Byla eB2-359-210/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau ir UAB) „Rudesta“, tretieji asmenys byloje UAB „AP LT“, UAB „Švykai“, UAB „Lemora“, UAB „Paplūdimys“, UAB „Kaefer“, UAB „Projektų bankas“, UAB „Kaunas Metal“, VSDFV Mažeikių skyrius

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir UAB) „Bos Inox“, G. B. firmos „Tringala“, UAB „Ukmergės keliai“, Estijos juridinio asmens Ruukki Products AS, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Argensta“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau ir UAB) „Rudesta“, tretieji asmenys byloje UAB „AP LT“, UAB „Švykai“, UAB „Lemora“, UAB „Paplūdimys“, UAB „Kaefer“, UAB „Projektų bankas“, UAB „Kaunas Metal“, VSDFV Mažeikių skyrius.

Nustatė

2

 1. Ieškovės UAB „Bos Inox“, G. B. firma „Tringala“, UAB „Ukmergės keliai“, Estijos juridinis asmuo Ruukki Products AS, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Argensta“ prašė iškelti atsakovei UAB „Rudesta“ bankroto bylą. Nurodė, kad turi reikalavimo teises į UAB „Rudesta“: skola UAB „Bos Inox“ yra 46 032,15 Eur, skola G. B. firmai „Tringala“ yra 923,52 Eur, skola UAB „Ukmergės keliai“ sudaro 99 728,74 Eur, skola Estijos juridiniam asmeniui Ruukki Products AS 19 476,42 Eur, skola UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ sudaro 4 349,95 Eur, skola UAB „Argensta“ sudaro 84 000 Eur. UAB “Rudesta” direktorius V. K. pareiškimu prašė iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą.
 2. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“ iškelta restruktūrizavimo bylą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovės UAB „Rudesta“ pradelsti įsipareigojimai (2 612 782 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (3 832 637 Eur), nors įmonė ir turi finansinių sunkumų, tačiau ir toliau vykdo savo veiklą, todėl negalima teigti, kad įmonė yra nemoki ir jai turi būti iškelta bankroto byla.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartį ir perdavė klausimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“ iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius atsakovės finansinės atskaitomybės ir kitus duomenis, skundžiama nutartimi neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, netinkamai taikė teisės normas bei nepagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovei keltina ne bankroto, o restruktūrizavimo byla.
 4. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutartimi atsakovės UAB „Rudesta“ vadovas įpareigotas Šiaulių apygardos teismui pateikti bendrovės finansines atskaitomybės dokumentus 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2017 m. vasario 8 d., įmonės kreditorių sąrašą, kuriame būtų nurodytos skolų sumos, atsiskaitymo terminai, išskirti pradelsti įsipareigojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įmonės debitorių sąrašą su atsiskaitymų terminais bei informacija apie pradėtus ir vykdomus skolų iš debitorių išieškojimus, bendrovės turimą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, įkeistą turtą, kitus įsipareigojimus 2017 m. vasario 8 dienai bei kitus bankroto bylai svarbius dokumentus.
 5. Atsakovės UAB „Rudesta“ vadovas teismui pateikė 2017 m. vasario 17 d. rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams pagal 2017 m. vasario 8 d. duomenis sudaro 1 197 218,06 Eur, t. y. pradelsti įsipareigojimai sudaro 39,26 procentus į balansą įrašytos turto vertės. Atsakovės skaičiavimais, tuo atveju, jeigu nebūtų vertinamas balanse įrašytas turtas – gautinos sumos, kurios sudaro 594 810 Eur, turto vertė siektų 2 454 787 Eur, pradelsti įsipareigojimai sudarytų tik 48,77 procentus į balansą įrašytos turto vertės. Atsakovė teigia, kad byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina faktą, kad UAB „Rudesta“ turimo turto ir įsipareigojimų santykis nesiekia Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodytos ½ ribos, mano, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 nutartyje išdėstytos išvados laikytinos neaktualiomis, nes padarytos vertinant kitų laikotarpių duomenis. Atsakovės 2017 m. kovo 3 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodoma, kad daliai ieškovų atsisakius ieškinių reikalavimų, pateikus sutikimus dėl UAB „Rudesta“ restruktūrizavimo, įmonės pradelsti įsipareigojimai sumažėjo iki 1 167 647,84 Eur, pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykis sudaro tik 38,29 procentų.
 6. Atsakovės UAB „Rudesta“ vadovas nurodo, kad 2017 m. sausio 31 d. bendrovė turėjo pasirašytų ir vykdomų sutarčių, kurių bendra suma sudaro 5 580 002 Eur, per 2017 sausio mėn. atliktų ir aktuotų darbų vertė sudarė 202 763 Eur, per 2017 m. sausio-vasario mėn. sudaryta sutarčių už 595 848,31 Eur. Atsakovė bendrovės produktyvumą vertina pagal pardavimų vertę vienam darbuotojui, ši vertė, atsakovės teigimu, 2017 m. sausio mėn. buvo 193,7 procentais didesnė, negu 2016 m. sausio mėn. Atsakovės tvirtinimu, bendrovės veikla 2017 m. sausio mėn. jau buvo pelninga, bendrovė turėjo 64 298 Eur pelno. Atsakovės nuomone, prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti atmesti, atsakovė prašo iškelti restruktūrizavimo bylą. Atsakovė mano, kad egzistuoja reali galimybė pašalinti UAB „Rudesta“ finansinius sunkumus bendrovei tęsiant savo veiklą, išdėsčius kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.
 7. Šiaulių apygardos teismui 2017 m. kovo 1 d. pateiktas ieškovės UAB „Ukmergės keliai“, 2017 m. kovo 2 d. gautas Estijos juridinio asmens Ruukki Products AS, kartu su atsakovės 2017 m. kovo 3 d. rašytiniais paaiškinimais gauti UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, G. B. firmos „Tringala“, UAB „Bos Inox“ pareiškimai dėl ieškinio atsisakymo, kuriais prašoma šių ieškovų ieškinius dėl UAB „Rudesta“ bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtus. Teismas šiuos ieškinių atsiėmimo pareiškimus tenkina ir nagrinėja UAB „Argensta“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Rudesta“.
 8. Šiaulių apygardos teisme 2017 m. kovo 6 d. buvo gautas trečiojo asmens UAB „Lemora“ prašymas įtraukti šią įmonę į bylą bendraieškiu bei nagrinėti šios įmonės reikalavimą iškelti UAB „Rudesta“ bankroto bylą. Prašymas tenkintinas, UAB „Lemora“ įtrauktina į bylą bendraieškiu.

3UAB „Rudesta“ keltina bankroto byla.

 1. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 2. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė UAB „Rudesta“ teikė teismui įvairių laikotarpių finansinės atskaitomybės dokumentus, aiškumo dėlei teismas šiuos duomenis susistemino į lentelę:
Finansinės atskaitomy-bės dataBendrovės turto vertė, EurIlgalaikis turtas, EurTrumpalaikis turtas, EurMokėtinos sumos ir įsipareigoji-mai, EurPer vienerius metus mokėtinos sumos, EurUAB „Rudesta“ nurodomi pradelsti įsipareigoji-mai, Eur
2013-12-316 160 7181 809 2854 351 4335 151 4384 806 148 
2014-12-315 925 8961 840 4264 085 4705 437 5365 372 700 
2015-12-316 223 8033 143 2843 080 5194 797 0064 672 752 
2016-10-183 832 6371 907 5801 925 0583 289 7213 193 461 
2016-11-233 658 7831 882 2861 776 4973 123 5523 027 293 
2016-09-303 832 6371 907 5801 925 0583 289 7213 193 4612 612 782,63
2016-11-033 658 7831 882 2861 776 4973 123 5523 027 2931 826 215,05
2016-12-313 257 7971 832 1121 425 6843 215 3021 650 358 
2017-02-083 049 5971 807 6011 241 9963 007 3821 594 122   973 058,66
 1. Teismas pažymi, kad UAB „Rudesta“ turto vertė nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. nuolat mažėjo, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 31 d. šiek tiek padidėjo, tačiau 2017 m. vasario 8 d. sumažėjo, tačiau visais šiais laikotarpiais mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma buvo artima įmonės turto vertei. Per vienerius metus mokėtinos sumos tiek 2016 m. rugsėjo 30 d., tiek 2016 m. lapkričio 3 d. balansų duomenimis buvo artimos mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumai, tik teikdama 2016 m. gruodžio 31 d. bei 2017 m. vasario 8 d. finansinės atskaitomybės dokumentus UAB „Rudesta“, tikėtina, iš per vienerius metus mokėtinų sumų eliminavo skolas, dėl kurių kreditoriai sutiko, kad būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Teismo vertinimu, šios skolos buvo eliminuotos nepagrįstai, nes sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, jos turi būti per vienerius metus mokėtinų sumų sąraše.
 2. Kaip aiškindamas šias Įmonių bankroto įstatymo nuostatas yra nurodęs Lietuvos apeliacinis teismas, įmonės nemokumas yra nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte ir įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.
 3. Atsakovė, teikdama teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, konkrečiai pradelstus kreditorinius reikalavimus, į pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukė įmonių, kurios yra davusios sutikimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokią išvadą teismas daro lygindamas UAB „Rudesta“ restruktūrizavimo plano metmenyse lentelėje 5.1. pateiktus 2016 m. rugsėjo 30 d. bendrovės įsipareigojimų kreditoriams duomenis su 2017 m. vasario 17 d, rašytiniais paaiškinimais patektais duomenimis apie bendrovės kreditorius, teismas pastebi, kad 2017 m. vasario 8 d. UAB „Rudesta“ kreditorių sąraše UAB „Transgeda“, UAB „Žemaitijos keliai“, UAB „Lietemas“, UAB „Naftos dujos“, UAB „Gotardas“, UAB „Mažeikių varduva“, UAB „Raiška“, UAB „ICC Engineering“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Mažeikių apdaila“, UAB „Prorentus“, UAB „MC BALTIC“, UAB „Unis Steel Baltija“, UAB „NKG Transport“, UAB „Santechvita“, UAB „Vaistena“, UAB „Metoera“ ir kitų įmonių kreditoriniai reikalavimai nurodomi kaip nepradelsti, nors iš minėto UAB „Rudesta“ restruktūrizavimo plano metmenyse lentelėje 5.1. pateiktų 2016 m. rugsėjo 30 d. bendrovės įsipareigojimų kreditoriams duomenų matyti, kad visų, išskyrus AB Swedbank ir AB Swedbank lizingas, sąraše pateiktų įmonių kreditorinių reikalavimų mokėjimo terminas sueina 2016 metais.
 4. Teismo vertinimu, UAB „Rudesta“ pateiktas kreditorių sąrašas 2017 m. vasario 8 dienai nėra pagrįstas teisingais skaičiavimais dar ir todėl, kad sąraše įtrauktos UAB „Bos Inox“ su 46 032,15 Eur įsiskolinimu ir UAB „Projektų bankas“ su 79 191,87 Eur įsiskolinimu, nurodytos kaip įmonės, kurių reikalavimas nėra pradelstas, nors atitinkamai Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-807-210/2016, Panevėžio apygardos teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-577-198/2016 yra išdavę vykdomuosius raštus dėl atitinkamai 55932,15 Eur išieškojimo ir 16 048 Eur išieškojimo, teisminiai ginčai dėl vykdomųjų raštų išdavimo yra baigti (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).
 5. Teismas, nustatinėdamas pradelstų UAB „Rudesta“ įsipareigojimų dydį, remiasi šiais atsakovės pateiktais duomenimis: pradelsti įsipareigojimai 2017 m. vasario 8 d. duomenimis, atsakovės manymu, sudaro 1 197 218,06 Eur; atsakovės nurodoma bendra sutikimus išreiškusių kreditorių kreditorinių reikalavimų suma 1 225 237 Eur. Daliai ieškovų atsisakius ieškinio reikalavimų, atsakovei patikslinus pradelstų įsipareigojimų sumą, ji nurodoma 1 167 647,84 Eur, atitinkamai didėja sutikimus išreiškusių kreditorių kreditorinių reikalavimų suma. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad dalis UAB „Rudesta“ kreditorių yra pateikusios sutikimus dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nesudaro pagrindo eliminuoti šių kreditorių iš pradelstų įsipareigojimų kreditorių sąrašo, šias įmones įtraukus į pradelstų kreditorinių įsipareigojimų sąrašą, bendra pradelstų įsipareigojimų suma siekia 2 422 455,06 Eur. Teismas daro išvadą, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro mažiausiai 79,44 procentus viso bendrovės į balansą įrašyto turto vertės.
 6. Teismas pažymi, kad net įtraukus atsakovės nurodomą 314 539,15 Eur sumą į balansinio turto vertę UAB „Rudesta“ laimėjus ginčą su AB „Klaipėdos nafta“, ši suma neturi didelės įtakos pradelstų įsipareigojimų procentinei išraiškai: tokiu atveju pradelsti įsipareigojimai sudarytų 72 procentus UAB „Rudesta“ balansinio turto vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikdama bendrovės debitorių įsiskolinimų sąrašą, UAB „Rudesta“ nurodė, kad atsiskaityti virš 3 mėnesių vėluojama už 94 503,86 Eur sumą, iki mėnesio – vėluojama už 42 580,88 Eur, tačiau išieškojimo procedūrų atsakovė nėra pradėjusi. Atsakovė į debitorinių įsiskolinimų sąrašą yra įtraukusi UAB „Ekoatliekos“ 74 344,72 Eur debitorinį įsiskolinimą. Tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Ekoatliekos“ teisme yra pareiškusi atsakovei turtinį reikalavimą dėl 229 445,89 Eur sumos priteisimo (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-505-569/2017). Šis UAB „Ekoatliekos“ reikalavimas nėra įtrauktas į atsakovės kreditorių sąrašą, tačiau ieškinio patenkinimas dar labiau pasunkintų UAB „Rudesta“ turtinę padėtį. Atsakovės pateikta Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra galutinis teismo procesinis sprendimas, joje teismas nepasisakė dėl ginčo esmės.
 7. Vertindamas atsakovės UAB „Rudesta“ pateiktus duomenis apie sudarytas ir vykdomas sutartis, teismas pažymi, kad iš bendrovės pateikto sutarčių sąrašo savo verte reikšminga tik viena sutartis, pasirašyta 2016 metų IV ketvirtyje, atsakovas pateikė įrodymus apie gautą avansinį mokėjimą pagal šią sutartį, tačiau nepateikė jokių preliminarių pelno ar sąnaudų skaičiavimų, todėl neįmanoma įvertinti, kiek tokios sutarties įvykdymas bus aktualus mažinant kreditorinius įsiskolinimus, kiek jos įvykdymas galėtų pagerinti įmonės sudėtingą finansinę padėtį. Įmonei trūkstant apyvartinių lėšų, vykstant eilei priverstinių išieškojimų kitiems kreditoriams, teismo vertinimu, sutarties vykdymas gali būti komplikuotas. Šie argumentai reikšmingi ir kitoms sąraše įrašytoms vykdomoms sutartims, atliktų darbų aktai bei apmokėjimui pateiktos sąskaitos-faktūros savo dydžiu, neturint duomenų apie bendrovės sąnaudas šioms sutartims įvykdyti, vertinant pradelstų įmonės įsipareigojimų sumas, nėra reikšmingi.
 8. Atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose nurodo didinanti veiklos efektyvumą, šį teiginį grįsdama pardavimų vienam darbuotojui augimu iki 2681 Eur 2017 m. sausio mėn., tačiau pačios atsakovės pateiktuose statistiniuose duomenyse išvardintų statybos įmonių vidutiniai mėnesio pardavimai vienam darbuotojui 2015 metais yra kelis kartus didesni, negu UAB „Rudesta“ 2017 m. sausio mėn.
 9. Teismui nustačius, kad UAB „Rudesta“ pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, darytina išvada, kad įmonė turi ilgalaikių nevykdomų įsipareigojimų, kurie nėra laikini, bet yra tęstinio pobūdžio. Analizuojant įmonės veiklos pelningumą, matyti, kad nuo 2014 metų įmonė patiria nuostolius, 2015 metais nuostoliai siekė 575 251 Eur, 2016 metais – 622 333 Eur. Įmonės pardavimo pajamos 2016 metais, lyginant su 2015 metais, sumažėjo 8 319 888 Eur (2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis). Atsakovė 2017 m. vasario 8 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodo 2017 metais turėjusi 55380 Eur pelno, tačiau, teismo vertinimu, ši pelno suma, lyginant su įmonės pradelstais įsipareigojimais, yra pernelyg maža, kad būtų išspręstos įmonės mokumo problemos. Visos šios aplinkybės sudaro pagrįstą pagrindą išvadai, kad UAB „Rudesta“ neturi realių finansinių galimybių įvykdyti finansinius įspareigojimus kreditoriams, todėl yra nemoki.
 10. Atsakovės UAB „Rudesta“ prašymas iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, teismui sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, nespręstinas. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 26 d. nutartyje padarė išvadą, kad byloje nustatytas atsakovės nemokumo faktas, dėl šios priežasties sprendė, kad restruktūrizavimo byla įmonei negali būti keliama. Šiuo atveju pasisakytina, kad Lietuvos apeliacinio teismo išvados šioje byloje yra aktualios, nes atsakovė nepateikė reikšmingų duomenų, kad įmonės finansinė padėtis ženkliai pasikeitė. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliaciniam teismui sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo galimumo, teismui buvo žinoma apie UAB „Rudesta“ sudarytas naujas rangos sutartis, tame tarpe ir sutartį, paminėtą šios nutartis 17 punkte. Bylos nagrinėjimo metu pateikti penkių ieškovų, nurodytų šios nutarties 7 punkte, pareiškimai dėl ieškinio atsisakymo, susitarimo restruktūrizuotis, atsakovės kreditorių, sutikusių dėl restruktūrizavimo, skaičių padidino iki 47 procentų, tačiau 50 procentų nepasiekė.
 11. Išdėstyti argumentai patvirtina aplinkybę, kad atsakovės veikla toliau nebegalima. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams, įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). UAB „Rudesta“ keltina bankroto byla dėl sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).
 12. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Rudesta“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Kitoks sprendimas“ (įgaliotas asmuo D. Č., asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-FA404), parinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

420. Atsakovė UAB „Rudesta“, teikdama 2017 m. kovo 3 d. rašytinius paaiškinimus, prašė priedą Nr. 7 (sutarčių kopijos) laikyti ūkinės komercinės veiklos paslaptį sudarančia informacija, pripažinti šią medžiagą nevieša. Prašymą dėl kartu su 2017 m. vasario 17 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktų priedų pripažinimo nevieša bylos medžiaga teismas iš dalies išsprendė 2017 m. vasario 21 d. nutartimi, likusi prašymo dalis dėl visų priedų pripažinimo nevieša bylos medžiaga išsprendžiama šia nutartimi, pripažįstant UAB „Rudesta“ kartu su 2017 m. vasario 17 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktus priedus, kartu su 2017 m. kovo 3 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktą priedą Nr. 7 nevieša bylos medžiaga.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsniu, 290–291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

6Pripažinti UAB „Rudesta“ kartu su 2017 m. vasario 17 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktus priedus, kartu su 2017 m. kovo 3 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktą priedą Nr. 7 nevieša bylos medžiaga.

7Ieškovų UAB „Bos Inox“, G. B. firmos „Tringala“, UAB „Ukmergės keliai“, Estijos juridinio asmens Ruukki Products AS, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ieškinius palikti nenagrinėtus.

8Trečiojo asmens UAB „Lemora“ procesinį statusą iš trečiojo asmens pakeisti į bendraieškio.

9Iškelti bankroto bylą UAB „Rudesta“ (įmonės kodas 166872121, Melioratorių g. 1D, Mažeikiai).

10Bankrutuojančios UAB „Rudesta“ administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-JA055).

11Areštuoti UAB „Rudesta“ (įmonės kodas 166872121) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Uždrausti UAB „Rudesta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

13Nustatyti UAB „Rudesta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

15Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

16UAB „Rudesta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

17Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rudesta“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Apie iškeltą UAB „Rudesta“ bankroto bylą pranešti juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

20Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2.
 1. Ieškovės UAB „Bos Inox“, G. B. firma „Tringala“,... 3. UAB „Rudesta“ keltina bankroto byla.
  1. Lietuvos... 4. 20. Atsakovė UAB „Rudesta“, teikdama 2017 m. kovo 3 d. rašytinius... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsniu,... 6. Pripažinti UAB „Rudesta“ kartu su 2017 m. vasario 17 d. rašytiniais... 7. Ieškovų UAB „Bos Inox“, G. B. firmos „Tringala“, UAB „Ukmergės... 8. Trečiojo asmens UAB „Lemora“ procesinį statusą iš trečiojo asmens... 9. Iškelti bankroto bylą UAB „Rudesta“ (įmonės kodas 166872121,... 10. Bankrutuojančios UAB „Rudesta“ administratoriumi paskirti UAB „Kitoks... 11. Areštuoti UAB „Rudesta“ (įmonės kodas 166872121) nekilnojamąjį ir... 12. Uždrausti UAB „Rudesta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 13. Nustatyti UAB „Rudesta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 14. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 15. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 16. UAB „Rudesta“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 17. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rudesta“ įgyja... 18. Apie iškeltą UAB „Rudesta“ bankroto bylą pranešti juridinių asmenų... 19. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...