Byla 2FB-2597-155/2017
Dėl plano projekto

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo klausimą K. P. ir L. R.-P. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys AB ( - ) bankas, AB ( - ),

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-12-22 nutartimi fiziniams asmenims K. P. ir L. R.-P. iškėlė fizinio asmens bankroto bylą ir nustatė keturių mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo plano projekto pateikimui tvirtinti. Šis terminas teisėjos rezoliucija 2017-04-12 buvo pratęstas 1 mėnesio terminui. 2017-05-12 teismui pateiktas mokumo atkūrimo planas, kuriam 2017-05-10 susirinkime dalyvavę kreditoriai pritarė.

5Pateiktame mokumo atkūrimo plane numatyta: bendra įsiskolinimo suma – 798064,55 EUR; K. P. šiuo metu gaunamos pajamos sudaro darbo užmokestis apie 380 EUR po visų mokesčių; L. R.-P. šiuo metu gaunamos pajamos sudaro darbo užmokestis apie 350 EUR po visų mokesčių, nekilnojamojo ar kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, skolininkai neturi, nurodyta suma, skirti tenkinti būtiniausius poreikius 4 asmenų šeimai (skolininkui vaikai – G. P., gim. 2004-03-10, ir R. P., gim. 2009-08-15), yra 610 EUR; administratoriaus atlyginimui skirti po 40 EUR per mėnesį už kiekvieną bankrutuojantį asmenį, plius mokėtini administratoriaus mokesčiai, administravimo veiklos išlaidoms – ne daugiau kaip 15 EUR per mėnesį už abu fizinius asmenis. Mokumo atkūrimo planas buvo sudarytas trijų metų laikotarpiui nustatant mokėjimus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 6 d., plano tvirtinimo klausimas sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, esant 2017-05-10 kreditorių susirinkimo pritarimui dėl plano projekto.

7Mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

8Fizinių asmenų bankroto įstatymas (toliau – Įstatymas) svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (Įstatymo 7 straipsnio 7, 29 straipsniai).

9Įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Bankroto administratorius parengė skolininko kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą ir pateikė kreditorių susirinkimui apsvarstyti. Kreditorių susirinkimas 2017-05-10 pateiktam mokumo atkūrimo planui pritarė ir nutarė patvirtinti K. P. ir L. R.-P. parengtą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planą.

11Teismas įvertinęs mokumo atkūrimo plane numatytas priemones, į skolininkų gaunamas pajamas ir numatomų išskaitų santykį, reikalingų išlaidų duomenis, įsiskolinimo susidarymo aplinkybes, skolininkų elgesį, kreditorių susirinkimo pritarimą, sprendžia, kad pateiktas mokumo atkūrimo planas atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. reikalavimus, yra realus, įgyvendinamas, todėl tvirtintinas.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 10 d. 1 p., teismui patvirtinus planą bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką, išskyrus įstatymo numatytas išimtis. Teismui patvirtinus planą, fizinis asmuo praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad bus nutrauktos fizinių asmenų iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutartys, kurių vykdymas dar nepasibaigė ir kurias nutraukti numatyta plane. Dėl šios priežasties atsiradę kreditorių reikalavimai yra tenkinami Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 str. nustatyta tvarka.

13Teismas pažymi, kad už teismo patvirtinto plano įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius pagal savo kompetenciją (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 11 d.).

14Pagal FABĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostatas teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str., Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str.,

Nutarė

16patvirtinti K. P. ir L. R.-P. mokumo atkūrimo planą, kuriam 2017 m. gegužės 10 d. pritarė kreditorių susirinkimas.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai