Byla e2FB-6587-904/2019

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2sekretoriaujant Neringai Dužinienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ prašymą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų I. B. ir M. B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniams asmenims, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė Luminor Bank, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, uždaroji akcinė bendrovė „General financing“, Bigbank AS filialas, Ž. K., uždaroji akcinė bendrovė „Sergel“, uždaroji akcinė bendrovė „Intrum Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „HST komunikacijos“, uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Moment Credit“, uždaroji akcinė bendrovė „Specialus autotransportas“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

4Teismas

Nustatė

5pareiškėjai pareiškė reikalavimą iškelti jiems bankroto bylą.

6Klaipėdos rajono apylinkės teismo (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų) 2015 m. lapkričio 10 d. nutartimi pareiškėjams I. B. ir M. B. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Eurobankrotas“, kreditoriams nustatytas 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinių asmenų bankroto bylos iškėlimo dienos. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 18 d.

72016 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtintas I. B. ir M. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

82016 m. balandžio 22 d. teismas nutartimi patvirtino kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ finansinį reikalavimą papildomai 3486,53 Eur sumai ir patikslino I. B. ir M. B. kreditorius ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

9Teismas 2016 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtino pareiškėjų I. B. ir M. B. patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

102017 m. sausio 11 d. teismas nutartimi patvirtino 2016 m. lapkričio 14 d. I. B. ir M. B. kreditorių susirinkimo metu pateiktą ir svarstytą I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo plano projektą Nr. 10/29.

112017 m. spalio 31 d. nutartimi teismas patikslino bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

122017 m. gruodžio 12 d. nutartimi teismas patikslino bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

132018 m. vasario 28 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. B. ir M. B. 2017 m. gruodžio 27 d. vykusiame kreditorių susirinkime svarstytas mokumo atkūrimo planas Nr. 12/12.

142018 m. kovo 22 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas.

152018 m. gegužės 29 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. B. ir M. B. 2018 m. balandžio 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime svarstytas mokumo atkūrimo plano Nr. 03.27, projektas.

162018 m. liepos 17 d. nutartimi buvo atsisakyti tvirtinti patikslintus kreditorių ir jų finansinius reikalavimus.

172018 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas.

182019 m. balandžio 1 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas.

192019 m. gegužės 16 d. teisme gautas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ įgalioto asmens Lino Stuogio prašymas, kuriuo prašo patvirtinti I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18, projektą. Prašyme nurodė, kad 2019 m. gegužės 13 d. vyko bankrutuojančių fizinių asmenų kreditorių susirinkimas, kuriame priimtas nutarimas tvirtinti fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18, projektą ir įpareigoti bankroto administratorę mokumo atkūrimo planą pateikti teismui tvirtinti.

202019 m. gegužės 17 d. priimtas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ pareiškimas, kuriuo prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

212019 m. gegužės 17 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „HST Komunikacijos“ pareiškimas, kuriuo bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant, sprendimą priimti teismo nuožiūra.

222019 m. gegužės 29 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „General Financing“ pranešimas, kuriuo prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

232019 m. gegužės 31 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Moment Credit“ prašymas, kuriuo prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

242019 m. gegužės 31 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Sergel“ pranešimas, kuriuo prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

25Prašymas tenkintinas.

26Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. FABĮ iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankrutuojantys asmenys turi aštuoniolika kreditorių. 2019 m. balandžio 1 d. teismo nutartimi patvirtinti patikslinti pareiškėjų kreditorių ir jų finansiniai reikalavimai, bendra reikalavimų suma sudaro 154472,51 Eur.

282019 m. gegužės 13 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M. B. kreditorių susirinkimas, dalyvavo kreditoriai turintys 75,68 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, kurie antru darbotvarkės klausimu dėl fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo nutarė patvirtinti I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18 projektą ir įpareigojo bankroto administratorę pateikti jį teismui tvirtinti. Kiti kreditoriai balsavimo biuletenio kreditorių susirinkimui nepateikė.

29FABĮ 8 straipsnio 12 dalyje numatyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.

30FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai taikomi mokumo atkūrimo planui. Susipažinus su pateiktu tvirtinti mokumo atkūrimo planu bei kreditorių susirinkimo protokolu, nenustatyta, kad būtų pažeistos plano pateikimo tvirtinimui procedūros ar kreditoriaus susirinkimo šaukimo procedūros. Nenustatyta, kad pateiktas tvirtinimui planas neatitiktų FABĮ 7 straipsnyje numatytų reikalavimų.

31Bankroto administratorė savo išvadoje dėl I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo plane Nr. 04.18, numatytų priemonių įgyvendinimo konstatavo, kad fizinių asmenų mokumo atkūrimo planas sudaro maksimalias prielaidas rezultatyviam bankroto procesui, kuris užtikrins fizinių asmenų kreditorių interesų apsaugą bei teisingą fizinių asmenų, jų nepilnamečių vaikų ir kreditorių interesų balansą. Nurodė, kad planas atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

32Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės atstovo pateiktas bankrutuojančių I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18, projektas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, pagal FABĮ 8 straipsnio 1–4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratorės išvadą ir įvertinus nemokių fizinių asmenų bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančių I. B. ir M. B. patikslintas mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18, projektas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 185 straipsniai, FABĮ 8 straipsnio 8 dalis).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 12 dalimis, teismas

Nutarė

34patvirtinti bankrutuojančių I. B. ir M. B. 2019 m. gegužės 13 d. vykusiame kreditorių susirinkime svarstytą mokumo atkūrimo plano Nr. 04.18, projektą.

35Patvirtintą mokumo plano Nr. 04.18, projektą laikyti šios nutarties sudėtine dalimi.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. sekretoriaujant Neringai Dužinienei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teismas... 5. pareiškėjai pareiškė reikalavimą iškelti jiems bankroto bylą.... 6. Klaipėdos rajono apylinkės teismo (dabar Klaipėdos apylinkės teismo... 7. 2016 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtintas I. B. ir M. B. kreditorių ir jų... 8. 2016 m. balandžio 22 d. teismas nutartimi patvirtino kreditorės uždarosios... 9. Teismas 2016 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtino pareiškėjų I. B. ir M. B.... 10. 2017 m. sausio 11 d. teismas nutartimi patvirtino 2016 m. lapkričio 14 d. I.... 11. 2017 m. spalio 31 d. nutartimi teismas patikslino bankrutuojančių fizinių... 12. 2017 m. gruodžio 12 d. nutartimi teismas patikslino bankrutuojančių fizinių... 13. 2018 m. vasario 28 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. B. ir M. B.... 14. 2018 m. kovo 22 d. nutartimi patikslintas bankrutuojančių fizinių asmenų I.... 15. 2018 m. gegužės 29 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. B. ir M. B.... 16. 2018 m. liepos 17 d. nutartimi buvo atsisakyti tvirtinti patikslintus... 17. 2018 m. spalio 17 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių... 18. 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi patvirtintas patikslintas bankrutuojančių... 19. 2019 m. gegužės 16 d. teisme gautas bankroto administratorės uždarosios... 20. 2019 m. gegužės 17 d. priimtas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės... 21. 2019 m. gegužės 17 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės... 22. 2019 m. gegužės 29 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės... 23. 2019 m. gegužės 31 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės... 24. 2019 m. gegužės 31 d. teisme gautas suinteresuoto asmens uždarosios akcinės... 25. Prašymas tenkintinas.... 26. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ)... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankrutuojantys... 28. 2019 m. gegužės 13 d. įvyko bankrutuojančių fizinių asmenų I. B. ir M.... 29. FABĮ 8 straipsnio 12 dalyje numatyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir... 30. FABĮ 7 straipsnyje numatyti reikalavimai taikomi mokumo atkūrimo planui.... 31. Bankroto administratorė savo išvadoje dėl I. B. ir M. B. mokumo atkūrimo... 32. Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291... 34. patvirtinti bankrutuojančių I. B. ir M. B. 2019 m. gegužės 13 d. vykusiame... 35. Patvirtintą mokumo plano Nr. 04.18, projektą laikyti šios nutarties... 36. Nutartis neskundžiama....