Byla N-575-1202-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nutarimo D. M. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I

3Muitinės kriminalinės tarnybos Marijampolės skyriaus pareigūnas 2006 m. rugsėjo 26 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą D. M. dėl ATPK 1632 str. 4 d. numatyto teisės pažeidimo padarymo. Protokole nurodyta, kad D. M. 2006-01-17 apie 15.00 val. bendrais veiksmais su V. V. Jurbarko rajone, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, iš nenustatyto asmens, įgijo akcizais apmokestinamas prekes, t.y. 4990 pakelių cigarečių „Saint George“, 1990 pakelių „Saint George Ligts“ ir 900 pakelių cigarečių „Bayron“, su rusiško pavyzdžio banderolėmis, kurių bendra vertė 22010 Lt. Protokole nurodyta, kad D. M. pažeidė akcizais apmokestinamų prekių (tabako gaminių) gabenimo tvarką, t.y. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.1.1 p. reikalavimus, bendrais veiksmais, neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes automobiliu Opel Vectra, valst. Nr, ( - ) iki Alytaus raj., Genių k., kur 2006-01-17 apie 16 val. buvo sulaikyti.

4II

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. spalio 3 d. nutarimu nutarė D. M. už pažeidimą, numatytą ATPK 1632 str. 4 d., skirti 5000 litų baudą su 4990 pakelių cigarečių „Saint George“, 1990 pakelių „Saint George Ligts“ ir 900 pakelių cigarečių „Bayron“ konfiskavimu. Teismas konstatavo, kad pažeidėjo kaltė įrodyta jo paties visišku prisipažinimu, administracinio teisės pažeidimo protokolu, Muitinės kriminalinės tarnybos Marijampolės tarnybos vyriausiųjų inspektorių D. J. ir G. J. tarnybiniais pranešimais, 2006-09-26 daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu Nr.011869, nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą D. M. ir V. V. atžvilgiu baudžiamojoje byloje Nr. 04-1-611-04, įvykio vietos apžiūros protokolu bei jo priedais, specialisto išvada, perdavimo - priėmimo aktu, daiktų pateikimo bei jų apžiūros protokolais, pažymų dėl D. M. ir V. V. telefoninių pokalbių, pokalbių suvestinių, bei pažymų duomenimis, kratos protokolu, laikino sulaikymo protokolu, daiktiniais įrodymais. Skiriant nuobaudą teismas atsižvelgė į pažeidimo pobūdį, neteisėtai gabentų cigarečių kiekį, į pažeidėjo asmenybe, jo turtinę padėtį. D. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažįsta ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. l p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidėjas pirmiau nėra padaręs analogiškų teisės pažeidimų, yra nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio, išlaiko du mažamečius vaikus, teismas nutarė skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali ir konfiskuoti cigaretes kaip administracinio teisės pažeidimo tiesioginį objektą.

6III

7Muitinės kriminalinė tarnyba apeliaciniu skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme. Apelianto nuomone, pažeidėjui paskirta pernelyg švelni nuobauda. Teismas neatsižvelgė į tai, kad D. M. pažeidimą padarė bendrais su V. V. veiksmais, o pažeidimas, padarytas grupės asmenų, yra atsakomybę sunkinanti aplinkybė. ATPK 301 str. negali būti taikomas, jei yra nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Nuobaudos švelninimas, vadovaujantis ATPK 301 straipsnio nustatytomis taisyklėmis, galimas tik esant išskirtinėms aplinkybėms, itin švelninančioms pažeidėjo atsakomybę. Apelianto nuomone, šiuo atveju teismo nustatytos aplinkybės - tai, kad pažeidėjas neturi pastovaus pragyvenimo šaltinio, yra nedirbantis, registruotas darbo biržoje - nelaikytinos išskirtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių būtų galima taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas. Į visas šias aplinkybes teismas turėjo atsižvelgti individualizuodamas pažeidėjui skinamą nuobaudą sankcijos ribose. Apeliantas taip pat pažymi, jog Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2002 m. birželio 12 d. nutarimu D. M. buvo paskirta 3000 Lt bauda pagal ATPK 1632 str. 2 d. Taip pat 2006 m. sausio 17 d. kratos metu D. M. namuose buvo rastos neteisėtai laikomos cigaretės ir už tai Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. vasario 21 d. nutarimu jam paskirta 5000 Lt bauda pagal ATPK 1632 str. 3 d. Teismas netinkamai vertino pažeidimo pobūdį – pareiškėjas gabeno prekių net už 22010 Lt, o pagal ATPK 1632 str. 4 d. atsakomybė atsiranda, kai prekių vertė yra nuo 6250 Lt.

8Administracinėn atsakomybėn patrauktas D. M. atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Paaiškina, kad teisės pažeidimas buvo padarytas dėl labai sunkios jo šeimos materialinės padėties, jis neturi jokios specialybės ir darbo rinkoje yra nereikalingas. Kartu su žmona yra bedarbiai, augina du mažamečius vaikus. Dėl pažeidimo labai gailisi. Pažymi, kad teismas gali ir nepripažinti sunkinančia aplinkybe tai, kad pažeidimas padarytas grupės asmenų (ATPK 32 str. l p.). Šiuo atveju jis ir V. V. veikė individualiai, tik naudojosi bendra transporto priemone. Apeliantas taip pat suklydo nurodydamas, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2002-06-12 nutarimu yra paskyręs 3000 Lt bauda, - ši suma nebuvo išieškoma. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV

10Apeliacinis skundas tenkinamas.

11Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad D. M. teisėtai ir pagrįstai buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už ATPK 1632 str. 4 d. numatyto pažeidimo padarymą bei pagrįstai buvo nutarta jam paskirti administracinę nuobaudą.

12Tačiau teisėjų kolegija spendžia, kad paskirtoji nuobauda nėra tinkamai individualizuota. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas ne sykį yra pažymėjęs, kad mažesnės nuobaudos nei sankcijoje numatyta minimali arba švelnesnės nuobaudos nei numatyta sankcijoje skyrimo, arba administracinės nuobaudos neskyrimo taisyklės yra išdėstytos ATPK 301 straipsnyje. Įstatymų leidėjas yra nustatęs pagrindus, kada galima skirti mažesnę ar švelnesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta, arba neskirti administracinės nuobaudos: tai aplinkybės, nurodytos ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat šio kodekso 31 straipsnyje nustatytos atsakomybę lengvinančios bei kitos įstatymų nenurodytos lengvinančios aplinkybės, teisingumo ir protingumo kriterijai. Teismų praktikoje paprastai laikomasi taisyklės, kad administracinės nuobaudos švelninimas, vadovaujantis ATPK 301 straipsnio nustatytomis taisyklėmis, galimas tik esant išskirtinėms aplinkybėms, itin švelninančioms pažeidėjo atsakomybę <...> įstatymų leidėjas, formuluodamas ATPK 301 straipsnio 1 dalį, ir esant galiojančioms taisyklėms, numatytoms ATPK 302 straipsnio 1 ir 2 dalyse, tikėjosi, jog švelnesnė nuobauda nei numatyta sankcijoje būtų skiriama arba administracinė nuobauda būtų neskiriama tik išimtiniais atvejais. (Administracinių teismų praktika Nr. 1. P. 326; Nr. 7. P. 268-270).

13Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė išskirtinių aplinkybių, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai ir sudarytų pagrindą taikyti ATPK 301 str. Apelianto nurodytos aplinkybės, kad jis pripažįsta padaręs pažeidimą, kad augina du mažamečius vaikus, nėra išskirtinės aplinkybės. Byloje esama duomenų, kad akcizais apmokestinamų prekių gabenimu pareiškėjas užsiėmė versliškai (b.l. 63, 66, 70), todėl negalima spręsti apie pareiškėjo turtinę padėtį vien iš to, kad jis prieš pat bylos nagrinėjimą užsiregistravo Darbo biržoje (b.l. 135). D. M. gabeno akcizais apmokestinamas prekes, kurių bendra vertė sudaro 22010 Lt, taigi tokiu pažeidimu jis darė didelę žalą Lietuvos finansų sistemai.

14Teisėjų kolegijos vertinimu, pažeidėjui paskirta mažesnė nei sankcijoje numatyta bauda nagrinėjamu atveju aiškiai neatitinka padaryto teisės pažeidimo pobūdžio ir yra neproporcinga padarytai veikai. ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje yra numatytos plačios skirtinos baudos ribos (nuo 10000 iki 20000 Lt), o tai leidžia teismui įvertinti visas konkretaus pažeidimo aplinkybes ir tinkamai individualizuoti pažeidėjo atsakomybę.

15Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Alytaus rajono apylinkės teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir klaidingai taikė ATPK 301 straipsnį. Todėl apeliacinis skundas tenkinamas iš byla grąžinama iš naujo nagrinėti teisme.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą tenkinti.

18Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 3 d. nutarimą panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti teisme.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai