Byla 2S-1821-826/2014
Dėl neteisėto atleidimo iš darbo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovių N. C., T. K., J. K., L. M., M. P., G. V. ieškinį atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, tretiesiems asmenims AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS dėl neteisėto atleidimo iš darbo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutartimi atsakovės prašymas tenkintas iš dalies, išdėstytas Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimu priteistų, su darbo santykiais susijusių, išmokų ieškovei T. K. ir ieškovei M. P. mokėjimas, nustatant, jog T. K. priteistą 25170,72 Lt sumą atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ privalo išmokėti lygiomis dalimis per du mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, o ieškovei M. P. priteistą 55242 Lt sumą privalo išmokėti per tris mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Kitoje dalyje atsakovės prašymas netenkintas. 2014-09-10 teisme priimtas ieškovių T. K. ir M. P., atstovaujamų advokatės A. J., atskirasis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties. 2014-10-01 teisme gautas atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atstovo advokato A. J. atsiliepimas į ieškovių T. K. ir M. P. atskirąjį skundą. 2014-10-02 teismo nutartimi atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atstovo advokato A. J. atsiliepimą į ieškovių T. K. ir M. P. atskirąjį skundą atsisakyta priimti, nustačius, jog atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas praleidus nustatytą terminą atsiliepimui paduoti ir neprašant praleisto termino atnaujinti. 2014-10-03 teisme gautas atsakovės ir trečiųjų asmenų prašymas atnaujinti praleistą terminą atsiliepimui į atskirąjį skundą paduoti.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-10 nutartimi atsisakė priimti atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atstovo advokato A. J. prašymą dėl termino atsiliepimui į atskirąjį skundą paduoti atnaujinimo ir jį su pateiktais priedais grąžino atsakovės ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui A. J.. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog 2014-10-02 teismo nutartis, kuria atsiliepimą į ieškovių T. K. ir M. P. atskirąjį skundą atsisakyta priimti, atsakovės ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui A. J. įteikta 2014-10-06, teismas priėmęs nutartį atsisakyti priimti atsiliepimą į atskirąjį skundą, nesant atskirojo skundo, galiojant nutarčiai, neturi teisės priimti jai priešingą sprendimą.

4Atskiruoju skundu atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atstovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52014-10-10 nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti 2014-10-03 apeliantų prašymą dėl termino atnaujinimo. Nurodė, kad pateikus prašymą dėl termino atnaujinimo, teismas privalėjo išnagrinėti šį prašymą ir kartu su atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo klausimą jau kitomis nei 2014-10-03 nutartyje nurodytomis aplinkybėmis, tai yra, apeliantams pateikus prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).

9Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantų prašymą dėl termino atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti atnaujinimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

10Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas (CPK 78 str.). CPK 78 str., reglamentuojančiame procesinių terminų atnaujinimą, nenurodomi kriterijai, kuriais remiantis procesinio termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra teismo diskrecijos teisė, todėl šį klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.). Asmens teisė būti informuotam apie procesą ir būti išklausytam – neatsiejama jo teisės į teisingą teismą dalis. Civilinis procesas turi užtikrinti veiksmingą ir realų teisės į teisingą teismą įgyvendinimą abiem ginčo šalims, todėl civilinio proceso teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos taip, kad pasiektas rezultatas neprieštarautų šiems principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-551/2012).

11Išanalizavus skundžiamos teismo nutarties turinį nustatyta, kad teismas iš esmės nesprendė dėl atsakovės ir trečiųjų asmenų nurodytų ginčo termino praleidimo priežasčių – nurodydamas, kad klausimas dėl atsakovės ir trečiųjų asmenų atsiliepimo į atskirąjį skundą priėmimo jau išspręstas.

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, atskirojo skundo argumentus, pateiktus rašytinius įrodymus, vadovaudamasi teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, inter alia nustatančiais, jog nagrinėjant civilines bylas prioritetas turi būti teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui iš esmės, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir vertino bylos aplinkybes, todėl priimta 2014-10-10 nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti atsakovės ir trečiųjų asmenų prašymą dėl termino atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti atnaujinimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės. Be to siekiant proceso operatyvumo, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė ir tretieji asmenys terminą pateikti atsiliepimą į ieškovių atskirąjį skundą pateikti praleido nežymiai (tik vieną dieną), į prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis, apeliacinės instancijos teismas turi pagrindo manyti, jog nežymus termino praleidimas šiuo atveju gali būti pateisinamas, be to, atsisakymas priimti atsiliepimą į atskirąjį skundą eliminavo atsakovės ir trečiųjų asmenų galimybę būti išklausytiems Apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant ieškovių atskirąjį skundą. Nors atsakovės ir trečiųjų asmenų atskirajame skunde nėra suformuluotas reikalavimas dėl 2014-10-02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti atsakovės ir trečiųjų asmenų atsiliepimą į byloje pateiktą atskirąjį skundą, tačiau 2014-10-02 ir 2014-10-10 nutartys yra tarpusavyje susijusios, siekiant teisinio aiškumo naikintina ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-02 nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti atsakovės ir trečiųjų asmenų atsiliepimą į ieškovės atskirąjį skundą ir terminas atnaujintinas, siekiant leisti įgyvendinti šalių rungimosi, procesinio lygiateisiškumo principus (CPK 12 straipsnis, 17 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

15panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 2 d. ir 2014 m. spalio 10 d. nutartis ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atsiliepimui į ieškovių T. K. ir M. P. atskirąjį skundą pateikti ir atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ir trečiųjų asmenų AB Vakarų laivų gamykla“, BLRT GRUPP AS atsiliepimą į ieškovių T. K. ir M. P. atskirąjį skundą priimti, atsiliepimo kopijas kartu su priimta nutartimi išsiųsti ieškovių T. K. ir M. P. atstovei.

16Civilinę bylą 2S-1821-826/2014 perduoti prie Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos 2S-1805-524/2014 pagal ieškovių T. K. ir M. P., atstovaujamų advokatės A. J., atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarties civilinėje byloje P2-524-769/2014.

Proceso dalyviai
Ryšiai