Byla e2-8637-291/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės kooperatinės bendrovės Šiaulių kredito unijos ieškinį atsakovėms M. K., N. B., trečiajam asmeniui D. K., dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti solidariai iš atsakovių M. K., N. B., 707,84 Eur skolą, kurią sudaro: 672,74 Eur paskola, 150,70 Eur palūkanos, 59,80 Eur delspinigiai, taip pat 12,00 procentų dydžio metines mokestines palūkanas nuo negrąžintos kredito dalies (672,74) nuo 2015-08-20 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 20 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovė su atsakove M. K. 2011-09-14 sudarė Paskolos sutartį Nr. 11-00073, pagal kurią KU „Savas rūpestis“ suteikė atsakovei 4300 Eur paskolą su 12 proc. metinių palūkanų norma bei 0,04 proc. delspinigiais, skaičiuojamais nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki visiško įsiskolinimo padengimo, paskolos galutinis grąžinimo terminas 2016-09-04. Paskolos grąžinimo užtikrinimui 2011-03-07 su atsakove N. B. pasirašyta laidavimo sutartis Nr. 11-00072. Savo prievolės atsakovės neįvykdė, todėl ieškovė nuo 2015-04-29 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį. Atsakovėms nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovėms bei trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (viešo paskelbimo būdu), tačiau jie per nustatytą 30 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į ieškinį. Nesant atsakovių atsiliepimų į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovei prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovės ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

5Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovė su atsakove M. K. 2011-09-14 sudarė Paskolos sutartį Nr. 11-00073, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 4300 Eur paskolą su 12 proc. metine palūkanų norma bei 0,04 proc. delspinigiais, skaičiuojamais nuo įsiskolinimo atsiradimo dienos iki visiško įsiskolinimo padengimo, iki 2016-09-04, šalys susitarė, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas laidavimu (6-9 b. l.). Paskolos sutarties 6.5. p. atsakovė M. K. įsipareigojo grąžinti paskolą ir sumokėti kitas pagal sutartį priklausančias mokėti sumas unijai sutartyje ir tvarkaraštyje numatytais terminais. Paskolos grąžinimo užtikrinimui ieškovė 2011-09-14 su atsakove N. B. sudarė laidavimo sutartį Nr. 11-00072 (10-13 b. l.), kuria remiantis atsakovė N. B. laidavo už paskolos gavėją atsakovę M. K. ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovei, jeigu paskolos gavėja tinkamai pagal Paskolos sutartį negrąžins paskolos dalies ir su šia paskolos dalimi susijusių palūkanų, laiduotojas ir paskolos gavėjas atsako unijai kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (Laidavimo sutarties 3 p.) (CK 6.81 str. 1 d.). Atsakovės sutartimis prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, su ieškove nustatytais terminais neatsiskaitė. Atsakovėms raštu išsiųsti raginimai įvykdyti prievolę. Atsakovėms ir toliau nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė 2015-04-29 vienašališkai nutraukė paskolos sutartį (19 b. l.).

6Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovės pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovės prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimas įrodytas, pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, iš atsakovių solidariai priteistina 672,74 Eur negrąžinta paskola, 150,70 Eur palūkanos, 59,80 Eur delspinigiai, iš viso – 883,24 Eur, ieškovės naudai.

7Ieškovei iš atsakovių, praleidusių terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 883,24 Eur skolos, palūkanų ir delspinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-09-18 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovių sutartines palūkanas pagal Paskolos sutartį – 12 proc. nuo pagrindinės skolos sumos (672,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kasacinės instancijos teismas yra atkreipęs dėmesį į CK 6.221 str., reglamentuojančio sutarties nutraukimo teisinius padarinius, 3 d. įtvirtintą nuostatą, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Atsižvelgiant į kasacinės instancijos formuojamą praktiką, į byloje nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovių solidariai priteistina 12 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (672,74 Eur) nuo 2015-08-20 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovei iš atsakovių priteistinos 20,00 Eur bylinėjimosi išlaidos – 20,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str., 93 str. 1 d.), lygiomis dalimis.

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovių nepriteistinos, nes neviršija 3,00 Eur (CPK 92 str.; LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (CPK 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.,142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 – 287 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti solidariai iš atsakovių M. K., a.k. ( - ) ir N. B., a.k. ( - ) 672,74 Eur (šešių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 74 centų) negrąžintą paskolą, 150,70 Eur (vieno šimto penkiasdešimt eurų 70 centų) palūkanas, 59,80 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 80 centų) delspinigius, 12 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (672,74 Eur) nuo 2015-08-20 iki visos kredito sumos grąžinimo dienos bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (883,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės kooperatinės bendrovės Šiaulių kredito unijos, į.k. 300007695, naudai.

14Priteisti iš atsakovių M. K., a.k. ( - ) ir N. B., a.k. ( - ) ieškovei kooperatinei bendrovei Šiaulių kredito unijai, į.k. 300007695, bylinėjimosi išlaidas: po 10,00 Eur (dešimt eurų).

15Atsakovės negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai