Byla 2-45-471/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Linai Normantaitei dalyvaujant ieškovės E. R. atstovui advokatui A. Š. išvadą duodančios institucijos Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Genei Jurgilienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. R. ieškinį atsakovui A. R. ir išvadą duodančiai institucijai Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

22001m. rugpjūčio 13d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-341-02-2001 buvo nutraukta šalių santuoka ir patvirtinta šalių sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria atsakovas A. R. įsipareigojo mokėti dukters I. R., gim. 1999-04-24, išlaikymui kas mėnesį po 150 lt. iki vaiko pilnametystės / 4 l. /.

3Ieškovė E. R. pareiškė ieškinį prašydama pakeisti minėtą sprendimą ir iš atsakovo priteisti dukrai Indrei materialinį išlaikymą kas mėnesį mokamomis 400 lt. periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos / 2-3 l. /. Ankstesniame teismo posėdyje ieškovė reikalavimo dydį sutiko mažinti iki 300 lt. kas mėnesį. Teismo posėdyje ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti dalinai, priteisto išlaikymo vaikui dydį pakeisti iš 150 lt. į 300 lt. kas mėnesį.

4Atsakovas A. R. atsiliepimu / 25 l. / su ieškiniu sutiko dalinai / kad išlaikymo vaikui dydis būtų padidintas iki 200 lt. kas mėnesį /. Ankstesniame teismo posėdyje jis sutiko išlaikymo dydį padidinti iki 270 litų kas mėnesį.

5Išvadą duodančios institucijos atstovė išvadoje / 33-34 l. / ir teismo posėdyje siūlo priteisto išlaikymo dydį didinti, atsižvelgiant į vaiko poreikius, tėvų turtinę padėtį ir išlaikytinių skaičių; konkretaus priteistino išlaikymo dydžio nenurodo.

6Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

7Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. 1d. /, o išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas / Lietuvos CK 3.192str. 2d. /. Pripažįstama neginčytinu / Lietuvos CPK 182str. 1p. /, kad 2001m. rugpjūčio 13d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-341-02-2001 nustatytas išlaikymo vaikui Indrei dydis – 150 lt. kas mėnesį, atsižvelgiant į pragyvenimo lygio, kainų bei augančio vaiko poreikių pokyčius nuo teismo sprendimo priėmimo / t.y. daugiau kaip per 10 metų / yra akivaizdžiai nepakankamas tenkinti bent minimalius vaiko poreikius / Lietuvos CK 3.198str. 1d. /, todėl ieškovės reikalavimas pakeisti / padidinti / išlaikymo dydį pripažįstamas pagrįstu / Lietuvos CK 3.201str. /.

8Ieškovė E. R. prašo padidinti išlaikymo dydį iki 300 lt. kas mėnesį. Atsakovas A. R. sutiko mokėti ne didesnio kaip 270 lt. dydžio kas mėnesį išlaikymą.

9Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E. R. gyvena su vaikais I. R., gim. ( - ) / 5 l. /, ir G. G., gim. ( - ) / 6 l. /, Kauno mieste nuomojamame bute / 9 l. /, dirba Kauno miesto lopšelyje-darželyje „Naminukas“ darbininke / 10, 13-14 l. /, jos pajamas per mėnesį sudaro apie 720 lt. darbo užmokesčio / suma nurodoma atskaičiuos mokesčius – 11 l. / ir 52 lt. išmoka vaikui Gabrielei / 12 l. /, t.y. viso apie 770 lt. Teismo posėdyje ieškovė teigė, kad vaiko Gabrielės išlaikymui jos tėvas kas mėnesį gera valia skiria apie 300 lt.; jokių kitų pajamų, vertingo turto ir santaupų ji neturi / Lietuvos CPK 186str. /, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro pažyma / 17 l. /. Šių aplinkybių atsakovas neginčija / Lietuvos CPK 187str. 1d. /.

10Atsakovas A. R. yra antrą kartą susituokęs su L. R. / 28, 40 l. /, augina vaikus Ainą, gim. ( - ) / 30 l. / ir Astijų, gim. ( - ) / 29 l. /, 2010-2011m. niekur oficialiai nedirbo / 45 l. /, šiuo metu yra įsidarbinęs / jo paaiškinimas – Lietuvos CPK 186str. /. Teismo posėdyje jis teigė iki įsidarbinimo uždarbiavęs neoficialiai, jo pajamas per mėnesį sudarydavo apie 500 lt. Jam su sutuoktine nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais, esantis Kelmėje, Dariaus ir Girėno 62, kurio 1 / 2 dalį atsakovas paveldėjo ir 1 / 2 dalį nupirko su sutuoktine / 60-62 l. /; šiame name atsakovo šeima gyvena / 2 l. /. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pardavė turėtą transporto priemonę / 63 l. /. Duomenų apie kitas atsakovo A. R. pajamas, vertingą turtą ir santaupas nėra. Jo sutuoktinė L. R. dirba VšĮ Kelmės technikos sporto klubo vairavimo mokykloje, nuo 2010.02.08 iki 2012.12.17 yra vaiko priežiūros atostogose / 46 l. /, jos pajamas sudaro apie 900 lt. motinystės išmoka / 27 l. /.

11Šalys pripažino / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad išlaikymo įsiskolinimą dukrai Indrei / 16 l. / šiuo metu atsakovas yra sumokėjęs pilnai.

12Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovo A. R. turtinė padėtis yra geresnė nei ieškovės / jis turi nuosavą gyvenamąją patalpą, turėjo automobilį, kurį pardavė /. Ieškovė turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus, o atsakovas – tris, tačiau ieškovė tai daro viena, o atsakovas – su sutuoktine, kuri taip pat turi pajamų. Teismo įpareigojimo pateikti duomenis apie savo darbovietę ir vidutinį darbo užmokestį atsakovas neįvykdė / Lietuvos CPK 199str. /, t.y. nustatyti ir įvertinti jo nuolatines pajamas nėra galimybės dėl paties atsakovo kaltės, todėl ši aplinkybė vertintina ieškovės naudai / Lietuvos CPK 185str. /. Taip pat atsižvelgtina į atsakovo veiklos pobūdį / tolimųjų reisų vairuotojas /, nes oficialioje statistikoje skelbiama, kad šiame sektoriuje atlyginimai šalyje yra didesni nei daugelyje kitų sričių.

13Esant šioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose / kad išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydis vidutiniškai turėtų sudaryti apie 0,5 MMA, t.y. po 400 lt. iš kiekvieno iš tėvų / bei Lietuvos CK 3.198str. nuostatas pripažįstama tikslingu iš atsakovo priteisiamo išlaikymo dydį nustatyti vidurkio tarp minimalaus dydžio ir 0,5 MMA. Minimalaus dydžio išmokomis teismas pripažįsta maždaug tokio dydžio išmokas, kurias valstybė moka vaikams, kai jiems tėvai neteikia išlaikymo – t.y. po 200 lt. kas mėnesį. Todėl ieškovės reikalavimas tenkinamas dalinai, išlaikymo vaikui Indrei dydis padidinamas iki 300 lt. kas mėnesį / Lietuvos CK 3.201str. /, ieškinys tenkinamas dalinai.

14Nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo ieškovė yra atleista / 18 l. /, jos reikalavimas pripažintas pagrįstu / nors ir tenkinamas dalinai /, todėl iš atsakovo valstybei priteisiama 12,70 lt. procesinių dokumentų įteikimo išlaidų / 1 l., Lietuvos CPK 88str. 1d. 3p. / ir 54 lt. žyminio mokesčio / 300-150=150x12=1800x0,03=54 lt., Lietuvos CPK 85str. 1d. 6p. /, viso 66,70 lt. bylinėjimosi išlaidų / CPK 96str. /. Duomenų apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ieškovei išlaidas / Lietuvos CPK 99str. / teismui nepateikta.

15Išlaikymas vaikui Indrei ne priteisiamas, o pakeičiamas jo dydis, todėl sprendimas šioje dalyje vykdyti skubiai nenukreipiamas / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /.

16Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti dalinai.

18Pakeisti pagal 2001m. rugpjūčio 13d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-341-02-2001 išieškomo iš atsakovo A. R. išlaikymo dukrai I. R. dydį ir priteisti iš A. R., a/k ( - ) gim. 1978m. lapkričio 24d., išlaikymą vaikui I. R., a/k ( - ) gim. 1999m. balandžio 24d., periodinėmis išmokomis po tris šimtus / 300 / litų kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos - 2011m. spalio 28d. – iki vaiko Indrės pilnametystės.

19Nustatyti, kad išlaikymą vaikui I. R. uzufrukto teise valdo jos motina E. R., a/k ( - )

20Išieškoti iš A. R., a/k ( - ) šešiasdešimt šešis litus 70ct. / 66,70 lt. / bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. 2001m. rugpjūčio 13d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje... 3. Ieškovė E. R. pareiškė ieškinį prašydama pakeisti minėtą sprendimą ir... 4. Atsakovas A. R. atsiliepimu / 25 l. / su ieškiniu sutiko dalinai / kad... 5. Išvadą duodančios institucijos atstovė išvadoje / 33-34 l. / ir teismo... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 7. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK... 8. Ieškovė E. R. prašo padidinti išlaikymo dydį iki 300 lt. kas mėnesį.... 9. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė E. R. gyvena su vaikais... 10. Atsakovas A. R. yra antrą kartą susituokęs su L. R. / 28, 40 l. /, augina... 11. Šalys pripažino / Lietuvos CPK 187str. 1d. /, kad išlaikymo įsiskolinimą... 12. Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovo A. R. turtinė padėtis yra geresnė... 13. Esant šioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. Nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo ieškovė yra atleista / 18 l. /, jos... 15. Išlaikymas vaikui Indrei ne priteisiamas, o pakeičiamas jo dydis, todėl... 16. Vadovaudamasis CPK 268-270 straipsniais, teismas... 17. Ieškinį tenkinti dalinai.... 18. Pakeisti pagal 2001m. rugpjūčio 13d. Kelmės rajono apylinkės teismo... 19. Nustatyti, kad išlaikymą vaikui I. R. uzufrukto teise valdo jos motina E. R.,... 20. Išieškoti iš A. R., a/k ( - ) šešiasdešimt šešis litus 70ct. / 66,70... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...