Byla 2-621-543/2012
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovui A. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu (b.l.2-5) ir patikslintu ieškiniu (b.l.40-43) prašo priteisti iš atsakovo A. A. 1264,39Lt skolos, 86,53 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 28,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodo, kad atsakovas A. A. gyvena adresu ( - ), name, kurį administruoja ieškovas. Už ieškovo atsakovui suteiktas paslaugas – pastato eksploatavimą ir administravimą atsakovas privalo apmokėti pagal pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos gyvenamojo namo administratoriui, t.y. ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, tačiau atsakovas nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio už suteiktas paslaugas moka nereguliariai arba visiškai nemoka. Laikotarpiu nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio iki 2012 m. kovo 1 d. atsakovas yra skolingas ieškovui iš viso 1264,29 Lt (794,85 Lt už pastato eksploataciją, 469,44 Lt už pastato administravimą).

3Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (CK 6.1 str.). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2). Vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė.

4Lietuvos Respublikos CK 4.84 str. 1 d. nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 p. numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 p. nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7 p., 8 - 9 p. - nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką.

5Išnagrinėjus prie ieškinio ir patikslinto ieškinio pateiktus dokumentus – 2012-03-14 buhalterinę pažymą (b.l.7-8), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l.10), Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-27 įsakymą Nr. (3.6)-A3-369 dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo ir seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo (b.l.11), Prienų rajono Pakuonio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų 2004-06-09 perdavimo ir priėmimo aktą (b.l.12-14), Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų nustatymo (b.l.15-16, 17-18), statinio techninės priežiūros žurnalą (b.l.19-24), gyvenamojo namo apžiūros aktus (b.l. 25, 26, 27), ataskaitą dėl Prienų rajono ( - ) daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo (b.l.28), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitas (b.l.29-31, 32-34), 2012-05-21 mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterinę pažymą (b.l.45-46), 2012-05-21 mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterinę pažymą (b.l.47-48), 2012-05-21 delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuotę (b.l.49), matyti, kad A. A. yra buto, esančio ( - ), savininkas (b.l. 10). Nurodytame gyvenamajame name neįsteigta nei gyvenamojo namo savininkų bendrija, nei sudaryta jungtinės veiklos sutartis, jį administruoja ieškovas UAB „Prienų butų ūkis“.

6Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovas administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovas, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl jis turi teisę reikalauti iš atsakovo išlaidų už pastato eksploatavimą bei administravimą, o atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovui jo turėtas išlaidas.

7Kadangi atsakovas už teikiamas paslaugas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1264,29 Lt skolos ir 86,53 Lt delspinigių (CK 4.82 str., 4.84 str., 4.237 str., 6.1 str., 6.71 str., 6.577 str., 6.583-6.584 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2 p., 2.3 p., 5.7 p., 8-9 p.), nes atsakovas savo prievoles privalėjo vykdyti tinkamai ir laiku.

8Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 28,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.) ieškovui.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5 str. 6 d., 427 str., 428 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo A. A., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1264,29 Lt skolos, 86,53 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Prienų butų ūkis“, į.k. 170609076, Kęstučio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. ( - ), AB DNB Nord bankas, banko kodas 40100.

13Išaiškinti atsakovui, kad, jeigu jis per dvidešimt dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo dienos raštu nepateiks Prienų rajono apylinkės teismui motyvuotų prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

14Informuoti atsakovą apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Informuoti atsakovą apie tai, kad jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai