Byla 2A-963-555/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovei I. M. , atsakovui L. M. , Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Vitalijai Šukienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo ir 2007 m. birželio 7 d. papildomo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovui L. M. dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams formos pakeitimo ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė pakeisti ( - ) teismo 2004-11-29 sprendimą civilinėje byloje ( - ) ir vietoje materialinio išlaikymo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 150 Lt, priteisti iš L. M. materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams P. M. , gim. ( - ) , ir N. M. , gim. ( - ) , turtu – nuosavybės teise priklausančias 0,45 dalis buto su 12,19 kv. m rūsiu pastate ( - ) , 1A5b, unikalus Nr. ( - ) , esančio ( - ) , Nekilnojamojo turto registre registruoto registro Nr. ( - ) dalį, P. M. nuosavybės teise pripažįstant šio turto 28,64 dalis, o N. M. nuosavybės teise pripažįstant 71,36 šio turto dalis ir periodinėmis išmokomis po 68,82 Lt mokamomis kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pradedant skaičiuoti nuo 2006 m. lapkričio 1 d. Nurodė, kad nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas buvo išspręstas Marijampolės rajono apylinkės teismo 2004-11-29 sprendimu, kuriuo priteistas iš atsakovo dukroms P. M. ir N. M. išlaikymas, mokant periodinėmis išmokomis po 150 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pradedant skaičiuoti nuo 2004-10-26. ( - ) teismo 2005-02-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo nutraukta santuoka su atsakovu ir patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Atsakovui nuosavybės teisė buvo pripažinta į 0,45 dalis buto su rūsiu, esančio ( - ) , kuriame atsakovas po santuokos nutraukimo liko gyventi. Gyvenant su atsakovu viename bute, susidarė netinkama aplinka dukrų gyvenimui ir auklėjimui, nes atsakovas pastoviai girtauja, triukšmauja, naudoja fizinį smurtą. Ieškovė nurodė, jog negauna periodinių išmokų nuo 2007-03-13, yra likęs įsiskolinimas už išlaikymą. Atsakovui priklausančią buto dalį išlaiko jo tėvai. Atsakovo tėvai padengė ir dalį alimentų įsiskolinimo. 1 700 Lt gavo iš atsakovo tėvų ir jų pagailėjusi parašė raštą, jog gavo iš L. M. 1700 Lt alimentų, tačiau šio rašto antstoliams nepateikė. Šios lėšos buvo panaudotos ne tiesiogiai vaikų poreikiams tenkinti, o kreditui už įsigytą skalbimo mašiną padengti. Ieškovė sutiko, kad jai ir atsakovui priklausančio buto vertė yra 70 000 litų.

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2007 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį atmetė, 2007 m. birželio 7 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovės 300 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad atsakovas iš darbo buvo atleistas 2006-06-27 (b.l.16) ir tai buvo pagrindinė priežastis lėmusi įsiskolinimo susidarymą, kuris šiuo metu yra mažinamas, be to, atsakovas yra įsiregistravęs darbo biržoje kaip ieškantis darbo, yra jauno amžiaus, tad realiai turintis galimybę susirasti darbą ir teikti materialinį išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis. Teismas sprendė, kad pagal vaikų amžių išlaikymas jiems periodinėmis išmokomis turės būti mokamas dar ilgą laikotarpį, todėl išlaikymas periodinėmis išmokomis jų interesus atitinka labiau, nes priteisus joms išlaikymo dalį turtu, periodinių išmokų dydis ženkliai sumažėtų, be to atsirastų papildoma prievolė mokėti mokesčius už vaikams priteistą turto dalį (kadangi jie taptų turto savininkais), o realių pajamų iš šio turto negautų, tokiu būdu nepilnamečių vaikų teisė gauti materialinį išlaikymą, pakankamą jų poreikiams tenkinti, būtų pažeista. Tai, kad ieškovė ir atsakovas tarpusavyje konfliktuoja, teismo nuomone, nesudaro pagrindo pakeisti priteisto išlaikymo būdo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ir į tai, kad atsakovas nuosavybės teisėmis neturi kito gyvenamojo ploto, teismas ieškinį atmetė.

4Apeliaciniu skundu ieškovė prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m.gegužės 23 d. sprendimą ir 2007 m. birželio 7 d. papildomą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, dėl ko padarė teisiškai nepagrįstą išvadą, kad atsakovas turi galimybę teikti materialinį išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino aplinkybes dėl 1 700 Lt gavimo iš atsakovo tėvų ir jų paskirtį, nes ši suma buvo skirta ne vaikų išlaikymui, o atsakovo kreditorinio įsiskolinimo už skalbimo mašiną padengimui. Taip pat apeliantė teigia, jog teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių dėl atsakovo netinkamo elgesio gyvenant bendrame bute, kas prieštarauja nepilnamečių vaikų interesams.

5Atsiliepimo į apeliacinį skundą atsakovas nepateikė.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus, jie yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu (CK 3.165 straipsnio 1 dalis). Abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėti vaikus yra lygios (CK 3.156 straipsnio 1 dalis). Pareiga rūpintis nepilnamečiais vaikais, juos materialiai išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jų pilnametystės. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad ( - ) teismo 2004 m. lapkričio 29 d. sprendimu iš atsakovo L. M. dukrų N. ir P. išlaikymui priteista po 150 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis. Pagal šį sprendimą atsakovo įsiskolinimas 2007 m. gegužės 8 d. sudarė 3338,37 Lt, tuo tarpu nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme pateikti duomenys patvirtina, jog išlaikymo įsiskolinimas sumažėjęs iki 1521 Lt (b.l. 12, 2 t.).

8Pagal kasacinio teismo formuojamą šios kategorijos bylose praktiką tokia aplinkybė, kai asmuo savo noru nevykdo išlaikymo prievolės arba ją vengia vykdyti ir dėl to atsiranda uždelstas įsiskolinimas, reiškia, kad tokio išlaikymo priteisimas yra neefektyvus, nes netenkina nepilnamečio vaiko išlaikymo poreikių. Dėl to toks besitęsiantis išlaikymo neteikimas, kai skolininkas objektyviai yra pajėgus teikti nustatyto dydžio išlaikymą iš savo pajamų arba turto, gali būti laikomas pagrindu teismine tvarka pakeisti išlaikymo formą ir dydį, siekiant padaryti išlaikymo išieškojimą efektyvia priemone tam, kad būtų nutrauktas tęstinis vaiko teisės į išlaikymą pažeidimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2003 m. sausio 17 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-7-96/2003 J. J. v. P. J.) konstatavo, kad ,,jeigu nevykdoma pareiga periodinėmis išmokomis teikti vaikui išlaikymą ir dėl to susidaro skolininko įsiskolinimas, tai įsiskolinimo susidarymas gali būti traktuojamas kaip skolininko turtinės padėties pasikeitimas, sudarantis pagrindą peržiūrėti teikiamo išlaikymo būdą, kadangi kyla grėsmė vaiko interesams. Išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad išlaikymo periodiniais mokėjimais žymus įsiskolinimas gali būti vertinamas kaip pagrindas persvarstyti vaiko išlaikymo teikimo formą pagal Civilinio kodekso 3.201 straipsnio 3 dalį, jeigu kitokios formos taikymas yra įmanomas ir naudingas vaiko interesų požiūriu”.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad skolininkas nors dabartiniu metu ir neturi nuolatinių pajamų, kurios užtikrintų realų ir neatidėliotiną įsiskolinimo padengimą, tačiau įsiskolinimą pastoviai mažina, įsiskolinimas sudaro nežymią sumą, skolininkas yra darbingas, registruotas darbo biržoje. Turto perdavimas vaikams reiškia, kad vaikai tampa savininkais, o vaikų tėvas netenka turto dalies. Vaikai turi prisiimti turto savininkų prievoles (mokėti mokesčius, susijusius su turtu, turėti lėšų jo išlaikymui ir kt.). Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas išlaikymo būdą (formą) pagrįstai atsižvelgė, kad išlaikymas savo prigimtimi skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, tinkamai nepilnametį vaiką maitinant, aprengiant, prižiūrint jo sveikatą, sudarant sąlygas ir įgyjant reikmes visaverčiai mokytis, socialiai vystytis (lankyti užklasinės veiklos būrelius ir kt.). Sprendžiant išlaikymo būdo (formos) pakeitimo klausimą pagal ieškovės reikalavimą be anksčiau nurodytų aplinkybių, kolegijos vertinimu, pagrįstai atsižvelgta, kad šalių dukros yra mažametės, gyvena bute, kuris priklauso jų tėvams bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl tinkamai nuspręsta, jog nepilnamečių vaikų interesus labiau patenkintų jų tėvo išlaikymo teikimas periodinėmis išmokomis. Pirmosios instancijos teismas, nekeisdamas teismo sprendimu priteisto išlaikymo būdo, kolegijos vertinimu, pagrįstai atsižvelgė į vaikų poreikius ir abiejų šalių turtinę padėtį. Kolegija pažymi, kad ieškovei siekiant užtikrinti nepilnamečių dukrų teisės į išlaikymą periodinėmis išmokomis vykdymą, ji gali naudoti tam įstatyme nustatytus būdus, pavyzdžiui, prašyti teismo pagal CK 3.197 straipsnį nustatyti atsakovo turtui priverstinį įkeitimą (hipoteką).

10Apeliacinio skundo argumentai apie atsakovo netinkamą elgesį šeimos atžvilgiu nėra patvirtinti byloje surinkta medžiaga, todėl taip pat nesudaro pagrindo tenkinti apeliacinį skundą.

11Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines bei procesines teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečiam vaikui teikiamo išlaikymo būdo pakeitimą, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas netenkintinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Nesant pagrindo keisti ar naikinti teismo sprendimą, kuriuo netenkintas ieškovės ieškininis reikalavimas dėl išlaikymo būdo pakeitimo, nėra pagrindo tenkinti ir apeliacinį skundą dėl teismo papildomo sprendimo.

13Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 325-329 straipsniais,

Nutarė

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 23 d. sprendimą ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 7 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai