Byla 2-2207/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. K. įmonės „Fasma“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2313-259/2011 pagal ieškovo S. K. įmonės „Fasma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Galinta ir partneriai“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo ieškinio reikalavimams atsakovui dėl nuostolių atlyginimo užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – 925 753,38 Lt sumai areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, areštavo atsakovo lėšas, nutarties vykdymą pavedant ieškovo pasirinktam antstoliui.

5Atsakovas 2011 m. birželio 2 d. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad ieškovas iki šiol nepateikė teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti antstoliui, dėl ko antstolis konkretaus atsakovo turto neaprašė, o turto arešto aktų registre turto arešto būsena „laikina“ nėra panaikinta. Dėl šios priežasties atsakovas nuo 2011 m. kovo 1 d. negali disponuoti ar įkeisti jokio jam priklausančio ir viešuose registruose registruoto turto. Atsakovas dar 2011 m. kovo 29 d. kreipėsi į ieškovą su reikalavimu dėl teismo nutarties pateikimo vykdyti antstoliui, tačiau ieškovas 2011 m. balandžio 4 d. raštu atsakė, kad teismo nutarties neperduos antstoliui vykdyti tol, kol nebus išnagrinėtas atsakovo atskirasis skundas dėl šios nutarties. Atsakovo teigimu, pagal CPK 152 straipsnio 1 dalį teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai, todėl nepriklausomai nuo to, kad dėl šios teismo nutarties buvo paduotas atskirasis skundas, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra galiojančios ir ieškovas privalo teismo nutartį pateikti antstoliui vykdyti. Gavęs tokį ieškovo atsakymą, atsakovas atsisakė savo atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Lietuvos apeliaciniam teismui 2011 m. gegužės 26 d. nutartimi nutraukus apeliacinį procesą pagal atsakovo atskirąjį skundą, ieškovas ir toliau nepateikia antstoliui vykdyti teismo nutarties. Tokiu būdu atsakovas toliau patiria neproporcingus savo teisių suvaržymus. Atsakovo nuomone, ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, akivaizdžiai parodydamas, kad konkretaus atsakovo turto areštas ir ieškinio užtikrinimas jam neturi jokios reikšmės.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. birželio 17 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, o atsakovo prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo atmetė. Teismas pažymėjo, kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, jeigu per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, hipotekos teisėjos nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro. Iš Centrinės hipotekos įstaigos 2011 m. birželio 14 d. turto arešto aktų registro išrašo teismas nustatė, kad ieškovas nepateikė nustatytu terminu vykdyti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį, nes atsakovo turto arešto būsena turto arešto aktų registro išraše žymima kaip laikina. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad atsakovas nuo 2011 m. kovo 1 d. negali disponuoti ar įkeisti jokio jam priklausančio ir viešuose registruose registruoto turto, dėl ko negali vykdyti įprastinės ūkinės komercinės veiklos. Teismas įvertino aplinkybę, kad atsakovas gera valia kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti teismo nutartį antstoliui vykdyti. Teismas pripažino nepagrįstais ieškovo argumentus, kad ieškovas neturėjo galimybės kreiptis į antstolį, nes teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo buvo apskųsta.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad ieškovas paaiškino atsakovui, jog teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiks antstoliui vykdyti, jeigu Lietuvos apeliacinis teismas paliks šią nutartį nepakeistą. Teismo posėdis Lietuvos apeliaciniame teisme buvo paskirtas 2011 m. gegužės 26 d., o atsakovas atskirojo skundo atsisakė 2011 m. gegužės 11 d. Apie atsakovo atskirojo skundo atsisakymą ieškovas nebuvo informuotas ir apie tai sužinojo gavęs Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį, kuria buvo nutrauktas apeliacinis procesas. Ieškovas, gavęs Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, 2011 m. birželio 8 d. pateikė antstoliui vykdyti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį. Antstolis 2011 m. birželio 14 d. sudarė turto aprašą, kuris turto arešto aktų registre buvo įregistruotas 2011 m. birželio 15 d. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad 2011 m. birželio 14 d. patikrino turto arešto aktų registrą ir atsakovo turto arešto būsena buvo laikina. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo buvo nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2011 m. birželio 16 d. 13.30 val., o skundžiama nutartis priimta dar kitą dieną – 2011 m. birželio 17 d. Teismas neturėjo jokio pagrindo teigti, kad atsakovo turto arešto būsena yra laikina, nes atsakovo prašymo nagrinėjimo dieną turto aprašas buvo įregistruotas registre.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto argumentai, susiję su tuo, jog skundžiamos teismo nutarties priėmimo dieną Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartis jau buvo pateikta antstoliui vykdyti neturi jokios įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Šį teiginį atsakovas grindžia iš esmės analogiškais argumentais, išdėstytais jo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas panaikino laikinąsias apsaugos priemones tuo pagrindu, kad ieškovas uždelsė pateikti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti antstoliui.

13Bylos duomenimis, Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi ieškovo ieškinio reikalavimams užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – 925 753,38 Lt sumai areštavo atsakovo turtą ir lėšas. Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai turto arešto akto priėmimo dieną nėra žinoma asmens, kurio turtas areštuojamas, turto sudėtis, buvimo vieta ir dėl to turto arešto akte nenurodyti visą areštuojamą turtą ar jo dalį identifikuojantys duomenys, šis aktas įregistruojamas turto arešto aktų registre laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie visą ar dalį areštuojamo turto. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismo nutarties areštuoti turtą, kurioje nenurodyti išsamūs duomenys apie visą areštuojamą turtą ar jo dalį, laikino įregistravimo žyma panaikinama, kai antstolis pateikia areštuoto turto apyrašą, sudarytą vykdant teismo nutartį. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartyje nurodė, kad nutarties vykdymas pavedamas ieškovo pasirinktam antstoliui. Pateikti šią nutartį vykdyti antstoliui turi asmuo, kurio reikalavimams užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalį, jeigu per 1 mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikiamas turto arešto akto pakeitimas ar papildomas turto arešto aktas, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, arba papildomai pateiktuose hipotekos skyriui dokumentuose nepakanka duomenų areštuotam turtui identifikuoti, hipotekos teisėjo nutartimi laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas iki pat atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pateikimo teismui nebuvo kreipęsis į antstolį dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutarties vykdymo. Pažymėtina, kad atsakovas yra teisus teigdamas, kad arešto visam atsakovui priklausančiam turtui, kuris įregistruotas viešuose registruose, fiksavimas turto arešto aktų registre neproporcingai ir neadekvačiai suvaržo jo teises, riboja galimybes naudotis ir disponuoti šiuo turtu, o tai trikdo atsakovo įprastinę ūkinę komercinę veiklą. Kadangi ieškovas nesiėmė priemonių, kad būtų surastas ir aprašytas konkretus areštuotinas atsakovo turtas pagal teismo nutartyje nurodytą arešto mastą, kaip sankcija už ieškovo, kuris kreipėsi į teismą dėl atsakovo turto arešto ir neidentifikavo areštuotino turto, pasyvų elgesį ir neveikimą galėtų būti laikino turto arešto akto išregistravimas iš turto arešto aktų registro (Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju ieškovo pasyvumą negalima pateisinti tuo, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartis atsakovo buvo apskųsta, todėl ieškovas laukė kol dėl šios teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo pasisakys apeliacinės instancijos teismas. Pažymėtina, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir yra vykdoma skubiai. Atsižvelgiant į tai, kad laikino turto arešto akto įregistravimas turto arešto aktų registre neproporcingai varžo asmens, kuriam pritaikytas turto areštas, teises, ieškovo nesikreipimas į antstolį dėl konkretaus turto aprašo vertintinas kaip ieškovo nerūpestingumas ir tikslingas neveikimas.

15Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, nes skundžiamos nutarties priėmimo dieną turto arešto aktų registre jau buvo įregistruotas atsakovo konkretaus turto aprašas. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo posėdis, kuriame rašytinio proceso tvarka buvo sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, buvo paskirtas 2011 m. birželio 16 d. 13.30 val. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. birželio 14 d. iš turto arešto registro duomenų bazės atspausdino išrašą, iš kurio nustatė, kad atsakovo konkretus turtas nurodytą dieną dar nebuvo aprašytas, t. y. ieškovas dar buvo kreipęsis į antstolį dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutarties vykdymo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas 2011 m. birželio 16 d. nagrinėdamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, pagrįstai vadovavosi minėtu turto arešto registro išrašu, nes teismui nebuvo žinoma aplinkybė, kad ieškovas 2011 m. birželio 8 d. pateikė antstoliui vykdyti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį, o antstolis 2011 m. birželio 14 d. sudarė turto aprašą, kuris turto arešto aktų registre buvo įregistruotas 2011 m. birželio 15 d. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui 2011 m. birželio 16 d. pateiktuose atsikirtimuose į atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo minėtų aplinkybių (dėl teismo nutarties pateikimo antstoliui vykdyti) nenurodė.

16Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes bei teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai