Byla 2S-386-112/2008
Dėl įpareigojimo pasirašyti neterminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Rimvida Zubernienė, kolegijos teisėjai Almantas Padvelskis, Albina Pupeikienė, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ieškinį atsakovui G. Č. dėl įpareigojimo pasirašyti neterminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir

Nustatė

22008 m. vasario 25 d. nutartimi Plungės rajono apylinkės teismas ieškovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui. Nurodė, kad ieškovė pateikė VĮ Registrų centro pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad ginčo pastatą ieškovė valdo patikėjimo teise. Tačiau per nustatytą terminą žyminio mokesčio nesumokėjo. Nurodė, kad ieškovė nėra atleista nuo žyminio mokesčio pagal LR CPK 83 str. 1 d. 5 p., nes pareikštu ieškiniu negina viešojo intereso.

3Ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį. Nurodo, kad pagal Civilinio kodekso nuostatas viešųjų juridinių asmenų tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Ieškovės, kaip valstybinės įmonės, tikslai nukreipti į viešojo intereso tenkinimą. Nurodo, kad teismas neteisingai aiškino viešojo intereso sąvoką. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kreipėsi į teismą, siekdama užtikrinti valstybės turto efektyvų, racionalų ir rūpestingą valdymą, naudojimą ir disponavimą bei visuomenės interesų tenkinimą.

4Atskirasis skundas netenkintinas.

5Pagal Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos, kai ieškinys arba pareiškimas pareiškiamas siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus, nuo žyminio mokesčio atleidžiami ta dalimi, kuria siekiama apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesą.

6Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuostata, kad viešasis interesas yra vertinamasis kriterijus, todėl jo taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

7Skirtingai nei prokuroro ieškinio, pareiškimo viešajam interesui ginti atveju, plečiamai aiškinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų įgaliojimus reikšti ieškinius viešajam interesui apginti nėra teisinio pagrindo. Valstybės ir savivaldybių institucijoms įgaliojimai ginti viešąjį interesą gali būti suteikti tik konkrečiose jų kompetencijai priskirtose veiklos srityse atliekant tarnybines funkcijas (CPK 49 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad vien tai, jog viena iš bylos šalių yra biudžetinė įstaiga, nesuponuoja, kad bet kuri jos veikla yra skirta patenkinti viešiesiems poreikiams ir apginti viešajam interesui.

8Pažymėtina, kad ieškinyje (pareiškime) dėl viešojo intereso gynimo būtina teisiškai pagrįsti viešojo intereso egzistavimą byloje ir besikreipiančio asmens teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčijamas pastatas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei, o apeliantė jį valdo patikėjimo teise. Ieškinys byloje pareikštas dėl daikto, valdomo patikėjimo teise, tvarkymo, t. y. dėl įpareigojimo sudaryti terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

10Be to, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos byloje pateiktuose nuostatuose nėra įtvirtinta šios įstaigos teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai apeliantės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ieškinio reikalavimo nelaikė viešojo intereso gynimu ir teisingai nurodė, kad ieškinio trūkumai nustatytu terminu pašalinti nebuvo.

11Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl Plungės rajono apylinkės teismo nutartį atskirojo skundo motyvais naikinti nėra pagrindo. 2008 m. vasario 25 d. Plungės rajono apylinkės teismo nutartis paliktina nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Plungės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai