta viešo paskelbimo būdu (LR CPK 130 str.) (b.l. 27, 29). Iš atsakovo per teismo nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį nėra gautas, atsakovas į teismo posėdį neatvyko..

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012 m. sausio 28 d. ieškovas atsakovui pagal sutartį Nr. 1-30381-2 išnuomojo suvirinimo aparatą „( - ) ir metalo suvirinimo šalmą (b.l. 13). Pagal sutartį atsakovas išnuomotą įrankį turėjo grąžinti 2012-01-30 ir sumokėti 42,50 Lt (b.l. 13). Atsakovui laiku negrąžinus įrankio bei nesumokėjus nuomos mokesčio ieškovas išsiuntė atsakovui raštišką pretenziją ragindamas įvykdyti sutartinę prievolę sumokėti nuomos mokestį bei grąžinti išnuomotą įrankį (b.l. 15). Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir nuomoto įrankio ieškovui negrąžino bei nuomos mokesčio nesumokėjo. Atsakovas buvo ragintas atsiskaityti su ieškovu, tačiau atsakovas į ieškovo raginimus nereagavo ir susidariusios skolos už nuomojama įrankį negrąžino. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs bei grąžinęs nuomotą įrankį byloje nėra. Šiuo metu skola ieškovui pagal sutartį sudaro 8181,50 Lt nesumokėto nuomos mokesčio skola bei negrąžinto turto – suvirinimo aparato „RAINBOW 15“ vertė pinigais - 1700 Lt.

9Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (LR CK 6.1 str.). LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai t.y. perdavė atsakovui sutarties objektą – nuomojamą įrankį – suvirinimo aparatą sutartyje numatytomis sąlygomis, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, t.y. nemokėjo nuomos mokesčio bei laiku negrąžino nuomoto įrankio, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo pagal sutartį Nr. 1-30381-2, susidariusią skolą dėl negrąžinto laiku nuomoto įrankio bei nesumokėto nuomos mokesčio. Atsakovas ieškovui priklausančiu suvirinimo aparatu naudojosi nuo 2012-01-28, todėl visą laikotarpį ieškovas negavo pajamų už išnuomotą daiktą. Dėl laiku negrąžinto išnuomoto įrankio ieškovas nuo 2012-01-28 iki 2013-05-13 skaičiavo nuomos mokestį. Atsakovo įsiskolinimas ieškovui pagal sutartį sudaro 8169 Lt už negrąžintą suvirinimo aparatą ir 12,50 Lt už elektrodą, viso 8181,50 Lt.

10LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t. y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovui yra priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo prašomos priteisti sumos.

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 296 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4) ir 600 Lt dydžio ieškovo patirtos išlaidos už teisinę pagalbą rengiant ieškinį (b.l. 5, 6) bei 10 Lt už gyventojų registro pažymą.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 270 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo T. P. (a.k( - ) UAB „GOTAS“ į.k. 121769394, Linkmenų g. 38, Vilnius, naudai 8181,50 Lt įsiskolinimą už laiku negrąžintą išnuomotą suvirinimo aparatą pagal sutartį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos t.y. nuo 2014-02-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 296 Lt žyminį mokestį, 600 Lt ieškovo patirtas išlaidas už teisinę pagalbą bei 10 Lt už gyventojų registro pažymą.

15Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai