Byla 2S-1145-436/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-50-399/2015 pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims AB DNB bankas, BUAB „Elettrodiesel“, UAB „Indebt“, UAB „Omnitel“, AB Swedbank, E. S., Ž. S., antstolei S. Ž., antstolei A. L. dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniu, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. S. teismui pateiktu pareiškimu prašė iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirti bankroto administratorių Audrių Bandzaitį, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą bendrai 868,86 eurų (3000 Lt sumai), reikalingą bankroto procedūroms atlikti laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą iki nutarties patvirtinti šio fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinti 144,81 eurų (500Lt) per mėnesį išlaidų sąmatą, reikalingą pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti ir 839,90 eurų (2900 Lt) per mėnesį periodinėms išmokoms išlaikomiems asmenims.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjui A. S. fizinio asmens bankroto bylą bei priteisė iš pareiškėjo A. S. valstybei 43,15 eurų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

5Teismas nustatė, kad pareiškėjas įrodinėjo savo sąžiningumą tuo, jog pardavęs žemės sklypą Lazdijų rajone, dalį pinigų panaudojo kreditų grąžinimui ir, kad tai matyti iš pateiktų sąskaitų išrašų, tačiau teismas nesutiko su šiuo pareiškėjo aiškinimu, kadangi iš byloje esančio AB Swedbank sąskaitos išrašo matyti, kad pareiškėjui 2012-07-10 buvo pervesta (b.l. 64, t. 2) už žemę 30.666,50 Lt, kuriuos jis naudojo įvairiems atsiskaitymams, tačiau ne su kreditoriais, kuriems jo tvirtinimu yra pradelsti mokėjimai ir be to 6 000 litų panaudojo 2012-07-10 UAB „Dyzara“ įstatinio kapitalo formavimui (b.l. 65 t. 2) ir tai patvirtina, kad pareiškėjas nebuvo sąžiningas procese. Tokią išvadą teismo nuomone galima daryti ir iš to, kad E. S., pareiškėjo buvusi sutuoktinė, yra vienintelė UAB „Dyzara“ akcininkė, kuri nurodė, kad bankrutavus UAB „Elettrodiesel“, kurio direktoriumi buvo pareiškėjas, o ji taip pat dirbo toje bendrovėje, reikėjo gyventi ir sukurti darbo vietas, todėl ir įkūrė bendrovę „Dyzara“. E. S. nurodė, kad faktiškai bendrovėje sprendimus priima ji, nors direktoriumi yra A. S., tačiau jis dirba kitus darbus (mechaniku).

6Kreditorių sąraše nurodyta E. S. su 35 000 išlaikymo įsiskolinimu vaikams, taip pat neatitinka kreditoriaus, kuris yra reikšmingas nustatant asmens nemokumo būklę reikalavimų, kadangi LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau įstatymo) 5 str.8 d 1 p. nurodyta, kad nustatant fizinio asmens nemokumo būklę nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie įstatymo 29 str. 7 d. nustatyta tvarka negali būti nurašomi ir įstatymo 29 str. 7 d. būtent nurodyta ir piniginės lėšos vaikams (alimentai). Tas pat pasakytina ir apie kreditorių Ž. S., kuriam nurodytas įsiskolinimas išlaikymo (paramos) 3600 Lt ir tokiu būdu teismas laiko nustatyta aplinkybę, kad pareiškimo padavimo metu A. S. buvo neįvykdęs prievolių, kurioms įvykdyti terminai suėję, ne 55.987,34 Lt sumai kaip jis nurodęs (b.l. 73, t. 1), bet 8.970, 40 eurų (30.973 Lt) sumai. Pareiškimas po trūkumų šalinimo priimtas 2014-08-11, tačiau jis laikomas paduotu 2014-06-05 (LR CPK 115 str. 3 d.). Pareiškėjas turi turto 33.161,49 eurų (114 500 Lt ) vertės, tai jis pripažino pats teismo posėdžio metu, tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai – VĮ Registrų centras duomenys ir ši aplinkybė laikoma nustatyta.

7Šioje byloje teismas nurodė nesant pagrindo daryti išvadai, kad pareiškimo padavimo dieną, tai yra 2014-06-05 A. S. buvo nemokus, nes kaip jau minėta jo turto turimo vertė 114 500 Lt, jis dirba, gauna darbo užmokestį 500 eurų (1700 litų) ir tai, kad nekilnojamajam turtui yra taikytas įkeitimas (hipoteka), nėra pagrindu teigti, kad šis turtas pareiškėjui nepriklauso.

8Teismas sutiko su kreditoriaus BUAB „Elettrodiesel“ motyvais, kad pareiškėjo nesąžiningumu galima vertinti ir tai, kad jis, turėdamas įsiskolinimus, prisiėmė prievoles mokėti 3 vaikams išlaikymą po 1000 litų kiekvienam, nors LR CK 3.198 str. numato, kad asmeniui, kuris išlaiko du ar daugiau vaikų, išlaikymas nustatomas tokio dydžio, kad jo pakaktų visų vaikų būtiniems protingiems poreikiams tenkinti. Teismas taip pat pasisakė, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingo elgesio dėl skolų susidarymo, kadangi jis pats pripažino skolą 120 000 litų BUAB „Elektrodiesel“ (byla baigta taikos sutartimi), nesiėmė priemonių ir būdamas UAB „Elettrodiesel“ direktoriumi savo pareigas vykdyti taip, kad įsiskolinimų neatsirastų.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – apelianto pareiškimą tenkinti visiškai.

10Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

 1. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktui taikyti būtina nustatyti, jog fizinis asmuo tapo nemokus dėl per paskutinius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo sudarytų CK 6.67 straipsnyje nurodytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, kurių jis neprivalėjo sudaryti, ar dėl kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Teismas nenustatė faktinių aplinkybių dėl apelianto nesąžiningumo, kurį būtų galima preziumuoti CK 6.67 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat neįsigilino į faktines bylos aplinkybes ir tik formaliai konstatavo, kad apelianto veiksmai nesąžiningi, nors pagal kasacinio teismo praktiką dėl subjektyvaus asmens sąžiningumo sprendžiama konkrečioje situacijoje iš jo pozicijų - ar pakako to, ką jis darė, atsižvelgiant į tai, ką jis galėjo daryti protingai tikėdamasis, pagal nustatytus reikalavimus. Pažymėtina, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, kai nustatoma, kad jis sudarė nesąžiningus sandorius ar atliko kitus nesąžiningus veiksmus, kurie nulėmė jo nemokumą. Taigi turi egzistuoti tiesioginis asmens nesąžiningumo ir jo nemokumo ryšys. Byloje nenustatyta nesąžiningų apelianto veiksmų, dėl kurių jis tapo nemokiu. Paskutinius trejus metus iki kreipimosi į teismą, tiek iki tol apeliantas buvo sąžiningas objektyviąja ir subjektyviąja prasme, spręsdamas priešingai, teismas pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, plečiamai aiškino nesąžiningumo sąvoką, formaliai taikė FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą.
 2. Teismo nuomone civilinės bylos duomenys nepatvirtina, kad apeliantas yra sąžiningas, kadangi nors jis ir teigė, kad pinigus, gautus pardavus žemės sklypą Lazdijų rajone, panaudojo prievolėms kreditoriams vykdyti, tai yra skoloms mažinti, tačiau tiesioginių to įrodymų nepateikė, o iš banko sąskaitos išrašo aptarto anksčiau matyti, kad dalis gautos sumos 6000 litų buvo panaudota UAD ,,Dyzara“ įstatiniam kapitalui formuoti. Atkreiptinas dėmesys, kad įmonė buvo įsteigta ir įstatinis kapitalas suformuotas buvo būtent dėl to, kad pareiškėjas galėtų susikurti darbo vietą sau, dėl ko dabar gauna darbo užmokestį, iš kurio ir būtų dengiami kreditoriniai įsipareigojimai. Vadovaujantis teismo logika, asmuo turėtų nieko nedaryti, o 6000 litų atiduoti kreditoriams. Šiame kontekste pastebėtina, kad ši suma apeliantui jau yra grįžusi su kaupu. Nuo to geriau tik kreditoriams. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pardavus sklypą, skolos UAB ,,Elettrodiesel“ dar nebuvo, o kiti įsipareigojimai buvo mokami einamosiomis įmokomis.
 3. Apeliantui nėra aiškūs teismo argumentai, kad apeliantas prisiėmė prievoles trims vaikams mokėti po 1000 Lt per mėnesį išlaikymą. Pažymi, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus, visai nesvarbu, kokio dydžio.
 4. Teismas taip pat pasisakė, kad apeliantas nebuvo pakankamai atidaus ir rūpestingo elgesio dėl skolų susidarymo, kadangi jis pats pripažino skolą 120 000 litų BUAB Elettrodiesel“ (byla baigta taikos sutartimi), nesiėmė priemonių ir būdamas UAB „Elettrodiesel“ direktoriumi savo pareigas vykdyti taip, kad įsiskolinimų neatsirastų. Šiuo atveju teismas net nevertino tos aplinkybės, kad UAB „Elettrodiesel” prašė priteisti iš atsakovo A. S. ieškovo BUAB „Elettrodiesel” naudai 502 745,55 Lt nuostolių bei 10 537 Lt palūkanų. O taikos sutartimi šis reikalavimas buvo sumažintas daugiau nei 4 kartus.
 5. Teismas, vertindamas apelianto nemokumą, privalėjo vertinti visą jo turimo turto balansą ir esamus pradelstus įsipareigojimus. Pareiškimo padavimo dieną buvo suėjęs terminas mokėti 24.952, 58 Lt. Kreditorių sąraše nurodyta E. S. su 35000 Lt išlaikymo įsiskolinimu vaikams atitinka kreditoriaus, kuris yra reikšmingas nustatant asmens nemokumo būklę. Šiuo atveju suėję terminai vykdyti reikalavimus, kurie viršija 25 minimalias mėnesio algas (MMA), todėl yra pagrindas išvadai daryti, kad asmuo tapo nemokiu ir yra pagrindas iškelti asmeniui fizinio asmens bankroto bylą. Būtent šios aplinkybės rodo, kad apeliantas yra nemokus ir jam turi būti iškelta fizinio asmens bankroto byla.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens BUAB „Elettrodiesel“ bankroto administratorius UAB „Forsina“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:

 1. Pareiškėjas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad byloje nenustatyta nesąžiningų pareiškėjo veiksmų, dėl kurių jis tapo nemokiu. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1084-601/2013 pagal ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ieškinį atsakovui A. S. dėl 502745,55 Lt nuostolių bei 10537 Lt palūkanų priteisimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Šalys sudarė 2013-04-16 taikos sutartį, pagal kurią A. S. įsipareigojo sumokėti ieškovui BUAB „Elettrodiesel“ 120000 Lt sumą taikos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Kauno apygardos teismas 2013-04-24 nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutarti ir civ. b. Nr. 2-1084- 601/2013 nutraukė.
 2. Faktinis ieškinio pagrindas civilinėje byloje Nr. 2-1084-601/2013 patvirtina, kad UAB „Elettrodiesel“ vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 1998-06-15 (įmonės įsteigimo dienos) iki 2012-06-09 nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) buvo atsakovas A. S.. Ieškovo reikalavimas šioje byloje buvo grindžiamas faktinėmis aplinkybėmis dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų atsakovo A. S. veiksmų praradus bendrovės turtą. BUAB „Elettrodiesel“ neturint turto įvykdyti prievolę (atlyginti žalą) kreditoriams, kreditoriai subsidiarią reikalavimo teisę įgijo į įmonės vadovą A. S. (CK 6.245 str. 5 d.), kas sudaro pagrindą spręsti, kad pareiškėjo A. S. prievolė kreditoriui UAB „Elettrodiesel“ atsirado dėl neteisėtų ir civilinės teisės prasme nesąžiningų pareiškėjo veiksmų.
 3. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, sklypo pardavimo metu pareiškėjas turėjo neįvykdytą prievolę perduoti UAB „Elettrodiesel“ 2012-06-09 balanse, sudarytame nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, apskaitytą turtą –t. y. 426 577,99 Lt vertės prekių likučius (atsargas), 2 900 Lt vertės transporto priemonę Fiat Fiorino 73 267,56 Lt vertės trumpalaikį turtą (turtines teises), viso 502 745,55 Lt, kuris UAB „Elettrodiesel“ bankroto administratoriui perduotas nebuvo.
 4. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė E. S. 2013-09-20 ieškinyje atsakovui A. S. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, santuokinio turto padalinimo nurodė, kad atsakovui A. S. tenkanti išlaikymo dalis kiekvienam vaikui sudaro po 450 Lt kas mėnesį. Taigi, pareiškėjas, jau turėdamas prievoles kreditoriams UAB „Eletrodiesel“, UAB „Finverta“, AB DNB bankui, „Swedbank“ AB, sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių prisiėmė nepagrįstai didelius finansinius įsipareigojimus - trims vaikams kas mėnesį mokėti po 1000 Lt išlaikymą, žinodamas, kad faktiškai jų negalės vykdyti, ir tokiu būdu sukėlė sau nemokumą. Tokie pareiškėjo veiksmai, sąmoningai didinant savo kreditorinius įsipareigojimus, taip pat negali būti pripažinti sąžiningais FABĮ 1 straipsnio 1 dalies prasme.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

16Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria remiantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 8 dalies 1 punktu atsisakyta iškelti apeliantei bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas atskirajame skunde teigiant, jog teismas, netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, netinkamai taikęs teisės normas, padarė nepagrįstą išvadą dėl apelianto mokumo.

18Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo, remiantis FABĮ 2 straipsnio 2 dalimi, turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai (objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas, kurios yra pakankamos skoloms padengti. Kita vertus, vien didelių pajamų gavimo faktas automatiškai nereiškia asmens mokumo, jeigu jų neužteks jo įsipareigojimams padengti. Nustatant, ar asmuo pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, būtina nustatyti ir įvertinti jo per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) mokėtiną pinigų sumą, gaunamas pajamas, gaunamų sumų realumą, lėšas, būtinas pragyvenimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 3K-3-561/2014).

19Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas yra mokus, todėl pagrindo kelti jam bankroto bylą nėra. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad pareiškimo padavimo metu A. S. buvo neįvykdęs prievolių, kurioms įvykdyti terminai suėję ne 55.987, 34 Lt sumai, kaip jis buvo nurodęs (1 t., b. l. 73), bet 8.970, 40 eurų (30.973 Lt) sumai, be to pareiškėjas turi turto 33.161,49 eurų (114 500 Lt ) vertės, dirba, gauna darbo užmokestį 500 eurų.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas su pareiškimu į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo kreipėsi 2014 m. birželio 5 d. Patikslintame pareiškime nurodė, kad pradelstų įsipareigojimų suma iš viso yra 55.987,34 Lt (1 t., b. l. 73). Pirmosios instancijos teismas nustatinėdamas pareiškėjo mokumą, nurodė, kad pradelsti mokėjimai kreditoriui BUAB „Elettrodiesel“ yra 49.952,58 Lt (1 t., b. l. 63), tačiau pareiškimo padavimo dienai buvo suėjęs terminas vykdyti prievolę 24.952,58 Lt (iki 2013-12-31), pareiškimas paduotas 2014-06-05, kita suma 25.000 Lt turėjo būti sumokėta iki 2014-06-31, todėl teismas šios sumos neįskaičiavo, nes, teismo vertinimu, asmuo turi būti nemokus pareiškimo padavimo dieną ir nustatant šią aplinkybę įskaitomi tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti terminai yra suėję, tokiu būdu pareiškimo padavimo dieną buvo suėjęs terminas mokėti šiam kreditoriui 24.952, 58 Lt.

21Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais, kadangi pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nurodytosios. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad fizinio asmens finansinę būklę teismas vertina pareiškimo nagrinėjimo iš esmės metu, o ne pareiškimo pateikimo metu.

22Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1084-601/2013 tarp ieškovo BUAB „Elettrodiesel“ ir atsakovo A. S. buvo patvirtinta taikos sutartis, pagal kurią A. S. pripažino, jog jis yra skolingas BUAB „Elettrodiesel“ 120.000 Lt ir šią sumą sutiko ieškovui sumokėti dalimis (1 t., b. l. 6–7). Apeliantas nurodė, ir dėl to ginčo nėra, kad jis BUAB „Elettrodiesel“ yra sumokėjęs 45.047,42 Lt. Kiti mokėjimai dalimis turėjo būti padengti sekančiai: 24.952,58 Lt iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 25.000 Lt iki 2014 m. birželio 31 d.; 25.000 Lt iki 2014 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjas teikdamas teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo į kreditoriui BUAB „Elettrodiesel“ pradelstų mokėjimų sumą įtraukė tik dvi sumas – 24.952,58 Lt ir 25.000 Lt, tačiau teismas, kaip jau buvo minėta, į pradelstų mokėjimų skaičių 25.000 Lt neįtraukė, nes mokėjimo terminas pareiškimo pateikimo teismui dieną nebuvo suėjęs. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai fizinio asmens finansinę būklę vertino pareiškimo teismui pateikimo dienai ir 25.000 Lt neįskaičiavo į pradelstų įsipareigojimų sumą, be to dar nagrinėjant šią civilinę bylą iš esmės į pradelstų įsipareigojimų sumą turėjo būti įskaičiuota kita 25.000 Lt suma, kurią pareiškėjas kreditoriui BUAB „Elettrodiesel“ turėjo sumokėti pagal anksčiau minėtą taikos sutartį iki 2014 m. gruodžio 31 d., kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjui buvo svarstomas tik 2015 m. vasario 12 d. Tai reiškia, kad pareiškėjo pradelsti įsipareigojimai kreditoriui BUAB „Eletrodiesel“ skundžiamos nutarties priėmimo dieną sudarė 74.952,58 Lt, kas atitinka 21.707,77 Eur. Tuo tarpu nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas Minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) yra 300 Eur, o tai reiškia, kad fizinis asmuo yra laikomas nemokiu, jeigu jo pradelsti įsipareigojimai viršija 7500 Eur. Nagrinėjamoje byloje duomenų apie tai, kad pareiškėjas iš pradelstos skolos BUAB „Elettrodiesel“ nors dalį padengė, nėra, todėl darytina išvada, kad nežiūrint į kitus pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, o įvertinus vien tik pradelstus įsipareigojimus BUAB „Elettrodiesel“, ši suma viršija FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nustatytą sumą, kuriai esant fizinį asmenį galima būtų pripažinti nemokiu.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai į pradelstų įsipareigojimų sumą įskaičiavo išlaikymo įsiskolinimą. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodyta, kad nustatant fizinio asmens būklę, nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai, kurie šio įstatymo 29 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka negali būti nurašyti. FABĮ 29 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad negali būti nurašomos piniginės lėšos vaikams (alimentai). Priešingai, nei nurodė pirmosios instancijos teismas, iš kreditorių sąrašo (1 t., b. l. 63) matyti, kad apeliantas išlaikymo įsiskolinimo sumų 35.000 Lt E. S. ir 3600 Lt Ž. S. į pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaičiavo. Taigi, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną pradelstų skolinių įsipareigojimų kreditoriams iš viso turėjo 80.987,34 Lt, kas atitinka 23.455,55 Eur. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia pareiškėjo būsena atitiktų FABĮ nustatytą nemokumo būklę, t.y. nustatyta, jog pareiškėjo pradelsti įsipareigojimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (FABĮ 2 str. 2 d.).

24Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Be to, pripažįstama, kad nemokumui nustatyti reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą.

25Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas turi turto, kurio vertė VĮ Registrų centras duomenimis yra 114.500 Lt, kas atitinka 33.161,49 Eur. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimu nutraukta pareiškėjo ir E. S. santuoka bendru šalių sutarimu, bei patvirtinta šalių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Iš šio sprendimo matyti, kad šalys tarpusavyje pasidalino turtą. Iš Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad pareiškėjo vardu yra registruota ½ dalis žemės sklypo, bendro ploto 0,087 ha, ir ½ dalis gyvenamojo namo su priklausiniais, esančių ( - ) (1 t., b. l. 18–23), tačiau šis nekilnojamasis turtas yra areštuotas antstolės S. Ž. bei apsunkintas hipoteka, paimtų iš AB DNB banko kreditų įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. Šio pareiškėjui priklausančio turto vertė yra 104.500 Lt, kas atitinka 30.265,29 Eur, ir ši suma nurodyta Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. sprendime. Pareiškėjo vardu registruotų transporto priemonių nėra (1 t., b. l. 24).

26Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kaip buvo nustatyta prieš tai minėto pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto vertė, t.y. ar jis įvertintas šalių susitarimu, ar remiantis VĮ Registrų centras duomenimis. Remiantis VĮ Registrų centras duomenimis (2 t., b. l. 25–30), pareiškėjui tenkančios dalies gyvenamojo namo su priklausiniais vidutinė rinkos vertė nurodyta 94.500 Lt (atitinkamai 27369,09 Eur), žemės sklypo dalies vidutinė rinkos vertė nurodyta 2030 Lt (atitinkamai 587,93 Eur). Tai reiškia, kad pareiškėjo turimo nekilnojamojo turto vertė yra 96.530 Lt, kuri yra mažesnė, nei nurodyta Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. sprendime. Be to, pažymėtina, kad žemės sklypo rinkos vertė nustatyta 1996 m., gyvenamojo namo – 2012 m, o kitų pastatų – 2002 m. Taigi, iš prieš tai aptartų rašytinių įrodymų negalima tiksliai nustatyti, kokia šiuo metu pareiškėjui priklausančio turto tikroji rinkos vertė, nes byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose nurodytos verčių sumos yra skirtingos. Kitokių duomenų apie tikrąją jam priklausančio turto vertę pareiškėjas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Šiai dienai nesant pakankamai duomenų apie pareiškėjo turimo turto tikrąją vertę, negalima konstatuoti, kad įkeisto turto pakanka kreditorių reikalavimams patenkinti ir dėl to teigti, jog pareiškėjas yra nemokus FABĮ 2 straipsnio 2 dalies prasme.

27Teismas spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, be kita ko, turi įvertinti skolinių įsipareigojimų kitimo dinamikos perspektyvą tokio asmens turimo turto ir jo gaunamų pajamų kontekste. Tai reiškia, kad sprendime turi būti nurodyta, kokią konkrečiai dalį pajamų reguliariai (pvz. per metus, mėnesį, savaitę) galėdamas skirti įsipareigojimų vykdymui toks asmuo, galėtų padengti visus įsipareigojimus. Be to, teismas, spręsdamas, ar asmens gaunamos pajamos, dalį jų skiriant skolinių įsipareigojimų vykdymui, leidžia jam per protingą laikotarpį įvykdyti šiuos įsipareigojimus, turi aiškiai apibrėžti koks laikotarpis, teismo vertinimu, konkrečiu atveju yra laikomas protingu. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Esminis skolininkų interesas – grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, išsaugant orumą, o kreditorių – atgauti skolas. Ar šių interesų pusiausvyra bus išsaugota, be kita ko, priklauso nuo skolininkui skolos grąžinimo laikotarpiu liekančių pragyventi lėšų ir termino, per kurį jis privalo vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, ilgumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015).

28Teismas nurodė, kad pareiškėjo gaunamos pajamos 2014 metais vidutiniškai per mėnesį sudarė 1700 Lt. Tačiau iš byloje esančios pažymos apie gaunamas pareiškėjo pajamas matyti, jog pareiškėjui atskaičius alimentus ir kitas privalomąsias išmokas 2014 m. sausio – gruodžio mėnesiais buvo išmokėta tik 574,20 Lt (2 t., b. l. 37, 166). Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje teismas neteisingai nustatė pareiškėjo gaunamas pajamas, be to nebuvo vertinama, kiek laiko galėtų trukti skolų padengimas. Teismo išvada, kad pareiškėjas yra mokus, nes turi pakankamai turto, gauna atlyginimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrįsta skaičiavimais, kaip keistųsi skoliniai įsipareigojimai vykdant prievoles kreditoriams, mokant pagal sutartis skaičiuojamas palūkanas, netesybas, nenurodyta ir neįvertinta, kokia apelianto pajamų suma, atskaičius iš jos sumas, būtinas įsipareigojimams skoliniams vykdyti, užtikrintų būtiniausių paties apelianto poreikių patenkinimą. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada neatitinka CPK 270 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimo teismo sprendime daromas išvadas pagrįsti konkrečių įrodymų vertinimu, todėl pripažintina nepagrįsta.

29Vienas iš atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų – kai paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas).

30Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantas buvo nesąžiningas, kadangi iš pardavus žemės sklypą Lazdijų rajone gautų pinigų 6000 Lt pareiškėjas panaudojo UAB „Dyzara“ įstatiniam kapitalui formuoti. Be to, konstatuodamas pareiškėjo nesąžiningumą, teismas vertino tai, jog jis prisiėmė prievoles mokėti savo trims vaikams po 1000 Lt išlaikymą kiekvienam. Apelianto teigimu, teismas netinkamai aiškino šį atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindą, neįvertino ir neatsižvelgė į jam taikyti reikšmingas aplinkybes, formaliai sprendė dėl apelianto sąžiningumo ir todėl nepagrįstai atsisakė iškelti jo bankroto bylą.

31Be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje nurodytas nesąžiningo elgesio prezumpcijas, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte neįtvirtintas konkrečių nesąžiningumo atvejų sąrašas, nepateikiama nesąžiningumo apibrėžtis, taip pat nenurodomi nesąžiningumo nustatymo kriterijai. Dėl to aplinkybės, ar asmuo tapo nemokus dėl nesąžiningų veiksmų (neveikimo), kiekvienu konkrečiu atveju pirmiausia vertintinos atsižvelgiant į FABĮ tikslus.

32Nustatyta, kad pareiškėjo vardu buvo registruotas žemės sklypas, esantis ( - ), kuris 2012 m. liepos 10 d. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu buvo parduotas ir už tai pareiškėjui pervesta 30.666 Lt (2 t., b. l. 39, 64). Iš byloje esančios sąskaitos išrašo matyti, kad 2012 m. liepos 10 d. pareiškėjas pervedė UAB „Dyzara“ įstatinio kapitalo formavimui 6300 Lt (2 t., b. l. 65). Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB „Dyzara“ viešame registre įregistruota 2012 m. liepos 25 d., kurios steigimo momentu vienintele akcininke ir direktore buvo pareiškėjo buvusi sutuoktinė E. S.. Pareiškėjas iki įsiteisėjimo teismo nutarties dėl bankroto bylos BUAB „Elettrodiesel“ iškėlimo (iki 2012 m. birželio 28 d.) ėjo šios įmonės direktoriaus pareigas, o nuo 2012 m. rugpjūčio 10 d. dirba UAB „Dyzara“. Nuo 2014 m. balandžio 7 d. pareiškėjas eina šioje įmonėje direktoriaus pareigas. Taigi, nustatyta, kad pareiškėjas, pardavęs žemę, palyginus nedidelę dalį gautų lėšų investavo į kitą įmonę, kurios valdymo organais yra jis pats ir jo buvusi sutuoktinė. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad vien dėl to, jog apeliantas investavo dalį savo lėšų į įmonę, kurioje pats dirba ir gauna stabilų darbo užmokestį, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas buvo nesąžiningas FABĮ 8 dalies 2 punkto prasme. Be to, kaip jau teismas minėjo, investavęs į kitą įmonę palyginus nedidelę dalį, t.y. 6300 Lt, dėl to pareiškėjas tikrai negalėjo tapti nemokus.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad jo formuojamos teismų praktikos nuostata, jog atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą įmonių bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus, apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 179 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. S. ir M. S. prašymą, bylos Nr. 3K-3-106/2014). Tokia kasacinio teismo praktika mutatis mutandis taikytina ir fizinio asmens bankroto bylose, nes iškeliant fizinio asmens bankroto bylą siekiama ne tik atkurti jo mokumą, bet ir patenkinti kreditorių reikalavimus. Dėl to, sprendžiant dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą tuo pagrindu, kad pareiškėjas yra nesąžiningas (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktas), įrodinėjimas turi savo specifiką. Kadangi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, priešingai nei ginčo teisenos tvarka nagrinėjamose bylose, nėra skirtinga jų baigtimi suinteresuotų šalių, kurios dispozityviai įrodinėja savo reikalavimus ir atsikirtimus, inter alia, teikia duomenis, paneigiančius kitos ginčo šalies sąžiningumo prezumpciją, tokius duomenis teismui gali pateikti kreditoriai, kurie, laikydami save suinteresuotais asmenimis, gali išdėstyti poziciją dėl bankroto bylos iškėlimo, savo pareiškimu įstoti į bylą tam, kad pateiktų teismui duomenis, taip pat ir apie skolininko nesąžiningumą. Dėl to teismas, vertindamas fizinio asmens nemokumą sukėlusias priežastis ir iš pareiškėjo kartu su pareiškimu iškelti jam bankroto bylą pateiktų duomenų bei kreditorių pateiktų duomenų (jei tokie pateikiami) nustatęs, kad yra pagrindas abejoti pareiškėjo sąžiningumu, jei tokių duomenų nepakanka pagrįstai išvadai, jog nemokumą lėmė nesąžiningi pareiškėjo veiksmai, padaryti, turi būti aktyvus ir pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius prisiimtų prievolių vykdymo ar kitas reikšmingas aplinkybes, kurių pagrindu galėtų padaryti pagrįstą išvadą dėl asmens sąžiningumo (nesąžiningumo). Tokia teismo teisė įtvirtinta FABĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte, kuriame nurodyta, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, gali įpareigoti fizinį asmenį pateikti teismui bankroto bylai nagrinėti reikalingus papildomus dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. J. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 3K-3-516/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-217-969/2015 ).

34Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bankroto bylą apeliantui atsisakė iškelti dviem vienas kitam prieštaraujančiais pagrindais. Pirmosios instancijos teismas, iš pradžių nusprendė, kad pareiškėjas neįrodė, jog yra nemokus pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. konstatavo, kad pareiškėjas yra mokus. Vėliau nusprendė, kad pareiškėjas nemokiu galėjo tapti dėl savo nesąžiningų veiksmų. Tai reiškia, kad teismas netiesiogiai pripažino, jog pareiškėjas yra nemokus. Pagrindų, kuriais remiantis pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti pareiškėjui bankroto bylą, prieštaringumas apeliacinės instancijos teismui leidžia daryti prielaidą, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neįvertino visų aplinkybių, kurios yra reikšmingos sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo.

35Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė fizinių asmenų bankrotą reglamentuojančias teisės normas, neteisingai įvertino fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimui teisiškai reikšmingus duomenis, dėl to skundžiama nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui kitam teisėjui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

36Apeliantas prašo apeliacinės instancijos teismo, panaikinus skundžiamą nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylą iš esmės, nes bylos nagrinėjimas iš esmės yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva, be to, bylos išnagrinėjimas tiesiogiai apeliacinės instancijos teisme gali riboti bylos dalyvių teises į apeliaciją. Nutarties panaikinimas ir klausimo perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nelaikomas blogesnio sprendimo dėl apelianto priėmimu (CPK 313 str., 338 str.).

37Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

38Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

39Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos A. S. iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Pareiškėjas A. S. teismui pateiktu pareiškimu prašė iškelti jam bankroto... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 19 d. nutartimi... 5. Teismas nustatė, kad pareiškėjas įrodinėjo savo sąžiningumą tuo, jog... 6. Kreditorių sąraše nurodyta E. S. su 35 000 išlaikymo įsiskolinimu vaikams,... 7. Šioje byloje teismas nurodė nesant pagrindo daryti išvadai, kad pareiškimo... 8. Teismas sutiko su kreditoriaus BUAB „Elettrodiesel“ motyvais, kad... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. prašo Marijampolės rajono apylinkės... 10. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
 1. FABĮ 5... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoto asmens BUAB... 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:
   13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 16. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 17. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria remiantis... 18. Fizinių asmenų bankroto įstatyme nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas... 19. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas yra mokus, todėl... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas su pareiškimu į teismą... 21. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais,... 22. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad... 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas... 25. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas turi turto, kurio... 26. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kaip buvo nustatyta prieš tai minėto... 27. Teismas spręsdamas, ar fizinis asmuo yra pajėgus vykdyti savo... 28. Teismas nurodė, kad pareiškėjo gaunamos pajamos 2014 metais vidutiniškai... 29. Vienas iš atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų – kai... 30. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantas buvo nesąžiningas,... 31. Be nuorodos į CK 6.67 straipsnyje nurodytas nesąžiningo elgesio... 32. Nustatyta, kad pareiškėjo vardu buvo registruotas žemės sklypas, esantis (... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad jo formuojamos... 34. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes,... 35. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, kad pirmosios... 36. Apeliantas prašo apeliacinės instancijos teismo, panaikinus skundžiamą... 37. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338... 38. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 39. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartį...