Byla TA-180-18-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos B. A. prašymą atnaujinti praleistą terminą paduoti apeliaciniam skundui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. A. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų miesto savivaldybės administracijai, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

5II.

6Pareiškėja 2007 m. vasario 14 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė apeliacinį skundą dėl minėto teismo sprendimo, taip pat pateikė prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Nurodė, kad terminą paduoti apeliaciniam skundui praleido, kadangi 2007 m. sausio 22 d. priimto sprendimo motyvai nebuvo paskelbti. Neturėdama sprendimo, pareiškėja negalėjo jo apskųsti. Teismo sprendimą pareiškėja gavo tik 2007 m. vasario 6 d.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9Terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacine tvarka gali būti skundžiamas per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo. Terminas apeliaciniam skundui paduoti apeliacinės instancijos teismo gali būti atnaujintas apelianto prašymu, pripažinus, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalis).

11Kolegija konstatuojant, kad teismo sprendimas privalo būti surašytas prieš jį viešai paskelbiant (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Tik tokiu būdu asmenys, kuriems teismo sprendimas sukelia atitinkamas pasekmes, turi galimybę jį įstatymų nustatyta tvarka apskųsti. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 93 straipsnį per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai, esant rašytiniam prašymui, sprendimo nuorašai išsiunčiami ir posėdyje dalyvavusioms proceso šalims. Pareiškėja teigia, kad 2007 m. sausio 22 d. Kauno apygardos administraciniam teismui skelbiant sprendimą jo motyvai nebuvo išdėstyti. Iš administracinės bylos medžiagos matyti, kad ginčijamo Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo nuorašai administracinė bylos proceso šalims, nedalyvavusioms teismo sprendimo paskelbime, išsiųsti 2007 m. sausio 31 d. lydraščiais (t. III, b.l. 50,51), t.y., nesilaikant Administracinių bylų teisenos įstatymo 93 straipsnyje nustatytos tvarkos. Nepaisant to, kad pareiškėjos atstovas dalyvavo skelbiant teismo sprendimą ir nesant rašytinio pareiškėjos prašymo, teismo sprendimo nuorašas išsiųstas ir pareiškėjai. Šių aplinkybių visuma leidžia abejoti, ar Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimas buvo surašytas prieš jį paskelbiant ir, ar pareiškėjo atstovas jį skelbiant turėjo galimybę sužinoti teismo sprendimo motyvus. Visos abejonės vertintinos pareiškėjos naudai. Iš pašto įstaigos spaudo ant voko, kuriuo pareiškėjai siųstas pirmosios instancijos teismo sprendimas, matyti, kad jį pareiškėja gavo tik 2007 m. vasario 6 d. (t. III, b.l. 53), kai apeliacinio skundo padavimo terminas jau buvo pasibaigęs. Darytina išvada, kad pareiškėja neturėjo galimybės pirmosios instancijos teismo sprendimo apskųsti per įstatymo nustatytą terminą ir terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl ne nuo jo valios priklausiusių aplinkybių. Gavusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, pareiškėja apeliacinį skundą paruošė ir išsiuntė per protingą laiko tarpą, būtiną tokiems veiksmams atlikti.

12Kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos prašymas dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui paduoti tenkintinas. Kadangi apeliacinis skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnyje keliamus reikalavimus, jis priimamas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

15Pareiškėjos B. A. skundą priimti nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai