Byla 2A-300/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ortas“ atstovams advokatui Jonui Ivoškai ir Raimundui Simonkevičiui, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Solveiga“ atstovams advokatui Audriui Bitinui ir Steponui Puipai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Solveiga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1754-55/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ortas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Solveiga“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Ortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB ,,Solveiga“ ir prašė priteisti iš atsakovo 689 950,55 Lt skolą už atliktus statybos rangos darbus bei 96 338,63 Lt delspinigius. Nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 14 d. šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. 14, kuria ieškovas įsipareigojo už 4 473 000 Lt atlikti pastato, esančio Vytauto g. 19, Trakuose, rekonstrukcijos darbus. Pradėjus rekonstrukcijos darbus, atsakovas ėmė keisti pirminius projektinius sprendimus, didinti darbų apimtis, todėl 2006 m. rugpjūčio 30 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 1 ir 2007 m. kovo 26 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 2 prie statybos rangos sutarties, kuriais padidinta statybos rangos darbų vertė iki 9 411 099 Lt ir pratęsta darbų atlikimo trukmė iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. Atliekami darbai užsitęsė dėl to, kad atsakovas nuolat didino darbų apimtį, nebuvo reikiamos techninės dokumentacijos. Be to, ieškovas atliko rangos sutartyje bei papildomuose susitarimuose nenumatytus darbus: atliko visą butų apdailą, įrengė aliuminio pertvarą ir duris, mansardinį aukštą virš biuro dalies, kelio užtvarą, apšiltino, apskardino balkonus ir galeriją. Atsakovas suprato, kad sutarti terminai nerealūs, todėl nereiškė pretenzijų dėl statybos darbų trukmės, taip pat atsakovas nereiškė petenzijų dėl darbų kokybės, tačiau neatsiskaitė su ieškovu už atliktus darbus.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas neatliko visų darbų, numatytų statybos rangos sutartyje ir papildomuose susitarimuose, nors tam skirtos piniginės lėšos jau yra viršytos. Esant būtinumui dėl papildomų darbų didinti sutartyje nustatytą kainą, ieškovas privalėjo laiku pranešti apie tai atsakovui. Ieškovui laiku neįspėjus atsakovo, kad būtina didinti kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje nustatytą kainą, t. y. už 8 364 801 Lt. Pastato rekonstrukcijos metu buvo numatyti keli pakeitimai, kuriems atlikti ieškovas pareikalavo papildomų piniginių lėšų. Ieškovui nurodžius, kad visa objekto vertė yra 8 364 801 Lt, pastato rekonstrukciją finansuojantis AB SEB bankas sutiko papildomai skirti pinigų su sąlyga, kad daugiau pinigų objektui užbaigti ieškovas neprašys. Atsakovas rėmėsi 2008 m. birželio 4 d. pažyma apie pastato rekonstrukcijos metu išmokėtas sumas, kurioje nurodyta, kad ieškovui ir jo samdytoms įmonėms už atliktus darbus išmokėta 8 376 939,32 Lt, todėl atsakovas ieškovui nieko neskolingas.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ ieškovo UAB ,,Ortas“ naudai 689 950,55 Lt už atliktus statybos rangos darbus, taip pat 96 338,63 Lt delspinigių bei valstybės naudai 11 892,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, kad 2005 m. rugpjūčio 26 d. buvo išduotas statybos leidimas, kuris 2006 m. lapkričio 15 d. buvo patikslintas (padidėjo butų skaičius, atsirado 7 biurai, padidėjo plotas), 2006 m. rugpjūčio 30 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie sutarties, kuriuo susitarė, kad ieškovas atliks pastato rekonstrukcijos darbus pagal pakeistą ir papildytą projektą ir aplinkotvarkos darbus šalia pastato už papildomą 1 900 000 Lt kainą. Teismas taip pat pažymėjo, kad 2007 m. buvo parengta architektūrinės-statybinės dalies techninio projekto korektūra, pagal kurią padidėjo bendras ir gyvenamasis pastato plotas, statybinis tūris, butų skaičius, o 2007 m. kovo 26 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 2 prie sutarties, kuriuo susitarė, kad ieškovas atliks pastato rekonstrukcijos darbus pagal pakeistą ir papildytą projektą, papildomai įrengs 3 butus mansardiniame aukšte, atliks butuose dalinę apdailą, taip pat aplinkotvarkos darbus prie pastato už papildomą 3 038 099 Lt kainą. 2008 m. sausio 17 d. šalys pasirašė baigiamąjį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kad darbų pagal sutartį ir papildomų darbų vertė yra 8 853 500 Lt, atsakovas pretenzijų dėl darbų kokybės neturi. 2008 m. sausio 18 d. šalys pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame nurodyta, kad atsakovo skola ieškovui yra 524 449,65 Lt. Vėliau ieškovas išrašė atsakovui bendros 165 500,90 Lt sumos PVM sąskaitas faktūras už atliktus rekonstrukcijos darbus. Teismas pažymėjo, kad iš ieškovo pateiktos 2008 m. birželio 20 d. atliktų darbų ir apmokėjimų suvestinės matyti, kad 2008 m. sausio 18 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta 51 084,56 Lt suma yra įtraukta į 2008 m. sausio 17 d. baigiamąjį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. Teismas, remdamasis atliktų darbų ir apmokėjimų suvestine, suskaičiavo, kad ieškovas atliko rekonstrukcijos darbų iš viso už 8 967 912,99 Lt, už šiuos darbus atsakovas tiesiogiai ieškovui ar subrangovams sumokėjo 8 227 962,44 Lt, todėl neapmokėtų darbų vertė yra 689 950,55 Lt. Teismas vadovavosi minėta suvestine, o ne atsakovo pažyma apie lėšas, sumokėtas rangovams, rekonstruojant pastatą, nes į pažymą įtraukti rangovai UAB DS-1, AB „Lietuvos dujos“, UAB „Trakų vandenys“, AB Rytų skirstomieji tinklai, tačiau byloje nėra įrodymų, kad šios įmonės būtų ieškovo subrangovai. Be to, ieškovo pateiktoje suvestinėje nurodytos sumos iki 2008 m. sausio 18 d. imtinai sutampa su tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nurodyta suma, o likusios sumos pagrįstos PVM sąskaitomis faktūromis (CPK 176, 178 str.). Teismas darė išvadą, kad šalys susitarė dėl maksimalios 9 411 099 Lt statybos rangos darbų kainos. Nors byloje yra dvi pažymos apie atliktų darbų vertę ir lėšas, reikalingas objektui užbaigti, teismas šiose pažymose nurodytų galutinių darbų kainų nelaikė šalių susitartomis maksimaliomis statybos rangos darbų kainomis, nes šios pažymos buvo skirtos AB SEB bankui siekiant gauti kreditą, o ne pakeisti rangos sutartyje ir papildomuose susitarimuose nustatytą statybos rangos darbų kainą. Teismas pažymėjo , kad atsakovas yra pasirašęs atliktų darbų aktus, juose išvardinti visi darbai, kuriuos ieškovas nurodė kaip papildomus darbus, ir šių darbų kaina. Atsakovas yra gavęs šių aktų pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, jų negrąžino kaip nepagrįstai pateiktų. Teismas sprendė, kad ieškovo nurodyti darbai įrengiant mansardinį aukštą virš biuro dalies nelaikytini darbais, neįtrauktais į sutartinę kainą, nes ieškovas nepateikė detalios sąmatos, iš kurios būtų matyti konkretūs susitarti atlikti darbai, jų kiekiai ir kainos. Rangos sutartimi ir papildomais susitarimais šalys susitarė, kad ieškovas atliks darbus pagal pateiktus projektus. 2007 m. Techninio projekto korektūroje, mansardinio aukšto plane, yra nurodyti kabinetai ir kitos negyvenamosios patalpos (CK 6.653 str. 5 d.). Teismas akcentavo, kad atliekamų darbų aprašyme matyti, kad ieškovas yra atlikęs tik bendro naudojimo patalpų visą apdailą, o visą butų apdailą numatyta atlikti pagal atskirą susitarimą, todėl teismas darė išvadą, kad visa butų apdaila nebuvo rangos sutarties ir papildomų susitarimų dalykas. Teismas nurodė, kad rangos sutarties 11.1.1 punkte numatyta, jog atsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus, moka ieškovui 0,1 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovas praleido rangos sutartyje nustatytus apmokėjimo terminus (rangos sutarties 4.4 p.), jis turi sumokėti ieškovui 96 338,63 Lt delspinigių (CK 6.71 str. 1 d.).

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Solveiga“ prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti ieškinį. Taip pat prašo iš ieškovo priteisti bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas advokatui bei panaikinti laikinąsias apsaugos priemones butams Nr. 29 ir Nr. 16, esantiems Vytauto g. 19, Trakuose. Tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas būtų atmestas ar patenkintas iš dalies, apeliantas prašo sumažinti delspinigių dydį nuo 0,1 proc. iki 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

71. Papildomu susitarimu Nr. 2 darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau paskutinę termino dieną darbai nebuvo baigti. Tai pripažįsta ir ieškovas. Iki šiol objekto pripažinimo tinkamu naudoti valstybinės komisijos aktas nėra patvirtintas. Dėl darbų vilkinimo ir statybos medžiagų bei darbų kainų augimo ieškovas susidūrė su finansiniais sunkumais, nors atsakovas geranoriškai teikė nuolaidas ir siūlė kylančius nesutarimus spręsti derybų būdu, todėl dabar ieškovas stengiasi trukdyti pateikti priimti objektą. Ieškovas neatliko darbų, numatytų 2005 m. Pastato rekonstrukcijos techniniame projekte, nepateikė jokios informacijos rašytine forma apie tai, kad negalės tinkamai ir laiku užbaigti darbų, kad padidėjo darbų kaina ir kt. O atsakovas nuolat informuodavo ieškovą apie tai, kad darbai atlikti netinkamai, ne iki galo ir nenumatytu terminu.

82. Ieškovo statybinė organizacija restruktūrizuojama jau penkti metai ir jos finansinė padėtis negerėja, todėl yra pagrindas manyti, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai ir siekia prisiteisti sumas, viršijančias objekto rekonstrukcijai numatytas lėšas. Ieškinyje nurodyti statybos ir montavimo darbai numatyti projekte, todėl tai nėra papildomi darbai ir už juos negali būti mokama papildomai. Pažymėtina, kad šiuo metu yra reali grėsmė, kad ieškovas numatytų statybos ir montavimo darbų neatliks ir atsiradusių defektų neištaisys, nes ieškovas be atskiro pranešimo nutraukė savavališkai statybos darbus 2008 m. kovo 1 d. ir neatnaujino iki šiol.

93.

10Teismas neteisingai įvertino 2007 m. kovo 26 d. pasirašytą lėšų poreikio ir jų įsisavinimo lentelę, nurodydamas, kad ši lentelė yra skirta tik AB SEB bankui, kadangi ši lentelė yra atskiras šalių susitarimas.

114.

12Pagal tarp šalių egzistavusią praktiką šalys tarėsi dėl konkrečių darbų pagal patikslintus statybos leidimus (jų yra trys) ir pasirašomus papildomus susitarimus. Tokia praktika yra galima pagal CK 6.198 straipsnio nuostatas. Šalys, atsižvelgdamos į darbų apimtis, pasirašė lėšų poreikio ir jų įsisavinimo lentelę, kurioje nurodytas galutinis darbų atlikimo terminas ir kaina (8 364 801 Lt). Kadangi ieškovas darbų neatliko laiku, statybinės medžiagos pabrango ir ieškovas nebegalėjo atlikti statybos darbų už sutartą kainą. Ieškovas nepateikė jokių pranešimų apie būtinybę atlikti darbus, dėl kurių didėja sutarties kaina, ir apskritai papildomų darbų atlikimo su atsakovu nederino. Pirmosios instancijos teisme ieškovas neįrodė, kad reikalaujamų apmokėti darbų atlikimą būtų suderinęs su atsakovu.

135.

14Net ir konstatavus, kad sutarties kaina yra 9 411 099 Lt, tai nereiškia, kad tokia suma yra priteistina, nes ieškovas yra nevisiškai atlikęs darbus bei darbai nėra atiduoti vertinti Valstybinei komisijai. Iš viso, kad objektas būtų visiškai užbaigtas, dar reikia atlikti statybos ir montavimo darbų už 1 349 192,30 Lt. Neatlikus projekte, statybos darbų leidimuose ir rangos darbų sutartyje bei prieduose numatytų darbų, negalima viso objekto eksploatacija, dėl ko atsakovas patiria labai didelius finansinius nuostolius.

156.

16Teismas nepagrįstai konstatavo, kad visa butų apdaila nebuvo rangos sutarties ir papildomų susitarimų dalykas, nes tai paneigia antstolio G. Mickaus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas 2005 m. ir 2007 m. Pastato rekonstrukcijos techniniai projektai.

177. Teismas neteisingai remiasi 2008 m. sausio 18 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu, kaip skolą įrodančiu dokumentu, nes šiame akte nurodoma, kad UAB „Solveiga“ skola UAB „Ortas“ yra 524 449,65 Lt, tačiau ši suma yra „teisinga su tokiomis išlygomis: išsiaiškinti dėl faktoringo apmokėtų sumų“. Todėl teismas negali šio dokumento laikyti civilines šalių teises ir pareigas sukuriančiu sandoriu ir jo pagrindu pripažinti UAB „Solveiga“ skolos ieškovui už atliktus rekonstrukcijos darbus.

188.

19Teismas, konstatuodamas, kad byloje nėra įrodymų apie ieškovo subrangovus, priėmė sprendimą, iš ieškovo neišreikalavęs informacijos apie jo subrangovus. Be to, ieškovas 2008 m. birželio 20 d. pažymoje pripažino, kad atsakovas tiesiogiai ieškovui ir subrangovams sumokėjo 8 227 962,44 Lt, o atsakovas 2008 m. birželio 4 d. pažymoje konstatavo, kad tiesiogiai ieškovui ir subrangovams jau yra sumokėta 8 376 939,32 Lt. Taigi, skirtumas tarp ieškovo ir atsakovo pateiktų pažymų sudaro 148 976,88 Lt. Todėl teismas neteisingai konstatavo, kad neapmokėtų darbų vertė yra 689 950,55 Lt.

209.

21Baigiamasis aktas nėra darbų perdavimo ir priėmimo aktas, kaip tai yra numatyta statybos rangos sutarties 8.4 punkte, todėl negali būti laikomas įrodymu, kad darbai atlikti visiškai. Tačiau teismas, net ir laikydamas šį baigiamąjį aktą įrodymu, kad darbai atlikti visiškai, nustatė, kad sutarties kaina yra ne 8 853 500 Lt (kaip numatyta akte), bet 9 411 099 Lt.

2210. Teismas atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras nepagrįstai laikė pagrindiniu įrodymu, pagrindžiančiu ieškovo reikalavimą, ir, pažeisdamas įrodymų vertinimą reglamentuojančias Civilinio proceso kodekso normas, neįvertino kitų byloje esančių įrodymų - atsakovo pateiktos atliktų darbų pažymos santykio su ieškovo pateikta atliktų darbų pažyma. Teismas neįvertino ir 2008 m. sausio 18 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto, neišreikalavo ieškovo atliktų darbų sąmatų, neįvertino to, kad ieškovas pradėjo vykdyti kitus darbus, nenumatytus 2005 m. Pastato rekonstrukcijos techniniame projekte.

2311. Papildomu susitarimu Nr. 2 šalys susitarė, kad darbų atlikimo terminas yra 2007 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau darbai nebuvo baigti, todėl UAB „Ortas“ pažeidė sutartį, praleisdamas rangos darbų atlikimo terminą, dėl to delspinigiai negalėjo būti priteisti. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo reikalaujami delspinigiai yra aiškiai per dideli (CPK 6.73 str.).

2412. 2008 m. balandžio 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. L2-1754-55/2008 buvo patenkintas ieškovo UAB „Ortas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal šią Vilniaus apygardos teismo nutartį ieškovo reikalavimams užtikrinti buvo areštuoti 689 950,55 Lt sumos atsakovo butai Nr. 13, Nr. 16, Nr. 28, Nr. 29, esantys name adresu: Vytauto g. 19, Trakuose. 2008 m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo panaikintas areštas butui Nr. 28, tačiau buvo areštuotas butas Nr. 7. Kadangi areštuotų butų vertė gerokai viršija ieškovo reikalavimus, todėl tikslinga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones butui Nr. 29 ir butui Nr. 16.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Ortas“ prašo apelianto skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad apeliantas prieštarauja sau teigdamas, jog atsakovas atliko darbus, nenumatytus pagal 2005 m. Pastato rekonstrukcijos techninį projektą, nors čia pat tvirtina, kad buvo du 2005 m. ir 2007 m. Pastato rekonstrukcijos techniniai projektai. Apelianto teiginių prieštaringumas pasireiškia ir tuo, kad jis nurodo, jog negalima atiduoti vertinti Valstybinei komisijai objekto dėl ieškovo kaltės, tačiau priduria , jog iki visiško objekto užbaigimo dar būtina atlikti darbų už 1 349 192,30 Lt. Nesant ieškovo kaltės dėl darbų apimties padidėjimo, kainos išaugimo ir darbų trukmės pailgėjimo, turėtų būti priteista ne tik skola ir delspinigiai, bet ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo spendimo įsiteisėjimo.

26Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

27Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą, įvertina sprendimo teisinį, faktinį pagrindą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.), ir ex officio absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 ir 2 d.).

28Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl šalių pareigų, kilusių iš statybos rangos sutarties, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės, įrodymų ir jų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, ir iš esmės priėmė teisingą sprendimą, tačiau, priteisdamas iš atsakovo delspinigius, netinkamai aiškino proceso teisės normas ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, todėl sprendimo dalis dėl delspinigių keičiama.

29Byloje sprendžiamas šalių ginčas, kilęs dėl atsakovo pareigos sumokėti ieškovui už iki 2007 m. gruodžio 31 d. atliktus statybos darbus ir už 2008 m. sausio–kovo mėnesiais vykdytus objekto, esančio Vytauto g. 19, Trakuose, rekonstravimo darbus.

30Statybos rangos sutarčių ypatumus reglamentuoja CK XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatos, tačiau tokiose sutartyse aptartų darbų kainos nustatymą reglamentuoja bendrosios rangos sutarčių taisyklės (CK 6.653 str.), kurios taikomos ir statybos rangos sutartims. CK 6.653 straipsnis nustato kelis darbų kainos nustatymo būdus: sutartyje nurodant konkrečią kainą arba jos apskaičiavimo būdus ir kriterijus, sudarant konkrečią ar apytikrę sąmatą. Iš šių nuostatų akivaizdu, kad šalys turi pasirinkimo galimybę, t. y. pačios nuspręsti kainos nustatymo būdus (CK 6.659 str. 1-3 d.). Rangos sutarties kaina, jos rūšies (konkreti, apytikslė) nustatymas yra rangos sutarties sąlygos, kurių turinys turi būti aiškinamas pagal CK 6.193 straipsnio įtvirtintas bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, t. y. nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl jos (sutarties) sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3406/2000, 3K-3-424/2004, 3K-3-19/2009, 3K-3-54/2009 ir kt.).

31Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2005 m. rugsėjo 14 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 14 (toliau – Sutartis) (1 t., b. l. 6-10), kuria ieškovas (rangovas) įsipareigojo Sutartyje nustatytu laiku ir būdu atlikti pastato, esančio Vytauto g. 19, Trakuose, rekonstrukciją, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo pateikti rangovui visą darbams atlikti būtiną dokumentaciją, priimti nustatytais terminais pagal Sutartį atliktus darbus ir už juos sumokėti. Šalys Sutartyje aptartą darbų kainą – 4 473 000 Lt laikė orientacine ir numatė galimybę ją tikslinti, kai užsakovas pateiks darbo projektą (2 p.). Šalys taip pat sutarė, kad visa šios Sutarties kaina bus sumokėta, kai rangovas atliks visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus, pašalins darbo trūkumus (4.1 p.). Pagal Sutarties nuostatas atlikti darbai turėjo būti priimami kiekvieną mėnesį, pateikus užsakovui (atsakovui) nustatytos formos atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus (4.2 p.), o sumokama užsakovo pavedimu, pervedant pinigus į rangovo (ieškovo) sąskaitą, šiam (rangovui) pateikus PVM sąskaitą faktūrą (4.3 p.). Sutartyje taip pat numatyta užsakovo teisė atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais už jų atliktus darbus, esant trišaliam aktui (4.3 p.). Šalys nustatė užsakovo pareigą sumokėti rangovui per penkias dienas nuo darbų atlikimo aktų ir rangovo pateiktų PVM sąskaitų faktūrų pasirašymo dienos (4.4 p.). Sutarties 5.3.2 punkte nustatyta rangovo pareiga laiku pradėti, atliktim užbaigti ir perduoti užsakovui visus sąmatoje nurodytus darbus, tačiau tokio Sutarties priedo šalys teismui nepateikė. Sąmata nenurodyta ir Sutarties prieduose (14, 14.1 p.). Kaip priedas yra vienintelis dokumentas – Techninis projektas. Taigi apibendrinant konstatuojama, kad šalys raštu sutarė dėl rekonstruojamo objekto orientacinės kainos, atliktų darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos etapais, taip pat ir dėl visiško atsiskaitymo rangovui užbaigus objektą. Nors Sutartyje nurodyta darbų pabaiga – 2003 m. spalio 30 d., tačiau byloje nustatyta, kad iki šio termino rangovas (ieškovas) pastato rekonstrukcijos neužbaigė. Iš 2006 m. rugpjūčio 30 d. šalių sudaryto papildomo susitarimo Nr. 1 (prie 2005 m. rugsėjo 14 d. Sutarties Nr. 14) matyti, kad šalys pakeitė Sutarties 1, 2 ir 3 punktus (Sutarties dalykas, kaina, terminai), patikslino Sutarties dalyką (rangovas turėjo atlikti pastato rekonstrukciją pagal užsakovo pateiktą ir papildytą projektą (1.1 p.)), taip pat ir aplinkotvarkos darbus šalia pastato. Nurodyta 1 900 000 Lt kaina įvardinta kaip pastato rekonstrukcijos ,,papildoma darbų vertė dėl ofisinės ir gyvenamosios dalies pabrangimo pakeitus projektą ir pasikeitus kainų lygiui (1 072 260 Lt) ir dėl gerbūvio darbų, atraminės sienutės, lauko inžinierinių tinklų perklojimo (827 740 Lt)“. Šiame susitarime įvardinti rangovo atliktini papildomi darbai: papildomas pastogės įrengimas biuro dalyje, gyvenamosios dalies praplėtimas cokolinio aukšto lygyje, padidinti reikalavimai apdailai ir įrangai. Numatyta rekonstrukcijos darbų pabaiga – 2006 m. gruodžio 31 d., o aplinkotvarkos darbų – iki 2007 m. birželio 15 d. (3 p., 1 t., b. l. 11) Nors minėtame susitarime minimas sąmatos perskaičiavimas, tačiau tokio statybos darbus ir investicijų poreikį detalizuojančio dokumento prie susitarimo nėra. Jis nepateiktas ir teismui (CPK 178 str.). Kaip jau minėta, Sutarties 2 punkte, nurodžius visą 4 473 000 Lt darbų kainą, numatyta galimybė ją tikslinti. Taigi papildomu susitarimu Nr. 1 darbų kaina buvo padidinta 1 900 000 Lt. Teisėjų kolegija sprendžia, kad 2006 m. rugpjūčio 30 d. visa Sutarties kaina buvo 6 373 000 Lt.

322007 m. kovo 26 d. šalys sudarė dar vieną susitarimą – Nr. 2, papildantį Sutartį, kuriuo sutarė, kad rangovas atliks rekonstruojamo pastato baigiamuosius darbus pagal pakeistą ir papildytą projektą, įrengs papildomus tris butus mansardiniame aukšte, dalinę apdailą butuose ir aplinkotvarkos darbus šalia pastato iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. (1.1, 1.2 p., 1 t., b. l. 14). Antru šio susitarimo punktu (Sutarties kaina) šalys Nustatė ,,Pastato rekonstrukcijos darbų, reikalingų atlikti iki pilno objekto užbaigimo, vertė – 3 038 099 Lt.“ Šalių pasirašytas susitarimas įvardintas kaip papildomas susitarimas. Jame nurodyta 3 038 099 Lt suma, atsižvelgiant į projekto papildymus ir pakeitimus, nekonkretizuojant visos objekto rekonstrukcijos kainos, laikytina papildoma darbų, būtinų objektui užbaigti, kaina. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų šią sumą vertinti kitaip (CPK 178 str.). Kaip jau minėta, užsakovui patiekus projektą, tikslinti darbų kainą šalys turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą (Sutarties 2 p.). Užsakovas turėjo teisę peržiūrėti ir keisti projektą, tai suderinęs su rangovu (Sutarties 5.2.6 p.). Šalių papildomi susitarimai įrodo, kad šalys tam tikrą laiką derino veiksmus, bendradarbiavo.

33Apelianto nurodytos 2007 m. kovo 26 d. šalių pasirašytos lėšų poreikio ir jų įsisavinimo pažymos (lentelės) (1 t., b. l. 16 ), kuria, kaip teigia apeliantas, buvo keičiamos ir / ar papildomos Rangos sutarties sąlygos dėl jos dalyko, kainos ir darbų atlikimo terminų, nėra pagrindo laikyti Sutarties sudėtine dalimi, nes nei Sutartyje, nei papildomuose susitarimuose Nr. 1 ir Nr. 2, kurie yra Sutarties sudėtinės dalys, nėra nuorodų apie bendros darbų kainos, nustatytos Sutartimi ir minėtais susitarimais, keitimą ją (kainą) sumažinant, atsižvelgiant į pastato rekonstrukcijos projekto pakeitimus. Toks 2007 m. kovo 26 d. šalių surašytas dokumentas kaip priedas nenurodytas nei jos papildomuose susitarimuose. Prie papildomo susitarimo Nr. 2 yra vienintelis priedas (1 t., b. l. 15), kuriame detalizuoti pastato rekonstrukcijos gyvenamosios dalies baigiamieji darbai ir vertė – 3 038 009 Lt, kuri sutampa su sutarta ir nurodyta papildomame susitarime darbų verte, būtina objektui užbaigti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad 2007 m. kovo 26 d. šalys buvo surašiusios du iš esmės analogiškus dėl juose nurodytų atliktų ir atliktinų darbų, tačiau skirtingus dėl juose nurodytų lėšų, reikalingų darbams užbaigti, ir visos darbų vertės dokumentus (2 t., b. l. 62). Teismas, remdamasis šalių paaiškinimais, nustatė ir tai, kad šie dokumentai (pažymos) buvo skirtos AB SEB bankui tam, kad atsakovas gautų kreditą, reikalingą pastato rekonstrukcijai finansuoti. Ši faktinė aplinkybė, t. y. kad apelianto nurodoma pažyma buvo siekta gauti kreditą banke, o ne keisti Rangos sutarties vieną iš sąlygų – darbų kainą, nebuvo paneigta ir apeliacinės instancijos teisme.

34Šalių sudaryta Sutartis su papildymais (susitarimai Nr. 1 ir Nr. 2) nenuginčyta, galioja, šalims privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189, 6.200 str.). CK 6.681 straipsnio 1 dalis nustato rangovo pareigą per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovo pareigą sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbo rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Statybos rangos sutartis gali konkretizuoti sutarties šalių teises ir pareigas tiek, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Užsakovo pareiga apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka įtvirtinta ir CK 6.687 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio 2 dalis nustato šalių teisę sutarti dėl darbų apmokėjimo etapais arba dėl visos sutarties kainos sumokėjimo po objekto priėmimo. CK 6.676 straipsnio 2 dalis užsakovo prievolę sumokėti darbų kainą sieja su rangovo darbo rezultato perdavimo faktu. Darbų priėmimą reguliuoja CK 6.662 straipsnis (bendroji norma) ir CK 6.694 straipsnis (specialioji norma). Aiškindamas darbų priėmimą reglamentuojančias teisės normas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisminę praktiką tokio pobūdžio bylose, yra konstatavęs užsakovo pareigą priimti rangovo perduodamo darbo rezultatus (Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-3-413/2005, 3K-3-597/2005, 3K-3- 54/2009, 3K-3-19/2009). Įstatymas (CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5 d., 6 d.) taip pat numato ir išimtinius atvejus, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, nurodydamas atsisakymo priežastis. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Kaip pažymėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-361/2007, 3K-3-54/2009), darbų priėmimo-perdavimo aktas – tai įrodymų šaltinis, liudijantis apie tai, ar pagal rangos sutartį darbai buvo atlikti, kada atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Kaip jau minėta, šalių sudarytoje Sutartyje sutarta dėl darbų priėmimo-perdavimo ir apmokėjimo etapais (kas mėnesį) bei visiško apmokėjimo rangovui atlikus visus darbus (Sutarties 4,4.1-4.4 p.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (1 t., b. l. 17-19) matyti, kad 2008 m. sausio 17 d. Komisija, dalyvaujant šalių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, surašė Baigiamąjį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą, nustačiusi atliktų darbų užbaigtumą 2008 m. sausio mėnesį pagal Sutartį ir papildomus susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2, kurių vertė – 8 853 500 Lt. Konstatuota, kad objekte atlikti priede Nr. 1 nurodyti rekonstrukcijos darbai atitinka projektą, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus bei Sutarties sąlygas. Užsakovas pretenzijų dėl kokybės neturi. Apeliantas (užsakovas) nei dėl rangovo atlikto darbo kokybės, nei dėl darbų atlikimo terminų pastabų nepareiškė, aktą bei jo priedą pasirašė. 2008 m. sausio 18 d. šalys (rangovas ir užsakovas) surašė ir pasirašė Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriame užfiksuota užsakovo skola rangovui, sudariusi iki 2007 m. gruodžio 31 d. 524 449,65 Lt. Šalys pripažino, kad ši suma – tai užsakovo skola už atliktus ir minėtu darbų priėmimo-perdavimo aktu įformintus rangovo atliktus darbus (1 t., b. l. 19). Ginčo dėl sumų, sumokėtų iki šios skolos konstatavimo, nėra. Ieškovas 2008 m. kovo 26 d. įspėjimu atsakovui priminė apie atsakovo skolą ieškovui ir jo pareigą vykdyti susitarimą bei sumokėti už atliktus darbus, įspėjo apie tai, kad nutraukia papildomus darbus (1 t., b. l. 24). Atsakovas atsisakymą mokėti sutartą sumą grindė pirmosios instancijos teisme tuo, kad jis (atsakovas) nebuvo informuotas apie ieškovo restruktūrizavimą, taip pat dėl to, kad statybos darbai nebaigti, nepašalinti išryškėję darbų defektai, ieškovas netęsia rekonstrukcijos darbų ir dėl to atsakovas patiria nuostolius. Atsisakymą mokėti už atliktus darbus atsakovas grindė ir tuo, kad objektas dar neatiduotas vertinti Valstybinei komisijai, tuo ieškovas pažeidė Sutarties 8.4 punkto nuostatas, ir pažeisti Sutarties su papildymais nustatyti terminai. Atsakovas taip pat užsiminė, kad 2008 m. sausio 18 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu suderinta atsakovo skola ieškovui nustatyta teisinga su išlyga ,,išsiaiškinti dėl faktoringo sumokėtų sumų“. Atsakovas savo atsikirtimuose į ieškinį citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-538/2004, 3K-3-63/2005) apie tai, kad, svarstant statybos darbų atlikimą už tam tikrą sumą, turi būti įvertinti ne tik apibendrinančius duomenis įforminančios pažymos ar aktai, bet ir kiti bylos įrodymai, t. y. pirminiai dokumentai, bei kad būtina aiškintis tikruosius sutarties ketinimus. Pagal CPK 178 straipsnio nuostatas šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakovas, neigdamas pareigą atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus sutarta kaina dėl ieškovo įmonės restruktūrizavimo, neįrodė šios faktinės aplinkybės priežastinio ryšio su Sutarties vykdymu ir atsakovo pareiga sumokėti už atliktus darbus, t. y. kad įmonės restruktūrizavimas panaikina tokią atsakovo pareigą vykdyti prievolę. Nei Sutartis, nei jos papildymai, nei 2008 m. sausio 17 d. šalių pasirašytas atliktų darbų priėmimo aktas nenuginčyti. Atsakovas nepateikė įrodymų nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose apie tai, kad, priėmus darbus, paaiškėjo šių darbų rezultatų konkretūs trūkumai ar dėl jų buvo pareikštos pretenzijos ieškovui (CK 6.662 str. 4 d., 6.665 , 6.666, 6.697 str. 5 d.). Duomenų apie deklaruojamus nuostolius apeliantas taip pat nepateikė ir jų neįrodinėjo. Teigdamas, kad ieškovas rekonstrukcijos darbų neužbaigė, atsakovas šio teiginio taip pat nekonkretizuoja, t. y. nepateikė įrodymų, kad 2008 m. sausio 17 d. darbų priėmimo-perdavimo akte fiksuoti atlikti darbai nebuvo baigti. Kaip jau minėta, minėtame akte pretenzijų dėl darbų trūkumų ir jų atlikimo terminų nepareikšta. Apeliantas teigė, kad tokių įrodymų nereikalavo pirmosios instancijos teismas, tačiau, kai jau minėta, teikti įrodymus ir grįsti jais savo reikalavimus ar atsikirtimus – šalies pareiga. Apeliantas jų nepateikė ne tik pirmosios instancijos teismui, bet ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismui, nors sąlygos pateikti papildomus įrodymus buvo sudarytos. Apeliantas apsiribojo vien įrodymais nepagrįstų teiginių deklaravimu. Nors atsakovas pirmosios instancijos teisme buvo užsiminęs apie 524 449,65 Lt suderintos skolos išlygą dėl faktoringo sutarties pagrindu sumokėtų sumų patikslinimo , tačiau nagrinėjant bylą šios faktinės aplinkybės taip pat neįrodinėjo. Apie šią faktinę aplinkybę prakalbo tik apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sudarė galimybę ir suteikė pakankamai laiko šalims pateikti papildomus įrodymus dėl faktoringo sutarties ir jos pagrindu sumokėtų sumų. Tačiau apeliantas tokių leistinų, išskyrus susitarimą dėl faktoringo sutarties (2 t., b. l 169), įrodymų nepateikė. Jo (atsakovo) pateiktų AB SEB banko pranešimų reikiamai nepatvirtintų faksimilinių kopijų teismas nepripažįsta atsakovo mokėjimus patvirtinančiais įrodymais, nes iš jų nėra galimybės nustatyti nei juos pateikusio subjekto, nei jų pateikimo laiko, nei mokėtų sumų paskirties (2 t., b. l. 171-174). Teismo posėdyje apelianto atstovai teigė, kad AB SEB bankas atsisakė išduoti dokumentus, susijusius su faktoringo sutarties vykdymu, ir prašė teismą išduoti liudijimą tokiems įrodymams gauti. Tačiau šalis nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad kreipėsi į banką ir bankas atsisakė tokį prašymą patenkinti. Tokių neveikimo priežasčių apeliantas nepagrindė. Teisėjų kolegija tokį apelianto neveikimą vertina kaip bylos nagrinėjimo vilkinimą, atsisakymą teikti įrodymus ir nenorą bendradarbiauti (CPK 7, 8 str.). Iš 2007 m. liepos 13 d. trišalio susitarimo dėl faktoringo sutarties akivaizdu, kad rangovas (ieškovas) buvo perleidęs AB SEB bankui reikalavimo teises į 906 614,06 Lt užsakovo skolą rangovui (2 t., b. l. 183-184, 177). Ši suma sutampa su ieškovo pateikta teismui 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaita faktūra, kurioje įvertinti 2007 m. birželio mėnesį ieškovo atlikti darbai. Sutartis nenuginčyta. Ieškovas dėl šios sumos pretenzijų nekelia. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl 524 449,65 Lt sumos, konstatuotos 2008 m. sausio 18 d. susitarime, priėmus atliktus darbus pagal 2008 m. sausio 17 d. darbų priėmimo-perdavimo aktą. Apie tai, kad ši suma buvo susitarimo dėl faktoringo sutarties dalykas, atsakovas jokių įrodymų nepateikė. Ieškovo teiginys, kad šios sumos nesusijusios, nenuginčytas.

35Įvertinusi faktines bylos aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos duomenis dėl atsakovo 524 449,65 Lt skolos ir pareigos sumokėti ją ieškovui. Apeliantas šios pareigos nenuginčijo.

36Dėl atsakovo ginčijamos pareigos sumokėti ieškovui 165 500,90 Lt už atliktus darbus

37Ieškovas šią atsakovo pareigą įrodinėjo 2008 m. sausio-kovo mėnesiais atliktų darbų aktais, atliktų darbų vertės suderinimo aktais ir 2008 m. sausio 18 d., 2008 m. vasario 29 d. ir 2008 m. kovo 15 d. PVM sąskaitomis faktūromis (1 t., b. l. 20-22, 128, 130, 132, UAB ,,Ortas“ papildomų įrodymų aplankas, b. l. 38-41).

38Iš šalių paaiškinimų, liudytojų, apklaustų pirmosios instancijos teisme, parodymų, rašytinių įrodymų matyti, kad po 2008 m. sausio 17 d. darbų priėmimo-perdavimo akto ir 2008 m. sausio 18 d. kainų suderinimo akto pasirašymo objekto rekonstrukcijos darbai buvo tęsiami, planuota atlikti visą butų apdailą, po ko objektas turėjo būti pateiktas Valstybinei komisijai priimti (1 t., b. l. 17), tačiau dėl visos butų apdailos šalys turėjo susitarti (1 t., b. l. 18). Toks susitarimas teismui nepateiktas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad rašytinis susitarimas dėl visos butų apdailos nebuvo sudarytas. Apeliantas, neigdamas pareigą sumokėti ieškovui pagal minėtus aktus ir PVM sąskaitas faktūras dėl to, kad ieškovas neatliko sutartyje aptartų darbų (visos apdailos), remiasi 2005 m. rugsėjo 14 d. Sutarties papildomu susitarimu Nr. 2 (1 t., b. l. 14), tačiau šiame susitarime numatytas trijų papildomų butų įrengimas mansardiniame aukšte tik su daline apdaila. Atsakovo pateiktame antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole taip pat konstatuota, kad visa butų apdaila neatlikta (Priedas prie bylos). Teismui pateiktuose atliktų darbų aktuose (UAB ,,Ortas“ papildomų įrodymų aplankas, b. l. 38-41) visos butų apdailos darbai taip pat nekonstatuoti, ir ieškovas nereikalauja sumokėti už neatliktus darbus. Darbų priėmimo aktai, atliktų darbų vertės aktai šalių pasirašyti be pretenzijų dėl darbų kokybės ir atliktų darbų terminų. PVM sąskaitos faktūros išrašytos, atsakovas jas priėmęs. Tai patvirtina parašai sąskaitose faktūrose. Šių faktinių aplinkybių atsakovas neginčija, nei sumų dydžio nepagrįstumo, nei minėtuose aktuose nurodytų faktinių duomenų ydingumo , nei šių darbų trūkumų, jų neatlikimo neįrodinėja (CK 6.694, 6.662 str., CPK 178 str.).

39CK 6.38 straipsnyje įtvirtinti prievolių vykdymo principai, įpareigojantys šalis vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o jei prievolės vykdymas – profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 str.). Tinkamas šios pareigos realizavimas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų dėl darbų atlikimo, atsiskaitymo, net sutarties nutraukimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009). Pareiga laikytis bendradarbiavimo pricipo svarbi abiem sutarties šalims , o šalis, nesilaikanti bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti darbų, nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005 ir kt.). Ginčo atveju abi sutarties šalys – įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla, kurių tikslas – pelnas. Jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni ir atsakomybės už savo veiklą standartai. Nagrinėjamos bylos atveju bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad abi Sutarties šalys nebuvo pakankamai aktyvios, neatskleidė teismui visų bendradarbiavimo vykdant Sutartį aplinkybių. Nors atsakovas teigia, kad ieškovas pažeidė Sutarties terminus, neatliko visų Sutartyje nustatytų darbų, tačiau iš bylos duomenų akivaizdu, kad darbai vėlavo dėl atsakovo veiksmų – projekto keitimo, darbų apimties didinimo. Atsakovas pretenzijų dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų nereiškė, tokią situaciją toleravo. Todėl vien tuo pagrindu, kad ieškovas ne laiku atliko sutartus darbus, atsakovas neturi teisės atsisakyti mokėti už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovo pareigos sumokėti ieškovui 165 500,90 Lt teisinga ir pagrįsta.

40Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas reikalauja sumokėti visą Sutarties kainą – 9 411 099 Lt. Byloje nustatyta, ir tai įtvirtinta Sutartyje, kad atsiskaitoma už atliktus darbus. Tai, kad rangovas nėra užbaigęs visų darbų ir dėl to objektas nepateiktas Valstybinei komisijai priimti, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (1 t., b. l. 178) matyti, kad po ginčo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo šalys derėjosi dėl kitų objekto rekonstrukcijos darbų ir terminų.

41Į visus esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.

42Dėl delspinigių

43CK 6.73 straipsnio 1 dalis nustato, kad, pareiškus ieškinį atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolius. CK 6.71 straipsnis netesybomis įvardija tiek delspinigius, tiek baudą, mokamus už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Šalys buvo sutarusios dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 11.1.1 p.). Ieškovas reikalavo 96 338,63 Lt delspinigių ir teismas šį reikalavimą patenkino. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas minėtas CK teisės normas, 2009 m. vasario 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2009 pažymėjo, kad, atliekant netesybų įskaitymą į nuostolius, į priteistiną nuostolių sumą įskaitoma ją atitinkanti sutartinių netesybų suma. Nagrinėjamu atveju prašoma netesybų suma yra mažesnė už nuostolius, todėl visa į juos įskaitoma, atskirai jos ieškovui nepriteisiant.

44Ieškovas atsikirtimu į apeliacinį skundą prašė priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo. Prašymas netenkintinas, nes toks reikalavimas nebuvo pareikštas paduodant ieškinį, o apeliacinio skundo dėl teismo sprendimo ieškovas nepadavė.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Atsižvelgiant į tai, kad mažinama priteistina iš atsakovo suma ieškovui dėl delspinigių įskaitymo į nuostolius, atitinkamai koreguojamos bylinėjimosi išlaidos – atsakovo mokėtinas valstybei žyminis mokestis. Jis mažinamas, atsižvelgiant ir į atsakovo sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą, iki 9 943 Lt (CPK 80, 83, 85 str.).

47Atsakovas UAB ,,Solveiga“ prašė priteisti iš ieškovo UAB ,,Ortas“ 5 000 Lt atstovavimo teismuose išlaidų (2 t., b. l. 57-59). Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 22 000 Lt atstovavimo teismuose išlaidų (1 t., b. l. 3, 2 t., b. l. 15-160). Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos vadovaujantis CPK 93 straipsnio nuostatomis, teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, atsižvelgiant į nedidelę bylos apimtį, byloje sprendžiamo teisinio klausimo aktualumą ir sudėtingumą, teismo posėdžių kiekį, neilgą bylos nagrinėjimą, į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį. Įvertinusi visas šias faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo reikalaujama bylinėjimosi išlaidų suma – 22 000 Lt – akivaizdžiai per didelė ir turi būti mažinama iki 10 000 Lt. Atsakovui iš ieškovo priteistina 400 Lt atstovavimo teismuose išlaidų.

48Iš šalių priteistina valstybei po 5 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str.).

49Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo

50Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat prašė panaikinti dalį laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 2 d. ir 2008 m. spalio 3 d. nutartimis, t. y. panaikinti areštą butams Nr. 29 ir 16, esantiems Vytauto g. 19, Trakuose, nes likusių dviejų areštuotų butų Nr. 7 ir 13, esančių Vytauto g. 19, Trakuose, vertė užtikrins ieškinį šioje byloje.

51Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo, nes areštuotų butų vertė grindžiama 2008 m. rugsėjo 22 d. turto vertintojo pažymomis. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad šiuo metu dėl pasikeitusios šalies ekonominės situacijos nekilnojamojo turto rinkos kainos yra pakitusios ir toliau kinta (mažėja). Apeliantas nepateikė duomenų, kokia areštuotų butų rinkos kaina šiuo metu. Nesant duomenų, kad dviejų apelianto nurodytų butų rinkos vertė užtikrins atsakovo prievolę ieškovui, keisti laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo. Toks teisėjų kolegijos sprendimas nekliudo atsakovui kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo į teismą, pritaikiusį laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.,145 str. 1 d. 1 p., 146, 150 str.).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 148 straipsniu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą pakeisti.

54Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ priteista ieškovo UAB ,,Ortas“ naudai 96 338,63 Lt (devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni litai šešiasdešimt trys centai), panaikinti ir ieškinį dėl šio reikalavimo atmesti.

55Priteistą iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ valstybei žyminį mokestį sumažinti iki 9 943 Lt (devynių tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt trijų litų).

56Priteisti iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ ieškovui UAB ,,Ortas“ 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

57Priteisti iš ieškovo „UAB ,,Ortas“ atsakovui UAB ,,Solveiga“ 400 Lt (keturis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

58Priteisti iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ ir ieškovo „UAB ,,Ortas“ valstybei po 5 Lt (penkis litus).

59Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį (dėl 689 950,55 Lt (šešių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimties litų penkiasdešimt penkių centų) priteisimo iš UAB ,,Solveiga“ ieškovui UAB ,,Ortas“) palikti nepakeistą.

60Atsakovo UAB ,,Solveiga“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB ,,Ortas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas neatliko visų darbų,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Solveiga“ prašo šį teismo sprendimą... 7. 1. Papildomu susitarimu Nr. 2 darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2007... 8. 2. Ieškovo statybinė organizacija... 9. 3.... 10. Teismas neteisingai įvertino 2007 m. kovo 26 d. pasirašytą lėšų poreikio... 11. 4.... 12. Pagal tarp šalių egzistavusią praktiką šalys tarėsi dėl konkrečių... 13. 5.... 14. Net ir konstatavus, kad sutarties kaina yra 9 411 099 Lt, tai nereiškia, kad... 15. 6.... 16. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad visa butų apdaila nebuvo rangos sutarties... 17. 7. Teismas neteisingai remiasi 2008 m. sausio... 18. 8.... 19. Teismas, konstatuodamas, kad byloje nėra įrodymų apie ieškovo subrangovus,... 20. 9.... 21. Baigiamasis aktas nėra darbų perdavimo ir priėmimo aktas, kaip tai yra... 22. 10. Teismas atliktų darbų aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas... 23. 11. Papildomu susitarimu Nr. 2... 24. 12. 2008 m. balandžio 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Ortas“ prašo apelianto... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios... 28. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Pirmosios... 29. Byloje sprendžiamas šalių ginčas, kilęs dėl atsakovo pareigos sumokėti... 30. Statybos rangos sutarčių ypatumus reglamentuoja CK XXXIII skyriaus trečiojo... 31. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2005 m. rugsėjo 14 d. sudarė... 32. 2007 m. kovo 26 d. šalys sudarė dar vieną susitarimą – Nr. 2, papildantį... 33. Apelianto nurodytos 2007 m. kovo 26 d. šalių pasirašytos lėšų poreikio ir... 34. Šalių sudaryta Sutartis su papildymais (susitarimai Nr. 1 ir Nr. 2)... 35. Įvertinusi faktines bylos aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad... 36. Dėl atsakovo ginčijamos pareigos sumokėti ieškovui 165 500,90 Lt už... 37. Ieškovas šią atsakovo pareigą įrodinėjo 2008 m. sausio-kovo mėnesiais... 38. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų, apklaustų pirmosios instancijos teisme,... 39. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinti prievolių vykdymo principai, įpareigojantys... 40. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad ieškovas reikalauja sumokėti visą... 41. Į visus esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.... 42. Dėl delspinigių... 43. CK 6.73 straipsnio 1 dalis nustato, kad, pareiškus ieškinį atlyginti... 44. Ieškovas atsikirtimu į apeliacinį skundą prašė priteisti iš atsakovo 6... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Atsižvelgiant į tai, kad mažinama priteistina iš atsakovo suma ieškovui... 47. Atsakovas UAB ,,Solveiga“ prašė priteisti iš ieškovo UAB ,,Ortas“ 5 000... 48. Iš šalių priteistina valstybei po 5 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 49. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 50. Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat prašė panaikinti dalį laikinųjų... 51. Teisėjų kolegija netenkina apelianto prašymo, nes areštuotų butų vertė... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimą pakeisti.... 54. Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ priteista ieškovo UAB... 55. Priteistą iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ valstybei žyminį mokestį... 56. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ ieškovui UAB ,,Ortas“ 10 000 Lt... 57. Priteisti iš ieškovo „UAB ,,Ortas“ atsakovui UAB ,,Solveiga“ 400 Lt... 58. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Solveiga“ ir ieškovo „UAB ,,Ortas“... 59. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį (dėl 689 950,55 Lt... 60. Atsakovo UAB ,,Solveiga“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių...