Byla 2-2582/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro ir suinteresuoto asmens O.W.i K. J. K. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2277-436/2013 pagal pareiškėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, valstybės įmonė Turto bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, R. T., uždaroji akcinė bendrovė Danske lizingas, „Swedbank“, akcinė bendrovė, „Swedbank lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Skuba“, Statoil Fuel & Retail Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas bankrutavusios UAB „Alsantė“ bankroto administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras skundu prašė pripažinti negaliojančiu BUAB „Alsantė“ 2013-07-11 įvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 8 priimtą nutarimą „Atstatydinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą iš BUAB „Alsantė“ bankroto administratoriaus pareigų ir BUAB „Alsantė“ administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010-11-26 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Alsantė‘. Laikotarpiu nuo 2011-03-31 iki 2012-01-30 šios bendrovės bankroto procedūrą vykdė bankroto administratorius UAB „Insolvita“, o nuo 2012-01-30 bankroto procedūrą vykdo pareiškėjas. 2013-07-11 įvyko bendrovės kreditorių susirinkimas, dalyvavo 11 kreditorių, darbotvarkėje buvo numatyta spręsti 8 klausimus, tačiau tik vienu iš jų buvo priimtas nutarimas, t. y. dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Su tokiu nutarimu pareiškėjas nesutinka. Nors ir nebuvo padaryta procedūros pažeidimų, tačiau priimtas nutarimas yra neteisėtas, nes prieštarauja imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo normoms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Administratoriaus atstatydinimo klausimą ne pirmą kartą inicijavo kreditorius Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Kauno apygardos teismo 2013-05-23 nutartimi šio kreditoriaus prašymo atstatydinti bankroto administratorių teismas netenkino, be to, šio kreditoriaus kito prašymo, pareikšto nagrinėjant klausimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, nagrinėjimą sustabdė iki atitinkamą nutarimą priims bendrovės kreditorių susirinkimas, kartu teismas nurodė, kad kreditorius negali kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, nes jo teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška nesudaro daugiau kaip pusės teismo patvirtintų reikalavimų sumos (45,06 proc. bendros sumos). Kreditorius pateikė prašymą sušaukti kreditorių susirinkimą į jo darbotvarkę įtraukiant klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo grindžiamas bei skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas remiantis tuo, kad administratorius nevykdo kreditorių susirinkimų nustatytų įpareigojimų pateikti išsamią informaciją ir dokumentus, nevykdo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto ir kreditorių susirinkimo nustatytų įpareigojimų patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, kreditorių susirinkimo nustatytų įpareigojimų pareikšti ieškinius teisme. Su tokiais argumentais administratorius nesutiko. Administratorius ėmėsi priemonių pateikti visus savo žinioje turimus dokumentus (pagal priėmimo perdavimo aktą perimtus iš buvusio bankroto administratoriaus) kreditoriui, o dokumentų, kurie administratoriui nebuvo perduoti, ar yra ikiteisminio tyrimo institucijose, administratorius negali pateikti susipažinti. Be to, administratorius sugebėjo užtikrinti, kad pagal galimybes būtų atlikta bankrutavusios bendrovės sudarytų sandorių teisinė analizė, taip pat atliktas ekonominis-ūkinis įmonės dokumentų tyrimas, reiškiamai ieškiniai teismams. Apie tai kreditoriams buvo teikiama išsami informacija, todėl atstatydinti administratorių nėra pagrindo. Kartu pažymėjo, kad už skundžiamo nutarimo priėmimą balsavo bankai ir su jais susijusios lizingo bendrovės, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija, kurios atstovauja viešajam interesui, balsavo prieš, todėl šis nutarimas pažeidžia ne tik mažesnių kreditorių interesus, bet ir viešąjį interesą.

5Atsiliepimu į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija palaikė pareiškėjo skundą, motyvuojant tuo, kad administratorių kaita ilgina bankroto procesą, didina administravimo išlaidas.

6Atsiliepimu į skundą suinteresuoti asmenys UAB „Skuba“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius prašė skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

7Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pasiūlymą atstatydinti bankroto administratorių pateikė kreditorių susirinkimui apsvarstyti, nes, kreditoriaus nuomone, administratorius netinkamai vykdo bankroto administratoriaus pareigas, pažeisdamas teisės aktų nuostatas, bendrovės bei jos kreditorių interesus. Už banko pasiūlymą balsavo 77 proc. visų kreditorių reikalavimų, nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą nutarimą panaikinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Teismas konstatavo, kad 2013-07-11 vykusio BUAB „Alsantė“ kreditorių susirinkimo metu dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra 10 089 777,61 Lt, t. y. 89,45 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų, o už pasiūlymą atstatydinti bankroto administratorių balsavo 77 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, todėl pripažino, kad nebuvo pažeista kreditorių surinkimo nutarimų priėmimo tvarka, o administratorius yra praradęs kreditorių, galinčių lemti bankrutavusios įmonės teisinį likimą, pasitikėjimą.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013-09-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, jo skundą patenkinti. Nurodo, kad teismas bylos aplinkybes išnagrinėjo nevisapusiškai ir neobjektyviai, neįsigilino į faktinę ir teisinę situaciją, rėmėsi vien kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo nurodytomis aplinkybėmis, neįvertinant administratoriaus skunde nurodytų motyvų, kurie pagrindžia faktą, kad nėra jokio teisinio pagrindo atstatydinti bankroto administratorių. Teismai, nagrinėdami skundžiamų kreditorių susirinkimų teisėtumą, analizuoja, ar priimant skundžiamus kreditorių nutarimus nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų ir ar priimti nutarimai neprieštarauja imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to nepažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtų interesų. Teismas nesivadovavo naujausia teismų praktika, kad teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti ir aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčių kreditorių valios pakeisti esamą administratorių kitu. Teismas, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja minėtas administratoriaus atstatydinimo pagrindas, privalėjo nustatyti, kurie konkretūs kreditorių įpareigojimai ir dėl kokių priežasčių buvo neįvykdyti, įvertindamas šių įpareigojimų pagrįstumą ir teisėtumą. Šiuo atveju Kauno apygardos teismas tik formaliai išsprendė klausimą, remdamasis iš esmės vien tuo, jog atstatydinti administratorių nutarė kreditoriai, turintys finansinių reikalavimų daugumą, nors administratorius išsamiai skunde nurodė ir pagrindė, kad visi kreditorių susirinkimo įpareigojimai administratoriui yra įvykdyti, kiek tai objektyviai galima padaryti. Jei įvykdytų įpareigojimų rezultatai netenkina kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo, tai nėra pagrindas atstatydinti bankroto administratorių. Taip pat atsiliepimu į kreditoriaus O.W.i K. J. K. atskirąjį skundą nurodė, kad sutinka su šio asmens atskiruoju skundu ir prašo jį patenkinti.

12Atskiruoju skundu kreditorius O.W.i K. J. K., atstovaujamas advokato Alberto Valio, prašo Kauno apygardos teismo 2013-09-24 nutartį panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodė, kad teismas priėmė skundžiamą nutartį visiškai neįsigilinęs į 2013-07-11 kreditorių susirinkimo nutarimų turinį, tačiau vien remdamasis tuo, kad neva administratorius yra praradęs kreditorių, galinčių lemti BUAB „Alsantė“ teisinį likimą, pasitikėjimą, nusprendė, jog siekiant išvengti galimų pakartotinių kreditorių susirinkimo nušalinimo pareiškimų administratoriui bei siekiant užtikrinti sklandų ir operatyvų tolesnį bankroto procedūrų vykdymą, administratoriaus skundą vien formaliais pagrindais atmetė. Teismas absoliučiai nevertino skundo turinio, nieko nepasisakė apie tai, ar bankroto administratorius tinkamai eina administratoriaus pareigas, ar tinkamai atstovauja įmonės ir jos visų kreditorių interesus. Kreditoriaus nuomone, administratorius tinkamai atliko savo kaip BUAB „Alsantė“ administratoriaus pareigas bei užtikrino įmonės ir jos kreditorių interesus, o jam reiškiamos pretenzijos dėl netinkamo administravimo yra nepagrįstos. Iš esmės panašius argumentus šis kreditorius nurodė atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą bei rašytiniuose paaiškinimuose, pateiktuose apeliacinės instancijos teismui.

13Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Skuba“ nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, nes mano, kad skundžiamoji nutartis yra objektyvi, lakoniška, aiški, motyvuota ir pagrįsta įstatymu. Taip pat mano, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir iki galo išnagrinėjo byloje surinktus įrodymus ir dalyvaujančių byloje asmenų argumentus, argumentuotai konstatavo, kad šiame bankroto procese egzistuoja administratoriaus atstatydinimo pagrindas.

14Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad sutinka su pareiškėjo atskiruoju skundu, nes, jo nuomone, bankroto administratorius savo pareigas vykdo tinkamai.

15Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. T. nurodė, kad sutinka su atskiruoju skundu, nes pareiškėjas tinkamai vykdo savo pareigas, o atstatydinimo klausimą inicijavęs kreditorius bando paskirti galimai šališką ir su šiuo kreditoriumi susijusį bankroto administratorių.

16Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas prašo atskiruosius skundus atmesti. Nurodė, kad bankas turi teisę ir remdamasis turimais duomenimis pareiškė nepasitikėjimą bankroto administratoriumi, nepasitikėjimo priežastis ir atstatydinimo motyvus išsamiai išdėstė 2013-06-11 rašte, kuriuo ir dabar remiasi.

17Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius nurodė, kad palaiko savo poziciją, išdėstytą atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teisme, todėl atskirojo skundo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra, o atsiliepimu į kreditoriaus O.W.i K. J. K. atskirąjį skundą jau nurodė, kad sutinka su šio kreditoriaus skunde išsakyta nuomone, kad pagrindinis bankroto administratoriaus atstatydinimo motyvas yra ne netinkamai vykdomos pareigos, o nesutarimai su didžiausią finansinį reikalavimą turinčiu kreditoriumi, tačiau tai neturi būti pagrindas atstatydinti administratorių, todėl prašo atskirąjį skundą patenkinti.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirieji skundai netenkintini.

20Nagrinėjamojoje byloje keliamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, nesutikdamas su bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alsantė“ 2013-07-11 įvykusio kreditorių susirinkimo nutarimu dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, kreipėsi į teismą su skundu ir prašė nutarimą pripažinti negaliojančiu bei nurodė, kad toks kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo normoms, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams bei viešajam interesui, nes bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą kreditorių susirinkime inicijavęs kreditorius nepagrįstai teigia, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimais bei Įmonių bankroto įstatymo nustatytų įpareigojimų.

22Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs pareiškėjo skundą nustatė, kad BUAB „Alsantė“ kreditorių susirinkimas vyko teisėtai ir nutarimas priimtas balsų dauguma, t. y. už tokio turinio nutarimą balsavo 77 proc. teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, todėl nenustatė nei faktinio, nei teisinio pagrindo nutarimui panaikinti.

23Tiek pareiškėjas, tiek kreditorius O.W.i K. J. K. atskiraisiais skundais prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės arba grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliantai atskiruosiuose skunduose iš esmės nurodo panašius argumentus dėl nutarties neteisėtumo ir pagrįstumo, tačiau su jais sutikti nėra teisinio pagrindo.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, vienas iš BUAB „Alsantė“ kreditorių inicijavo kreditorių susirinkime bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą ir savo prašymą motyvavo iš esmės tuo, kad bankroto administratorius tinkamai nevykdo savo pareigų ir kreditorių susirinkimas balsų dauguma nutarė dėl administratoriaus atstatydinimo. Pažymėtina, kad bankroto administratorius savo skunde pats aiškiai nurodė, kad jokių procedūrinių teisės normų pažeidimų nei sušaukiant kreditorių susirinkimą, nei kreditorių susirinkimui priimant nutarimą nebuvo padaryta, vadinasi administratorius iš esmės ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, nesutikdamas su nutarimo priėmimo metu kreditoriaus prašyme nurodytomis administratoriaus atstatydinimo pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis. Tačiau teismine tvarka vykdomos bankroto procedūros kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus atstatydinimo sukelia tik teisę per kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.), o atstatydinimo klausimą iš esmės sprendžia tik teismas, kuris būtent ir patikrina, ar yra faktinis ir teisinis pagrindas keisti bankroto administratorių.

25Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tiek pareiškėjas, tiek ir atskirąjį skundą padavęs kreditorius neteisingai aiškina teises normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus atstatydinimo bei keitimo klausimus. Šiuo atveju konstatuotina, kad kreditorius kaip savarankiškas subjektas, neturintis teisės kreiptis dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.), inicijavo kreditorių susirinkime klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai patikrino, ar teisėtai vyko kreditorių susirinkimas ir ar nebuvo pažeista nutarimų priėmimo tvarka (ĮBĮ 22-24 str.). Tokių aplinkybių nebuvo nurodęs pareiškėjas, tokių aplinkybių nenustatė ir skundą nagrinėjęs teismas, tokių aplinkybių nenurodė ir apeliantai, todėl darytina išvada, kad 2013-07-11 įvykusio kreditorių susirinkime kreditoriai sprendė jų kompetencijai pagal įstatymą priskirtą klausimą, susirinkime buvo kreditorių balsų kvorumas, būtinas nutarimams priimti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti nutarimo neteisėtumo (CPK 185 str.). Apeliantų nurodomos aplinkybės, jog dalis kreditorių neteisingai įvertino administratoriaus darbą ir visiškai nepagrįstai išreiškė nepasitikėjimą administratoriumi ir su tokiu vertinimu sutiko skundą nagrinėjęs teismas, nesudaro pagrindo pripažinti nutarimo neteisėtu ir nepagrįstu. Kaip jau ir anksčiau buvo minėta, šiuo atveju kreditorių susirinkimo nutarimas vertintinas kaip įstatyme numatytas pagrindas inicijuoti teisme administratoriaus pakeitimo klausimą, o jį sprendžiant iš esmės ir yra tikrinamos visos faktinės atstatydinimo pagrįstumo aplinkybės. Pažymėtina, kad ir apeliantai nurodė iš esmės formuojamos teisminės praktikos pavyzdžius ne dėl kreditorių susirinkimo teisėtumo, o būtent administratorių keitimo (atstatydinimo) klausimais.

26Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

28palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas bankrutavusios UAB „Alsantė“ bankroto administratorius UAB... 5. Atsiliepimu į pareiškėjo skundą suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių... 6. Atsiliepimu į skundą suinteresuoti asmenys UAB „Skuba“ ir Valstybinio... 7. Atsiliepimu į skundą suinteresuotas asmuo Danske bank A/S Lietuvos filialas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartimi pareiškėjo skundo... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 12. Atskiruoju skundu kreditorius O.W.i K. J. K., atstovaujamas advokato Alberto... 13. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB... 14. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo... 15. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. T.... 16. Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo Danske bank A/S... 17. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirieji skundai netenkintini.... 20. Nagrinėjamojoje byloje keliamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad bankroto administratorius UAB Įmonių... 22. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs pareiškėjo skundą nustatė,... 23. Tiek pareiškėjas, tiek kreditorius O.W.i K. J. K. atskiraisiais skundais... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, vienas iš BUAB „Alsantė“ kreditorių... 25. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tiek pareiškėjas, tiek ir... 26. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti ar... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 28. palikti Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartį nepakeistą....