Byla 2-51-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovui A. G., jo atstovui adv. R.Jokubauskui, adv. pad. E.Arlauskytei, atsakovui D. Š., jo atstovui adv. A.Paliukėnui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei V.Vanagui,L.Krezub, trečiųjų asmenų – UAB „Minorantė“ atstovei A.Čekauskienei, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovei A.Bulnis,B.Kuzinevič, vertėjai L.Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovams D. Š., Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims Sodininkų bendrijai „Riešė“, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, UAB „Minorantė“, VĮ „Registrų centras“, Vilniaus r. savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo ribų nustatymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintas ieškinys 2 t., b.l. 30-35), kuriuo prašo 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, priimtą 2008-10-10; 2) nustatyti ieškovui A. G. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), ribas pagal SB „Riešė“ patvirtintą schemą, generalinį SB „Riešė“ planą ir UAB „Minorantė“ parengtą žemės sklypo planą; 3) priteisti iš atsakovo D. Š. visas bylinėjimosi teisme išlaidas. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2000-12-28 buvo patvirtinta ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ) schema, kurią patvirtino SB „Riešė“ pirmininkas R. B. ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja V. G..Schema yra suderinta su Vilniaus rajono savivaldybės architekte N. M.. Atsižvelgiant į minėtą schemą nustatytas ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribas, buvo pastatyta tvora, ribojanti ieškovui ir atsakovui priklausančius žemės sklypus. 2008-12-01 ieškovas gavo atsakovo D. Š. prašymą dėl žemės sklypo ribas žyminčių stulpelių grąžinimo į vietą bei tvoros patraukimo, kuriame atsakovas teigė, neva ieškovas savavališkai pašalino atsakovui D. Š. priklausančio žemės sklypo ribas žyminčius - kuolelius ir pastatė tvorą, pažeisdamas nustatytas žemės sklypų ribas. Kartu su prašymu atsakovas D. Š. pateikė ieškovui 2007-03-20 UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengtą žemės sklypo planą, kuris ieškovo nuomone, visiškai neatitinka ieškovo turimų dokumentų, t.y. SB „Riešės“ patvirtintos žemės sklypo schemos. Paminėjo, kad UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atliko kadastrinius geodezinius matavimus bei žemės sklypo ženklinimą ieškovui nedalyvaujant, kadangi UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ tinkamai nepranešė ieškovui apie planuojamą žemės sklypo matavimą bei ženklinimą - matavimo darbai buvo atlikti 2008-01-25, tačiau ieškovas pranešimą apie planuojamus žemės sklypo matavimo darbus gavo 2008-01-28. Gavęs atsakovo D. Š. prašymą dėl tvoros patraukimo ieškovas kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Minorantė“, kuriai atliekant kadastrinius geodezinius matavimo darbus buvo nustatyta, kad atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastriniai geodeziniai matavimai buvo atlikti neteisingai, nesivadovaujant natūroje susiformavusiomis ribomis, tvora, SB „Riešė“ schema, pateikti derinti ir tvirtinti bei įregistruoti VĮ „Registrų centras“ nesuderinus su gretimo žemės sklypo savininku, t.y. ieškovu A. G.. Pažymėjo, kad UAB „Minorantė“ parengtame ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo plane nustatytos žemės sklypo ribos visiškai atitinka SB „Riešė“ schemoje nustatytas ribas.Nurodė, jog reikalavimą dėl 2008-10-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ pareiškė vadovaudamasis CPK 26 str. 2 d.

3Pažymėjo, kad ieškovas A. G. jokiais kitais teisės aktuose numatytais būdais nebuvo informuotas apie vyksiančius atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, tokiu būdu grubiai pažeidžiant ieškovo teises bei teisėtus interesus.Taip pat nurodė, kad atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastriniai matavimai, kuriuos atliko trečiasis asmuo UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, buvo atlikti nesivadovaujant preliminariais ieškovo A. G. ir atsakovo D. Š. žemės sklypų planais. Matomi akivaizdūs neatitikimai tarp generalinio SB „Riešė“ plano ir trečiojo asmens UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengto atsakovui priklausančio žemės sklypo plano. Generaliniame SB „Riešė“ plane matyti, kad žemės sklypo Nr. ( - ) dvi kraštinės yra 30 m ilgio, kai tuo tarpu UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengtame plane tos pačios kraštinės tėra atitinkamai 26,67 m ir 25,57 m. Praplatinus atsakovo D. Š. žemės sklypą bendras sklypo plotas išliko nepakitęs, kadangi sklypas buvo atitinkamai patrumpintas.Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastriniai matavimai buvo atlikti grubiai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir visiškai nesivadovaujant preliminariais ieškovo ir atsakovo žemės sklypų planais bei generaliniu SB „Riešė“ planu, daro išvadą, kad neteisėtai buvo priimtas 2008-10-10 „Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, todėl teigia, jog šis individualaus taikymo teisės aktas turi būti panaikintas ir pripažintas negaliojančiu.

4Dėl žemės sklypo ribų nustatymo nurodė, jog CK 4.45 str. 1 d. nustato, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Pripažinus atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų įregistravimo teisinį pagrindą neteisėtu, teismas turėtų išspręsti šalių ginčą dėl ieškovo A. G. žemės sklypo ribų nustatymo.Ieškovo manymu, riba, skirianti jam ir atsakovui D. Š. nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, turi būti nustatyta vadovaujantis pirminiais oficialiais dokumentais, t.y. SB „Riešė“ patvirtinta žemės sklypo schema bei generaliniu SB „Riešė“ teritorijos planu. Teigia, jog sprendžiant ginčą dėl žemės ribų nustatymo būtina atsižvelgti į tai, kad nuo 2000 m., kuomet SB „Riešė“ patvirtino ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo schemą, ieškovas faktiškai valdė tokio dydžio žemės sklypą, koks yra nurodytas minėtoje schemoje, vadovaujantis šia schema buvo pastatyta ieškovo ir atsakovo žemės sklypus ribojanti tvora. Tokiu būdu ieškovo A. G. žemės sklypo ribos buvo pažymėtos, tačiau beveik aštuonerius metus atsakovas D. Š. nereiškė jokių pretenzijų ieškovui dėl žemės sklypo ribų. Ieškovo nuomone, atsakovas D. Š. tokiu būdu bando neteisėtai užvaldyti ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį, todėl siekiant saugoti teisėtus ieškovo kaip nekilnojamojo turto savininko interesus, būtina nustatyti ieškovui priklausančio žemės sklypo ribas.

5Ieškovas nesutinka, kad praleistas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytas terminas skundui dėl ginčijamo akto paduoti. Minėtame straipsnyje nurodyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Atsižvelgiant į tai, kad 2008-10-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-13022-(41) yra susijęs su ieškovo turtiniais interesais, šis individualus aktas turėjo būti jam įteiktas arba apie jį pranešta. Pažymėjo, kad apie šio akto priėmimą ieškovas sužinojo tik gavęs atsakovo D. Š. atsiliepimą į pareikštą ieškinį, t.y. 2009-04-02; ir 2009-04-16 ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame išdėstė reikalavimą dėl minėto įsakymo pripažinimo neteisėtu. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo teiginiu, jog Nekilnojamojo turto registre ir kadastre esantys duomenys yra vieši, suinteresuotiems asmenims laisvai prieinami, todėl ieškovas neva turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus apskrities viršininko įsakymu dar šių metų pradžioje. Pažymėjo, kad nei ieškovas, nei jo atstovas neturėjo ir neturi galimybės gauti iš Nekilnojamojo kadastro ir registro atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų bei kadastro duomenų tikslinimo dokumentų, kadangi vykdant asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimus, duomenys apie fiziniams asmenims priklausantį nekilnojamąjį turtą teikiami tik pačių asmenų prašymu, o tretiesiems asmenims tokia informacija nėra prieinama. Paminėjo, kad apie priimtą 2008-10-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) pats atsakovas neužsiminė ieškovui nei viename iš siųstų raštų, su reikalavimais nugriauti pastatytą tvorą. Prašo netenkinti atsakovo reikalavimo dėl senaties termino taikymo. Tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad ieškovas praleido terminą paduoti skundą dėl 2008-10-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo Nr. 2.3-13022-(41), tuomet, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d, ieškovas prašytų teismą atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi šis terminas buvo praleistas dėl aukščiau nurodytų svarbių priežasčių.

6Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškino, kad minėto sklypo savininku tapo prieš 20 metų. 2001 m. vasario mėn. buvo nustatytos sklypo ribos; 2000-12-28 jos suderintos su Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi. Tuo metu su kaimynu santykiai buvo geri; geodezinius matavimus darė pas tą patį matininką, vėliau kaimynas pareiškė pretenzijas, kaimynas atsiuntė pakeistą planą; neinformavo, jog darys matavimus. Nurodė, jog jis pirmas įsigijo sklypą. Kraštinė skiriasi 35 cm., visi išmatavimai yra generaliniame plane.Ten yra žalia apsauginė zona, pažymėta mėlyna spalva; joje auga eglutės.Tvora pastatyta aukščiau, kaip apsauginė zona, nes yra didelis šlaitas. UAB „Minorantė“ jam sakė, jog sklypas mažėja dėl elektros stulpo. Nurodė, jog kaimynas pareiškė, jog yra neatitikimai plane, prašė pasirašyti namo pridavimo aktą. Paaiškino, jog namas nepatenka į žalią zoną; ten padėtas senas šaldytuvas, o kaimyno žalioje zonoje pasodintas daržas.

72011-03-15 posėdžio metu papildomai nurodė, jog sutinka su b.l. 6 esančiu planu.Tvora pasislinkusi į kelio pusę.Stulpas priklauso elektros tinklams, apsauginė zona yra 4 metrai; nuo tvoros galo iki kelio yra apie 3 metrus.Kadangi yra šlaitas, kiek pasislinkęs sklypas pasakyti negali – ten yra apsauginė zona.Į tą zoną nepretenduoja.Stulpas yra kitoje pusėje. Su faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nesutiko, vadovaujasi geodeziniu planu. 2007-03-27 nebuvo kviestas derinti sklypo ribų.

8Ieškovo atstovas adv. R.Jokubauskas nurodė, jog ieškovas įrodė reikalavimo pagrįstumą, kad įsakymas neatitinka pirminių dokumentų, nesivadovauta ribomis, aktas nesuderintas su kaimynu; ieškovas prašo nustatyti ribas pagal generalinį planą ir UAB „Minorantė“ atliktus matavimus- šios ribos atitinka pirminius dokumentus; prašo ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Pažymėjo, jog senaties terminas taikomas ginčo šalies prašymu, tuo tarpu Nacionalinė žemės tarnyba to neprašo; atstovė pasisakė, jog ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

9Ieškovo atstovė adv. pad. E.Arlauskytė papildomai nurodė, jog tvora pradėta statyti tik įsigijus sklypą, remiantis nustatytomis ribomis, planais.Pats atsakovas pripažino, kad 2005 metais jau buvo pamatai. Teigia, jog tam leidimo nereikėjo. Įrodymų, kad ieškovas pašalino atsakovo stulpelius byloje nėra. Palaiko patikslintame ieškinyje nurodytus argumentus dėl senaties termino.Pažymėjo, jog apie priimtą įsakymą ieškovas sužinojo tik 2009 metais.

10Atsakovas D. Š. su pareikštu ieškiniu nesutiko, atsiliepime į patikslintą ieškinį (1 t., b.l. 133-142) nurodė, jog ieškovas neteisėtai nori pasisavinti atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalį.Ieškovo prašymu UAB „Minorantė“ paruoštas ieškovo žemės sklypo planas neatitinka dokumentų, nekilnojamojo kadastro duomenų.Atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastriniai matavimai yra atlikti laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų.Atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės yra nustatytos ir pažymėtos žemės sklypo kadastriniame plane M 1:500.Sklypo planas yra patikrintas ir suderintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistų, VĮ Registrų centro kadastro specialistės ekspertės, sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje.Atsakovo reikalavimas nugriauti ieškovo neteisėtai pastatytą tvorą ir atstatyti nugriautus sklypo ribas žymėjusius stulpelius (riboženklius) yra pagrįstas ir teisėtas.Ieškovo reikalavimas pripažinti 2008-10-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ įsakymą negaliojančių yra nepagrįstas, toks reikalavimas nagrinėtinas ne bendrosios kompetencijos teisme, o specializuotame - administraciniame teisme.

11Atkreipė dėmesį į tai, kad schema yra ko nors (pavyzdžiui žemės sklypo) pavaizdavimas bendrais bruožais. SB „Riešė“ patvirtinta sodo sklypo Nr. 190 schema nėra informatyvi, iš jos negalima nustatyti tikslių šio sklypo ribų koordinačių, be to 2001-02-08 Nekilnojamojo turto registro pažymėjime yra nurodyta, jog A. G. priklausantis žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Ieškovo pateiktoje sklypo schemoje užfiksuotas žemės sklypo grafinis vaizdas, nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai neatitinka šiuo metu A. G. valdomo, tvora aptverto žemės sklypo duomenų, sodo bendrijos teritorijos generaliniame plane atvaizduotą A. G. priklausančio žemės sklypo grafinį atvaizdą, kraštinių ilgius.

12Pažymėjo, kad tvoros, juosiančios ieškovo žemės sklypą, pamatas buvo pradėtas mūryti prieš 3-4 metus. Kilus įtarimui, kad ieškovas neteisėtai užima dalį atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, pastarasis įspėjo ieškovą nepažeidinėti įstatymų bei atsakovo teisėtų interesų, nesisavinti jam priklausančio žemės sklypo dalies. Tuo metu tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo ribų, todėl 2007 m. atsakovas kreipėsi į UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, kurie atliko tikslius atsakovo žemės sklypo matavimus, ir patvirtino atsakovo įtarimus. Schemoje nurodytas kraštinės ilgis - šiuo metu esantis faktinis pastatytos tvoros ilgis): 35,00 m - 37,10 m ; 28,00 m - 28,36 m (+ tvoros dalis jungianti palei kelią esančią tvorą ir tvorą, skiriančią atsakovo ir ieškovo sodo sklypus - 2,90 m.), 30,00 m - 31,98 m; 12,00 m - 15,68 m). Be to, SB „Riešė“ patvirtintoje schemoje, generaliniame plane sodo sklypas Nr. ( - ) suformuotas iš 4 tiesių kraštinių. Tačiau šiuo metu A. G. žemės sklypą juosianti tvora faktiškai sudaro ne 4, o daugiau sklypo kraštinių. Faktinių aplinkybių konstatavimo metu buvo nustatyta, kad A. G. sodo sklypo Nr. 190 faktiškai naudojamos ribos patenka į atsakovui priklausančio žemės sklypo Nr. 191 planuose pažymėtas ribas.

13Teigia, kad ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytą aplinkybę, kad tvora buvo pastatyta prieš 7-8 metus. Atsakovo manymu, jis neatsitiktinai nurodė, jog tvora pastatyta 2001-2002 metais, dar prieš įsigaliojus Sodininkų bendrijų įstatymui, tokiu būdu siekdamas išvengti pareigos pateikti šalių rašytinį susitarimą dėl tvoros pastatymo, kaip to reikalauja įstatymas.Atsakovo teigimu, priešingai, A. G., prieš 3-4 metus neteisėtai pastatydamas tvorą, savavališkai užėmė dalį atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, tokiu būdu sumažindamas atstumą tarp atsakovo sodo namo ir ieškovo pastatytos tvoros. Iš 2002-05-08 Pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos (esančio Žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje) matyti, kad sodo namo, esančio ( - ), įregistravimo pagrindas yra 2002-04-04 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 282. Šios aplinkybės rodo, kad atsakovui nuosavybės teise priklausantį sodo namą tinkamu naudoti pripažino valstybės įgaliota institucija, kas leido įregistruoti šį pastatą nekilnojamojo turto registre. Pripažįstant sodo namą tinkamu naudoti nenustatyti jokie pažeidimai, tame tarpe ir dėl suderinime nustatytų atstumų iki kaimyninio sklypo ar gatvės, galėję sutrukdyti įregistruoti šį pastatą. Tai taip pat rodo, kad ieškovas tvoros nebuvo pastatęs 2000-2001 metais, nes priešingu atveju būtų nustatytas atstumo tarp sodo namo ir kaimyninio sklypo tvoros neatitikimas jau minėtame sklypo plane suderintiems atstumams, ir tai sudarytų kliūtį įgaliotai valstybės institucijai atsakovui priklausantį sodo namą tinkamu naudoti.

142007-03-20 Žemės sklypų ribos buvo paženklintos 4 riboženkliais. Ieškovui A. G. buvo siūloma atvykti į UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ ofisą aptarti žemės sklypo Nr. ( - ) matavimo ir paženklinimo metu nustatytus duomenis, pateikti pastabas, pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą, tačiau jis į kvietimus nereagavo, neatsakinėjo į telefono skambučiu, todėl pakartotinai, praėjus beveik metams, A. G. tiek raštu (registruotu paštu), tiek asmeniškai buvo kviečiamas dalyvauti atsakovui priklausančio žemės sklypo paženklinime. Jis buvo informuotas apie numatomo žemės sklypo ribų paženklinimo datą bei laiką. Tačiau ieškovas, elgdamasis nesąžiningai, neatvyko į žemės sklypo paženklinimą, todėl 2008-01-25 žemės sklypas buvo paženklintas ieškovui nedalyvaujant. Nepagrįstai ieškovas nurodo, kad jam nebuvo tinkamai pranešta apie planuojamą žemės sklypo matavimą bei ženklinimą. Į sklypo matavimą ir ženklinimą gretimų sklypų savininkai (tame tarpe ir ieškovas) buvo kviečiami ir asmeniškai įteikiant kvietimus.Dėl atsakovui nesuprantamų priežasčių šis kvietimas A. G. pasiekė pavėluotai. Kita vertus, mano, kad tai neturi įtakos atlikto žemės sklypo matavimo ir pažymėjimo teisėtumui, kadangi ieškovas A. G. buvo asmeniškai iš anksto kviestas atvykti tiek 2007-03-20, tiek 2008-01-15 į atsakovui priklausančio žemės sklypo matavimus ir ženklinimus.

15Sprendžiant pareikšto reikalavimo dėl individualaus administracinio teisės akto teisėtumo, turėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 33 str. 1 d., kurioje nustatytas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas suinteresuotai šaliai ginčyti dėl jos priimtą administracinį aktą. Ieškovo A. G. prašomas pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-13022-(41) buvo priimtas 2008-10-10. Jo pagrindu nekilnojamojo turto kadastro duomenys buvo patikslinti 2008-10-22. Kadangi Nekilnojamojo turto registre ir kadastre esantys duomenys yra vieši, suinteresuotiems asmenims laisvai prieinami, todėl mano, jog ieškovas, ruošdamas pradinį ieškinį teismui, turėjo visas galimybes susipažinti su šiuo įsakymu dar šių metų pradžioje, tuo tarpu ieškovas pateikdamas papildomą reikalavimą tik 2009-04-14, praleido įstatyme nustatytą vieno mėnesio senaties terminą. Todėl pareikštas papildomas reikalavimas turėtų būti atmestas.

16Atsakovas D. Š. ieškovui A. G. pareiškė priešieškinį (1 t., b.l. 84-87), kuriuo prašo įpareigoti atsakovą A. G. per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos patraukti neteisėtai pastatytą tvorą iš atsakovui priklausančio žemės sklypo ir, vadovaujantis UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ paruoštu žemės sklypo ( - ) kadastriniu planu M 1:500, grąžinti į vietą sklypo ribas žyminčius stulpelius (riboženklius); priteisti atsakovo naudai iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.Pažymėjo ir tai, kad Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 4 str. 2 d. numatyta, jog atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo tvora (gyvatvore) galima esant rašytiniam susitarimui. Tokio susitarimo tarp atsakovo ir ieškovo niekada nebuvo. Raštiško sutikimo statyti tvorą A. G. nėra gavęs. Todėl tvora pastatyta neteisėtai, savavališkai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus bei atakovo, kaip gretimo sklypo savininko, teisėtus interesus.

17Patenkinus ieškinį atsakovo argumentai dėl priešieškinio tenkinimo yra šioje byloje neesminiai,nes ieškovo pateiktas kadastrinių matavimų planas gali išspręsti ir ginčą tarp kaimynų dėl tvoros staybos.

18Atsakovas D. Š. teismo posėdžio paaiškino, kad pagal geodezinius planus viskas buvo gerai, kol ieškovas neužėmė atsakovo žemės.Jis pranešė ieškovui,kad darys matavimus,bet jis nepasirašė.2003 metais kalbėjau su ieškovu.Ieškovui pareiškus, kad jo žemė iki tvoros, atsakovas kreipėsi į matininkus. Ieškovas dalyvavo matavimuose, tačiau atsakovo kadastrinių matavimų nepasirašė, išmetė jo stulpą, dėl ko buvo kreiptasi į policiją.Atsakovas siūlęs kompromisą, tačiau ieškovas nesutiko bendradarbiauti.Matavimai atlikti pagal preliminarius matavimus.Teigia, jog ieškovas ant atsakovo žemės užpylė pamatus, vėliau pastatė tvorą. Sklypą atsakovas įsigijo 1998 m.; planas buvo padarytas 1992 m., darant geodezinius matavimus buvo vadovautasi 1992 m. schema. Teigia sklypo nepadidinęs; jo sklypo plotas 6 arai, kadastre pagal koordinates sudarė planą.Dėl 20 ir 30 metrų neprieštarauja. Kelias anksčiau buvo 10 m. pločio, vėliau priimtas sprendimas palikti 5 m., o likusius prijungti prie sklypo – tai buvo padaryta 1992 m.; tokį sklypą jau nusipirko; vėliau padavė prašymą išpirkti 2 arus valstybinės žemės.Kelias buvo 10m pločio.Paskui buvo priimtas sprendimas palikti 5 m,o likusius prijungti prie sklypo.Tai buvo padaryta.

192011-03-15 posėdžio metu papildomai nurodė, kad 1991 m. planas yra pas ieškovą, kuris šio plano nepateikė, o 2000 m. padarė naują planą. planas, esantis bylos lape 6, yra be koordinačių, be jokių derinimų. Nurodė, kad antstolis konstatavo matavimus, kurie neatitinka „Minorantės“ schemai, nesutampa konfigūracija, skirtingos koordinatės, nenurodyti atstumai metrais.Mano, jog vietoje geodezininkai nematavo, o viską nubraižė kabinete. Nurodė, jog 2007-03-20 į ribų matavimą ieškovą žodžiu kvietė asmeniškai.Buvo du matininkai-A. J. ir K. D ( - ) direktorė.Geodezininkas sudarė ribų paženklinimo aktą. Pažymėjo, jog ieškovo sklypas kampinis, jis buvo mažesnis – 5,5 arų. Mano, jog planą galima suderinti be kaimynų – nurodė, jog ieškovas nuolat atsisakinėjo, nesutiko derėtis, todėl atsakovas atliko kadastrinius matavimus. Nurodė, jog linijos faktiškai eina kampu – taip parodyta generaliniame plane, o turi būti lygios. Sklypų plotai padidėjo dėl kelio, kuris buvo planuotas 10 m., tačiau vėliau nuspręsta, jog bus 5 m. Dėl šių priežasčių ieškovui teko 3,5 m., atsakovui – 5 m., kaimynui – 5 m. Ieškovui taip pat turi laisvos žemės, bet jis jos neparodė. Kai pirko sklypą, pamatai buvo padaryti pagal projektą; atsakovas atliko pakeitimus, sumažino namą. Kampe yra stulpas, kanalizacija, kurią padarė 1998 m. Taip pat nurodė, jog stulpai pastatyti pagal geodezinius matavimus, tvoros jis nestatė, sodinukų nesodino.Apie tai, kad tvorą pastatė ant atsakovo žemės ieškovui pasakė 2005 m..Kvietė ieškovą atlikti geodezinius matavimus kartu.Kai atliko matavimus, ieškovas ištraukė stulpus. Kai pasirašinėjo aktą, šio įrašo jame nebuvo.Aiškinamajame rašte techninis direktorius parašė, kad ieškovas buvo, išmėtė stulpelius.Tvora pastatyta 2004 metais,pačią tvorą pastatė 2007 metais.Kai jis padarė kadastrinius matavimus 2007-03-20 fundamentas jau buvo.(Tai ir kiti atsakovo paaiškinimai tik patvirtina,kad ieškovas tvorą pastatė iki atsakovui pradėjus atlikinėti kadastrinius matavimus.Teismas daro išvadą.kad ieškovas jau iš pat pradžių bandė laikytis generaliniame plane ir schemoje numatyto sklypo ploto kraštinių išmatavimų).Koordinatės registre nebuvo,o kadastre buvo.Kai jis pasirašė aktą (Kazlauskienės) šio įrašo nebuvo,nuėjau pas techninį direktorių,tada jis parašė aiškinamąjį raštą,kad ieškovas buvo,išmetė stulpelius.Atsakovo atstovas adv. A.Paliukėnas nurodė, jog atsakovas manė, jog 2009-11-24 aktą yra pasirašęs bendrijos pirmininkas E. M..Nurodė, jog praleistas senaties terminas ginčyti administracinį aktą, nes ieškovas 2008-12-01 gavo pranešimą, kad kadastriniai matavimai įregistruoti VĮ Registrų centre.Teigia, jog tik nuginčijus 2008-10-10 įsakymą ir kitus matavimo dokumentus galima keisti matavimus. Mano, jog ieškovas dirbtinai tikslino ieškinį, nuo 2010-02-09 patikslinto ieškinio pakeitė poziciją dėl senaties termino pradžios, nors trečioje pastraipoje nurodė sužinojimo datą – 2008-12-01. Teigia, jog ieškovas negalėjo nežinoti įregistravimo pagrindo, tokius duomenis galėjo gauti advokatai. Kadangi ieškovas nepateikė jokių įrodymų, dėl ko praleistas senaties terminas, prašo taikyti 1 mėnesio senaties terminą nuo 2008-12-01. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas nepareiškė reikalavimo naikinti projektus ir matavimus; liko du reikalavimai. Pažymėjo, kad ieškovas nurodo, kad ginčas vyksta tarp fizinių asmenų, reikalavimus grindžia CK 4.45 str., tačiau atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, nepadarė jokių pažeidimų, todėl mano, kad jis nėra tinkamas atsakovas – tiek pagal VAVA atsiliepime nurodytų taisyklių 29.9 p., tiek pagal kadastro nuostatų 4 p., pareiga tikrinti duomenis tenka žemėtvarkos skyriui. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad pasitelkdamas UAB „Minorantė“ pagalba ieškovas kelis kartus keitė poziciją, todėl tai dar kartą įrodo, jog ieškinys nepagrįstas. Su pirmu planu pateikti priedai sudarė atsakovui pagrindą pateikti priešieškinį. Prašo jį tenkinti. Teigia, kad UAB „Minorantė“ priedas įrodo, kaip paklaida rodoma ieškovo sklype, o ne atsakovo.Taipogi nurodė, jog paskutiniame posėdyje prijungtas dokumentas įrodo, jog ieškovas slėpė pirminę informaciją. Prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

20Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (perėmusi Vilniaus apskrities viršininko administracijos teises) atsiliepime (2 t., b.l. 45-49) sutikdama su pareikštu ieškiniu nurodė, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymo Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 3.5 punktas numato, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. To paties įsakymo 10 punktas numato, kad kadastrinių matavimų pagrindas yra nekilnojamojo turto savininko ar naudotojo, bendraturčių arba jų įgaliotų asmenų ir kadastrinius matavimus atliekančio juridinio asmens susitarimas, jei kitaip nenumatyta įstatymais ar kitais teisės aktais. To paties įsakymo 6 punktas numato, kad nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Taisyklių 25 punktas nustato, kad žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos, dalyvaujant žemės sklypo esamam (būsimam) savininkui (naudotojui) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims - gretimų sklypų savininkams ir naudotojams, 29.9 punktas nustato, kad kilus nesutarimams dėl žemės sklypų ribų tarp kviestinių asmenų ir jiems atsisakius pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą, darbus atliekantis asmuo akte nurodo atsisakymo pasirašyti motyvus ir pasirašo. Žemės sklypas ženklinamas tik po to, kai ginčas išnagrinėjamas vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 punkto nustatyta tvarka arba, jei žemės sklypas privatus - teismine tvarka.Pažymėjo, jog atsakovas savo 2009-09-04 atsiliepime nurodė, jog „Atliekant man nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) matavimą ir paženklinimą taip pat buvo atvykęs Ieškovas A. G.. Tačiau jis žemės sklypo paženklinimo darbuose aktyviai nedalyvavo. Jis pasyviai, nesikišdamas į matininkų darbą stebėjo UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ darbuotojų atliekamą žemės sklypo Nr. ( - ) pamatavimą ir paženklinimą. A. G. pasiūlius pasirašyti dėl nustatytų ir paženklintų žemės sklypo ribų ar pateikti pastabas, Ieškovas kategoriškai nesutiko su nustatytomis ribomis, šaukė, atsisakė pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte. Todėl 2007-03-20 Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ darbuotojai nurodė, kad žemės sklypo Nr. ( - ) savininkas - Ieškovas A. G. - į žemės sklypo paženklinimą neatvyko“ (atsiliepimo 4-5 puslapiai). O suinteresuoto asmens UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ 2009-05-29 aiškinamajame rašte teigiama, kad skl. Nr. ( - ) savininkas su ribomis tą dieną nesutiko ir sklypo paženklinimo akte nepasirašė. Tokiu atveju UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ turėjo vykdyti Taisyklių 29.9 punkto reikalavimus, t.y. ieškovui A. G. atsisakius pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo 2007-03-20 aktą, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininkai akte turėjo nurodyti atsisakymo pasirašyti motyvus ir pasirašyti. Žemės sklypas tada būtų ženklinamas tik po to, kai ginčas išnagrinėjamas teismine tvarka. Tačiau UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ vietoje ieškovo atsisakymo pasirašyti motyvų 2007-03-20 akte įrašė, kad skl. Nr. ( - ) savininkas neatvyko ir tokiais savo veiksmais pateikė neteisingus duomenis Vilniaus apskrities viršininko administracijai.

21Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ 21 punktas nustato, kad žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes už ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių, kuris, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir teritorijų planavimo dokumento patikslinimo būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis.UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ 2009-05-29 aiškinamajame rašte rašo, kad sklypo Nr. ( - ) plotas nustatytas preliminarių matavimų metu 0,0600 ha, bei įregistruotas Nekilnojamojo turto registre - 0.0600 ha ; žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida. Kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas - 0,0784 ha. Todėl buvo ruošiamas planas pagal esamas ribas pradedant nuo kelio pusės 0,0600 ha ir paliekant likusį plotą 0,0184 ha., papildomai formuojamam sklypui, kurį savininkas ketina išsipirkti.Mano, kad susidarius tokiai situacijai, kai atliekant kadastrinius matavimus paaiškėjo, kad žemės sklypo plotas skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ turėjo vadovaujantis Kadastro nuostatų 21 punktu, apie tai informuoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją, kuri būtų išnagrinėjusi plotų skirtumo priežastis ir sprendusi dėl teritorijų planavimo dokumentų patikslinimo būtinumo. Šiuo atveju atsakovo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai turėjo būti tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. Žemėtvarkos skyrius būtų arba patvirtinęs būtinumą tikslinti teritorijų planavimo dokumentus, arba vadovaujantis Kadastro nuostatų 68 punktu, nustatęs trūkumus gražintų kadastro duomenų bylą taisyti vykdytojui UAB „Nekilnojamojo turto projektai“. Tačiau vietoj to, kad UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ vadovaujantis Kadastro nuostatų 21 punktu informuotų Vilniaus apskries viršininko administraciją, neaišku kokiu pagrindu suformavo papildomą 0,0184 ha, sklypą. Atkreipė dėmesį, kad pagal atsakovo žemės sklypo Nr. ( - ) schemą, jokio laisvo žemės sklypo prie atsakovui priklausančio sklypo Nr. ( - ) nebuvo, toje vietoje, kur atlikus kadastrinius matavimus buvo paliktas laisvas 0,0184 ha., sklypas, atsakovui priklausantis sklypas Nr. ( - ) ribojasi su sklypais Nr. ( - ) ir Nr( - ).

22P. K. nuostatų 65.3 punktą,Teritorijų planavimo dokumentai pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalį, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 53 dalį nustatyta, kad žemėtvarkos schema - specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame valstybės, regionų ar rajonų lygmeniu nustatomi kaimiškųjų teritorijų žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai. Atsižvelgiant į tai, kad pagal atsakovo žemės sklypo Nr. ( - ) schemą, jokio laisvo žemės sklypo prie atsakovui priklausančio sklypo Nr. ( - ) nėra, jis ribojasi su žemės sklypais Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), be to atsakovui kadastrinius matavimus atlikęs UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ 2009-05-29 aiškinamajame rašte teigia, kad „atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida“, atsakovas konstatuoja, kad atsakovo patvirtintas ir įregistruotas planas neatitinka teritorijų planavimo dokumentų, pažeidžia ieškovo teises, todėl mano, kad ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

23Atstovas V.Vanagas 2010-03-30 posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes; pabrėžė, jog plotas skiriasi 2 arais; atsakovo sklypai buvo išmatuoti pagal preliminarius taškus; jo atlikti matavimai neatitinka įstatymo numatytų reikalavimų, nes nebuvo suderinti su kaimynais – akte yra tik vieno kaimyno parašas.Mano, jog UAB „Minorantė“ planas nepažeidžia šalių teisių ir yra tinkamas abiems šalims. 2011-03-15 posėdyje atstovė L.Krezub taipogi palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, nurodė, jog ieškovas tvorą pastatė vadovaudamasis sklypo išmatavimais, kurie padaryti pagal detalųjį planą. Negalėjo paaiškinti, ar yra įsakymo tikrinimo mechanizmas, bet nurodė, jog jį tikrina ne vienas darbuotojas. Atsakovo kadastriniai matavimai neteisingi, neatitinka detaliojo plano, iškraipo ieškovo sklypo konfigūraciją. Prašė ieškinį tenkinti.

24Tretysis asmuo-Vilniaus rajono savivaldybės administracija- atsiliepime (2 t., b.l. 39-40) nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybė nėra susijusi su byloje nagrinėjamais santykiais, kadangi iš ėmės ginčas yra kilęs tarp dviejų privačių asmenų dėl žemės sklypo ribų nustatymo, o patys sklypai yra sodininkų bendrijos teritorijoje. Atkreipė Teismo dėmesį į tai, jog šioje byloje sunku įžvelgti atsakovo D. Š. tyčinius, neteisėtus veiksmus.Atlikti D. Š. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai, nustatytos ir pažymėtos žemės sklypo ribų koordinatės, sklypo planas buvo patikrintas ir suderintas kompetentingų subjektų, matavimai pažymėti kadastro žemėlapyje. Atitinkamai atsakovas D. Š. atliko visus teisės aktų nustatytus veiksmus, o nekilnojamojo turto registre esantys įrašai yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Be to, net ir tuo atveju, jeigu ieškovo ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas būtų pripažintas neteisėtu, D. Š. nėra atsakingas už tokio dokumento teisėtumą. Pabrėžė, jog iš UAB „Minorantė“ pateikto dokumento „Ekspertizės išvados“ priedo (Ekspertizės planas) aiškiai matyti, jog šiuo metu ieškovui priklausantys statiniai ir dalis pastato patenka į žaliąją zoną, kuri šiuo metu yra valstybinė žemė. Pastebėjo, jog ieškovas praleido vieno mėnesio terminą paduoti skundą dėl Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymo Nr. 2.3-13022-(41), todėl prašo taikyti ieškinio senatį.

25Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas A.Bulnis 2010-03-30 teismo posėdyje paaiškino, kad 1992 m. nebuvo atliekami tikslūs matavimai, buvo daromos schemos, kurios galioja ir dabar.Yra duomenų bazė.Ant akto nėra parašų, todėl procedūros nebuvo išlaikytos.Apskrities viršininko administracija neturėjo leisti įregistruoti tokių dalykų, nepriimti tokio įsakymo; mano, jog būtent VAVA yra atsakinga, nes privatūs asmenys nėra kompetentingi šioje srityje.VĮ „Registrų centras“ yra techninis vykdytojas, pakeitus įsakymą, jie pakeistų duomenis.

26Atstovė B.Kuzinevič 2001-03-15 posėdyje papildomai paaiškino, jog generaliniai planai yra pagrindas, tačiau jie nėra tikslūs.Mano, jog atsakovas jokių teisės aktų nepažeidė.Įsakymu buvo leista patikslinti ribas registre; įsakymas nenuginčytas, todėl galioja.Jo pagrindu įregistruoti kadastriniai matavimai. Teigia, jog akivaizdžiai praleistas 1 mėnesio senaties terminas dėl 2008-10-10 įsakymo panaikinimo; teigia, jog apie matavimus atsakovas sužinojo 2008-12-01. Prašė taikyti ieškinio senatį 2008-10-10 įsakymo nuginčijimui.

27Trečiojo asmens UAB „Minorantė“ atstovė A.Čekauskienė 2010-03-30 posėdžio metu paaiškino, jog pagal A. G. užsakymą atliko sklypo matavimus pagal schemą ir kadastro planą; planas preliminarus. Atlikus atsakovo sklypo matavimus, pamatė, jog yra neatitikimai; atstumas iki kelio – 4 metrai, kelias – 6 metrai; kuolas įkaltas pas ( - ) kieme. Tarp kadastrinių ir preliminarių matavimų galimas nukrypimas – 49 m2; turi būti suderinta su gretimų sklypų savininkais; sutikimas turėjo būti akte. 1994 m. taškų nebuvo, prie pirkimo dokumentų buvo pridėta tik schema. Nurodė, kad bendros teritorijos, kurios didina sklypus 20x30. Prieš atsakovo sklypą yra žalia zona, kurios atstovė nesiūlytų privatizuoti. 2011-03-11 posėdyje papildomai paaiškino, kad kelio plotis – 6 metrai, važiuojamoji dalis – 4 metrai, pylimas – 2 metrai, t.y. šlaitas įeina į kelio plotą; 4 m. žalia zona, kuri yra pasibaigus pylimui - tai kitas vienetas, neįeinantis į kelio plotį. Norėdama išspręsti bylą taikiai, įmonė atliko abiejų sklypų matavimus. Nurodė, jog ji yra ekspertė, turi licenciją.Atsakovas galėjo pasikviesti kitą įmonę matavimams atlikti, jei netiko UAB „Minorantė“ parengtas planas.

28Trečiojo asmens UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Atsiliepime (2 t., b.l. 70-71) nurodė, kad užsakovo D. Š. prašymu atliko žemės sklypo, esančio ( - ), kad. Nr. ( - ), kadastrinius matavimus. Sklypo kadastriniai matavimai buvo atliekami 2007-03-20 vadovaujantis faktine sklypo padėtimi. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ išsiuntė ieškovui A. G. raštišką kvietimą dalyvauti 2008-01-25 D. Š. žemės sklypo paženklinime, tačiau šį kvietimą A. G. gavo pavėluotai, t.y. 2008-01-28 d. Teigia, jog ieškovas A. G. klaidingai nurodo teismui, kad nežinojo apie D. Š. atliekamus kadastrinius matavimus, nes po kvietimo gavimo, ieškovas iškart buvo atvykęs į bendrovės biurą dėl atliekamų matavimų ir buvo sutarta, kad atvyks vėliau, kai bus parengtas žemės sklypo planas. Parengus D. Š. priklausančio žemės sklypo planą, ieškovas A. G. telefonu buvo iškviestas susipažinti su parengtu žemės sklypo planu. Ieškovas atvyko, susipažino su D. Š. parengta žemės sklypo byla ir parengtais planais ir buvo sutarta, kad ieškovas informuos apie jam tinkantį laiką, kada galima bus paženklinti žemės sklypą vietovėje, tačiau riboženkliai buvo sukalti tik po kelių mėnesių, kadangi pilietis daugiau neatvyko ir raštu nepareiškė jokių pastabų, nors buvo ne vieną kartą prašytas atvykti pasirašyti dėl ribų, arba pareikšti pastabas.Tretysis asmuo taip pat nesutinka su UAB „Minorantė“ ekspertizės išvadomis, kadangi ji pati atliko ieškovui A. G. kadastrinius matavimus, todėl yra suinteresuotas asmuo.

29Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl byla išnagrinėta VĮ „Registrų centras“ atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Pateikė atsiliepimą (1 t., b.l. 36-37) į pirminį ieškovo ieškinį, kuriame informavo, kad ieškovo A. G. nuosavybės teisės įregistruotos į žemės sklypą(kadastrinis Nr. ( - )), esantį s. b. ( - )., kuris yra suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Į šalia esantį žemės sklypą (kadastrinis Nr. ( - )), s. b. ( - ), įregistruotos atsakovo D. Š. nuosavybės teisės. Šis žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. D. Š. priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruoti 2008-10-22 Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymo „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ Nr. 2.3-13022-(41) bei kadastro duomenų bylos pagrindu.Tik nuginčijus atsakovo sklypo ribų teisinio registravimo pagrindus, t. y. minėtą viešojo administravimo subjekto įsakymą bei UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengtus kadastrinių matavimų dokumentus, tenkintinas reikalavimas dėl ieškovo žemės sklypo kadastrinių matavimų patvirtinimo.

30Trečiojo asmens SB „Riešė“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, todėl byla nagrinėjama nedalyvaujant SB „Riešė“ atstovui (CPK 247 str.).

31Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

32Teismas mato,kad pagal pateiktus reikalavimus byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

33Teismas nemano,kad turi būti taikytas senaties terminas ieškovui dėl minėto administracinio akto ginčijimo,nes atsakovas neįrodė,kad ieškovas turėjo pareigą ir objektyvią galimybę per vieną mėnesį nuo 2008-10-22 žinoti ir ginčyti apie atsakovą liečiantį administracinį aktą.Teismas turi pagrindą ieškovo paaiškinimus dėl termino nepraleidimo ir sužinojimo laikyti aiškiais,suprantamais,pagrįstais ir leidžiančiais ginčyti šioje byloje minėtą administracinį aktą nepažeidus senaties termino.

34CK 4.45 str. 1 d. numato, kad jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo.

35Teismas sutinka su ieškovo nurodomais teisiniais argumentais,kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (patvirtintų 2005-06-23 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 695) 32.1.1. punktą - nustatant žemės sklypo kadastro duomenis: nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims - gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (kviestiniai asmenys). Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punkte yra nurodyta, jog kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus gali paskelbti vietos dienraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Analogiškos nuostatos yra numatytos ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo ir tikslinimo taisyklėse (patvirtinta 2002-12-30 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 522).

36Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t.y. pokyčiai žemės sklypo viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų statinių ir panašiai) (32.1.1.4. p.); pagal 32.1.1.5. p., - kviestiniams asmenims pareiškus pastabų raštu ar žodžiu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (tų, kurie ribojasi, ir matuojamojo žemės sklypo) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktus ir kita) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių padėtis. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Ginčai dėl kadastrinių matavimų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

37Kaip minėta, byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovui kvietimas dalyvauti 2008-01-25 atsakovo sklypo Nr.4103/0402:0191, paženklinime vietovėje, buvo išsiųstas pavėluotai - 2008-01-22, t.y. ne prieš 10 kalendorinių dienų.

38Aukščiau paminėtų nuostatų 21 punkte nustatyta, jog žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba (neįregistruotų žemės sklypų) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Jeigu šis skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių, kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo ribas. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo bylos rengimo darbai gali būti tęsiami tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus patikslinti teritorijų planavimo dokumentai ir juose suformuoto žemės sklypo ribos. Žemės sklypo plotą kadastro tvarkytojas gali patikslinti tik apskrities viršininko sprendimu.

39Analogiškos nuostatos yra numatytos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymo Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ 23-29 punktuose.Aukščiau paminėtų Kadastro nuostatų 65 p. numatyta, jog tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ir apie tai informuoja užsakovą. Tuomet žemėtvarkos skyrius patikrina, ar:65.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64 punkte;65.2. žemės sklypo planas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus; 65.3. žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas.

40Byloje nustatyta, kad ieškovo A. G. vardu 2001-01-17 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise įregistruotas 0,06 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ) ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) (1 t., b.l. 4-5). 2001-01-17 valstybinės žemės pirkimo-pradavimo sutartyje nurodyta, jog prie sutarties pridedamas parduodamos žemės sklypo planas M 1:500 kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis (9 p.).vienas iš sklypo naudojimo apribojimų nurodytas – „Laikytis pažymėtų sklypo ribų“ (2.7 p.) (1 t., b.l. 124-125).Teismas mato,kad šios sutarties pasekmė yra laikytis sklypo ribų-30-28-35-12(b.l.5),kurios taip pat nurodytos ir generaliniame plane.

41Pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį nurodyta, kad žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Nekilnojamojo turto registro 2009-03-23 duomenimis kadastro duomenys nustatyti 2001-02-08; sklypas suformuotas Sodininkų bendrijos nario žemės sklypo plano (ne geodezinių matavimų) pagrindu – 2000-12-28; įrašas galioja nuo 2000-12-28 (1 t, b.l. 40). Minėto žemės sklypo (Nr. 190) schemą M1:500, patvirtino SB „Riešė“ pirmininkas R. B. ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja V. G. (2000-12-28); schema 2000-12-28 yra suderinta su Vilniaus rajono savivaldybės architekte N. M. ( 1 t., b.l. 6). Iš schemos matyti, jog sklypas ribojasi su sklypais Nr. 281 (kraštinė 12,0), Nr. 191 (kraštinė 30,0) bei keliais (kraštinė 35,0 ir 28,0); atstumas nuo sklypo ribos (kurios kraštinė 35,0 m.) iki kelio – 4 m.

42Vilniaus rajono 1-asis notarų biuras 2008-12-01 išsiuntė ieškovui A. G. atsakovo D. Š. prašymą, kuriame nurodyta, jog 2007 metų balandžio mėnesį UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ geodezininkai nustatė D. Š. sodo sklypo Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), ribas, sklypo ribas pažymėjo stulpeliais.Prašyme taip pat nurodyta, jog A. G. šiuos stulpelius ištraukė ir D. Š. sklype pastatė tvorą, todėl prašo iki 2009-01-01 grąžinti į vietą sklypo ribas žyminčius stulpelius ir patraukti savavališkai pastatytą tvorą iš D. Š. nuosavybės teise priklausančio sklypo (1 t., b.l. 8).Tačiau tai nėra neginčijamas faktų konstatavimas,kas nurodyta prašyme,o tokio turinio prašymo užfiksavimas pas notarą ir išsiuntimas,todėl šio prašymo turinyje nurodytais faktais teismas negali besąlygiškai vadovautis.

43Ieškovo nurodytas aplinkybes, kad kvietimą atvykti į 2008-01-25, 12 val. vyksiantį žemės sklypo Nr. 4103/0402:0191, priklausančio D. Š., paženklinimą vietovėje, jis gavo pavėluotai, t.y. 2008-01-28, patvirtina 2008-01-15 surašytas UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ raštas bei voko kopija su pašto spaudu (1 t., b.l. 13-15). Pažymėtina, jog pašto spaudas patvirtina, jog laiškas ieškovui išsiųstas 2008-01-22,t.y. nesilaikant įstatyme numatytų 10 dienų termino.Todėl teismas konstatuoja,kad atsakovas neįvykdė įstatymuose numatytų žemės savininkų informavimo reikalavimų,kas leidžia daryti išvadą,kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (perėmusi Vilniaus apskrities viršininko administracijos teises) atsiliepime nurodyti atsakovo ir UAB “Nekilnojamojo turto projektai“ atlikti veiksmai buvo neteisėti.

44Iš pateikto atsakovui D. Š. priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) plano matyti, jog sklypo ribos pagal planą, kurios aprašytos 2007-03-20 žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, kadastro žemėlapyje pažymėtos 2008-10-22 (1 t., b.l. 9-12). Atsakovas D. Š. 600 kv.m. žemės sklypą, esantį ( - ) iš Z. M. įsigijo 1998-05-25 pirkimo-pardavimo sutartimi (1 t., b.l. 68-69). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2009-03-23 duomenimis, atsakovo D. Š. žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), plotas – 0,0600 ha; žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus; kadastro duomenų nustatymo data - 2007-03-20; kadastrinius matavimus atliko UAB „Nekilnojamojo turto projektai“; kadastro duomenys patikslinti remiantis 2008-10-10 Apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-13022-(41); įrašas galioja nuo 2008-10-22 (1 t., b.l. 38-39). Šiuo ginčijamu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymu Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ nustatyta, jog atlikus D. Š. 0,0600 ha ploto žemės ūkio (sodų) paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, gavus leistiną paklaidą žemės sklypo plotas yra 600 m2, paskirtis – žemės ūkio, būdas – mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo, pobūdis – mėgėjiškų sodų sklypų; antru šio įsakymo punktu Apskrities viršininkas patikslino minėto žemės sklypo kadastro duomenis, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, atlikus kadastrinius matavimus (1 t., b.l. 48). D. Š. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje esantis ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės A. S. 2008-10-01 pasirašytas Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas surašytas 2007-03-20; akte yra žemės sklypo Nr. ( - ) savininko parašas, akte nurodyta, jog sklypo Nr. ( - ) savininkas į žemės sklypo paženklinimą neatvyko. Pažymėtina, jog kadastrinius matavimus atliko geodezininkas K. D. (K. D.), tačiau įrašas apie neatvykusius asmenis įrašytas A. K. (1 t., b.l. 57-58).Rašytinių įrodymų, kad ieškovas A. G. būtų kviestas nustatant sklypo ribas 2007-03-20, byloje nėra. Kadastrinių matavimų byloje yra pridėtas jau minėtas 2008-01-15 kvietimas (1 t., b.l. 61).

45Tokiu būdu į aktą pasirašė asmuo,nebuvęs sklypo vietoje,bet konstatavęs dėl ieškovo nedalyvavimo,kas teismo matymu yra pažeidimas ir ko neturėjo būti akte.Taip pat nėra jokių įrodymų dėl antrojo matininko buvimo matuojant,nes nėra jokių parašų(K. D. 2007-03-20 sudarė žiniaraštį ir pasirašė aktą(1t.,b.l.159,antra pusė),o aiškinamasis raštas surašytas asmens,kuris nepasirašė į aktą,gavo atlyginimą už darbą,kuris surašė raštą pagal atsakovo užsakymą ir todėl teismas kritiškai vertina tiek atsakovo teikiamus argumentus,tiek pateiktą įrodymą-2007-03-20 aktą,bei UAB“Nekilnojamojo turto projektai“ paaiškinimą.

46Teismas daro išvadą.kad dėl šio akto surašymo ir suderinimo savo argumentų atsakovas nepagrindė ir neįrodė objektyviais įrodymais,kad jo atlikti veiksmai atitiko įstatymų reikalavimus.Teismas sutinka su ieškovo,atsakovo- Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos rašytiniais ir žodiniais,UAB”Minorantė” ir VAVA atstovo Bulnio argumentais ir išvadomis.Teismas mato,kad paslinkti sklypo ribas link kelio buvo atsakovo sprendimas,kurį beje savo pasiūlytu nauju kadastriniu matavimų planu palieka ir ieškovas.Tik esant laisvos žemės galima bandyti ją išpirkti.Pagal generalinį planą toje vietoje nebuvo laisvos žemės.Tik po to ,kai buvo pakeisti kadastriniai sklypo Nr. ( - ) matavimai,atsirado 0,0184 ha „laisvos žemės“ ir tik po to,kai atsakovo sklypo formos pakito iš 20x30 į 22-25,5-24-26,7(1t,b.l.105) ir ,kaip teisingai nurodo ptas atsakovas,sklypas „pasislinko“ link kelio dėka atliktų kadastrinių matavimų,kuriuos atliko atsakovo užsakymu privatus juridinis asmuo ir gavo už tai atlyginimą po atlikto darbo iš jo paties(3t.,b.l.18).Šitoks sklypo plotas buvo suderintas su VĮ Registrų centro specialiste V. K. 2008-06-06 pagal 2007-03-20 paruoštą UAB“Nekilnojamojo turto projektai“ kadastrinį planą,pasirašytą D. Š.(be kaimynų,tame tarpe ir ieškovo parašų),ko pasekoje VĮ Registrų centas suderino laisvos žemės „likutį“ 0,0184 ha.Tai atliko ta pati specialiste,planą sudarė UAB“Nekilnojamojo turto projektai“,pasirašė 2007-07-11 atsakovas,bet jame vėl nėra nei vieno sklypų kaimyno parašo,kai tokiu atveju su šiuo sklypu jau ribojasi sklypai Nr. ( - ).Galutinės,t.y. tos pačios ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje 2008-10-22 pagal šiuos planus(1t.,b.l.159-161).Teismas mato,kad šios ribos buvo įregistruotos tik po to,kai buvo gautas administracijos viršininko įsakymas 2008-10-10 dėl atsakovo sklypo ribų pakeitimo.Dokumentus tikrino ir derino ne VAVA specialistai,ne buvusio žemėtvarkos skyriaus specialistai,o VĮ Registrų centras specialistė-ekspertė kai susipažino su pateiktais planais.

47Kokiu būdu atsirado „laisvos žemės“ patvirtina ir pats atsakovas-„ kaip nurodyta UAB „Nekilnojamojo turto projektai“2009-05-29 aiškinamajame rašte, žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ploto daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida. Kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas 0.0784 ha. Todėl buvo ruošiamas planas pagal esamas ribas pradedant nuo kelio pusės 0.0600 ha ir paliekant likusį plotą 0.0184 ha., papildomai formuojamam sklypui“.Tuo atsakovas patvirtina,kad jis savo nuožiūra su UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ pagalba sudarė ir „paliko“ papildomą laisvo sklypo plotą.Teismas mato,kad atsakovas atlikdamas tokius veiksmus veikė išimtinai savo interesų tenkinimui,kas nėra teisinga,sąžininga ir teisėta.

48Analogiškus veiksmus pripažino ir ieškovas,kad netinkamai atitvėręs savo žemės sklypą nuo kelio(2t.b.l.4,antra pastraipa iš apačios).

49Ieškovas A. G. 2008-12-18 atsakyme D. Š. „Dėl prašymo grąžinti į vietą sklypo ribas žyminčius stulpelius ir patraukti tvorą“, nurodė, jog 2000-12-28 buvo patvirtinta jam priklausančio sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ) schema, kurią patvirtino SB „Riešė“ pirmininkas R. B. ir Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja V. G., schema suderinta su Vilniaus rajono savivaldybės architekte N. M.; vadovaujantis šia schema daugiau nei prieš aštuonerius metus buvo pastatyta tvora, ribojanti ieškovui priklausantį sklypą nuo atsakovui priklausančio žemės sklypo.Prieš dvejus metus ši tvora pakeista nauja, pastatyta senosios tvoros vietoje. Kadangi ieškovui priklausanti tvora toje pačioje vietoje stovi eilę metų, nurodo, jog D. Š. teiginys, kad ieškovas neva ištraukė atsakovo sklypą žyminčius kuolelius ir toje vietoje pastatė tvorą, yra visiškai nepagrįstas. Pabrėžė, kad jis jokių žemės sklypą žyminčių stulpelių netraukė, kiek jam žinoma tokie stulpeliai niekada nebuvo pastatyti. Atsakyme taip pat pažymėjo, jog faktą, kad žemės sklypus ribojanti tvora buvo pastatyta žymiai anksčiau nei 2007 m. balandžio mėnesį, galima nustatyti ekspertizės būdu, tą faktą gali paliudyti gretimų žemės sklypų savininkai bei SB „Riešė“ pirmininkas (1 t., b.l. 19-20).

50UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ l.e.p. direktorius R. M. 2009-05-29 aiškinamajame rašte nurodė, kad žemės sklypo plotas apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto daugiau kaip maksimali leistina ploto paklaida. Kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas – 0,0784 ha. Todėl buvo ruošiamas planas pagal esamas ribas pradedant nuo kelio pusės 0,0600 ha ir paliekant likusį plotą 0,0184 ha, papildomai formuojamam sklypui, kurį savininkas ketina išsipirkti. Tam buvo paruoštos naujos geodezinės bylos, kurios užregistruotos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad kaimyninių sklypų savininkus skl. Nr. ( - ) savininkai iškvietė ženklinti ribas asmeniškai 2007 m. balandį. Visi kaimyninių sklypų savininkai ir matuojamo sklypo savininkas dalyvavo paženklinant sklypą. Sklypą ženklinti atvyko UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininkai K. D. ir A. J.. Skl. ( - ) savininkai sutiko su ribomis ir pasirašė ribų paženklinimo parodymo akte. Skl. ( - ) savininkas su ribomis tą dieną nesutiko ir sklypo paženklinimo akte nepasirašė. Dėl sklypo ribų kaimynai žadėjo tartis asmeniškai, todėl buvo paruošti pasiūlymo planai ir skl. ( - ) savininkui, tačiau nesusitarus 2008-01-25, 12 val. registruotu laišku buvo kviesti skl. ( - ) savininkai galutiniam pasitarimui, tačiau jiems neatvykus, bylos buvo parengtos be jų parašo pirminėmis nustatytomis ribomis (1 t., b.l. 130).

51Tretysis asmuo UAB“Nekilnojamojo turto projektai“ nurodo,kad“ieškovas atvyko, susipažino su D. Š. parengta žemės sklypo byla ir parengtais planais ir buvo sutarta, kad ieškovas informuos apie jam tinkantį laiką, kada galima bus paženklinti žemės sklypą vietovėje, tačiau riboženkliai buvo sukalti tik po kelių mėnesių, kadangi pilietis daugiau neatvyko ir raštu nepareiškė jokių pastabų, nors buvo ne vieną kartą prašytas atvykti pasirašyti dėl ribų, arba pareikšti pastabas.Tokias faktines aplinkybes nenurodo ir pats atsakovas, ir byloje nėra tai patvirtinančių įrodymų.

52Teismas pažymi,kad atsakovo argumentai,kad dokumentai sutikrinti VAVA ir žemėtvarkos specialistų pilna apimtimi nepatvirtinti įrodymais.Teismo nurodyta aukščiau analizė sako,kad dokumentai buvo derinami ir derinami iš pradžių ne su minėtais specialistais,ir jų atitikimas aukščiau nurodytiems įstatymų ir norminių aktų reikalavimams nebuvo įrodytas.

53Kaip minėta atsakovo sklypo tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio (sodų); žemės ūkio naudmenos (sodai) sudaro 0,0307 ha, o užstatyta teritorija – 0,0293 ha; sklype yra sodo pastatas, plane pažymėtas 1S1p (įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )); 1998-05-28 pažymėjimą apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį, pasirašė vyresn. specialistė I. M. bei specialistė A. C. (1 t., b.l. 55-56, 62-64). 1992-04-16 SB bendrijos „Riešė“ pirmininko J. V. patvirtintoje sodo sklypo Nr. ( - ) schemoje (tuo metu sklypas priklausė Z. M.) kraštinės, besiribojančios su sklypu Nr. ( - ) ilgis nurodytas 30,000; kraštinės, besiribojančios su sklypais Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) – 20,000; sklypas stačiakampio formos (1 t., b.l. 65). Sklypo Nr. ( - ) sodo namelio projekte (suderinimo data 1989-06-01) nurodytas atstumas nuo projektuojamo pastato iki kelio – 5 m., o iki gretimo sklypo – 3 m. (1 t. b.l. 66); pagal 2001-10-25 kadastro matavimų duomenis sudarytas statinių išdėstymo planas (1 t., b.l. 67). Plane nurodyta, jog kraštinė, kuri ribojasi su ieškovo sklypu – 26,67 m.

54UAB „Minorantė“ 2008-12-16 pažymoje, adresuotoje Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui, Vilniaus registrų centrui bei žemės sklypo savininkui A. G. (b.l. 16) nurodė, kad pagal naudojimąsi natūroje (esamą tvorą) ir SB „Riešė“ sodo sklypo schemą M 1:500, kuri patvirtinta (...) ir 2001-02-08 įregistruota preliminariai pagal schemą žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre, negali teikti derinti; nurodė, kad gretimo sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), savininkas neteisingai atliko kadastrinius geodezinius matavimus; be kitų duomenų, taipogi nurodyta, kad sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), savininkas savo sklypo vakarinėje dalyje paliko laisvą žemės fondą, matomai dėl to, kad galėtų pasididinti savo žemės sklypą, išsipirkdamas iš valstybės likusią žemės sklypo dalį. Prie pažymos pridėtas UAB „Minorantė“ parengtas sklypo Nr. ( - ) planas (jame pažymėti tiek sklypas Nr. ( - ), tiek sklypas, kurio Nr. ( - )) (1 t., b.l. 17-18). Byloje taip pat pateikta SB „Riešė“ generalinio teritorijos plano fragmento kopija, kurioje, kaip ir sklypų schemose, šalims priklausančius sklypus skirianti riba (kraštinė) nurodyta – 30 m. (1 t., b.l. 115). Turėjo būti apie 30 metrų(suprantamai,kad tikslaus atitikimo beveik neįmanoma).Teismas laiko,kad tokia paklaida yra akivaizdžiai per didelė.Tai liečia visas atsakovo sklypo kraštines,kurios nėra tapačios 20x30 m sklypo planui.

55Iš VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio ištraukos akivaizdžiai matyti, kad pagal atsakovo sklypo kadastrinius matavimus įregistravus sklypo ribas atsirado laisvas žemės sklypas (1 t., b.l. 123). Kaip minėta, atsakovas teisme paaiškino, jog taip atsitiko dėl sklypų pasislinkimo link kelio,tačiau teismas mato,kad taip atsitiko tik dėl jo paties veiksmų.Teismas turi pagrindą padaryti loginę išvadą pagal pateiktus byloje įrodymus,kad buvo ir yra įmanoma atlikti kadastrinius matavimus tokiu būdu,kad būtų išlaikyta generalinio plano ir schemose nurodytų sklypų Nr. ( - ) ir ( - ) išmatavimai,nes tai patvirtina nurodoma „laisvoji žemės“,kuri atsirado dėl jau aukščiau minėtų priežasčių.

56Atsakovas nurodė,kad SB„Riešė“ patvirtinta sodo sklypo Nr. ( - ) schema nėra informatyvi, iš jos negalima nustatyti tikslių šio sklypo ribų koordinačių, be to 2001-02-08 Nekilnojamojo turto registro pažymėjime yra nurodyta, jog A. G. priklausantis žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Ieškovo pateiktoje sklypo schemoje užfiksuotas žemės sklypo grafinis vaizdas, nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai neatitinka šiuo metu A. G. valdomo, tvora aptverto žemės sklypo duomenų, sodo bendrijos teritorijos generaliniame plane atvaizduotą A. G. priklausančio žemės sklypo grafinį atvaizdą, kraštinių ilgius.Teismas mato,kad atsakovas nurodo,kad jo sklypo kadastriniai matavimai ir planas remiasi analogiška schema,generaliniu planu,tačiau ieškovo planas ir schema neinformatyvi.Teismas mato,kad atsakovas taiko byloje dvigubus standartus pateiiant savo argumentus ir su jais negali sutikti.Teismas laiko,kad tiek ieškovas,tiek atsakovas turi vadovautis generaliniu planu ir schemomis,kurios yra neatsiejama valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių dalis.

57Tokią išvadą patvirtina paties atsakovo argumentai,kad „,kai tuo metu tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo ribų, todėl 2007 m. atsakovas kreipėsi į UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, kurie atliko tikslius atsakovo žemės sklypo matavimus, ir patvirtino atsakovo įtarimus. Schemoje nurodytas kraštinės ilgis - šiuo metu esantis faktinis pastatytos tvoros ilgis): 35,00 m - 37,10 m ; 28,00 m - 28,36 m (+ tvoros dalis jungianti palei kelią esančią tvorą ir tvorą, skiriančią atsakovo ir ieškovo sodo sklypus - 2,90 m.), 30,00 m - 31,98 m; 12,00 m - 15,68 m). Be to, SB „Riešė“ patvirtintoje schemoje, generaliniame plane sodo sklypas Nr. ( - ) suformuotas iš 4 tiesių kraštinių“.

58Teismas neturi galimybės pagal esamus įrodymus konstatuoti kada buvo pastatyta ieškovo sklype tvora,tačiau jau aukščiau konstatavo,kad tvoros pamatai buvo pastatyti dar iki 2007-03-20 ir matomai 2004-2005 metais.Todėl atsakovo argumentas dėl 200-2001 metų neturi teisinės reikšmės teismo padarytoms išvadoms.

59Atsakovas nurodydamas,kad „2007-03-20 Žemės sklypų ribos buvo paženklintos 4 riboženkliais. Ieškovui A. G. buvo siūloma atvykti į UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ ofisą aptarti žemės sklypo Nr. ( - ) matavimo ir paženklinimo metu nustatytus duomenis, pateikti pastabas, pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą, tačiau jis į kvietimus nereagavo, neatsakinėjo į telefono skambučiu, todėl pakartotinai, praėjus beveik metams, A. G. tiek raštu (registruotu paštu), tiek asmeniškai buvo kviečiamas dalyvauti atsakovui priklausančio žemės sklypo paženklinime. Jis buvo informuotas apie numatomo žemės sklypo ribų paženklinimo datą bei laiką. Tačiau ieškovas, elgdamasis nesąžiningai, neatvyko į žemės sklypo paženklinimą, todėl 2008-01-25 žemės sklypas buvo paženklintas ieškovui nedalyvaujant“ prieštarauja ir pats sau ir esamiems byloje įrodymas ir duomenims.Kad ieškovas buvo asmeniškai informuotas apie ketinimus daryti sklypo matavimus-byloje jokių objektyvių įrodymų nėra.

60Atsakovas nurodo,kad „planas 2008-06-06 buvo suderintas VĮ Registro centro Kadastro specialistės ekspertės V. K., 2008-10-01 buvo patikrintas ir suderintas Vilniaus apskrities administracijos žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės A. S.. Ši specialistė, atlikus patikrinimą, 2007-03-20 žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte patvirtino, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribos paženklintos ir jų pagrindu parengtas sklypo planas atitinka teisės aktų reikalavimus“,tačiau tai paneigė ir atsakovas-žemėtvarkos skyriaus teisių perėmėjas ir jo atstovai teisme.

61Atsakovas nurodo,kad „jam priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) ribos buvo nustatytos vadovaujantis žemės sklypo schema M 1:500, atitinkančia sodo bendrijos „Riešė“ teritorijos generaliniame plane užfiksuotus duomenis, bei sklypo faktine padėtimi, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ paruošė tikslų šio žemės sklypo kadastrinį planą M 1:500“.Teismas konstatuoja,kad tai neatitinka realių faktinių aplinkybių paremtų įrodymais byloje.

62Antstolis D. T. 2009-08-20 surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nurodyta, jog vadovautasi UAB Nekilnojamojo turto projektai“ rengtais žemės sklypo planais, VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio ištrauka; protokole nurodyta, jog faktinių aplinkybių metu dalyvavę asmenys – D. Š. ir L. L., išmatavo sodo sklypo Nr. ( - ), faktiškai užimamo ploto perimetro kraštinių ilgį; taip pat pamatuotas sodo sklypo Nr. ( - ) kraštinių ilgis nuo sklypo Nr. ( - ) iki sklypo Nr. ( - ), iki žemės planuose nurodytų atstumų ir iki sklypo Nr. ( - ) savininkų faktiškai naudojamų ploto ribų. Prie protokolo pridėtas planas, kuriame ribos, skiriančios sklypus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pažymėtos taškais D ir E ilgis 31,98 m; atstumas tarp plane pažymėtų taškų A ir B – 28,36 m., nuo B iki C – 37,10 m., nuo C iki D – 15,68 m., nuo E iki A – 2,90 m. (1 t., b.l. 148-158).Teismas mato,kad buvo išmatuotos gretimo sklypo-Nr. ( - ) tvoros perimetras,kuris susijęs su ginčo byla ta apimtimi,kuria sklypai ribojasi ir ieškovas prašo tenkinti savo antrąjį reikalavimą.Šiuo kontekstu nėra pagrindoteismui analizuoti,kodėl ir kiek atsivėrė ieškovas žemės.

63Prie protokolo pridėtas ir aukščiau minėtas UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengtas 0,0184 ha papildomai formuojamo sklypo planas (1 t., b.l. 160). Įregistruotų ginčo sklypų išdėstymas ir konfigūracija aiškiai matoma ir kadastro žemėlapio ištraukoje (1 t., b.l. 184-185).

64Šitie atsakovo pateikti duomenys įrodo faktinę situaciją jau po visų atliktų atsakovo veiksmų dėl ko kilo ginčas ir rodo,kad gretimų sklypų savininkų ateityje galimi ginčai dėl tvoros ir sklypų ribų.

652009-03-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai surašė savavališkos statybos aktą, kuriame nurodyta, jog A. G. savavališkai pastatė tvorą ant D. Š. priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ), ( - ); akte nurodyta, jog šiam statiniui, priskiriamam II grupės nesudėtingiems statiniam, statybos leidimas bei projektas neprivalomas 91 t., b.l. 143-144). Ieškovui A. G. buvo išsiųstas 2009-06-29 reikalavimas savo lėšomis iki 2009-07-31 nugriauti savavališkai pastatytą tvorą ant D. Š. priklausančio žemės sklypo; likviduoti visus savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę (1 t., b.l. 14).

66Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2009-03-26 atsakymu D. Š. į jo 2009-01-07, 2008-12-19, 2008-11-21 bei 2008-11-28 prašymus nurodė teisės aktus, reglamentuojančius ginčo klausimus, ir esant pažeistoms teisėms, pasiūlė kreiptis į teismą (1 t., b.l. 145-146).Minėti įrodymai patvirtina tai kas aukščiau išdėstyta.

67UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengė ir ieškovo A. G. žemės sklypo planą, kuriame ieškovo ir atsakovo sklypus skirianti linija, pažymėta taškais 3-4 – 30,43 m (kartu su laisvu žemės sklypu iš atsakovo pusės); kitos ieškovo sklypo ribos – 24,93 m prie bendrai su atsakovu besiribojančio kelio (taškai 3-4); 33,05 m. (taškai 1-20) (pažymėtina, jog šioje pusėje nuo sklypo ribos iki kelio paliktas laisvas žemės plotas); bei 14,47 (taškai 1-4) (nurodyta, jog ribojasi su laisvu žemės fondu) (2 t., b.l. 5-6).

682009-12-14 UAB „Minorantė“ matininkė ekspertė Audronė Čekauskienė su įmonės kadastro specialistu V. Š. atliko Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų žemės sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių ( - ), ekspertizę ir išvadoje nurodė, kad žemės sklypo, esančio SB „Riešė“ (kadastrinis Nr. ( - )) matavimus įmonės UAB „Minorantė“ matininkai atliko vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostata (vietovėje paženklintos privačios žemės sklypų ribos vėliau, atliekant tikslius geodezinius matavimus, nekeičiamos), Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių nustatyta metodika, teritorijų planavimo dokumento (sodininkų bendrijos „Riešė“ generaliniu planu) ir žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), privatizavimo schemos pagrindu, atsižvelgdama į situaciją vietovėje.

69Išvadoje taip pat nurodyta, kad minėtas sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos bendro naudojimo 6 m keliu, 4 m žaliąja zona ir gretimais sklypais, kurių kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ) (pastarojo savininkas D. Š.). Atkreipė dėmesį, kad prieš įregistruojant D. Š. sodo sklypo kadastrinius matavimus, turėjo būti tikslinamas sodininkų bendrijos „Riešė“ generalinis planas, nes geodezinius matavimus atliekantis matininkas, įvertindamas medžiagos tikslumą, privalo griežtai vadovautis teritorijų planavimo dokumente nustatytomis ribomis. Planas turėjo būti suderintas su sodo bendrijos „Riešė“ pirmininku, tačiau viso šito nebuvo atlikta. Pažymėta, kad žemės sklypui, kadastrinis Nr. ( - ), gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), savininko pretenzijos, kad šiam sklypui trūksta žemės — pagrįstos, nes UAB „Minorantė“ matininkai atliko kontrolinius matavimus ir nustatė, atlikus geodezinius matavimus sklypų ( - ) ir ( - ) plotų skirtumas viršija aukščiau nurodytais teisės aktais reglamentuotų leistinas ploto paklaidas, kuriose įvertintas turimos kartografinės medžiagos tikslumas (6 arų sklypui ploto paklaida ± 49 kv. m.): ( - ) -69,00 kv. m., ( - ) - + 0,00 kv. m. Pakeitus sklypo ( - ) ribas pagal UAB „Minorantė“, kaip atliekančios šiam sklypui kontrolinius kadastrinius matavimus, siūlomo šio sklypo ploto paklaida būtų - - 10 kv. m, tačiau neviršijanti teisės aktais reglamentuotos leistinos ploto paklaidos.

70Pažymėta, kad D. Š., kaip sklypo savininkas sklypą įsigijęs iš privataus savininko, be geodezinių matavimų, žinodamas, kad sklypų plotai yra netikslūs. O Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad vietovėje paženklintos privačios žemės sklypų ribos vėliau, atliekant tikslius geodezinius matavimus, nekeičiamos, už nustatytą žemės, miško sklypo ploto skirtumą, neviršijantį leistino matavimo tikslumo (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priedas ir Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punktas), valstybei arba privačios žemės savininkui nekompensuojama.

71Atkreiptas dėmesys į tai, kad įmonė UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ aklai ir nepagrįstai vadovaujasi Registrų centro kadastro žemėlapyje įbraižytų geodeziškai nematuotų sklypų ribomis, pagal jas ženklina sklypų ribas vietovėje, nesilaikydama nei teisės aktų reikalavimų, nei matavimo metodikų. Todėl ši įmonė suklaidino sklypo ( - ) savininką D. Š.. O ties jo sklypu siūlymas palikti laisvą žemės fondą jau nebeatitinka teritorijų planavimo dokumento — sodininkų bendrijos „Riešė“ generalinio plano. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kyla pagrįsta abejonė, dėl UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ matininkų kompetencijos ir kvalifikacijos.

72Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento, lyginant geodezinį planą su sodininkų bendrijos generaliniu planu bei sklypų privatizavimo schemomis, neįvertinant pastarosios medžiagos (sodininkų bendrijos generalinio plano bei sklypų privatizavimo schemų) net jų vizualaus tikslumo, bei priimti įsakymai Vilniaus apskrities viršininko pasirašytame rašte neatitinka jokių teisingumo kriterijų bei matavimo metodikų. Atsižvelgiant į Geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio nuostatas, kad atlikdamas savivaldybių teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą, apskrities viršininkas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka prižiūri geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbus, tikrina žemės sklypų kadastro duomenų nustatymą ir organizuoja nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinę ekspertizę, prašo teismo įvertinti visą turimą medžiagą, situaciją vietovėje, bei priimti sprendimą dėl UAB „Minorantė“ atliktų žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), Nr. ( - ) matavimų, bei sodininkų bendrijos „Riešė“ pirmininko parodymus (2 t., b.l. 18-19). Teismui pateiktas sklypų Nr. ( - ) (plotas 610 m2) bei Nr. ( - ) (plotas 6102) ekspertizės planas teismui (2 t., b.l. 20). Jame VĮ Registrų centre pažymėtas atsakovo sklypas bei ribos suformuotos remiantis teritorijų planavimo dokumentais; siūlomas sklypų Nr. ( - ) bei Nr. ( - ) ribų variantas. Plane ties sklypo Nr. ( - ) ribomis, pažymėta 4 m. žalioji zona bei 6 m. kelias. Taškai (sklypo Nr. ( - )) 1-2 (prie kelio, kuris ribojasi ir su atsakovo sklypu) – 25,80 m., 2-3 (šalių sklypų riba) - 30,55 m., 3-4 – 13,16, 4-1 (riba su žalia zona)– 34,77 m.; taškai sklype Nr. 191, - 2-5 (riba prie kelio)– 21,23 m., 5-6 (riba su 192 sklypu)-30,14 m., 6-3 – 19,03 m.

73UAB „Minorantė“; parengė ir atskirą ieškovui priklausančio sklypo Nr. ( - ) (plotas 610 m2) planą (2 t., b.l. 159). Pažymint šio sklypo ribas dalyvavo A. G., sklypo Nr. ( - ) savininkas bei SB „Riešė“ pirmininkas E. M. (2 t., b.l. 157). Leistinos žemės sklypo ploto paklaidos paskaičiavime UAB „Minorantė“ nurodė, jog žemės sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ), juridinis sklypo plotas – 0,0600 ha; sklypo plotas po kadastrinių matavimų – 0,0610 ha; maksimali leistina žemės sklypo paklaida – 0,0073 ha; žemės sklypo paklaida – 0,0100 ha (2 t., b.l. 158).

74Tokiu būdu teismas mato,kad šalių sklypai neturi viršyti 610 kvm.Ieškovas pateikė teismui būtent tokio dydžio slypų planą,kurį nurodo,kaip priimtiniausią abiems šalims.

75Atsakovas vienareikšmiškai teigia,kad „atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) ribos yra aiškios, jos yra pažymėtos kadastro žemėlapyje. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 str. 4 d., visi nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais. Pažymėjo, kad UAB „Minorantė“, pagal A. G. užsakymą atlikdama žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinius matavimus, į atliktus matavimo darbus atsakovo nekvietė, todėl teigia, jog žemės sklypo Nr. ( - ) matavimai buvo atlikti pažeidžiant įstatymo reikalavimus, atsakovo teisėtus interesus, o to pasėkoje parengtas žemės sklypo Nr. ( - ) planas pripažintinas neteisėtu.Tokiu būdu akivaizdu,kad pripažinus šiuos argumentus pagrįstais ieškinys netenkinamas.Pripažinus priešingai-ieškinys šioje apimtyje tenkinamas.

76Teismas,atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus,jų visetą ir analizę,šalių argumentus ir padarydamas atitinkamas išvadas,vadovaudamasis teisingumo,sąžiningumo ir protingumo principais ir kriterijais,laiko,kad atsakovo veiksmai,kurių pagrindu buvo atlikti slypo Nr.191 kadastriniai matavimai ir įregistruoti VĮ Registrų centras buvo neteisėti.Esant neteisėtams veiksmams negalėjo būti priimtas ir teisėtas Vilniaus apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, priimtas 2008-10-10(„iš neteisės negali kilti teisė“).Todėl ieškovo reikalavimas panaikinti minėtą įsakymą yra pagrįstas ir įsakymas naikinamas.

77Tačiau teismas mato,kad ieškovas yra pasiūlęs UAB “Minorantė“ 2009-12-14 kadastrinių matavimų planą su sklypų Nr. ( - ) ir ( - ) koordinatėmis(2t.,b.l.20),kuris eliminuoja ginčą ateityje tarp gretimų sklypų savininkų-ieškovo ir atsakovo,nes padarytas atsižvelgiant į tai,kad abiejų ginčo sklypų savininkai savo sklypų ribas „pritraukia“ prie kelio ir šioje situacijoje nebus jokio ginčo tarp šalių ateityje.Ieškiniui įsiteisėjus, tuo pačiu išlaikant kuo tikslesnį generalinį planą ir buvusias sklypų schemas,atsakovui nebus reikalingas naujas kadastrinių matavimų planas,kad įregistruoti sklypo ribas.

78Nenustačius, jog ieškovo tvora yra ne atsakovo sklypo teritorijoje, nėra pagrindo tenkinti atsakovo priešieškinio reikalavimų įpareigoti atsakovą patraukti neteisėtai pastatytą tvorą iš atsakovui priklausančio žemės sklypo ir, vadovaujantis UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ paruoštu žemės sklypo Nr. ( - ) kadastriniu planu M 1:500, grąžinti į vietą sklypo ribas žyminčius stulpelius (riboženklius), todėl priešieškinys atmestinas.

79Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 128 Lt žyminio mokesčio (1 t., b.l. 21), 5050 Lt išlaidų už advokato pagalbą (1 t., b.l. 186, 2 t., b.l. 54) ieškovui bei 61,22 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

80Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

81Ieškinį tenkinti.

82Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, priimtą 2008-10-10.

83Nustatyti ieškovui A. G. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), ribas,kurių pagrindas generalinis SB „Riešė“ planas ir SB „Riešė“ patvirtinta 2000-12-28 schema, ir 2009-12-14 UAB „Minorantė“ parengtas žemės sklypų Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) ir Nr. ( - ) (kadastro Nr. ( - )) planas.

84Priešieškinį atmesti.

85Priteisti iš atsakovo D. Š. (a.k. ( - ) ieškovui A. G. (a.k. ( - ) 5178 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

86Priteisti iš atsakovo D. Š. 61,22 Lt (šešiasdešimt vieną litą 22 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

87Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (patikslintas ieškinys 2 t., b.l.... 3. Pažymėjo, kad ieškovas A. G. jokiais kitais teisės... 4. Dėl žemės sklypo ribų nustatymo nurodė, jog CK 4.45 str. 1 d. nustato,... 5. Ieškovas nesutinka, kad praleistas Administracinių bylų teisenos įstatymo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 7. 2011-03-15 posėdžio metu papildomai nurodė, jog sutinka su b.l. 6 esančiu... 8. Ieškovo atstovas adv. R.Jokubauskas nurodė, jog ieškovas įrodė reikalavimo... 9. Ieškovo atstovė adv. pad. E.Arlauskytė papildomai nurodė, jog tvora... 10. Atsakovas D. Š. su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 11. Atkreipė dėmesį į tai, kad schema yra ko nors (pavyzdžiui žemės sklypo)... 12. Pažymėjo, kad tvoros, juosiančios ieškovo žemės sklypą, pamatas buvo... 13. Teigia, kad ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių... 14. 2007-03-20 Žemės sklypų ribos buvo paženklintos 4 riboženkliais. Ieškovui... 15. Sprendžiant pareikšto reikalavimo dėl individualaus administracinio teisės... 16. Atsakovas D. Š. ieškovui A. G.... 17. Patenkinus ieškinį atsakovo argumentai dėl priešieškinio tenkinimo yra... 18. Atsakovas D. Š. teismo posėdžio paaiškino, kad pagal... 19. 2011-03-15 posėdžio metu papildomai nurodė, kad 1991 m. planas yra pas... 20. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos... 22. P. K. nuostatų 65.3 punktą,Teritorijų planavimo... 23. Atstovas V.Vanagas 2010-03-30 posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytas... 24. Tretysis asmuo-Vilniaus rajono savivaldybės administracija- atsiliepime (2 t.,... 25. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovas A.Bulnis 2010-03-30... 26. Atstovė B.Kuzinevič 2001-03-15 posėdyje papildomai paaiškino, jog... 27. Trečiojo asmens UAB „Minorantė“ atstovė A.Čekauskienė 2010-03-30... 28. Trečiojo asmens UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ atstovas į teismo... 29. Trečiojo asmens VĮ „Registrų centras“ atstovas į teismo posėdį... 30. Trečiojo asmens SB „Riešė“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 31. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 32. Teismas mato,kad pagal pateiktus reikalavimus byla nagrinėtina bendrosios... 33. Teismas nemano,kad turi būti taikytas senaties terminas ieškovui dėl minėto... 34. CK 4.45 str. 1 d. numato, kad jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl... 35. Teismas sutinka su ieškovo nurodomais teisiniais argumentais,kad pagal... 36. Paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų... 37. Kaip minėta, byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovui kvietimas... 38. Aukščiau paminėtų nuostatų 21 punkte nustatyta, jog žemės sklypo ribos... 39. Analogiškos nuostatos yra numatytos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 40. Byloje nustatyta, kad ieškovo A. G. vardu 2001-01-17... 41. Pažymėjime apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą... 42. Vilniaus rajono 1-asis notarų biuras 2008-12-01 išsiuntė ieškovui 43. Ieškovo nurodytas aplinkybes, kad kvietimą atvykti į 2008-01-25, 12 val.... 44. Iš pateikto atsakovui D. Š. priklausančio žemės... 45. Tokiu būdu į aktą pasirašė asmuo,nebuvęs sklypo vietoje,bet konstatavęs... 46. Teismas daro išvadą.kad dėl šio akto surašymo ir suderinimo savo... 47. Kokiu būdu atsirado „laisvos žemės“ patvirtina ir pats atsakovas-„... 48. Analogiškus veiksmus pripažino ir ieškovas,kad netinkamai atitvėręs savo... 49. Ieškovas A. G. 2008-12-18 atsakyme 50. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ l.e.p. direktorius 51. Tretysis asmuo UAB“Nekilnojamojo turto projektai“ nurodo,kad“ieškovas... 52. Teismas pažymi,kad atsakovo argumentai,kad dokumentai sutikrinti VAVA ir... 53. Kaip minėta atsakovo sklypo tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės... 54. UAB „Minorantė“ 2008-12-16 pažymoje, adresuotoje Vilniaus rajono... 55. Iš VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio ištraukos akivaizdžiai matyti,... 56. Atsakovas nurodė,kad SB„Riešė“ patvirtinta sodo sklypo Nr. ( - ) schema... 57. Tokią išvadą patvirtina paties atsakovo argumentai,kad „,kai tuo metu tarp... 58. Teismas neturi galimybės pagal esamus įrodymus konstatuoti kada buvo... 59. Atsakovas nurodydamas,kad „2007-03-20 Žemės sklypų ribos buvo... 60. Atsakovas nurodo,kad „planas 2008-06-06 buvo suderintas VĮ Registro 61. Atsakovas nurodo,kad „jam priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) ribos buvo... 62. Antstolis D. T. 2009-08-20 surašė Faktinių aplinkybių... 63. Prie protokolo pridėtas ir aukščiau minėtas UAB „Nekilnojamojo turto... 64. Šitie atsakovo pateikti duomenys įrodo faktinę situaciją jau po visų... 65. 2009-03-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų... 66. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2009-03-26 atsakymu 67. UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ parengė ir ieškovo 68. 2009-12-14 UAB „Minorantė“ matininkė ekspertė Audronė Čekauskienė su... 69. Išvadoje taip pat nurodyta, kad minėtas sklypas ribojasi su sodininkų... 70. Pažymėta, kad D. Š., kaip sklypo savininkas sklypą... 71. Atkreiptas dėmesys į tai, kad įmonė UAB „Nekilnojamojo turto projektai“... 72. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento,... 73. UAB „Minorantė“; parengė ir atskirą ieškovui priklausančio sklypo Nr.... 74. Tokiu būdu teismas mato,kad šalių sklypai neturi viršyti 610 kvm.Ieškovas... 75. Atsakovas vienareikšmiškai teigia,kad „atsakovui nuosavybės teise... 76. Teismas,atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus,jų visetą ir analizę,šalių... 77. Tačiau teismas mato,kad ieškovas yra pasiūlęs UAB “Minorantė“... 78. Nenustačius, jog ieškovo tvora yra ne atsakovo sklypo teritorijoje, nėra... 79. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 128 Lt žyminio mokesčio (1... 80. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 81. Ieškinį tenkinti. ... 82. Pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko... 83. Nustatyti ieškovui A. G. nuosavybės teise priklausančio... 84. Priešieškinį atmesti.... 85. Priteisti iš atsakovo D. Š. (a.k. (... 86. Priteisti iš atsakovo D. Š. 61,22 Lt (šešiasdešimt... 87. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...