Byla 2A-87-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Almos Urbanavičienės, Neringos Švedienės, sekretoriaujant Silvijai Rimavičiūtei, dalyvaujant apelianto atstovei Agnei Dubonytei, trečiajam asmeniui A. V., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM ieškinį atsakovui J. V., tretysis asmuo A. V., dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kreipėsi su ieškiniu (b.l. 2-4) į teismą prašydama priteisti 602 Lt 10 ct ir 2527 Lt 14 ct įsiskolinimus už neteisėtai gautas tiesiogines išmokas ir paramą, 91 Lt 29 ct ir 109 Lt 15 ct palūkanų bei Žemės ūkio ministro įsakymu nustatomas palūkanas, skaičiuojamas nuo 2010-01-28. Ieškovas nurodo, kad pagal 2007-06-26 paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones atsakovui J. V. ieškovas išmokėjo 3790 Lt 55 ct paramos sumą. Ieškovas nurodo, kad administruodama Paraišką Nr. 1 Agentūra nustatė, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai gavo didesnę paramą – 3187 Lt 65 ct. Apie tai atsakovas buvo informuotas 2008-05-16 raštu, kuriame Agentūra nustatė 14 dienų terminą nuo pranešimo (rašto) išsiuntimo dienos, per kurį jis turėjo grąžinti Agentūrai skolą. Atsakovas per nustatytą terminą skolos negrąžino, todėl Agentūra nuo 2008-05-31 atsakovui pradėjo skaičiuoti palūkanas nuo 3187 Lt 65 ct sumos. Ieškovas nurodo, kad atsakovas Agentūrai 2007-10-08 pateikė paraišką pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, kurią Agentūra įvertino ir patvirtino jam 2527 Lt 14 ct paramą. Ieškovas nurodo, kad jis atsakovui skolą pagal Paraišką Nr. 1 sumažino, išskaičiuodamas ją iš kitos atsakovui priklausančios paramos (pagal Paraišką Nr. 2). Skola buvo sumažinta 2338 Lt 3 ct. Atsakovas 2009-03-24 pervedė Agentūrai 300 Lt. Agentūra iš šios atsakovo įmokos padengė priskaičiuotas palūkanas ir dalį skolos (247 Lt 52 ct). Ieškovas nurodo, kad atsakovas liko skolingas 602 Lt 10 ct pagal Paraišką Nr. 1. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nustatytu terminu neperleido 7,87 ha žemės ūkio naudmenų pagal Paraišką Nr. 2, Agentūra pritaikė sankciją, paramą nutraukė, o 2527 Lt 14 ct paramos sumą atsakovas turėjo grąžinti Agentūrai. Atsakovas per 2009-10-01 Agentūros rašte nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą nuo informacinio laiško išsiuntimo dienos skolos negrąžino, todėl Agentūra nuo 2009-11-01 pradėjo atsakovui skaičiuoti palūkanas nuo 2527 Lt 14 ct sumos.

4Atsakovas J. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 42), kuriame nurodė, kad su ieškovo reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad Agentūra jam yra skolinga už žemės plotus, perduotus pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

5Tretysis asmuo A. V. ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 81-85) nurodydama, kad Agentūra savo 2008-05-16 raštu apie permokos pagal Paraišką Nr. 1 grąžinimą informavo tik po 4 mėnesių, kai pinigų grąžinimo terminas buvo nustatytas 14 kalendorinių dienų. 2007-08-28 staiga mirė jų sūnus R. V., dėl to patyrė sunkius išgyvenimus ir todėl itin pablogėjus sveikatos būklei neturėjo galimybių rūpintis žemės priežiūra. Atsiliepime A. V. pripažįsta, kad formaliai pažeidė 2007-03-30 LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-135 patvirtintų taisyklių 9 p., kuriame nurodyti reikalavimai užtikrinti gerą agrarinę ir aplinkosaugos būklę žemės ūkio naudmenoms. Nurodė, kad jų žemės sklypai yra žemumose, o 2007 metais liepos mėnuo buvo lietingas, todėl jokia technika negalėjo įvažiuoti jų suarti. Pagrindinė deklaruotų žemės sklypų nesutvarkymo priežastis buvo netikėta jų sūnaus mirtis ir dėl to pablogėjusi sutuoktinių sveikatos būklė. 2007 metų rudenį visą savo žemę ir gyvulius V. perdavė savo dukrai R. K., pasitraukdami iš prekinės žemės ūkio gamybos.

6Dėl Paraiškos Nr. 2 tretysis asmuo A. V. atsiliepime nurodė, kad Žemės ūkio ministro 2007-09-03 įsakymu patvirtintų taisyklių reikalavimų dėl žemės ūkio naudmenų perdavimo terminų neįvykdė dėl nuo atsakovo ir jo sutuoktinės nepriklausančių aplinkybių, pirmąja neįvykdymo priežastimi nurodydama faktą, kad 2007 metų rudenį visą savo žemę ir gyvulius perdavė dukrai, pasitraukdami iš prekinės žemės ūkio gamybos. Antrąja terminų neįvykdymo priežastimi nurodė faktą, kad negalėjo įforminti žemės sklypų perleidimo dėl arešto, nenurodant konkretaus turto, uždėjimo. Apie šias aplinkybes ne kartą telefonu ir raštu informavo Agentūrą, siuntė teismo nutartis, kitus reikiamus dokumentus. Trečioji priežastis, kad 1,87 ha ploto sklypo notarine tvarka negalėjo perrašyti dukrai, nes paaiškėjo, kad pasikeitė žemės sklypo ribos, kurių pasikeitimas bus įregistruotas tik parengus ir patvirtinus Panočių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. Ketvirtoji terminų neįvykdymo priežastis – Agentūra 2007 metais, pateikus Paraišką Nr. 2 atsakovo ir sutuoktinės neinformavo, kad ūkio perleidimas dukrai turi būti įformintas notarine tvarka, apie tai Agentūra informavo 2009 metais. Agentūra 2008-06-11 priėmė ūkio perėmėjos R. K. paraišką išmokoms gauti už 2008 m. Penktoji priežastis – tik 2010 metais atsakovas ir sutuoktinė notarine tvarka R. K. padovanojo 3,8 ha, 0,54 ha ir 0,24 ha žemės sklypus. Tretysis asmuo savo atsiliepime nurodė, kad R. K. šiuo metu yra perleista 7,44 ha žemės arba 95 proc. visų perleistinų žemės ūkio naudmenų, todėl galėjo būti taikytas tik Žemės ūkio ministro 2007-09-03 įsakymu patvirtintų taisyklių 57.1.1 p. ir parama sumažinta 10 procentų.

7Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu (b.l. 189-195) ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie žemės ūkio ministerijos iš J. V. 602 Lt 10 ct įsiskolinimą už negrąžintas tiesiogines išmokas už pasėlius, 91 Lt 29 ct neapmokėtų palūkanų, apskaičiuotų iki 2010-01-27 įskaitytinai. Vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūko fondų priemones administravimo taisyklių 13-14 punktais, priteisė palūkanas, kurių dydis kiekvienam ketvirčiui nustatomas LR žemės ūkio ministro įsakymu ir skaičiuojamas nuo 2010 m. sausio 28 d iki tos dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos nuo negrąžintos skolos sumos. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš J. V. 21 Lt žyminio mokesčio ir 18 Lt 87 ct pašto išlaidų valstybei. Priteisė iš ieškovo Nacionalinės mokėjimų agentūros 79 Lt žyminio mokesčio valstybei. Priteisė iš Nacionalinės mokėjimo agentūros 632 Lt advokato atstovavimo išlaidų J. V..

8Teismas spręsdamas dėl Paraiškos Nr. 1, laikė, kad atsakovas savo veiksmais buvo pripažinęs, jog išmoka jam buvo išmokėta nepagrįstai. Nei atsakovas, nei tretysis asmuo nepateikė įrodymų, kad 2007 metais patikrinto sklypo jie negalėjo tinkamai prižiūrėti dėl objektyvių priežasčių, tokių dokumentų neteikė ir nacionalinei mokėjimų agentūrai. Todėl teismas laikė, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas, nes nurodytos išmokos buvo išmokėtos atsakovui nepagrįstai, be teisinio pagrindo. Teismas nurodė, jog ta aplinkybė, kad buvo įsivėlusi klaida sistemoje, kuri įvertina pateiktas paraiškas ir apskaičiuoja išmokas, neįvertino geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės rodiklio, negali būti pripažįstama, kad dėl šios klaidos išmokėta išmoka tapo teisėta ir todėl negali būti sugrąžinama.

9Spręsdamas dėl Paraiškos Nr. 2, teismas padarė išvadą, kad atsakovui ir jo sutuoktinei laikotarpiu nuo 2008-10-20 iki 2009-01-26 kreipusis į Notarų biurą dėl sklypų perleidimo, perleidimo sandoriai nebūtų buvę patvirtinti, nes turto arešto taikymas, nenurodant konkretaus turto reiškia arešto taikymą visam skolininko turtui.

10Teismas konstatavo, kad atsakovas per nustatytą 3 mėnesių terminą žemės sklypų perleidimo dokumentų nesutvarkė, tačiau faktiškai žemės sklypą perleido asmeniui, nurodytam paraiškoje, ir jis realiai dirbo žemę. Byloje surinkti aukščiau išvardinti žemės sklypo rengimo dokumentai patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens teiginius, jog žemės sklypo planų rengimas užtruko ne dėl atsakovo kaltės (neveikimo). Teismas atsižvelgdamas į teikiamos finansinės paramos, kuri skiriama siekiant įgyvendinti žemės ūkio politiką bei kaimo plėtros priemones, tikslus, į tai, kad faktiškai žemės sklypai buvo perleisti, šiuo metu dalies žemės sklypų perleidimo dokumentai jau yra įforminti tinkamai, kiti yra rengiami, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjant ginčus turi būti siekiama ir socialinio teisingumo, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, manė, jog šiuo konkrečiu atveju išmokėtos atsakovui paramos sugrąžinimas būtų neteisingas, prieštarautų teikiamos paramos tikslams, todėl ieškovo ieškinio šioje dalyje netenkino.

11Apeliaciniu skundu (b.l. 198-200) ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą dalyje dėl 2527 Lt 14 ct dydžio įsiskolinimo, 109 Lt 15 ct palūkanų ir vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13-14 punktais, palūkanų, skaičiuojamų nuo 2010-01-28 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nepriteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą; panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl 632 Lt advokato atstovavimo išlaidų J. V. iš ieškovo priteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą. Ieškovas nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog egzistavo objektyvios aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima perleisti žemės sklypų, nes teismas nesivadovavo jokiais rašytiniais įrodymais, iš kurių galima būtų daryti išvadą, kad Paraiškoje Nr. 2 nurodyti sklypai buvo areštuoti.

12Apeliantas pažymi, kad pateikė teismui Paraiškoje Nr. 2 nurodytų žemės sklypų 2010-02-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus su istorija, kuriuose nėra duomenų, kad Paraiškoje Nr. 2 nurodyti žemės sklypai buvo areštuoti. Atsakovas teismui nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į notarų biurą siekdamas perleisti Paraiškoje Nr. 2 nurodytus žemės sklypus bei įrodymų, kad notarų biuras atsisakė sudaryti Paraiškoje Nr. 2 nurodytų žemės sklypų perleidimo sandorius. Taip pat atkreipia dėmesį, jog atsakovas apie aplinkybes, dėl kurių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų turi informuoti ieškovą, tačiau tai atlikta nebuvo, dėl to ieškovo sprendimas dėl 2527 Lt 14 ct išmokėtos paramos sugrąžinimo yra teisėtas ir pagrįstas.

13Atsakovas yra neįvykdęs Paraiškoje Nr. 2 prisiimtų įsipareigojimų ir aplinkybė, kad daliai Paraiškoje Nr. 2 nurodytų žemės sklypų, kurie turėjo būti perleisti iki 2009-01-20 yra likęs tik sandorių įforminimas, neturi reikšmės Agentūros priimtam sprendimui dėl 2527 Lt 14 ct paramos lėšų grąžinimo.

14Apeliantas atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog J. G. R. K. dovanojimo sutartimi perleido 2,86 ha žemės sklypą, yra nereikšminga ginčui. Taisyklėse nenumatyta, jog tretieji asmenys gali perleisti valdos perėmėjui jiems nuosavybės teise priklausančius sklypus ir taip būtų laikoma, kad valdos perėmėjas yra įvykdęs Taisyklėse ir Paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 206-289) atsakovas J. V. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad byloje pateikė eilę rašytinių įrodymų bei paaiškinimus, kad Taisyklių reikalavimus dėl žemės ūkio naudmenų perdavimo terminų neįvykdė dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Teismas pagrįstai šias aplinkybes pripažino svarbiomis ir ieškovo reikalavimus atmetė. 2007 metų rudenį visą savo žemę ir gyvulius perdavė dukrai, pasitraukdamas iš prekinės žemės ūkio gamybos, be to, negalėjo įforminti žemės sklypų perleidimo dėl arešto. Apie šias aplinkybes ne kartą informavo ieškovą. 1,87 ha ploto žemės sklypo negalėjo perleisti dukrai, nes paaiškėjo, jog pasikeitė žemės sklypo ribos, kurių pasikeitimas bus įregistruotas tik parengus ir patvirtinus Panočių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. Nors notarine tvarka visi žemės sklypai pagal Paraišką Nr. 2 nustatytais terminais perleisti nebuvo, bet faktiškai valda su žemės ūkio naudmenimis buvo perduota perėmėjai.

16Atsakovas nurodo, jog byloje pateikė įrodymus, kad tik 2010 metais buvo atlikti sklypų preliminarūs matavimai ir tik tuo metu atsirado galimybė juos perleisti. Kadangi nebuvo galimybių perleisti paraiškoje nurodytus sklypus, tad 2010-01-15 J. G. R. K. perleido – padovanojo 2,86 ha žemės sklypą, kurį ji anksčiau ketino perleisti ieškovui. Iš viso R. K. yra perleista 7,44 ha arba 95 procentai visų perleistinų žemės ūkio naudmenų.

17Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

20Byloje nustatyta, kad 2007-06-15 J. V. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones (Paraišką Nr. 1), kurios registracijos Nr. 7-1003359902-A1 (b.l. 123-126). Pagal šią paraišką buvo deklaruota 20,15 ha žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos. J. V. pasirašydamas Paraišką pareiškė, kad yra susipažinęs su tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skyrimo taisyklėmis, kad sutinka su ieškovo patikrinimais ir kt., įsipareigojo ūkininkauti ne mažiau kaip 5 metus, laikytis geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų ir kt.

21Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra 2008-05-16 raštu (b.l. 19-20) atsakovą informavo, kad pagal Paraišką Nr. 1 buvo apskaičiuota ir išmokėta paramos suma. Rašte nurodoma, kad Paraiškos vertinimo metu buvo nustatyta, kad atsakovas nesilaikė geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų, tačiau dėl įvykusios sistemos klaidos sankcija pritaikyta nebuvo ir atsakovui buvo išmokėta per didelė paramos suma. Agentūra susidariusią 3187 Lt 65 ct permoką nurodė grąžinti per 14 kalendorinių nuo šio informacinio laiško išsiuntimo datos, ir nurodė, kad negrąžinus laiku, bus skaičiuojamos palūkanos. Buvo nurodyta siunčiamo sprendimo apskundimo terminai ir tvarka.

22Paraiškos patikros vietoje ataskaitoje pažymėta, kad patikra buvo atlikta 2007-07-26. Akte pažymėta, kad patikros metu nustatyta plotų trūkumai, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimų nesilaikymas (b.l.106-112). Akte nurodyta, kad anksčiau šis laukas atitiko GAAB reikalavimus, o šiuo metu ne, lauko plotas 9,1 ha. Pastabose nurodyta, kad pūdymas akivaizdžiai apleistas, nedirbamas bei neprižiūrimas. Vyrauja vešlios, jau spėjusios subrandinti sėklas, piktžolės.

23Byloje yra atsakovo J. V. 2008-11-27 parašytas prašymas skolų valdymo skyriui, kuriame jis nurodė, kad sutinka su likusia skolos dalimi ir prašo leisti ją išmokėti dalimis, pagal sudarytą grafiką (b.l. 27). Nacionalinė mokėjimo agentūra tokį skolininko prašymą patenkino ir pratęsė skolos sugrąžinimo terminą bei ją išdėstė, mokant po 150 Lt per mėnesį (b.l. 28-29).

24Atsakovui išmoka buvo pervesta 2008-01-21 (b.l. 6-7a). Jau padarius išmokėjimus, po kurio laiko buvo pastebėta, kad Supaprastintų tiesioginių išmokų informacinėje sistemoje (toliau STIS) buvo klaida, nes ji neskaičiavo Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimų nesilaikymo sankcijų tiesioginių išmokų pagrindinei išmokos daliai. 2008 m. sausio mėnesio pabaigoje STIS buvo įdiegtas sankcijų skaičiavimo klaidos ištaisymas ir paraiškos, kurioms dėl šio defekto GAAB sankcijos nebuvo pritaikytos, buvo administruotos pakartotinai, o pareiškėjams, kuriems buvo išmokėta didesnė, nei priklauso parama, apskaičiuotos skolos. Atsakovas pranešimu apie tai, kad jam yra pritaikyta ši sankcija ir kad jam nepagrįstai buvo išmokėtos išmokos buvo informuotas 2008-05-16.

25Atsakovui buvo pritaikytas Metodikos 9.5 punktas, kuriame nustatyta, kad kai pažeidimų plotas viršija 50 proc. deklaruoto ploto, laikoma, kad tai sunkus GAAB reikalavimų pažeidimas, taip pat kai nustatomas reikalavimų pakartotinis tyčinis nesilaikymas, pagrindinė išmokos dalis einamaisiais metais ir kitais kalendoriniais metais neskiriama.

26Byloje taip pat nustatyta, kad 2007-10-08 J. V. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (Paraišką Nr. 2), kurios registracijos Nr. 1AP-KA-07-1-001444-PR001 (b.l. 48-58). Paraišką Nr. 2 pasirašė perleidėjas J. V., jo sutuoktinė A. V. ir perėmėja R. K.. Paraiškos IV skyriuje „Informacija apie perleidėjo perleidžiamus ir perėmėjo perimamus/perimtus žemės ūkio naudmenų plotus“ yra nurodyti penki žemės sklypai. Yra nurodyta, kad bus perleistas 0,54 ha plotas žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), bus perleistas 1,80 ha plotas žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), 0,23 ha plotas žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), taip pat 1,50 ha plotas žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) ir 3,80 ha plotas žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ). Yra nurodyta, kad bendras plotas sudaro 8,47 ha, perleidžiamas plotas sudaro 7,87 ha, pasiliekamas savo reikmėms plotas sudaro 0,60 ha. Paraišką pasirašęs perleidėjas J. V. patvirtino, kad jam yra žinomas Paraiškos VII skyriaus 15 punktas, kad per 3 mėnesius nuo informacinio pranešimo iš Agentūros išsiuntimo dienos jis turi perleisti žemę Paraiškoje nurodytam perėmėjui.

272008-10-30 Agentūros raštu (b.l. 23) atsakovas buvo informuotas, kad dalis jo skolos buvo išskaičiuota iš paramos pagal programą „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“. Šis, prieš tai susidariusios skolos nurašymas, laikytinas paramos gavėjo, atsakovo informavimu apie jam skirtą paramą pagal Paraišką Nr. 2.

28Nekilnojamojo turto registro 2010-02-24 duomenimis (b.l. 59-67) tik vieno iš penkių, 3,80 ha ploto sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) nuosavybės teisė nuo 2010-02-03 įregistruota R. K. vardu. Kitų keturių sklypų, kuriuos atsakovas įsipareigojo perleisti, savininkai buvo nepasikeitę (atsakovas nebuvo perleidęs savo nuosavybės teisės į tuos sklypus). Atsakovo atstovė ir tretysis asmuo nurodė, kad atsakovas siekė perleisti kitus keturis sklypus pagal Paraišką Nr. 2 nurodytam perėmėjui. Dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) atsakovas 2009-03-17 prašymu (b.l. 70) kreipėsi į Alytaus apskrities viršininko administraciją prašydamas pakeisti žemės sklypo paskirtį, kad galėtų deklaruoti pasėlius ir pievas. Žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) perleidimo negalimumą netiesiogiai patvirtina Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-02-17 pažyma (b.l. 71), kurioje nurodyta, kad J. V. negali notariškai perrašyti žemės sklypo (reg. Nr.38/6549 unikalus Nr. ( - )) dukrai R. K. kadangi pasikeitė žemės sklypo ribos (dėl neišskirtos namų valdos iš bendro ploto), ribų pasikeitimas ir naujų planų rengimas bus atliktas parengus ir patvirtinus Panočių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. Turto arešto aktų registro pažymėjimu (pažymėjimas išspausdintas 2009-01-26 tikrinant galimybę perleisti A. V. ir J. V. priklausantį garažą) patvirtinama, kad 2008-10-20 buvo įregistruotas turto arešto aktas, kuriuo areštuojamas A. V. piniginės lėšos, o jų nesant kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas 20000 Lt sumai. Dokumento būsena nurodyta laikina.

29Civilinėje byloje Nr. 2-195-770/2009, kuri buvo nagrinėjama Varėnos rajono apylinkės teisme yra duomenys, kad 2008-10-17 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos A. V. piniginėms lėšoms 20 000 Lt sumai, o jų nesant areštuojant kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą (b.l.20-21). Taip pat yra pažymėjimas, kad turto arešto aktas buvo įregistruotas turto arešto aktų registre 2008-10-17 (b.l.26-27). 2009-01-29 buvo sprendžiamas atsakovės A. V. prašymas patikslinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Ji prašė areštuoti konkretų turtą, tačiau toks prašymas nebuvo patenkintas (b.l.64-65). 2009-06-02 buvo surašytas antstolės J. J. kontoroje turto aprašas, kuriuo buvo areštuotas žemės sklypas 0,25 ha ir pirtis, esantys ( - ) kaime , Varėnos rajone (b.l.99).

30Agentūros kontrolės departamento Alytaus skyriaus sudarytoje byloje Nr. 1AP-KA-07-1-001444-PR001 (Paraiška Nr. 2), kurios kopija buvo pateikta teismui, toje byloje esančiame Skyriaus vedėjo J. D. surašytame elektroniniame laiške yra nurodoma, kad perėmėja R. K. deklaravo pasėlius 2008 m. ir 2009 m. perimtoje valdoje, J. V. 2008 ir 2009 metais nedeklaravo, konstatuojama, kad žemė neperleista, bet deklaruoja perėmėja. Civilinėje byloje Nr. 2-343-547/2010 yra pateikta R. K. 2009-06-12 paraiška gauti išmokas už 2009 m., nurodant, kad yra deklaruojama valda Nr. 1003359902. Atsakovas Agentūrai pateikta Paraiška Nr. 2 (b.l. 48-58) įsipareigojo R. K. perleisti valdą, kurios Nr. 1003359902.

31Byloje yra pateikti žemės sklypų planai, kuriuose nurodoma, kad jie buvo patvirtinti Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2010-01-28 įsakymu, taip pat kvitu, kad už parengtus planus buvo sumokėta. Taip pat pateiktas Alytaus apskrities viršininko 2010-03-29 įsakymas, kuriuo buvo pakeistas žemės sklypo, kurio plotas 7,29 ha, esančio ( - ) kaime Varėnos rajone Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, kur buvo nurodyta, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Šis Alytaus apskrities viršininko įsakymas buvo įregistruotas registre ir 2010-04-07 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše jau yra nurodyta pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio.

32Tretysis asmuo pateikė dokumentus, gydytojo pažymas, kad iš karto po sūnaus mirties ji ir sutuoktinis nuolat gydosi pas gydytoją psichiatrą.

33Paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo tvarką detalizuoja Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-423, kurių paraiškos padavimo dieną galiojusios redakcijos 32 p. numatė, jog ūkis ar jo dalis, priklausiusi perleidėjui nuosavybės teise, turi būti perleista paraiškoje nurodytam tinkamam perėmėjui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Agentūros informacinio pranešimo paramos gavėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos arba gali būti jau perleista (paraiškos teikimo metais) paraiškoje nurodytam tinkamam perėmėjui. Šis perleidimas nelaikomas grįžimu į prekinę žemės ūkio gamybą. Įvykus žemės perleidimo sandoriams, paramos gavėjas – žemės perleidėjas turi pateikti Agentūrai žemės perleidimo sandorių, kurie patvirtinti notaro, kopijas, o ūkio perėmėjas – žemės nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas.

34Pažymėtina, jog taisyklių 43 p., 43.1 p., reglamentuojančių, kokios sankcijos gali būti taikomos už turto perleidimo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, tik 2008-04-04 redakcija numatė šalia pagal ankstesnes redakcijas numatytos sankcijos – paramos nutraukimo, ir papildomą sankciją – sumokėtos paramos susigrąžinimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad taisyklių 32 p. 2008-04-04 redakcija numatė galimybę netaikyti sankcijų, esant paramos gavėjo argumentuotam paaiškinimui, kad dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių nespėjo perduoti ūkio ar jo dalies per 3 mėnesius nuo agentūros informacinio pranešimo pareiškėjui apie skirtą paramą išsiuntimo dienos.

35Taigi, byloje nustatyta, kad atsakovas per nustatytą 3 mėnesių terminą žemės sklypo perleidimo dokumentų nesutvarkė, tačiau faktiškai žemės sklypą perleido asmeniui, nurodytam paraiškoje, kuris ne tik dirbo žemę, bet ir teikė paraiškas išmokoms gauti.

36Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai konstatavo, kad žemės sklypų perleidimui sukliudė ne dėl atsakovo kaltės užtrukęs žemės sklypų planų parengimas. Pagal Žemės įstatymo 14 straipsnį bet kurios rūšies žemės sandorio sudėtinė dalis yra žemės sklypo planas, patvirtintas valstybinės žemėtvarkos tarnybos; žemės sklypo plane nurodoma sklypo ribos (gretimybės), dislokacija, dydis, o jei parduodama sklypo dalis – dalies dydis, dislokacija, ribos (gretimybės), kiti duomenys. Taigi, nesant parengtų žemės sklypo planų, žemės sklypų perleidimai yra negalimi ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių.

37Byloje surinkti žemės sklypo planų rengimo dokumentai patvirtina atsakovo teiginį, jog žemės sklypų planų rengimas užtruko ne dėl atsakovo kaltės.

38Taip pat pažymėtina, kad atsakovas, kreipdamasis į agentūrą su paraiška, turėjo perleistinų žemės sklypų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, todėl turėjo pagrindo tikėtis laiku įforminti žemės sklypų perleidimo sandorius.

39Atsakovas kreipėsi į agentūrą su paaiškinamais raštais, nurodydamas, dėl kokių priežasčių negalėjo pateikti žemės sklypų perleidimo sandorius patvirtinančių dokumentų. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į teikiamos finansinės paramos, kuri skiriama siekiant įgyvendinti žemės ūkio politiką bei kaimo plėtros priemones, tikslus, o būtent: kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygų kokybės gerinimas, kaimo vietovių ekonominės ir socialinės struktūros tobulinimas, bendruomeninių ryšių stiprinimas siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas, skatinti alternatyviąją veiklą kaime, ir kt., į tai, kad faktiškai žemės sklypai buvo perleisti taisyklėse nustatytu terminu, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjant ginčus turi būti siekiama ir socialinio teisingumo, teismas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija mano, jog šiuo konkrečiu atveju išmokėtos atsakovui paramos sugrąžinimas būtų neteisingas, prieštarautų teikiamos paramos tikslams, todėl ieškovo reikalavimai netenkinti pagrįstai (Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisyklės, CPK 3 str.).

40Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis), todėl išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui panaikinti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Varėnos rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 4. Atsakovas J. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 42), kuriame nurodė,... 5. Tretysis asmuo A. V. ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 81-85)... 6. Dėl Paraiškos Nr. 2 tretysis asmuo A. V. atsiliepime nurodė, kad Žemės... 7. Varėnos rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 1 d. sprendimu (b.l.... 8. Teismas spręsdamas dėl Paraiškos Nr. 1, laikė, kad atsakovas savo veiksmais... 9. Spręsdamas dėl Paraiškos Nr. 2, teismas padarė išvadą, kad atsakovui ir... 10. Teismas konstatavo, kad atsakovas per nustatytą 3 mėnesių terminą žemės... 11. Apeliaciniu skundu (b.l. 198-200) ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra... 12. Apeliantas pažymi, kad pateikė teismui Paraiškoje Nr. 2 nurodytų žemės... 13. Atsakovas yra neįvykdęs Paraiškoje Nr. 2 prisiimtų įsipareigojimų ir... 14. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog J. G. R. K. dovanojimo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 206-289) atsakovas J. V. prašo... 16. Atsakovas nurodo, jog byloje pateikė įrodymus, kad tik 2010 metais buvo... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 19. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 20. Byloje nustatyta, kad 2007-06-15 J. V. Nacionalinei mokėjimo agentūrai... 21. Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra 2008-05-16 raštu (b.l. 19-20)... 22. Paraiškos patikros vietoje ataskaitoje pažymėta, kad patikra buvo atlikta... 23. Byloje yra atsakovo J. V. 2008-11-27 parašytas prašymas skolų valdymo... 24. Atsakovui išmoka buvo pervesta 2008-01-21 (b.l. 6-7a). Jau padarius... 25. Atsakovui buvo pritaikytas Metodikos 9.5 punktas, kuriame nustatyta, kad kai... 26. Byloje taip pat nustatyta, kad 2007-10-08 J. V. Nacionalinei mokėjimo... 27. 2008-10-30 Agentūros raštu (b.l. 23) atsakovas buvo informuotas, kad dalis jo... 28. Nekilnojamojo turto registro 2010-02-24 duomenimis (b.l. 59-67) tik vieno iš... 29. Civilinėje byloje Nr. 2-195-770/2009, kuri buvo nagrinėjama Varėnos rajono... 30. Agentūros kontrolės departamento Alytaus skyriaus sudarytoje byloje Nr.... 31. Byloje yra pateikti žemės sklypų planai, kuriuose nurodoma, kad jie buvo... 32. Tretysis asmuo pateikė dokumentus, gydytojo pažymas, kad iš karto po sūnaus... 33. Paramos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Ankstyvo... 34. Pažymėtina, jog taisyklių 43 p., 43.1 p., reglamentuojančių, kokios... 35. Taigi, byloje nustatyta, kad atsakovas per nustatytą 3 mėnesių terminą... 36. Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai konstatavo, kad žemės sklypų... 37. Byloje surinkti žemės sklypo planų rengimo dokumentai patvirtina atsakovo... 38. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas, kreipdamasis į agentūrą su paraiška,... 39. Atsakovas kreipėsi į agentūrą su paaiškinamais raštais, nurodydamas, dėl... 40. Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 42. Varėnos rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 1 d. sprendimą palikti...