Byla 2A-1280-264/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Baubienės, kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant ieškovams B. U., A. U., jų atstovei advokatei Dianai Višinskienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei L. P., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų B. U., A. U. ir V. U. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų B. U., A. U. ir V. U. ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei, tretysis asmuo UAB „Panemunės butų ūkis“, dėl faktinių nuomos santykių pripažinimo, įpareigojimo sudaryti buto-gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, teisės privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis patalpas - butą-gyvenamąją patalpą pripažinimo bei atsakovo Kauno miesto savivaldybės priešieškinį ieškovams B. U., A. U., V. U. dėl iškeldinimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį (2t.b.l.148-152), kuriuo prašė apginti jų pažeistas teises: pripažinti faktinius nuomos santykius, susiklosčiusius dėl gyvenamosios patalpos, pažymėtos indeksu lAIm, 18,48 kv. m ploto su bendro naudojimo patalpa - 2,72 kv. m, ( - ), tarp ieškovų B. U. A. U., ir V. U. ir Kauno miesto savivaldybės; pripažinti B. U., A. U. ir V. U., gyvenamosios patalpos, pažymėtos indeksu lAIm, 18,48 kv. m ploto su bendro naudojimo patalpa - 2,72 kv. m, ( - ) nuomininkais; įpareigoti Kauno miesto savivaldybę sudaryti su B. U., kaip pagrindiniu nuomininku, buto-gyvenamosios patalpos, pažymėtos indeksu lAIm, 18,48 kv. m ploto, su bendro naudojimo patalpa - 2,72 kv. m, ( - ), nuomos sutartį; pripažinti B. U., teisę privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis patalpas - butą-gyvenamąją patalpą, pažymėtą indeksu lAIm, 18,48 kv. m ploto, su bendro naudojimo patalpa- 2,72 kv. m, ( - ), pagal LR butų privatizavimo įstatymą ir panaikinti buto/patalpos (su dalimi bendro naudojimo patalpos) unikalus Nr. ( - ), ( - ), 2002-10-09 teisinę registraciją atsakovo vardu ir įregistruoti kaip buto( - ) ( - ), patalpą (kambarį). Ieškinyje nurodyta, kad nuo 1977 m. ieškovas B. U. ir jo šeimos nariai A. U. ir V. U., gyvena nuomojamame bute, ( - ), moka būsto mokesčius, laikosi visų nuomininko įsipareigojimų numatytų gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos sutarties 2 punkte. 1991-02-11 Kauno miesto savivaldybė ieškovui suteikė teisę papildomai naudotis ir gretimu butu - patalpa, ( - ), buto plotas 18,48 kv.m., už kurią ieškovo šeima moka buto mokesčius. Butai, esantys ( - ) ir ( - ), faktiškai yra vienas butas: turi vieną įėjimą, bendro naudojimosi patalpas. Buto vientisumą įrodo ir VĮ „Registrų centras“ išrašas-buto planas, 2008-07-08 apžiūros aktas Nr. 5-471, kuriame nurodyta, kad patalpa 1a yra bute Nr. 1. Nuomos sutartis dėl 1a buto nebuvo sudaryta su atsakovu, tačiau atsakovas ieškovui leido naudotis šiomis patalpomis, jas tvarkyti. Atsakovas sutvarkant butus neprisidėjo nei lėšomis, nei darbo jėga. Namas buvo įtrauktas į grąžintinų namų sąrašą, šiuo metu leista butus privatizuoti, tačiau privatizavimo klausimas vilkinamas. Kadangi butas Nr. 1a yra buto Nr. 1 dalis, todėl jis negali būti išnuomotas kitiems asmenims, juolab, kad ieškovai teisėtai juo naudojasi bei jį prižiūri. Ieškovas atitinka visus gyvenamosios patalpos nuomininko kriterijus, todėl jo nuomone, tarp Kauno miesto savivaldybės ir ieškovo susiklostė teisiniai nuomos santykiai. Nors ieškovas nuo 1991 metų nuomoja gyvenamąją patalpą, ( - ), tačiau atsakovas atsisako įforminti raštu šios patalpos nuomos sutartį. 2010-03-16 raštu Nr. 53-5-847 atsakovas patvirtino, kad negali sudaryti ginčo buto nuomos sutarties, kadangi šis butas buvo suteiktas kaip pagalbinės patalpos. 2002-10-09 atlikus šios patalpos teisinę registraciją ir įregistravus patalpą kaip atskirą turtinį vienetą bei suteikus jam unikalų numerį, ieškovams nebuvo pranešta apie patalpų statuso pasikeitimą, nepasiūlyta sudaryti nuomos sutartį, nors ieškovė A. U. yra įtraukta į eilę socialiniam būstui gauti. Kadangi ginčo patalpos buvo ir yra neatsiejama buto, ( - ), dalis, 2002-10-09 Nekilnojamojo turto registre įregistruota teisinė registracija atsakovo vardu, ieškovų nuomone, turėtų būti panaikinta ir ginčo patalpos turėtų būti įregistruotos kaip buto ( - ), patalpa (kambarys).

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybė pateikė priešieškinį (2t.b.l. 3-5), kuriuo prašė iškeldinti B. U., A. U. ir V. U. iš buto, esančio ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais nesuteikiant kito gyvenamojo ploto. Atsakovas nurodė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei, jis susideda iš 1 kambario, 18,48 kv.m. bendrojo ploto. Kauno miesto valdybos Patalpų suteikimo sektorius 1991-02-11 ieškovą informavo, kad jam leidžiama naudotis gretimu butu avariniame name ( - ), kaip pagalbine patalpa. Gyvenamasis namas ( - ), buvo įtrauktas į grąžintinų namų sąrašą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007-05-24 įsakymu Nr. A-1735 neatkūrė L. S. (įpėdiniui) nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą ( - ). Butai, esantys ( - ) ir ( - ) Nekilnojamojo turto registre įregistruoti Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, kaip atskiri turtiniai vienetai, kurie turi atskirus unikalius numerius. 2007-06-15 ieškovas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę prašydamas pakeisti nuomos sutartį papildomai išnuomojant ginčo butą. Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Gyvenamojo fondo administravimo skyrius ieškovą informavo, kad papildomai išnuomoti butą ( - ), negali, nes 2006-11-09 Savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-437 panaikino Avarinių ir kitų pastatų (jų dalų) ar atskirą patalpų pripažinimo tinkamomis ar netinkamomis gyventi bei jų naudojimo tvarką, todėl nėra teisinio pagrindo vienai šeimai nuomoti du butus. LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, kuris reglamentuoja socialinio būsto nuomos sąlygas ir tvarką, nėra numatyta, kad savivaldybė turėtų teisę suteikti du būstus. Faktiniai nuomos santykiai tarp ieškovo ir Kauno miesto savivaldybės dėl ginčo buto nesusiklostė, kadangi ginčo patalpomis ieškovui buvo leista naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, neskaičiuojant už jas nuomos mokesčio.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu patikslintą ieškinį atmetė, priešieškinį patenkino; nurodė iškeldinti B. U., A. U. ir V. U. iš buto, esančio ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais nesuteikiant kito gyvenamojo ploto; priteisė iš B. U., A. U. ir V. U. valstybės naudai po 42,60 Lt žyminio mokesčio, po 64,12 Lt pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad NTR CDB išrašai patvirtina, jog tiek 2 – jų kambarių butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), tiek ir 1-no kambario butas/patalpa - butas esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklauso atsakovui nuosavybės teise, įrašai galioja nuo 2002-10-09. Gyvenamasis namas ( - ), Kauno m. Panemunės rajono VK 1988-09-14 sprendimu Nr. 321 pripažintas avariniu, o 2006-11-09 Kauno m. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-437 panaikinta Avarinių ir kitų pastatų (jų dalių) ar atskirų patalpų pripažinimo tinkamomis ar netinkamomis gyventi bei jų naudojimo tvarka. 1989-10-10 Kauno m. Panemunės rajono Liaudies deputatų vykdomojo komiteto sprendimu Nr.191 pakeista gyvenamosios patalpos nuomos sutartis B. U., vardu 30,66 m2 gyvenamojo ploto ir virtuvės butui ( - ). 1999-01-29 SĮ „Panemunės butų ūkis“ su B. U. pasirašė nuomos sutartį dėl 48,93 kv.m. gyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Bute B. U. gyvena nuo 1984-04-26, A. U. – nuo 1977-08-29, o jų sūnus V. U. – nuo 1993-04-06. 1991-02-11 Kauno m. valdybos Patalpų suteikimo sektoriaus raštas patvirtina tai, kad B. U. buvo leista naudotis avariniame name gretimu butu ( - ), kaip pagalbine patalpa. Ieškovų B. U. ir A. U. santuoka nutraukta 2002-12-04. Teismas nurodė, kad ieškovams ginčo patalpos buvo suteiktos kaip pagalbinės avariniame name. Byloje nėra įrodymų, kad naudojimasis pagalbinė patalpa būtų įformintas sutartimi arba už naudojimąsi patalpa ieškovams būtų nustatytas mokestis. Todėl sprendė, kad ginčo patalpomis ieškovai naudojosi teisėtai ir neatlygintinai, tokiu būdu tarp šalių susiklostė ginčo patalpų panaudos santykiai. Nors ieškovai įrodinėjo, kad mokesčių už komunalines paslaugas sąskaitose buvo nurodytas bendras dviejų butų plotas, tačiau teismo nuomone, to nepakanka padaryti išvadą, kad ieškovai faktiškai mokėjo atsakovui nuomos mokesčius už pagalbines patalpas. Ieškovai mokėjo už komunalinius mokesčius pagal faktiškai naudojamas paslaugas (elektra) ir pastato administravimo paslaugas pagal kiekį naudojamo šiame name ploto, bet ne nuomos mokestį už ginčo patalpas. Administravimo paslaugas teikiančios įmonės nustatyti mokesčiai namo gyventojams negali būti laikomi faktinių nuomos santykių atsiradimo pagrindu, nes komunalines paslaugas teikiančios organizacijos neturi teisės valdyti ir disponuoti gyvenamuoju fondu – tai savivaldybės teisė. Ieškovams neįrodžius, kad už ginčo patalpą buvo mokami nuomos mokesčiai, teismas atmetė ieškinio reikalavimą dėl faktinių nuomos santykių pripažinimo, kaip neįrodytą ir teisiškai nepagrįstą, taip pat atmetė išvestinius reikalavimus pripažinti ieškovus ginčo patalpų nuomininkais ir įpareigoti atsakovą sudaryti su vienu iš ieškovų nuomos sutartį. Teismas sprendė, kad kadangi ieškovai LR Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu nebuvo ginčo buto nuomininkais, nei vienas iš jų nebuvo tinkamas pirkimo-pardavimo subjektas, todėl pripažinti jiems teisę privatizuoti ginčo patalpas nėra pagrindo. Teismas atmetė kaip teisiškai nepagrįstą ieškovų reikalavimą panaikinti ginčo patalpų - buto/patalpos (su dalimi bendro naudojimo patalpos) unikalus Nr. ( - ) ( - ), teisinę registraciją atsakovo vardu ir įregistruoti kaip buto( - ) ( - ), patalpą (kambarį), kadangi ieškovai neginčijo šios teisinės registracijos įregistravimo pagrindo – 1995-03-16 priėmimo-perdavimo akto bei nenurodė jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, kad šių dviejų butų, kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų, įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra neteisėtas. Konstatavus, kad tarp šalių susiklostė panaudos teisiniai santykiai, teismas sprendė, kad CK 6.612 str. negali būti pagrindu iškeldinti ieškovus iš ginčo patalpų, kadangi nėra pagrindo teigti, kad ieškovai ginčo patalpoje apsigyveno be teisinio pagrindo. Ieškovai ginčo patalpoje apsigyveno teisėtai, 1991-02-11 Kauno m. valdybos Patalpų suteikimo sektoriaus rašto pagrindu, kuriame nėra nurodytas naudojimosi patalpomis terminas, o atsakovui, kaip šių patalpų savininkui 2007-08-09 raštu paprašius ieškovų atlaisvinti patalpas iki 2007-09-01, laikytina, kad tuo metu panaudos sutartis buvo nutraukta. Ieškovams neišsikėlus gera valia, ir neesant pagrindo sudaryti nuomos sutartį dėl ginčo patalpų, laikytina, kad atsakovas įgijo teisę keldinti ieškovus priverstine tvarka.

6Ieškovai B. U., A. U., V. U. apeliaciniu skundu (3t.b.l. 59-64) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovų B. U., A. U. ir V. U. ieškinį tenkinti, atsakovo Kauno miesto savivaldybės priešieškinį atmesti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantai nurodo, kad teismas nagrinėdamas bylą, netinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes bei nesiėmė teisinių priemonių jų tinkamam pagrindimui, turinčių esminės reikšmės tinkamam bylos išsprendimui, kas sąlygojo nevisapusišką su byla susijusių aplinkybių įvertinimą, kas leidžia spręsti, jog teismo sprendimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl naikintinas. Apeliantai su teismo sprendimu nesutinka dėl sekančių motyvų:

71. Neteisėtas bei nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovai neįrodė, kad už ginčo patalpą buvo mokami nuomos mokesčiai, o priešingai, esantys byloje rašytiniai įrodymai neva patvirtina tai, kad ieškovai šiomis patalpomis naudojosi nemokamai, nors jokių rašytinių įrodymų, jog ieškovai ginčo patalpomis naudojasi neatlygintinai nebuvo pateikta. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, t.y. trečiojo asmens SĮ „Panemunės butų ūkis“ ieškovams pateiktos sąskaitos apmokėjimui, kuriose nurodytas nuomojamų patalpų plotas - 67,41 kv. m., neginčytinai patvirtina, kad jose buvo nurodomas bendras patalpų plotas ir su patalpomis, kas reiškia, jog ieškovas pripažino tarp ieškovų ir atsakovo susiklosčiusius teisinius nuomos santykius ir eilę metų dėl to neprieštaravo. Teismas padarė nepagrįstas išvadas, nes sistemiškai nevertino labai svarbių faktinių duomenų, pagrindžiančių ieškovų reikalavimus, išskirtinai remdamasis tik atsakovo bei trečiojo asmens pateiktais duomenimis bei duotais parodymais, kurie iš tarp šalių susiklosčiusios įvykių sekos vertintini kritiškai.

82. Nors su ieškovais rašytinė nuomos sutartis ir nebuvo sudaryta, ginčo patalpos pakankamai ilgą laiką ieškovų laikytas savo namais, juose realiai gyvenant, jokios kitos gyvenamosios paskirties patalpos nuosavybės teise ieškovai neturi, jį prižiūri, išlaiko bei moka mokesčius, todėl ieškovų iškeldinimas iš ginčo patalpų, nesuteikiant jiems kitos tinkamos gyventi patalpos, kartu būtų pažeistas ir teisėtų lūkesčių principas, kuriuo yra grindžiami civiliniai teisiniai santykiai, kas iš esmės pažeistų ieškovų interesus, todėl būtent ieškovų interesai tokioje situacijoje ir nusveria teisėtus valstybės interesus, o iškeldinimas nėra būtinas demokratinės visuomenės interesams, nėra proporcingas siekiamam teisėtam tikslui.

93. Teismas neteisėtai ir nepagristai atmetė ieškovų reikalavimą pripažinti ieškovui B. U. teisę privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis ginčo patalpas, nurodant, kad LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. numatyta teismo teisė sprendimu pripažinti teisę privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal LR Butų privatizavimo įstatymą, tačiau nurodyta teisės norma neleidžia pradėti butų privatizavimo procedūros. Byloje esantis atsakovo 2008-02-20 raštas patvirtina, kad ieškovė A. U. buvo informuota apie tai, kad gyvenamasis namas, ( - ), bus grąžintinas, tačiau 2007-05-24 Kauno m. savivaldybės administratoriaus priimtu įsakymu Nr. A-1735 nusprendus neatkurti nuosavybės teisių į minėtą namą, nuomininkams suteikta galimybė juos privatizuoti, tačiau šiuo atveju kilus ginčui dėl patalpų, tokia galimybe dėl ne nuo jų priklausančių aplinkybių, ieškovai negali pasinaudoti, nes atsakovas nepripažįsta, kad tarp šalių susiklostė ne panaudos, o nuomos santykiai.

104. Nepagrįstas sprendime nurodytas argumentas, jog ieškovų reikalavimas - panaikinti ginčo patalpų - buto/patalpos (su dalimi bendro naudojimo patalpos), unikalus Nr. ( - ), ( - ), teisinę registraciją atsakovo vardu ir įregistruoti kaip buto, ( - ), ( - ), patalpą (kambarį) atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas, kadangi ieškovai neginčijo šios teisinės registracijos įregistravimo pagrindo - 1995-03-16 priėmimo-perdavimo akto bei nenurodė jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, kad šių dviejų butų, kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų, įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra neteisėtas. Byloje esantys rašytiniai įrodymai bei duoti liudytojų parodymai patvirtina, jog butai, esantys ( - ) ir i ( - ), faktiškai yra vienas butas, tai yra turi vieną įėjimą, bendro naudojimosi patalpas, todėl jų įregistravimas kaip dviejų atskirų objektų yra dirbtinas, todėl neteisėtas.

11Tretysis asmuo UAB „Panemunės butų ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (3t.b.l. 78-79) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Tretysis asmuo nesutinka su atsakovų apeliaciniu skundu ir nurodo, kad nepagrįstas skundo argumentas, jog ginčo patalpos adresu ( - ) buvo ir yra neatsiejama buto, ( - ), kadangi 1991 m. vasario 11 d. LR Kauno m. valdybos patalpų suteikimo sektorius leido B. U. naudotis butu, esančiu ( - ), būtent tik kaip pagalbine patalpa. Kad butai esantys ( - ) ir ( - ), nėra funkciškai to paties vieno buto dalys patvirtina ir bylos nagrinėjimo metu apklaustų liudytojų L. D. ir A. D., ieškovų kaimynų, patvirtinimas, kad į patalpas 1a galima patekti ir iš lauko pusės. Civilinėje byloje nėra įrodymų, kad apeliantai būtų mokėję nuomos mokestį už butą, adresu ( - ). Ieškovams neįrodžius, kad už ginčo patalpą buvo mokami nuomos mokesčiai ir priešingai - esant byloje rašytiniams įrodymams, kad ieškovai šiomis patalpomis naudojosi nemokamai, ieškinio reikalavimas dėl faktinių nuomos santykių pripažinimo atmestinas, kaip neįrodytas ir teisiškai nepagrįstas. Ieškovai naudojo tiek buto, tiek pagalbines patalpas, jiems buvo skaičiuojamas mokestis už suteiktas komunalines ir turto administravimo bei techninės priežiūros paslaugas, bet ne nuomos mokestis. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas iškeldinti ieškovus iš buto, esančio ( - ), su visais jiems priklausančiais daiktais nesuteikiant kito gyvenamojo ploto yra teisėtas, priimtas objektyviai ir visapusiškai įvertinus reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai aiškinant ir taikant materialines bei procesines teisės normas, turinčias esminės reikšmės bylai ir buvo priimtas teisėtas teismo sprendimas.

12Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (3t.b.l. 81-86) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-22 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, tinkamai nustatė faktines aplinkybes bei priėmė pagrįstą sprendimą. Už ginčo patalpas nuomos mokestis nėra ir nebuvo skaičiuojamas. Ieškovai neįrodė, kad už ginčo patalpą mokami nuomos mokesčiai, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovai šiomis patalpomis naudojasi nemokamai. Faktiniai nuomos santykiai tarp ieškovų ir Kauno miesto savivaldybės dėl ginčo buto nesusiklostė, kadangi ginčo patalpomis buvo leista naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, neskaičiuojant už jas nuomos mokesčio. Teisės aktai nenumato galimybės asmenims nuomoti daugiau kaip vieną socialinį būstą, o kadangi ginčo patalpos yra atskira gyvenamoji patalpa, jas išnuomojus ieškovams, ieškovai taptų dviejų socialinių būstų nuomininkais. Apeliantai skunde nenurodo jokių teisės normų, kuriomis vadovaujantis butas, esantis ( - ) turėtų būti įregistruotas, kaip buto ( - ) patalpa (kambarys). Tai, kad butai ( - ) ir ( - ) yra atskiri butai, o ne vientisas butas patvirtina ir įrodo Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomenino butų fondo namuose 1999-01-29 nuomos tipinė sutartis, iš kurios matyti, kad ieškovui B. U. išnuomotas butas ( - ). Kauno miesto valdybos Patalpų suteikimo sektoriaus 1991-02-11 raštas Nr U-133, kuriame nurodoma, kad ieškovui B. U. leidžiama naudotis gretimu butu avariniame name ( - ), kaip pagalbine patalpa, patvirtina aplinkybę, kad ginčo butas yra atskira gyvenamoji patalpa. Ieškovai neginčijo butų įregistravimo pagrindo 1995-03-16 priėmimo perdavimo akto bei nenurodė jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kurių pagrindu teismas galėjo daryti išvadą, kad šių dviejų butų, kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų, įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra neteisėtas. Ieškovai LR Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu nebuvo buto ( - ), nuomininkais, nei vienas iš jų nebuvo tinkamas pirkimo-pardavimo subjektas, todėl pripažinti jiems teisę privatizuoti ginčo patalpas nėra pagrindo. Ieškovams neišsikėlusi iš buto ( - ), gera valia, ir nesant pagrindo sudaryti nuomos sutartį dėl ginčo patalpų, atsakovas įgijo teisę keldinti ieškovus priverstine tvarka.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

15Apeliacijos dalykas - pirmosios instancijos teismo išvadų dėl faktinių nuomos santykių pripažinimo atsakovams bei teisės privatizuoti patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą įvertinimas.

16Byloje nėra ginčo dėl atsakovų privatizavimo teisės į jų nuomojamą butą - ( - ), tačiau apeliantai nesutinka, jog nėra nuomininkais ir neturi teisės privatizuoti gretimo buto - ( - ), kurį faktiškai nuomoja atsakovo Kauno miesto savivaldybės leidimu, moka nuomos mokestį.

171991 m. gegužės 21 d. priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo įtvirtinta Lietuvos gyventojų teisė įsigyti privačion nuosavybėn jų nuomojamus valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamuosius namus, butus daugiabučiuose namuose ir bendrabučiuose. Šiame įstatyme ir jį detalizuojančiuose teisės aktuose buvo nustatyta gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pirkimo–pardavimo) sąlygos ir tvarka. Butų privatizavimo įstatymas galiojo iki 1998 m. liepos 1 d., išskyrus nuomininkams, gyvenantiems įstatymo 2 straipsnio 3, 4, 5 dalyse išvardytose gyvenamosiose patalpose (Seimo 1997 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. VIII-206). Butų privatizavimo įstatymo (1996 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. I-1465 redakcija (Žin., 1996, Nr. 68-1643) 1 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta valstybinio ir visuomeninio butų fondo pirkimo–pardavimo tvarka nuomininkams, iki 1992 m. gruodžio 1 d. pareiškusiems norą įsigyti nuosavybėn gyvenamąsias patalpas. Tai reiškia, kad vėliau pareiškę norą įsigyti būstą asmenys negalėjo pasinaudoti lengvatine privatizavimo tvarka ir neįgijo tokios specialiuoju įstatymu nustatytos teisės. Taip pat su Butų privatizavimo įstatymo galiojimo pasibaigimu baigėsi ir bet kokia galimybė teismine tvarka ginti iki tol nepradėtą įgyvendinti šiame įstatyme nustatytą teisę lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti butą. Sprendžiant, ar atsakovai turėjo teisę privatizuoti ginčo butą pagal Butų privatizavimo įstatymą, nustatytinos visos šiame įstatyme nustatytos privatizavimo sąlygos, o būtent: a) atsakovai yra subjektai, kuriems įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnis); b) ginčo butas yra gyvenamoji patalpa, galinti būti privatizavimo objektas (Butų privatizavimo įstatymo 2 ir 3 straipsniai); c) atsakovai, kaip subjektai, kuriems įstatymas suteikė teisę privatizuoti butą, šia teise pasinaudojo, atlikdami veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti, ir tarp ieškovo ( jo teisių pirmtakų) bei atsakovų, kai buto privatizavimo (pirkimo–pardavimo) subjektų, susiklostė santykiai dėl ginčo buto privatizavimo (Butų privatizavimo įstatymo 1, 5, 10, 11 ir kiti straipsniai).

18Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovai nebuvo buto, esančio ( - ), nuomininkais, todėl negali būti subjektais privatizavimo įstatymo prasme.

19Apeliantai (ieškovai) skunde nurodo, kad mokėjimo už komunalines paslaugas kvitai, patvirtina faktinių nuomos santykių buvimą, nuomos mokesčio mokėjimą už ginčo butą Nr.8-1A. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

20Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovams ginčo patalpos buvo suteiktos kaip pagalbinės avariniame name, ši aplinkybė patvirtinta rašytiniu įrodymu - Kauno miesto valdybos Patalpų suteikimo sektoriaus 1991-02-11 raštu (1 t.b.l.22), kuri nepaneigta jokiais kitais rašytiniais įrodymais. Iš bylos aplinkybių matyti, kad namas tuo metu buvo pripažintas avariniu (šis statusas panaikintas tik 2006-11-09 Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-437) bei grąžintinas buvusiam savininkui (jo įpėdiniui), kuriam tik 2007-05-24 įsakymu Nr. A-1735 nuspręsta neatkurti nuosavybės teisių į gyvenamąjį namą ( - ). Ieškovams ginčo butu Nr.8-1A 1991 metais buvo leista naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis, jos ieškovams nebuvo suteiktos laikantis jų suteikimo metu galiojusio 1964 m. Civilinio kodekso 319 straipsniu nustatytos tvarkos - nebuvo išduotas Kauno m. DŽDT VK orderis (tokį įrodymą ieškovai galėjo pateikti nepriklausomai nuo atsakovo valios), su ginčo buto buvimo vietos namų valdyba nesudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis arba už naudojimąsi patalpa ieškovams būtų nustatytas mokestis. Įstatymų leidėjas nedraudžia gyvenamųjų patalpų panaudos, tačiau tiek ginčo buto suteikimo metu galioję 1964 m. CK 318, 366 straipsniai, tiek buto nuompinigių mokėjimo pareigą įtvirtinęs Butų kodekso 58 straipsnis, 1964 m. CK 319, 326, 366 straipsnių 1994-05-17 įstatymo nr. I-459 redakcija, 2000 m. CK 6.477 straipsnis ( bendroji nuomos samprata), 6.576 straipsnis ( gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata), 6.629 straipsnis ( panaudos sutarties samprata) esminiu skirtumu tarp nuomos ir panaudos apibrėžia tai, kad nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti daiktą ( gyvenamąją patalpą) nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti už užmokestį, o panaudos sutartimi daiktu ( gyvenamąja patalpa) perduodama laikinai naudotis neatlygintinai.

21Apeliacinio skundo argumentai, jog trečiojo asmens SĮ „Panemunės butų ūkis“ ieškovams pateiktose sąskaitose apmokėjimui nurodytas nuomojamų patalpų plotas - 67,41 kv. m., nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, nes rašytiniai įrodymai: mokėjimo kvitai dėl komunalinių mokesčių už butą ( - ) mokėjimo 2002-2008 m. laikotarpiu, apyvartos žiniaraščiai, buto kortelė (1 t. b. l. 11-17, 100-101, 112-113, 115, 2 t. b.l. 27-28, 45, 100), patvirtina, kad mokesčiai buvo mokėti tik už butą Nr. 8-1, o ne už ginčo buto Nr. 8-1A nuomą, todėl teisinių nuomos santykių nesukūrė. Tai, kad sąskaitose buvo nurodytas didesnis buto Nr.8 – 1 plotas negu faktinis galėjo turėti įtakos tik mokesčio dydžio apskaičiavimui ir nepatvirtina aplinkybės dėl nuomos mokesčio mokėjimo už ginčo butą Nr. 8-1A. Todėl nesant įrodymų pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovų reikalavimus dėl faktinių nuomos santykių pripažinimo ir kitus išvestinius reikalavimus atmetė (CPK 178 str.).

221999-01-29 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinės sutartis, pažymėjimų ( 1 t.b.l. 10, 75-77), nekilnojamojo turto registro išrašo (1 t.b.l. 18) ieškovai yra 2 kambarių 48, 93 kv. m. buto su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomininkai (1 t. b l. 18). Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenys patvirtina, kad 1 kambario ( 18, 48 kv. m.) butas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) ( 1 t. b. l. 19) yra registruotas kaip atskiras turtinis vienetas. Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 str. nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai, jeigu jie suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Pagal CK 4. 37 str., 4. 40 str. 1 d. nuostatas tik daikto savininkas sprendžia ir teikia prašymus nekilnojamojo turto registro įstaigai registruoti daiktą kaip atskirą turtinį vienetą, todėl apeliantų argumentais dėl reikalavimo naikinti ginčo buto registro duomenis nėra teisinio pagrindo.

23Apeliantų argumentai, kad jie neturi jokios kitos gyvenamosios patalpos nuosavybės teise nepagrįsti, nes byloje nėra ginčo dėl jų teisės lengvatine tvarka privatizuoti butą Nr. 8-1. Apeliantų nurodyta aplinkybė, kad jie eilę metų prižiūri, išlaiko butą Nr. 8-1A nėra teisiškai reikšminga, nes ginčo patalpos ieškovų šeimai buvo skirtos naudotis neatlygintinai kaip pagalbinės, todėl remiantis CK 6.636 str. nuostatomis, jomis privalėjo rūpintis, o bet kokie jų pagerinimai be savininko sutikimo atlikti pačių rizika.

24Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovų ieškinį kaip neįrodytą, pagrįstai tenkino atsakovo priešieškinį dėl ieškovų iškeldinimo iš ginčo buto CK 6. 612 str. pagrindu.

25Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

26Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., CPK 329 str. 1 d. 1 p.). Apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai pateikė teismui patikslintą ieškinį (2t.b.l.148-152), kuriuo... 4. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė pateikė priešieškinį (2t.b.l. 3-5),... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu patikslintą... 6. Ieškovai B. U., A. U., V. U. apeliaciniu skundu (3t.b.l. 59-64) prašo... 7. 1. Neteisėtas bei nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovai neįrodė, kad... 8. 2. Nors su ieškovais rašytinė nuomos sutartis ir nebuvo sudaryta, ginčo... 9. 3. Teismas neteisėtai ir nepagristai atmetė ieškovų reikalavimą... 10. 4. Nepagrįstas sprendime nurodytas argumentas, jog ieškovų reikalavimas -... 11. Tretysis asmuo UAB „Panemunės butų ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį... 12. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (3t.b.l.... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacijos dalykas - pirmosios instancijos teismo išvadų dėl faktinių... 16. Byloje nėra ginčo dėl atsakovų privatizavimo teisės į jų nuomojamą... 17. 1991 m. gegužės 21 d. priimtame Butų privatizavimo įstatyme buvo... 18. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 19. Apeliantai (ieškovai) skunde nurodo, kad mokėjimo už komunalines paslaugas... 20. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovams ginčo... 21. Apeliacinio skundo argumentai, jog trečiojo asmens SĮ „Panemunės butų... 22. 1999-01-29 gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo... 23. Apeliantų argumentai, kad jie neturi jokios kitos gyvenamosios patalpos... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atmetęs ieškovų... 25. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes neturi įtakos... 26. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti...