Byla 2-2560-260/2014
Dėl viešųjų pirkimų procedūrų viešajame pirkime Nr. 154430

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, nedalyvaujant ieškovės ir atsakovės atstovams, teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-2560-260/2014 pagal ieškovės ATEA, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei Jonavos rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų procedūrų viešajame pirkime Nr. 154430

Nustatė

2Ieškovė ATEA, UAB ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracijos vykdomame atvirame konkurse „Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 154430): 1)panaikinti pirkimo sąlygų 14.8 punktą; 2) panaikinti pirkimo sąlygų techninės specifikacijos šiuos reikalavimus: pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 17 punktą (Valdoma vaizdo kamera) ir jo papunkčius; pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 18 punktą (Stacionari vaizdo kamera) ir jo papunkčius; pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19.12 punktą (Daugiakanalis daugiafunkcinis vaizdų dekodavimo įrenginys) ir jo papunkčius; pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19.14 punktą (Vaizdo įrašymo įrenginys) ir jo papunkčius; pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 20 punktą (Vaizdo perdavimo programinė įranga) ir jo papunkčius; 3) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovės paskelbtos pirkimo sąlygos bei perkamos įrangos techninės specifikacijos yra pritaikytos vieninteliam tiekėjui, pirkimo sąlygų techninė specifikacija yra parengta tendencingai, dirbtinai ribojant konkurenciją, pritaikyta vieninteliam pirkimo dalyviui, kadangi techninėje specifikacijoje yra visa eilė techniškai nepagrįstų, nelogiškų ar netikslių, perteklinių reikalavimų, tiesiogiai nesusijusių su įrangos paskirtimi ar funkcionalumu, bei kitų antraeilių reikalavimų, kurių visumą atitinka vienintelio gamintojo, t. y. Dallmeier electronic GmbH&Co.KG (www.dallmeier.com) tiekiama įranga. Lietuvoje šiam gamintojui atstovauja vienintelis tiekėjas – UAB „Telekonta“. Atsakovė specialiai riboja konkurenciją suteikdama galimybę pateikti pasiūlymą vieninteliam tiekėjui.

3Ieškovė ir atsakovė, kurių atstovai neatvyko į teismo posėdį, pateikė teismui bendrą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriame nurodė, kad prašo patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą Nr. 2-2560-260/2014 nutraukti, panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, grąžinti ieškovei dalį žyminio mokesčio. Prašyme šalys taip pat nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5p., 294 str. 2 d. bei CK 6.983 str., 6.985 str. ir 6.986 str.).

4Teismas tvirtina tarp ieškovės ATEA, UAB ir atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2014 12 08 sudarytą taikos sutartį, nes tokią teisę šalims suteikia įstatymas, t.y CPK 42 str.

5Patvirtinus taikos sutartį, byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

6Ieškovė ATEA, UAB paduodama ieškinį sumokėjo 750 Lt žyminio mokesčio. Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str.).

7Šalims taikos sutartimi išsprendus kilusį ginčą, patvirtinant taikos sutartį ir nutraukiant bylą, naikintinos ieškovės prašymu Kauno apygardos teismo 2014 09 26 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – Jonavos rajono savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 154430) procedūrų sustabdymas (CPK 149 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsniu, 149 straipsniu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

9patvirtinti tarp ieškovės ATEA, UAB ir atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2014 12 08 sudarytą tokio turinio taikos sutartį:

„TAIKOS SUTARTIS

2014 m. gruodžio 8 d.

Vilnius

13UAB „ATEA“ (toliau – „Ieškovas“), juridinio asmens kodas 122588443, adresas Laisvės J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo A. M., ir

14Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau - „Atsakovas“), juridinio asmens kodas 188769070, adresas Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, atstovaujama direktoriaus J. K. S.,

15Kartu toliau tekste vadinami „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad :

  1. Ieškovas Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl 2014-08-06 paskelbto atvirto konkurso „Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 154430 (toliau – „Pirkimas“) sąlygų,
  2. Atsakovas sutinka pakeisti Pirkimo sąlygų techninę specifikaciją taip, kad keliami reikalavimai neprieštarautų viešųjų pirkimų principams ir užtikrintų konkurenciją,
  3. Šalys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – „CK“) 6.983 str. 1 d. gali tarpusavio nuolaidomis taikiai išspręsti šį ginčą ir užbaigti visus esamus ar galimus nesutarimus,

16remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – „CPK“) 42 str. 1 d. ir 140 str. 3 d., susitarė Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-2560-260/2014 (toliau – „Civilinė byla“) baigti sudarydami šią taikos sutartį (toliau – „Taikos sutartis“) pagal joje nustatytas sąlygas.

  1. Šalys susitaria, o Atsakovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria teismas patvirtins Taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos pakeisti Pirkimo sąlygų Techninę specifikaciją taip, kaip pateikta šios Taikos sutarties priede Nr. 1.
  2. Šalys susitaria, o Atsakovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nutarties, kuria teismas patvirtins Taikos sutartį ir panaikins 2014-09-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones , įsiteisėjimo dienos pakeisti Pirkimo sąlygų 6.9 p. ir 9.1 punktus pratęsiant pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo terminus ne mažesniam kaip 30 dienų terminui, skaičiuojant nuo minėtos nutarties įsiteisėjimo dienos.
  3. Atsakovas įsipareigoja nedelsiant, bet be vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo nutarties, kuria teismas patvirtins taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos atlyginti Ieškovui bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2 500 Lt (du tūkstančiai penki šimtai litų) atlyginimas už specialisto išvadą. Visos kitos bylinėjimosi išlaidos lieka Šalims ir yra neatlyginamos.
  4. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims priimtina ir pasiekta abipusių nuolaidų būdu, kuria yra išspręstas Šalių ginčas. Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 3 p.).
  5. Šalys pareiškia, kad Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą nutraukti Civilinę bylą.
  6. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos ir galioja iki tinkamo ir visiško Šalių prievolių pagal šią Taikos sutartį įvykdymo.
  7. Ši Taikos sutartys yra sudaryta 3 (trim) vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną Taikos sutarties egzempliorių Šalims ir vienas – Kauno apygardos teismui į Civilinę bylą Nr. 2-2560-260/2014.

17PRIDEDAMA: 1 Pirkimo sąlygų Techninė specifikacija. Ieškovas: UAB „ATEA“ Juridinio asmens kodas 122588443 J.Rutkausko g.6, LT-051321 Vilnius /parašas/ Direktoriaus pavaduotojas A. M. /antspaudas/ Atsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188769070 Žeimių g.13, LT-55158 Jonava /parašas/ Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius J. K. S. /antspaudas/.“

18Bylą nutraukti.

19Grąžinti ieškovei ATEA,UAB (j.a.k. 122588443) dalį – 562,50 (penkis šimtus šešiasdešimt du litus ir 50 centų) iš 750 Lt – žyminio mokesčio, 2014 09 23 sumokėto iš Advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontoros „Reidla Lejins & Norcous” sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. (duomenys neskelbtini).

20Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – Jonavos rajono savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Jonavos miesto teritorijos stebėjimo vaizdo perdavimo, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 154430) procedūrų sustabdymą.

21Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai