Byla 1-116-287/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Almos Mikalauskienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3M. R., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), nedirbantis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, teistas, paskutinį kartą 2013-11-21 Pakruojo rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį viešaisiais darbais 4 (keturiems) mėnesiams, įpareigojant kas mėnesį neatlygintinai atidirbti po 30 (trisdešimt) valandų visuomenės labui, 2014-01-16 Pakruojo rajono apylinkės teismo neatlikta viešųjų darbų bausmė pakeista 20 (dvidešimties) parų areštu, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

5Kaltinamasis M. R. 2014 m. gegužės 18 d., apie 19 val. 15 min., Pakruojo rajone, ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia, tris kartus kumščiu sudavė savo sugyventinei J. K. į galvos sritį, bei tampė už plaukų, taip sukėlė šeimos nariui nukentėjusiajai J. K. fizinį skausmą.

6Kaltinamojo M. R. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, įrodyta byloje surinktais rašytiniais įrodymais.

7M. R., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad 2014-05-18 jis grįžo namo neblaivus. Jo sugyventinė J. K. gulėjo lovoje nusisukus nugara, jis taip pat atsigulė ir ją apkabino, po to jis tris kartus sudavė jai į galvos sritį, kur tiksliai pataikė, nematė. J. atsikėlė ir išbėgo į lauką, jis pasivijęs kieme sugriebė ją už plaukų ir patempė link savęs. J. nuo jo pabėgo. Pirmoje apklausoje jis davė neteisingus parodymus, nes nenorėjo prisipažinti. Su sugyventine susitaikė (30-31 b. l.).

8Nukentėjusioji J. K. parodė, 2014-05-18 apie 19.15 val. grįžo į namus neblaivus jos sugyventinis M. R. Ji tuo metu miegamajame migdė 8 mėnesių jų sūnų. Sugyventinis paprašė sekso ir jai atsisakius, supykęs tris kartus kumščiu sudavė jai į pakaušį, po to smogė ranka į vaiko lovelę. Ji išbėgo į kiemą, pasivijęs sugyventinis sugriebė jai už plaukų ir tampė. Jai buvo sukeltas fizinis skausmas. Civilinio ieškinio nereiškia, sugyventiniui atleido (19-20 b. l.).

9Iš asmens blaivumo testo duomenų matyti, kad 2014-05-18 M. R. buvo nustatytas 4,21 promilės girtumas (12 b. l.).

10Iš 2014-05-18 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad sugyventinis smurtauja prieš savo sugyventinę (8-9 b. l.).

11Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota įvykio vieta yra Pakruojo rajone, ( - ) (14-18 b. l.).

12Kaltinamojo M. R. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, nes jis smurtaudamas sukėlė fizinį skausmą savo šeimos narei – sugyventinei J. K. (BK 248 str. 2 d.).

13Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, gali būti skiriama laisvės apribojimo bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis M. R. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

14Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, kaltinamąjį M. R. siūlė nubausti laisvės apribojimu 9 mėnesiams ir įpareigoti per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje (BK 48 str. 6 d. 7 p.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, siūlė M. R. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir jam skirti galutinę bausmę – 6 mėnesius laisvės apribojimo ir įpareigoti per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje (BK 48 str. 6 d. 7 p.).

15Kaltinamasis M. R. su prokurorės siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko.

16Kaltinamojo M. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

17Skirdamas bausmę kaltinamajam M. R. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje.

18Kaltinamasis M. R. teistas, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs (41-42, 43-45, 46 b. l.), padarė nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), yra jo atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas, tačiau turi galiojančių nuobaudų (47-51 b. l.), darbo biržoje neregistruotas (52 b. l.), nedirba (53 b. l.), į psichiatro ir priklausomybės įskaitas neįrašytas (55 b. l.), gyvena su sugyventine ir mažamečiu sūnumi (57 b. l.), gyvenamosios vietos seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (58 b. l.), tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti laisvės apribojimo bausmę, todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) M. R. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, laisvės apribojimo bausmę (BK 48 str. 6 d. 7 p.).

19Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis M. R. prisipažino esantis kaltas, todėl, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam M. R. į atliktą bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. gegužės 18 d., 19.25 val. iki 2014 m. gegužės 20 d., 15.30 val. (23, 26 b. l.), iš viso dvi paros, kas prilyginama 4 (keturioms) laisvės apribojimo dienoms (BK 65 str. 1 d. 2 p. „c“ p.p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 ir 422 straipsniais, teismas n u s p r e d ž i a :

22M. R. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti laisvės apribojimu 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį dirbti ar būti registruotam darbo biržoje.

24Į atliktą bausmės laiką M. R. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. gegužės 18 d. iki 2014 m. gegužės 20 d., iš viso dvi paras, kas prilyginama 4 (keturioms) laisvės apribojimo dienoms.

25Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

26Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

27Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėja

28Rima Razumienė

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Razumienė,... 2. išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. M. R., gimęs ( - ), a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( -... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 2 dalį,... 5. Kaltinamasis M. R. 2014 m. gegužės 18 d., apie 19 val. 15 min., Pakruojo... 6. Kaltinamojo M. R. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką,... 7. M. R., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos... 8. Nukentėjusioji J. K. parodė, 2014-05-18 apie 19.15 val. grįžo į namus... 9. Iš asmens blaivumo testo duomenų matyti, kad 2014-05-18 M. R. buvo nustatytas... 10. Iš 2014-05-18 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto... 11. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad užfiksuota įvykio vieta... 12. Kaltinamojo M. R. veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos... 13. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 14. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 15. Kaltinamasis M. R. su prokurorės siūloma bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko.... 16. Kaltinamojo M. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 17. Skirdamas bausmę kaltinamajam M. R. teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 18. Kaltinamasis M. R. teistas, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs (41-42,... 19. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis M. R.... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio nuostatomis, kaltinamajam... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421... 22. M. R. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio... 24. Į atliktą bausmės laiką M. R. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo... 25. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 26. Jei kaltinamasis per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo... 27. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 28. Rima Razumienė...