Byla e2-18512-558/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos bei gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant vertėjai Svetlanai Miniakovai, ieškovo atstovei Linai Pupelienei, trečiojo asmens VŠĮ Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ atstovei Agnei Jankelaitytei, atsakovams I. S. ir A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams I. S. ir A. K., tretiesiems asmenims VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos bei gyvenamosios vietos nustatymo, globėjo paskyrimo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikos teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius), pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė neterminuotai apriboti atsakovams I. S. ir A. K. tėvų valdžią N. K., J. K., A. K., O. K. ir D. K. atžvilgiu; priteisti iš atsakovės I. S. išlaikymą kiekvienam nepilnamečiui vaikui po 60 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės; priteisti iš atsakovo A. K. išlaikymą kiekvienam nepilnamečiui vaikui po 100 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės; nustatyti nuolatinę globą D. K., jo globėju ir gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; D. K. gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; nustatyti nuolatinę globą N. K., J. K., A. K., O. K. jų globėju ir gaunamų lėšų administratoriumi paskirti VŠĮ Vaikų laikinosios globos namus „Atsigręžk į vaikus“; N. K., J. K., A. K., O. K. globos (gyvenamąją) vietą nustatyti VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-15 įsakymus Nr. 30-3066, Nr. 30-3067, Nr. 30-68, Nr. 30-3069, Nr. 30-30701 dėl laikinosios globos N. K., J. K., A. K., O. K. ir D. K. nustatymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovai turi penkis nepilnamečius vaikus: N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K., gim. 2010-03-25, O. K., gim. 2012-05-03, D. K., gim. 2013-10-04. Tėvystę atsakovas vaikams pripažino tik 2015 metų liepos mėnesį. Atsakovai, kaip netinkamai vykdantys tėvų pareigas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui buvo žinomi nuo 2013 metų gegužės mėnesio. Jų šeimai persikėlus gyventi į Vilnių, šeima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-10-17 įsakymu Nr. A30-3071 įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovai atvykę gyventi į Vilnių, su vaikais apsigyveno 2 kambarių bute su patogumais, kuriame gyveno ir atsakovės tėvas bei prosenelis (šiuo metu miręs). Atsakovė su vaikais naudojosi vienu kambariu, kuriame trūko švaros, tvarkos, visi namiškiai dažnai vartojo alkoholį nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Atsakovė ne kartą buvo įspėta dėl netinkamos vaikų priežiūros. Skyrius 2014-07-28, gavęs žodinį atsakovės kaimynų pranešimą, apie netinkamą mažamečių vaikų priežiūra, nuvyko į atsakovės namus. Visi penki atsakovės mažamečiai vaikai buvo palikti su atsakovu (tuo metu jis nebuvo vaikų įstatyminis atstovas), kuris nurodė, kad vaikų motina yra išvykusi iš namų prieš tris dienas, neaišku kada grįš, o jis nesugeba pasirūpinti vaikais. Likę be įstatyminio atstovo ir priežiūros visi vaikai buvo paimti iš šeimos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais jiems nustatyta laikinoji globa. Atsakovui A. K. 2015 m. liepos mėnesį pripažinus vaikams tėvystę, visų vaikų pavardė pakeista į „K.“. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su atsakovų šeima, 2015-02-05 informavo Skyrių, kad šeimoje teigiami pokyčiai nevyksta, tėvystės įgūdžių ugdymo grupių užsiėmimų atsakovė nelanko, niekur nedirba, Darbo biržoje nesiregistruoja, motyvacijos susirasti darbą nerodo. Kaimynų teigimu, atsakovės šeimoje iki šiol piktnaudžiaujama alkoholiu, šeimoje kyla konfliktai. Atsakovė vykdo vienintelį įsipareigojimą lankyti vaikus: periodiškai aplanko D. K. namuose, aplanko N., J., A., O., gyvenančius Globos namuose, daugiau jokių susitarimo uždavinių, dėl bendros veiklos, siekiančių pokyčių, nevykdo. Atsakovas nuo 2015 m. sausio mėnesio taip pat aplankydavo vaikus, nors tėvystės dar buvo nepripažinęs. Surinkus atsakovus charakterizuojančią medžiagą, nustatyta, kad atsakovai neteisti, tačiau bausti už administracinės teisės pažeidimus. Atsakovė du kartus bausta administracine tvarka pagal LR ATPK 181 str. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaikų interesams). Atsakovas administracine tvarka baustas taip pat du kartus, t.y. pagal LR ATPK 178 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose), pagal LR ATPK 181 (3) str. 1d. (vaiko teisių pažeidimas). Vilniaus priklausomybės ligų centro duomenimis atsakovė nuo 2014-09-17 yra įrašyta į priežiūros grupę ir jai diagnozuotas psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas, atsakovas Vilniaus priklausomybės ligų centre negydytas. Atsakovė niekur nedirba, o atsakovas nuo 2015-04-17 dirba UAB "( - )". Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nepilnamečiai vaikai neturi nekilnojamojo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra (eb.l. 121-126).

3Atsakovė I. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimus į ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka visiškai. Nepilnametis D. K. (S.), tėvystę A. K. pripažino tik 2015 metų liepos mėn., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvena nuo 2014-08-04. Berniuko motina savo sūnų lanko retai, epizodiškai, paskutinį kartą lankėsi š.m. liepos mėnesį, kūdikių namų personalo apie vaiko pasiekimus, sveikatą, poreikius neklausinėja, nesidomi. Toks motinos elgesys neatitinka vaiko interesų, nes motina beveik nelanko savo sūnaus, nedalyvauja jo gyvenime, neatlieka savo kaip motinos pareigų. Tėvas A. K. sūnų lanko beveik kiekvieną savaitgalį, atneša vaišių, tačiau apie vaiko pasiekimus, poreikius, sveikatą ir raidą kūdikių namų personalo nesiteirauja, apie vaiko susigrąžinimo galimybes bei auginimą šeimoje neklausinėja. Bylą prašo nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (eb.l. 87,150).

6VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka pilnai. Nepilnamečiai vaikai N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K., gim. 2010-03-25, O. K., gim. 2012-05-03, nuo 2014-08-11 gyvena globos namuose. Vaikų adaptacija globos namuose įvyko sklandžiai, jie gerai sutaria su socialiniais darbuotojais ir kitais vaikais, yra draugiški, laikosi globos namų vidaus taisyklių, elgesio problemų nestebima. Vaikų motina vaikus aplanko keletą kartų per mėnesį. Su socialiniais darbuotojais bendrauja ir bendradarbiauja, tačiau deda nepakankamai pastangų, kad vaikai galėtų gyventi šeimoje. I. S., nesitvarko leidimo priimti vaikus svečiuotis pas save namuose, taip pat šiuo metu yra nedirbanti (eb.l.94-95).

72015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinį, jame nurodytais motyvais.

82015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu trečiojo asmens VŠĮ Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus, papildomai nurodė, jog atsakovas po praeito teismo posėdžio kelis kartus aplankė vaikus globos namuose, paliko vaikams lauktuvių, o atsakovė aplankė vieną kartą. Atsakovai nėra sudarę tinkamų vaikams gyvenimo sąlygų grįžti į šeimą, jokių konkrečių veiksmų, kaip susigrąžinti vaikus, nedaro.

92015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė I. S. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka visiškai, nes alkoholio šeimoje nėra vartojama, kaimynai ant jų rašo nepagrįstus pareiškimus. Ji kartu su atsakovu stengiasi susigrąžinti savo vaikus: atsakovas pripažino vaikams tėvystę, ji pardavė jai priklausiusį mažesnį butą ir nusipirko keturių kambarių butą su baldais, esantį ( - ). Pradėjo lankytis pas psichologą. Yra registruota darbo biržoje. Šiuo metu laukiasi šeštojo vaiko. Atsakovas dirba, jo darbo užmokestis apie 600 EUR per mėnesį, todėl pragyvenimui užtenka. Prašo neapriboti tėvų valdžios, nes vaikus labai myli, matėsi prieš dvi savaites, nuolat jiems skambina. Su jauniausiu sūnumi D. matėsi prieš mėnesį.

102015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas A. K. nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, pasirengęs kartu su atsakove auginti vaikus bei jais rūpintis. Jis nuo š.m. balandžio mėnesio dirba UAB „( - )“ suvirintojo bei staliaus pareigose, darbo užmokestis per mėnesį sudaro daugiau kaip 600 EUR. Jo išsilavinimas profesinis, turi suvirintojo specialybę. Domisi savo vaikais, su jais bendravo ir matėsi prieš dieną iki teismo posėdžio pradžios. Su atsakove nėra sudarę santuokos, tačiau visus vaikus jis pripažino, nors vyriausieji vaikai nėra biologiniai jo vaikai. Ketina su atsakove išsikelti į naują butą, kuris yra erdvus, apstatytas baldais.

11Ieškinys tenkinamas iš dalies.

12Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai: N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K., gim. 2010-03-25, O. K., gim. 2012-05-03, D. K., gim. 2013-10-04, yra I. S. ir A. K. vaikai (eb.l.113-116, 132). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-12 įsakymu Nr.A27(1)-1422 atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus rajono miesto socialinės rizikos šeimų, auginančius vaikus, apskaitą (eb.l. 17). Šeimai persikėlus į Vilnių, šeima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-10-17 įsakymu Nr. A30-3071 įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančius vaikus, apskaitą (eb.l. 27). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-08-11 įsakymais Nr. A30-2399, 30-2398, 30-2400,30-2402 likusiems be tėvų globos N. S., gim. 2006-10-21, J. S., gim. 2008-12-04, A. S., gim. 2010-03-25, O. S., gim. 2012-05-03 nustatyta laikinoji globa, jų globėju paskirti Vilniaus vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, globos vieta nustatyta globėjo buveinėje (eb.l. 48-51). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-08-11 įsakymu Nr. 30-2401 likusiam be tėvų globos D. S., gim. 2013-10-04, nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, globos vieta nustatyta globėjo buveinėje (eb.l. 52). Atsakovui 2015m. liepos mėnesį pripažinus vaikams tėvystę, visų vaikų pavardė pakeista į „K.“, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymai dėl laikinųjų globų vaikams skyrimo pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-15 įsakymais Nr. 30-3066, Nr. 30-3067, Nr. 30-3068, Nr. 30-3069, Nr. 30-3070 (eb.l.127-131).

13Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. CK 3.180 str. 1 d. išvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš nurodytame CK straipsnyje išvardytų tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotai tėvų valdžia gali būti apribota, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), tuo tarpu laikinas tėvų valdžios apribojimas dažniausiai taikomas nesant pirmiau išvardytų sąlygų ir kaip prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą, taip pat kaip būdas apsaugoti vaiką nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ši jam bus padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-2-236/2008). Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį pasirenkamas tėvų valdžios ribojimo būdas, t.y. taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios ribojimas.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovai I. S. ir A. K. neaugina ir neišlaiko savo penkių nepilnamečių vaikų. Atsakovai teismo posėdžio metu nurodė, kad norėtų patys auginti vaikus, į bylą pateikė 2015-10-26 pirkimo – pardavimo sutartį pagal kurią I. S. pardavė jai priklausantį butą, esantį ( - )už 50 000 EUR sumą (eb.l.160-167) ir 2015-10-13 sudarė preliminarią sutartį pagal kurią I. S. įsipareigoja iki 2015-11-30 nupirkti už 41 000 EUR butą su visais jame esančiais baldais, kurio bendras plotas 76,74 kv.m., esantį ( - ) (eb.l.158-159). Atsakovės pateikta pažyma iš VŠĮ Pal. J.Matulaičio socialinio centro (eb.l. 168), kurioje nurodyta, jog atsakovė lankosi pas psichologą (buvo atvykusi 6 kartus), nuo 2015-06-03 iki 25d. lankė grupinius savarankiško gyvenimo – socialinių – darbinių įgūdžių lavinimo susitikimus (buvo atvykusi 4 kartus) patvirtina aplinkybę, jog atsakovė stengiasi pakeisti gyvenimo būdą ir šie pokyčiai vertintini teigiamai. Taip pat atsakovė yra įregistruota Darbo biržoje, pateikė į bylą, darbo ieškančio asmens atmintinę (eb.l. 157). Atsakovas A. K. nuo 2015-04-17 dirba UAB „( - )“, jo darbo užmokestis per mėnesį neatskaičius mokesčių sudaro 857 EUR (eb.l. 138).

15Nors atsakovai neigia dėl alkoholio vartojimo, tačiau bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė I. S. nuo 2014-09-17 įrašyta į Vilniaus priklausomybės ligų centą, diagnozė psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (eb.l. 79). Laikotarpiu nuo 2014-08-24 iki 2014-09-01 gydyta Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (eb.l.80). Atsakovė I. S. du kartus bausta administracine tvarka pagal LR ATPK 181 str. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaikų interesams) (eb.l.78). Atsakovas administracine tvarka baustas taip pat du kartus, t.y. pagal LR ATPK 178 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose), pagal LR ATPK 181 (3) str. 1d. (vaiko teisių pažeidimas) (eb.l.76-77). Trečiojo asmens VŠĮ Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad šiuo metu vaikai yra įpratę prie aplinkos globos namuose, gerai sutaria su socialiniais darbuotojais, todėl teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju, vaikams yra svarbu stabilumas ir saugumas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad tėvų elgesys turi pasikeisti ne epizodiškai, bet teigiami pokyčiai turi būti stabilūs ir apimti visas sritis: rūpinimasis vaikų sveikata, auklėjimu, bendravimas su pedagogais, alkoholio vartojimo problemų sprendimas, švarios ir tvarkingos namų aplinkos sukūrimas ir t.t. Taigi, netgi pripažįstant paskutiniu metu tam tikrus teigiamus atsakovų A. K. ir I. S. elgesio pokyčius, t.y. tėvystės pripažinimą visų vaikų atžvilgiu, įsidarbinimą, o atsakovės įsiregistravimą Darbo biržoje, ketinimą įsigyti didesnį būstą (sudaryta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis), atsakovės lankymąsi pas psichologą, tačiau pagrindinė priežastis, lemianti netinkamą tėvų pareigų įgyvendinimą, yra susijusi su alkoholio vartojimu, vaikų netinkama priežiūra, kenkiančia pamatinėms vaikų teisėms ir interesams. Iš Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos dėl tėvų teisės į šeimos gyvenimo gerbimą taip pat matyti, kad sunkiai išsprendžiama tėvų alkoholizmo problema gali būti svarus pagrindas griežtai suvaržyti tėvų valdžią, pabrėžiant kertinę geriausių vaiko interesų apsaugos svarbą. Todėl teismas mano, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas laikinai apriboti tėvų valdžią abiem atsakovams ir šis tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti tėvus pakeisti gyvenimo būdą. Tai, kad atsakovai atvyko į posėdį ir pareiškė savo nuomonę, deda pastangas keisti gyvenimo būdą, rodo, kad jie nėra abejingi tolimesniam vaikų likimui. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms teismas mano, kad tėvų valdžia turėtų būti ribojama laikinai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.). Laikinas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, kai teismas, gavęs tėvų, kuriems apribota valdžia, ieškinį (CK 3.182 straipsnio 3 dalis), priima sprendimą konstatuodamas, kad išnyko pagrindai, dėl kurių laikinai apribota tėvų valdžia.

16Nepilnamečiams vaikams N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K., gim. 2010-03-25, O. K., gim. 2012-05-03, D. K., gim. 2013-10-04, įstatymų nustatyta tvarka atskirtiems nuo tėvų, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnamečių vaikų N. K., J. K., A. K., O. K. globėju skiriami VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“, kitų asmenų, norinčių globoti šių vaikų, nėra (CK 3.259 str. 3 d.). Nepilnamečių vaikų N. K., J. K., A. K., O. K. gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje (CK 3.265 str. 3 p.). Globėjas VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ skiriamas nepilnamečių vaikų gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.238 str. 2 d.). Nepilnamečiui D. K., gim. 2013-10-04, įstatymų nustatyta tvarka atskirtam nuo tėvų, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p.). Nepilnamečio D. K. globėju skiriami Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kitų asmenų, norinčių globoti šį vaiką, nėra (CK 3.259 str. 3 d.). Nepilnamečio vaiko D. K. gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje (CK 3.265 str. 3 p.). Globėjas Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skiriamas nepilnamečių vaikų gaunamų lėšų administratoriumi (CK 3.238 str. 2 d.).

17Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). Aiškinant ir taikant šias nuostatas, reglamentuojančias nepilnamečiams vaikams reikalingo išlaikymo dydžio nustatymą, atsižvelgiama ne tik į nepilnamečių vaikų poreikius, bet ir tėvų turtinę padėtį (CK 3.192 str. 2 d.). Atsakovė I. S. šiuo metu niekur nedirba, registruota Darbo biržoje, jokių pajamų neturi. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės turtinę padėtį, į tai, kad atsakovė turi penkis nepilnamečius vaikus priteisia iš atsakovės I. S. išlaikymą visiems nepilnamečiams vaikams kiekvienam po 60 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Atsakovas A. K. dirba UAB „( - )“, jo darbo užmokestis per mėnesį neatskaičius mokesčių sudaro 857 EUR (eb.l. 138). Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, priteisia iš atsakovo A. K. išlaikymą visiems nepilnamečiams vaikams kiekvienam po 100 EUR kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Pagerėjus atsakovų turtinei padėčiai, išlaikymo suma turi būti didinama (CK 3.201 str. 1 d.).

18Pagal CK 3.225 str. vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia, kai nustatoma nuolatinė globa (rūpyba). Kadangi šiuo teismo sprendimu nustačius nuolatinę globą N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K., gim. 2010-03-25, O. K., gim. 2012-05-03, D. K., gim. 2013-10-04, pasibaigia vaiko laikinoji globa, todėl naikintini Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-15 įsakymai Nr. 30-3066, Nr. 30-3067, Nr. 30-3068, Nr. 30-3069, Nr. 30-3070, dėl laikinosios globos nustatymo N. K., J. K., A. K., O. K., D. K..

19Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

20Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.).

21Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės I. S. priteisiama į valstybės biudžetą 115 Eur bylinėjimosi išlaidų: 81 Eur (60 Eur x 5x 12 mėn. x 3 proc.) plius 31 Eur žyminio mokesčio ir 3,09 EUR išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p. 7d., 88 str., 96 str. 1 d.).

22Patenkinus iš dalies ieškinį iš atsakovo A. K. priteisiama į valstybės biudžetą 169 Eur bylinėjimosi išlaidų: 135 Eur (100 Eur x 5x 12 mėn. x 3 proc.) plius 31 Eur žyminio mokesčio ir 3,09 EUR išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p. 7d., 88 str., 96 str. 1 d.).

23Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. 1p., 496 str.).

24Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Laikinai apriboti I. S., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) tėvų valdžią nepilnamečių vaikų : N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ), D. K., a. k. ( - ) atžvilgiu.

27Nustatyti nepilnamečiams vaikams: N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ), D. K., a. k. ( - ) nuolatinę globą.

28Paskirti nepilnamečių vaikų N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ), globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi VŠĮ Vaikų laikinosios globos namus „Atsigręžk į vaikus“, kodas 124015620.

29Nustatyti nepilnamečių vaikų N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo VŠĮ Vaikų laikinosios globos namuose „Atsigręžk į vaikus“, kodas 124015620, buveinėje.

30Paskirti nepilnamečio D. K., a. k. ( - ) globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111.

31Nustatyti nepilnamečio D. K., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kodas 191645111.

32Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-15 įsakymus Nr. 30-3066, Nr. 30-3067, Nr. 30-3068, Nr. 30-3069, Nr. 30-3070, dėl laikinosios globos nustatymo N. K., J. K., A. K., O. K., D. K..

33Priteisti iš I. S., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ), D. K., a. k. ( - ) kiekvienam po 60 EUR (šešiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. 2015-03-31, kol vaikai sulauks pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

34Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a. k. ( - ) O. K., a. k. ( - ), D. K., a. k. ( - ) kiekvienam po 60 EUR (šešiasdešimt eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. 2015-03-31, kol vaikai sulauks pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

35Priteisti iš I. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 112 EUR (vieno šimto dvylikos eurų) žyminį mokestį ir 3,09 EUR (trijų eurų 9ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

36Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 166 EUR (vieno šimto šešiasdešimt šešių eurų) žyminį mokestį ir 3,09 EUR (trijų eurų 9ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

37Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo dalyje vykdyti skubiai.

38Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

39Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. ieškovas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikos teisių... 3. Atsakovė I. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Atsakovas A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai pateikė atsiliepimus į... 6. VŠĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“ pateikė... 7. 2015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinį, jame... 8. 2015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu trečiojo asmens VŠĮ Vaikų... 9. 2015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu ieškovė I. S. nurodė, jog su... 10. 2015-11-02 vykusio teismo posėdžio metu atsakovas A. K. nurodė, jog su... 11. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 12. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai:... 13. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovai I. S. ir A. K. neaugina ir... 15. Nors atsakovai neigia dėl alkoholio vartojimo, tačiau bylos duomenimis... 16. Nepilnamečiams vaikams N. K., gim. 2006-10-21, J. K., gim. 2008-12-04, A. K.,... 17. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 18. Pagal CK 3.225 str. vaiko laikinoji globa (rūpyba) pasibaigia, kai nustatoma... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 20. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 2 p., 5 p.).... 21. Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovės I. S. priteisiama į valstybės... 22. Patenkinus iš dalies ieškinį iš atsakovo A. K. priteisiama į valstybės... 23. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 24. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Laikinai apriboti I. S., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) tėvų valdžią... 27. Nustatyti nepilnamečiams vaikams: N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K.,... 28. Paskirti nepilnamečių vaikų N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a.... 29. Nustatyti nepilnamečių vaikų N. K., a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) A. K., a.... 30. Paskirti nepilnamečio D. K., a. k. ( - ) globėju bei gaunamų lėšų... 31. Nustatyti nepilnamečio D. K., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjo... 32. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 33. Priteisti iš I. S., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams N. K., a.... 34. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams N. K., a.... 35. Priteisti iš I. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 112 EUR (vieno šimto... 36. Priteisti iš A. K., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 166 EUR (vieno šimto... 37. Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 38. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 39. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...