Byla A-XX-1380-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Stasio Gudyno, Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė” prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė” skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Erama”, uždarajai akcinei bendrovei ,,Amžinoji atmintis”, V. A. ir kt. dėl leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I

5Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno bendruomenė” (toliau – ir pareiškėjas) skundu prašė panaikinti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181, adresu Latvių g. 53, Vilnius; panaikinti projektavimo sąlygų sąvadą, kurio pagrindu buvo rengiamas statybos projektas ir išduotas statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181; panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos protokolinį nutarimą rekomenduoti išduoti statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181. Pareiškėjas nurodė, kad statybos leidimas Nr. GN/996/05-1181 yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB. Sklype Latvių g. 53 trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Erama” (toliau – ir UAB ,,Erama”) buvo leista vykdyti daugiaaukštę statybą vietoje šiuo metu nustatytos mažaaukštės, keisti reljefą, mažinti želdinių plotus, atlikti kitus žalingus aplinkai veiksmus. Statybos leidimas išduotas nesant galiojančio detaliojo plano, pažeidžiant aukštingumą ir užstatymo plotą reglamentuojančius teisės aktus, apie planuojamas statybas neinformavus visuomenės ir pareiškėjo. Žvėryno rajono planas yra moraliai pasenęs, neatitinkantis Vilniaus miesto bendrojo plano, galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos direktyvų.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. sprendimu skundo dalį dėl statybos leidimo Nr. GN/996/05-1181 panaikinimo atmetė. Kitoje dalyje bylą nutraukė.

8III.

9Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir statybos leidimą Nr. GN/996/05-1181, adresu Latvių g. 53, Vilnius, kaip neteisėtus ir nepagrįstus; taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Erama” vykdyti bet kokius veiksmus, susijusius su pastato, pastatyto Latvių g. 53 sklype, pripažinimu tinkamu naudoti - kviesti pripažinimo tinkamu naudoti komisiją ir įregistruoti pripažinimo tinkamu naudoti aktą valstybės įmonėje Registrų centre.

10Pareiškėjas nurodo, kad pripažinimas tinkamu naudoti yra paskutinis etapas pastato įteisinimo procedūroje. Pripažinus pastatą tinkamu naudoti, jis taps namo bendrasavininkų nuosavybe, o neteisėtą statybos leidimą gavusi bendrovė visą atsakomybę perkels sąžiningiems pastato įgijėjams. Priėmus teigiamą pareiškėjui sprendimą šioje byloje, pastatas turės būti nugriautas, todėl būtina užtikrinti, kad UAB „Erama”, kaip statybos leidimą gavęs juridinis asmuo, išliktų šio proceso šalimi.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Prašymas netenkintinas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą, 1 dalyje nustatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės, kurių gali imtis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, įvardintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje. Tai – 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Erama” vykdyti bet kokius veiksmus, susijusius su pastato, pastatyto Latvių g. 53 sklype, pripažinimu tinkamu naudoti - kviesti pripažinimo tinkamu naudoti komisiją ir įregistruoti pripažinimo tinkamu naudoti aktą valstybės įmonėje Registrų centre. Vertinant pareiškėjo prašymą kaip reikalavimą taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte reglamentuotą reikalavimo užtikrinimo priemonę (uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus) pažymėtina, kad minėta įstatymo nuostata numato galimybę uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus tik atsakovui. UAB ,,Erama” nagrinėjamoje administracinėje byloje yra trečiuoju suinteresuotu asmeniu, todėl teismas, vadovaujantis nurodyta Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostata, UAB ,,Erama” tokio draudimo nustatyti negali. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo negali būti tenkintinas.

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 133, 71 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjo visuomeninės organizacijos ,,Žvėryno bendruomenė” prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo nepatenkinti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai