Byla B2-4757-661/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo EURODEBT LT, UAB pareiškimą atsakovui UAB „RHETOR“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui iškleti bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovas turi pareiškėjui 1532,76 EUR dydžio skolinį įsipareigojimą, kylantį iš UAB „ALFP“, apmokėjimo terminai yra praleisti.

3Atsakovas UAB „RHETOR“ su pareiškimu nesutiko. Nurodo, jog atsakovas yra mokus ūkio subjektas taip pat įmonė yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams ir pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės įmonės turimo turto vertės. Šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovas pateikė duomenis apie turimą turtą, debitorinius ir kreditorinius įsiskolinimus (b.l. 36).

4Bankroto bylą iškelti atsisakytina.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. nuostatas, bankroto byla iškeliama, jeigu: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Nagrinėjamoje byloje pareiškėja, reikalaudama bankroto bylos atsakovui UAB „RHETOR“ iškėlimo, remiasi pirmąja aplinkybe – įmonės nemokumu, kuris yra vienas iš savarankiškų įmonės bankroto iškėlimo pagrindų. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės nemokumą apsprendžia dvi sąlygos, pirma, įmonė nevykdo įsipareigojimų, antra, pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pradelsti įsipareigojimai yra suprantami būtent kaip pradelstos mokėti įmonės finansinės skolos ar neatliktos kitos prievolės (pavyzdžiui, neatlikti darbai), dėl kurių neatlikimo įmonei kyla pareiga sumokėti tam tikras pinigines sumas kreditoriams.

7Svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra realiai nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, nurodytus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą. Finansinę būklę visa apimtimi parodo finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys, į kurį įeina balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. nustato, jog įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, kuris sudarytas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Vadinasi, įmonės balansas laikytinas pagrindiniu įrodymu, patvirtinančiu jos finansinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-14 nutartis c.b. Nr. 2-440/2009).

8Iš atsakovo UAB „RHETOR“ pateikto už 2014 m. balanso (b.l. 44) matyti, kad įmonės

9ilgalaikio turto nėra; trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimas ir nebaigtos vykdyti sutartys – 290 EUR; gautos sumos – 36175 EUR; kito turto nėra; pinigai ir pinigų ekvivalentai – 36175 EUR; viso turto – 36 175 EUR; nuosavą kapitalą sudaro – 39071 EUR; kapitalą – 2896 EUR; Atsakovas įsipareigojimų neturi.

10Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, konstatuoja, kad UAB „RHETOR“ laikyti nemokia nėra pagrindo. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Šios aplinkybės leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl kelti bankroto bylą UAB „RHETOR“ atsisakytina.

11Teismas ieškovui išaiškina, jog teisminėje praktikoje yra konstatuota, jog kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkui, t. y. apribojama jo veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne vien formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, todėl teisminėje praktikoje prioritetas suteikiamas aktyvaus rinkos dalyvio išlikimui. Taigi, ieškovas turi teisę dėl skolinio įsipareigojimo vykdymo kreiptis ieškinio teisenos tvarka.

12Atsakovas prašė skirti pareiškėjai baudą CPK 95 str. tvarka, tačiau iš byloje esančių įrodymų nenustatyta, jog pareiškėjas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą pareiškimą, todėl šis atsakovo prašymas atmetamas.

13Vadovaudamasi CPK 290 str. - 292 str.,

Nutarė

14atsisakyti iškelti atsakovui UAB „RHETOR“ bankroto bylą.

15Nutartis per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai