Byla 2-887-424/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant ieškovei E. L., atsakovui V. L. (L.),

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L. ieškinį atsakovui V. L. dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams V. L., gimusiai ( - ), ir S. L., gimusiai ( - ), kiekvienai po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės; priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą po 10800 Lt kiekvienam vaikui.

4Ieškovė teismo posėdyje atsisakė nuo ieškinio dalyje dėl išlaikymo V. L. ir išlaikymo įsiskolinimo abiem dukterims (b. l. 26).

5Nurodė, kad šalių santuoka buvo nutraukta ( - ). Nutraukus santuoką, šalys žodžiu susitarė, jog atsakovas teiks išlaikymą šalių nepilnamečiams vaikams, tačiau atsakovas nesilaikė susitarimo ir išlaikymo vaikams neteikė. Ieškovė dėl išlaikymo šalių nepilnamečiams vaikams iš atsakovo priteisimo anksčiau nesikreipė, kadangi dirbo dvejose darbovietėse, gavo nemažus darbo užmokesčius, be to, šalių nepilnamečiai vaikai buvo nedideli. Šiuo metu vaikai užaugo, atitinkamai padidėjo ir jų poreikiai. Ieškovės šiuo metu gaunamas darbo užmokestis – apie 1050 Lt per mėnesį. Ieškovė taip pat paaiškino, jog šalių vyresnioji dukra gyvena atskirai Kaune, mokosi nuotoliniu būdu ir dirba. Šalių jaunesnioji dukra gyvena kartu su ieškove, pastaroji ją išlaiko. Ieškovė taip pat paaiškino, jog atsakovas bendrauja su vyresniąja dukra, bet, ieškovės žiniomis, neteikia jai išlaikymo.

6Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutiko dalyje dėl išlaikymo šalių nepilnamečiam vaikui S. L., gimusiai ( - ), priteisimo. Dėl ieškovės reikalavimo priteisti išlaikymą vyresniajai dukteriai V. L., nesutiko ir nurodė, kad jis bendrauja su Vismante, kai su ja susitinka duoda jai pinigų. Atsakovas paaiškino, jog šiuo metu jis yra registruotas darbo biržoje, gauna 300 Lt nedarbo socialinio draudimo išmoką, dirbdamas atsitiktinius darbus, užsidirba apie 500 Lt per mėnesį.

7Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau tekste – Institucija) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Institucija nagrinėjamoje byloje pateikė 2012-03-05 išvadą Nr. VT2-312 (b. l. 21), kurioje palaikė ieškinį.

8 Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai,

9Ieškovei pareiškus, kad ji atsisako nuo dalies ieškinio reikalavimų, Trakų rajono apylinkės teismo 2012-04-19 protokoline nutartimi buvo atsisakyta priimti ieškovės ieškinio reikalavimo dėl išlaikymo V. L. priteisimo atsisakymą, pripažinus, jog toks atsisakymas pažeidžia nepilnamečio vaiko, turinčio teisę gauti išlaikymą iš abiejų tėvų, interesus.

10Ieškovės teisę atsisakyti ieškinio (ieškinio reikalavimų) numato proceso įstatymas (CPK 42 straipsnis). CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio.

11Ieškovės atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų dėl išlaikymo įsiskolinimo vaikams priteisimo priimamas, nes ta aplinkybė, kad ieškovė iki šiol nesikreipė į teimą su ieškiniu, patvirtina atsakovo teiginius, kad išlaikymą jis vaikams teikė pagal savo išgales. Todėl reikalavimo išlaikymo įsiskolinimo atsisakymas nepažeis vaikų interesų. Todėl byla dalyje dėl 10800 Lt išlaikymo nepilnamečiam vaikui V. L. įsiskolinimo bei 10800 Lt išlaikymo nepilnamečiam vaikui S. L. įsiskolinimo priteisimo nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

12Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

13Byloje esančios gimimo liudijimo AD Nr. ( - ) ir gimimo liudijimo AF Nr. ( - ) kopijos (b. l. 15, 16) patvirtina, jog šalys yra nepilnamečių vaikų V. L., gimusios ( - ), ir S. L., gimusios ( - ), tėvai.

14CK 3.156 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium. Pabrėžtina, jog įstatymas nustato tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės (CK 3.192 straipsnio 1 dalis, 3.194 straipsnio 3 dalis).

15Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas.

16Ieškovė ieškinyje išdėstė išlaidų, skirtinų šalių nepilnamečių vaikų poreikiams patenkinti, paskaičiavimą (b. l. 1), pagal kurį kiekvieno šalių nepilnamečio vaiko būtiniems poreikiams patenkinti per mėnesį reikia apie 600 Lt.

17Teismas, įvertinęs ieškovės paaiškinimus, kitus bylos duomenis, iš kurių galima spręsti apie ieškovės turtinę padėtį (b. l. 4, 5, 6, 7), atsakovo paaiškinimus, daro išvadą, jog tiek ieškovės, tiek atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai sunki, tačiau teismas tuo pačiu pažymi, kad nurodytos aplinkybės – pakankamai sunki ieškovės ir atsakovo turtinė padėtis – neatleidžia nei vienos iš šalių nuo pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės. Tėvai privalo iš anksto įvertinti turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams CK 3.192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus siejama ir su pareiga susirasti tokį darbą, kurio apmokėjimas užtikrintų vaikų poreikius ir būtinas vaikams vystytis sąlygas. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikams išlaikyti.

18Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, šalių paaiškinimus, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo kiekvienam vaikui po 300 Lt išlaikymą atitinka atsakovo turtinę padėtį, todėl ieškinys tenkinamas.

19CK 3.200 straipsnyje numatyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Ieškovė nagrinėjamu atveju prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams nuo ieškinio padavimo teismui dienos. Byloje ginčo dėl išlaikymo priteisimo momento nėra. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju teisė į išlaikymą atsirado nuo ieškinio padavimo teismui dienos, tai yra nuo 2012 m. vasario 21 d.

20Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 216 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 96 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 83, 85, 88, 96, 140, 177-178, 259-260, 268-270, 282 str. str., 293 str. 4 p., 294 str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti.

23Priteisti iš V. L. (L.), a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiams vaikams V. L., gimusiai ( - ), ir S. L., gimusiai ( - ), kiekvienai po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. vasario 21 d., iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

24Pavesti E. L., a.k. ( - ), nepilnamečiams vaikams V. L. ir S. L. priteistą išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

25Kitoje dalyje bylą nutraukti.

26Priteisti iš V. L. 216 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

27Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. L.... 3. ieškovė prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiams... 4. Ieškovė teismo posėdyje atsisakė nuo ieškinio dalyje dėl išlaikymo V. L.... 5. Nurodė, kad šalių santuoka buvo nutraukta ( - ). Nutraukus santuoką, šalys... 6. Atsakovas su pareikštu ieškiniu sutiko dalyje dėl išlaikymo šalių... 7. Institucijos, duodančios išvadą byloje, Trakų rajono savivaldybės... 8. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai,... 9. Ieškovei pareiškus, kad ji atsisako nuo dalies ieškinio reikalavimų, Trakų... 10. Ieškovės teisę atsisakyti ieškinio (ieškinio reikalavimų) numato proceso... 11. Ieškovės atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų dėl išlaikymo įsiskolinimo... 12. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.... 13. Byloje esančios gimimo liudijimo AD Nr. ( - ) ir gimimo liudijimo AF Nr. ( - )... 14. CK 3.156 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tėvai turi lygias teises ir lygias... 15. Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 16. Ieškovė ieškinyje išdėstė išlaidų, skirtinų šalių nepilnamečių... 17. Teismas, įvertinęs ieškovės paaiškinimus, kitus bylos duomenis, iš kurių... 18. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, šalių... 19. CK 3.200 straipsnyje numatyta, jog išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 20. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 216 Lt... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 83, 85, 88, 96, 140,... 22. ieškinį patenkinti.... 23. Priteisti iš V. L. (L.), a.k. ( - ), išlaikymą nepilnamečiams vaikams V.... 24. Pavesti E. L., a.k. ( - ), nepilnamečiams vaikams V. L. ir S. L. priteistą... 25. Kitoje dalyje bylą nutraukti.... 26. Priteisti iš V. L. 216 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 27. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...